Що таке кундігунг Kündigung?

Вчимося правильно писати лист про розірвання контракту з фірмою, чи постачальником послуг.

Кундігунг Kündigung – це розірвання договору з копанією чи фірмою, чи фізичною особою.

Контракт на мобільний, квартира, постачання газу чи світла – з усіма потрібно підписувати договір. Також, практично кожен з нас може застрахувати багато сфер життя, якщо ви проживаєте в Німеччині, то обов’язково маєте мати медичну страхівку. Яка покриває витрати на лікування та реабілітацію.

І звичайно, якщо ви хочете виїхати своїм автомобілем на дорогу, а не тримати його біля хати, то потрібно – Автомобільну страхівку, яка теж є обов’язковою. Інші види страхування є добровільними, такі як: страхування юридичних витрат, страхування особистої відповідальності або страхування життя та інші. Є сила-силенна різних видів страхування в Німеччині, як і в інших країнах світу, і кожна страхова компанія старається додати деякі додаткові опції для заохочення клієнтів.

Ціна автомобільної страхівки в Німеччині:

KFZ-Versicherung

Наприклад:
Стандартна страхівка – 40€ / місяць
Станд.страхівка + Додаткова опція “Страхування за межами ЄС” – 3,99€ / місяць = 43,99€

40×12= 480€; 43,99×12= 527,88€; Різниця в кінці року = 47,88€.

А якщо за рік так нікуди і не виїжджав з ЄС?
І таких опцій може бути дуже багато.

Розірвання договору в Німеччині

Але, якщо ви зрозуміли, що більше не потребуєте страховки на екран мобільного телефону, чи можливо ви хочете розірвати договір з постачальником світла і можете отримати ті ж самі послуги за вигіднішу ціну і на кращих умовах, то ви можете скасувати свій існуючий договір. І з допомогою даних прикладів, ви можете розірвати ваш договір комфортно. Не забувайте також, що кожний договір має різні умови, такі як: термін до закінчення договору, до якого потрібно повідомити постачальника послуг; оплата за розірвання договору та інші.

Як написати кундігунг Kündigung?

На цій сторінці, ви можете знайти приклади текстів для розірвання договору з різними фірмами та компаніями. Є приклад листів PDF та Word, які ви можете завантажити на комп’ютер та вписати власні дані.

В інтернеті є різні сайти, де можна ввести власну інформацію і роздрукувати готовий лист, але ми відмовились від таких форм, щоб ваша особиста інформація залишалась при вас. Тому, краще завантажити готові бланки і вже на власному комп’ютері вписати власну інформацію.

Письмове оформлення розірвання договору

Kündigungsschreiben

На цій сторінці, ви можете знайти приклади текстів для розірвання договору з різними фірмами та компаніями. Є приклад листів PDF та Word, які ви можете завантажити на комп’ютер та вписати власні дані.

В інтернеті є різні сайти, де можна ввести власну інформацію і роздрукувати готовий лист, але ми відмовились від таких форм, щоб ваша особиста інформація залишалась при вас. Тому, краще завантажити готові бланки і вже на власному комп’ютері вписати власну інформацію.

Структура листа

З таких пунктів складається лист для розірвання договору з компанією і не тільки в Німеччині:

Anrede:

 1. Шановні пані та панове,
  Sehr geehrte Damen und Herren,
 2. Шановна пані [ім’я],
  Sehr geehrte Frau [Name],
 3. Шановний пан [ім’я],
  Sehr geehrter Herr [Name],

Kündigungserklärung:

 1. я тим самим закінчую страховий договір, зазначений в даному заголовку, якомога швидше та в найкоротші терміни.
  hiermit kündige ich die im Betreff genannte Versicherung ordentlich und fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
 2. таким чином користуюсь моїм особливим правом на розірвання та припинення договору страхування, зазначеного у заголовку, на [дата] / закінчення терміну дії цього контракту періоду / у момент, коли оголошена вами підвищена оплата набирає чинності.
  hiermit mache ich von meinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch und kündige den im Betreff genannten Versicherungsvertrag zum [Datum]/ zum Ablauf dieser Vertragslaufzeit/ zu dem Zeitpunkt, an dem die von Ihnen angekündigte Beitragserhöhung in Kraft tritt.
 3. цим листом я належним чином скасовую договір страхування до [дата]. Якщо, всупереч очікуванню, період розірвання не дотримується на вказану дату, я оголошую альтернативу наступній можливій даті.
  mit diesem Schreiben kündige ich den im Betreff genannten Versicherungsvertrag ordentlich zum [Datum]. Sollte die Kündigungsfrist zu diesem Zeitpunkt wider Erwarten nicht gewahrt sein, kündige ich hilfsweise zum nächstmöglichen Termin.
 4. я тим самим закінчую існуюче страхування цивільної відповідальності автотранспортного засобу [номер] для автомобіля [марка, тип та номерний знак] у строк до 31.12. [Рік].
  hiermit kündige ich die bei Ihnen bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung Nummer [Nummer] für das Fahrzeug [Marke, Typ und Kennzeichen] fristgerecht zum 31.12. [Jahr].
 5. згідно з тримісячним терміном оповіщення, я закінчую своє страхування юридичних витрат [номер] наприкінці страхового року.
  unter Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist kündige ich hiermit meine Rechtsschutzversicherung [Nummer] zum Ablauf des Versicherungsjahres.
 6. цим я закінчую мій номер полісу страхування життя в найкоротші терміни.
  hiermit kündige ich meine Lebensversicherung Policennummer [Nummer] zum nächstmöglichen Termin.
 7. з урахуванням договірного періоду про анулювання, я закінчую своє існуюче страхування домогосподарства в кінці цього страхового року.
  unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist kündige ich meine bei Ihnen bestehende Hausratversicherung zum Ende dieses Versicherungsjahres.
 8. я заключив з вами є комбінований договір, який включає в себе кілька страхових полісів. Дані для цього договору: Страхувальник: [Прізвище та ім`я] Страховий продукт: [точний опис], номер полісу: [номер], номер клієнта: [номер]. Я закінчую договір якомога раніше.
  ich habe bei Ihnen einen Kombivertrag abgeschlossen, der mehrere Versicherungen umfasst. Die Daten zu diesem Vertrag lauten: Versicherungsnehmer: [Vor- und Nachname] Versicherungsprodukt: [genaue Bezeichnung], Policennummer: [Nummer], Kundennummer: [Nummer]. Diesen Vertrag kündige ich hiermit fristgerecht zum nächstmöglichen Termin.
 9. / Наразі, я як можна швидше закінчую, найближчим часом, наступні модулі з контракту: [точний опис компонентів контракту]. Hiermit kündige ich fristgerecht zum nächstmöglichen Termin folgende Bausteine aus dem Vertrag: [genaue Bezeichnung der Vertragsbausteine].

Begründung:

 1. Припинення договору відбувається тому, що я вибрав тарифну пропозицію іншого страховика. Тому, будь ласка, утримайтеся від контакту зі мною для будь-якого рекурсу або рекламних цілей будь-якого роду.
  Die Kündigung erfolgt, weil ich mich für das Tarifangebot eines anderen Versicherers entschieden habe. Bitte sehen Sie deshalb davon ab, mich zu Rückwerbeversuchen oder Werbezwecken jeglicher Art zu kontaktieren.
 2. Припинення договору відбувається тому, що я більше не потребую страхування. Нещодавно я одружився / недавно переїхав до мого партнера. В результаті я взяв поліс мого партнера. Будь ласка, утримуйтеся від страхових пропозицій.
  Die Kündigung erfolgt, weil ich die Versicherung nicht mehr brauche. Ich habe kürzlich geheiratet/bin kürzlich mit meinem/r Partner/in zusammengezogen. Folglich wurde ich in die Police meines/r Partners/in aufgenommen. Von Versicherungsangeboten bitte ich daher abzusehen.
 3. Я вирішив скасувати, тому що у мене є більш приваблива пропозиція для порівняльного продукту. Я не зацікавлений у альтернативних пропозиціях або інших страхових продуктах у вашій компанії. Будь-ласка, утримайтеся від контактів в рекламних цілях будь-якою формою.
  Ich habe mich zu einer Kündigung entschlossen, weil mir ein attraktiveres Angebot für ein vergleichbares Produkt vorliegt. An Alternativvorschlägen oder anderen Versicherungsprodukten aus Ihrem Hause bin ich nicht interessiert. Bitte sehen Sie daher von Kontaktaufnahmen zu Werbezwecken in jedweder Form ab.
 4. Я усвідомлюю, що передчасне припинення страхування життя може бути для мене незручністю. Аналогічним чином, я знаю, що замість розірвання було б можливо звільнення від внесків. Однак я вирішив скасувати договір. Оскільки для мене не може бути продовжено продовження контракту, я прошу вас перевести вартість здачі на наступний банківський рахунок: [власник рахунку, IBAN, назва банку]. Я хотів би також зазначити, що я не зацікавлений в подальших пропозиціях про страхування.
  Mir ist bewusst, dass die vorzeitige Kündigung einer Lebensversicherung mit Nachteilen für mich verbunden ist. Ebenso weiß ich, dass statt einer Kündigung eine Beitragsfreistellung denkbar wäre. Ich habe mich jedoch für die Kündigung entschieden. Da eine Fortsetzung des Vertrags für mich nicht in Frage kommt, bitte ich, den Rückkaufswert an folgende Bankverbindung zu überweisen: [Kontoinhaber, IBAN, Name der Bank]. Ich möchte außerdem anmerken, dass ich kein Interesse an weiteren Versicherungsangeboten habe.

Rücknahme der Einzugsermächtigung:

 1. Разом із моїм припиненням, я скасовую мандат прямого дебету, який я дав вам.
  Zusammen mit meiner Kündigung widerrufe ich die Einzugsermächtigung, die ich Ihnen erteilt habe.
 2. Коли термін дії розірвання договору набуває чинності, дозвіл, наданий вам для стягнення страхових премій, закінчується.
  Mit Wirksamwerden der Kündigung erlischt die Ihnen erteilte Ermächtigung zum Einzug der fälligen Versicherungsbeiträge.
 3. Одночасно я скасовую вашу авторизацію прямого дебету в кінці контракту.
  Gleichzeitig widerrufe ich Ihre Einzugsermächtigung zum Vertragsende.
 4. Після закінчення терміну дії договірних відносин авторизація, надана вам для збору страхових внесків, закінчується автоматично.
  Mit dem Ablauf der Vertragsbeziehung erlischt automatisch auch die Ihnen vorliegende Ermächtigung zum Einzug der Versicherungsbeiträge.
 5. Я також цим скасовую авторизацію вирахування будь-яких страхових внесків з мого рахунку.
  Die Ermächtigung, fällige Versicherungsbeiträge von meinem Konto abzubuchen, widerrufe ich hiermit ebenfalls.

Bitte um Kündigungsbestätigung:

 1. Будь ласка, підтвердьте моє скасування в письмовій формі протягом наступних двох тижнів.
  Bitte bestätigen Sie mir meine Kündigung innerhalb der kommenden zwei Wochen schriftlich.
 2. Будь ласка, надішліть мені письмове підтвердження припинення.
  Bitte lassen Sie mir eine schriftliche Bestätigung meiner Kündigung zukommen.
 3. Будь ласка, надішліть мені своєчасно підтвердження про скасування.
  Bitte schicken Sie mir zeitnah eine Kündigungsbestätigung zu.
 4. Будь ласка, підтвердьте моє скасування та дату закінчення договору в письмовій формі.
  Bitte bestätigen Sie meine Kündigung und das Datum des Vertragsendes schriftlich.
 5. Щоб підтвердити ваше анулювання обов’язковою заявою про закінчення контракту, зв’яжіться зі мною протягом наступних 14 днів. Щиро Дякую.
  Um Ihre Kündigungsbestätigung unter verbindlicher Angabe des Vertragsablaufs bitte ich innerhalb der kommenden 14 Tage. Vielen Dank.

Grußformel:

З повагою, [Підпис]

 1. Mit freundlichen Grüßen [Unterschrift]
 2. Mit freundlichem Gruß [Unterschrift]

Приклад листа з наданих текстів

Нижче, ви можете просто завантажити готовий лист до себе на коп’ютер і роздрукувати (не забудьте змінити адресу, та видалити помітку golernen.com – це дуже просто і надійно захистить вашу персональну інформацію).

Отже,

Звернення / Anrede:
Sehr geehrte Damen und Herren,

Повідомлення про припинення / Kündigungserklärung:
hiermit kündige ich die im Betreff genannte Versicherung ordentlich und fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Причина / Begründung:
Ich habe mich zu einer Kündigung entschlossen, weil mir ein attraktiveres Angebot für ein vergleichbares Produkt vorliegt. An Alternativvorschlägen oder anderen Versicherungsprodukten aus Ihrem Hause bin ich nicht interessiert. Bitte sehen Sie daher von Kontaktaufnahmen zu Werbezwecken in jedweder Form ab.

Зняття дозволу / Rücknahme der Einzugsermächtigung:
Mit dem Ablauf der Vertragsbeziehung erlischt automatisch auch die Ihnen vorliegende Ermächtigung zum Einzug der Versicherungsbeiträge.

Підтвердження / Bitte um Kündigungsbestätigung:
Bitte bestätigen Sie mir meine Kündigung innerhalb der kommenden zwei Wochen schriftlich.

Прощання / Grußformel:
Mit freundlichen Grüßen
GoLernen

Приклади кундігунга

DOC Versicherung Kündigung – Припинення страхування
PDF Versicherung Kündigung – Припинення страхування

DOC Kündigungsschreiben Wohnung – Розірвання договору квартири
PDF Kündigungsschreiben Wohnung – Розірвання договору квартири

DOC Kündigungsschreiben Miete wegen Unruhe – Розірвання договору квартири через неспокій
PDF Kündigungsschreiben Miete wegen Unruhe – Розірвання договору квартири через неспокій

DOC Kündigungsschreiben GEZ (Rundfunkgeräte) – Радіоприймачі
PDF Kündigungsschreiben GEZ (Rundfunkgeräte) – Радіоприймачі

DOC Handyversicherung Kündigung – Страхування мобільних телефонів
PDF Handyversicherung Kündigung – Страхування мобільних телефонів

DOC Handyvertrag Kündigung – Контракти для мобільних телефонів
PDF Handyvertrag Kündigung – Контракти для мобільних телефонів

DOC Kündigung des bestehenden Telefonanschlusses – Припинення існуючого телефонного зв’язку
PDF Kündigung des bestehenden Telefonanschlusses – Припинення існуючого телефонного зв’язку

DOC Auslandskrankenversicherung Kündigung – Міжнародна медична страховка
PDF Auslandskrankenversicherung Kündigung – Міжнародна медична страховка

DOC Autoversicherung Kündigung – Страхування автомобіля
PDF Autoversicherung Kündigung – Страхування автомобіля

DOC Berufsunfähigkeitsversicherung Kündigung – Страхування на випадок непрацездатності
PDF Berufsunfähigkeitsversicherung Kündigung – Страхування на випадок непрацездатності

DOC Betriebsunterbrechungsversicherung Kündigung – Страхування від збитків внаслідок простою
PDF Betriebsunterbrechungsversicherung Kündigung – Страхування від збитків внаслідок простою

DOC Bootsversicherung Kündigung – Страхування човнів
PDF Bootsversicherung Kündigung – Страхування човнів

DOC Dread Disease Versicherung Kündigung – Страхування хвороби страху
PDF Dread Disease Versicherung Kündigung – Страхування хвороби страху

DOC Firmenversicherung Kündigung – Страхування фірми
PDF Firmenversicherung Kündigung – Страхування фірми

DOC Fondsgebundene Lebensversicherung Kündigung – Розірвання страхування життя, що зараховується на підрозділи
PDF Fondsgebundene Lebensversicherung Kündigung – Розірвання страхування життя, що зараховується на підрозділи

DOC Fondsgebundene Rentenversicherung Kündigung – Розірвання пенсійного страхування, що зараховується на підрозділи
PDF Fondsgebundene Rentenversicherung Kündigung – Розірвання пенсійного страхування, що зараховується на підрозділи

DOC Gebäudeversicherung Kündigung – Страхування будівлі
PDF Gebäudeversicherung Kündigung – Страхування будівлі

DOC Handyversicherung Kündigung – Страхування мобільних телефонів
PDF Handyversicherung Kündigung – Страхування мобільних телефонів

DOC Handyvertrag Kündigung – Контракти для мобільних телефонів
PDF Handyvertrag Kündigung – Контракти для мобільних телефонів

DOC Haushaltsversicherung Kündigung – Страхування домашнього господарства
PDF Haushaltsversicherung Kündigung – Страхування домашнього господарства

DOC Hausratversicherung Kündigung – Страхування домашнього господарства
PDF Hausratversicherung Kündigung – Страхування домашнього господарства

DOC Kfz-Versicherung Kündigung – Страхування автомобіля
PDF Kfz-Versicherung Kündigung – Страхування автомобіля

DOC Kompositversicherung Kündigung – Страхування від нещасного випадку
PDF Kompositversicherung Kündigung – Страхування від нещасного випадку

DOC Krankenkasse Kündigung – Медичне страхування
PDF Krankenkasse Kündigung – Медичне страхування

DOC Krankenversicherung Kündigung – Медичне страхування
PDF Krankenversicherung Kündigung – Медичне страхування

DOC Kreditversicherung Kündigung – Страхування кредиту
PDF Kreditversicherung Kündigung – Страхування кредиту

DOC Lebensversicherung Kündigung – Розірвання страхування життя
PDF Lebensversicherung Kündigung – Розірвання страхування життя

DOC Mietkautionsversicherung Kündigung – Страхування внесків
PDF Mietkautionsversicherung Kündigung – Страхування внесків

DOC Mofaversicherung Widerruf – Відкликання страхування мопеду
PDF Mofaversicherung Widerruf – Відкликання страхування мопеду

DOC Pflegeversicherung Kündigung – Страхування по догляду за хворими
PDF Pflegeversicherung Kündigung – Страхування по догляду за хворими

DOC Private Haftpflichtversicherung Kündigung – Страхування приватної відповідальності
PDF Private Haftpflichtversicherung Kündigung – Страхування приватної відповідальності

DOC Private Krankenversicherung Kündigung – Приватне медичне страхування
PDF Private Krankenversicherung Kündigung – Приватне медичне страхування

DOC Rechtsschutzversicherung Kündigung – Страхування юридичних витрат
PDF Rechtsschutzversicherung Kündigung – Страхування юридичних витрат

DOC Reisegepäckversicherung Kündigung – Страхування багажу
PDF Reisegepäckversicherung Kündigung – Страхування багажу

DOC Reisekrankenversicherung Kündigung – Туристична медична страховка
PDF Reisekrankenversicherung Kündigung – Туристична медична страховка

DOC Reiseversicherung Kündigung – Страхування мандрівок
PDF Reiseversicherung Kündigung – Страхування мандрівок

DOC Risikolebensversicherung Kündigung – Страхування життя
PDF Risikolebensversicherung Kündigung – Страхування життя

DOC Sachversicherung Kündigung – Страхування майна
PDF Sachversicherung Kündigung – Страхування майна

DOC Tierhalterhaftpflichtversicherung Kündigung – Страхування відповідальності власників домашніх тварин
PDF Tierhalterhaftpflichtversicherung Kündigung – Страхування відповідальності власників домашніх тварин

DOC Tierversicherung Kündigung – Страхування тварин
PDF Tierversicherung Kündigung – Страхування тварин

DOC Transportversicherung Kündigung – Страхування перевезень
PDF Transportversicherung Kündigung – Страхування перевезень

DOC Unfallversicherung Kündigung – Страхування від нещасних випадків
PDF Unfallversicherung Kündigung – Страхування від нещасних випадків

DOC Vermögensschadenhaftpflichtversicherung Kündigung – Страхування відповідальності пошкодження майна
PDF Vermögensschadenhaftpflichtversicherung Kündigung – Страхування відповідальності пошкодження майна

Якщо вам потрібно, якийсь інший формуляр, то будь ласка, залиште повідомлення.