ПАСИВНІ (АЛЬТЕРНАТИВНІ) ЗАМІННИКИ

PASSIVERSATZFORMEN – ALTERNATIVEN ZUM PASSIV MIT MODALVERB

  • У пасивних реченнях Passivsätzen діюча особа handelnde Person (Агент Agens) неважлива і зазвичай опущена. Щоб уникнути накопичення пасивних конструкцій Passivkonstruktionen, можна використовувати форми-замінники Ersatzformen. Хоча форми заміни є Активними реченнями Aktivsätze, вони не містять інформації про діючих осіб.

  • Щоб ваша розповідь була красномовною використовуйте різні конструкції.

ФОРМИ ЗАМІЩЕННЯ

DIE ERSATZFORMEN

БЕЗОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

UNPERSÖNLICHE PRONOMEN
  • Найпростіша форма einfachste Form зміни Пасиву без іменування актора — використання безособових займенників unpersönlicher Pronomen, таких як man людина та jemand хтось. (але це не відноситься до класичних замінників Пасиву Passiversatzatzformen)

Позиція 1
Position 1
Допоміжне дієслово
Hilfsverb
Дієприкметник минулого часу
Partizip 2
Активне речення
Aktivsatz
Oleg
Олег
putzt
чистить
gerade die Schuhe.
зараз взуття.
Maria
Марія
kocht
варить
die Suppe.
суп.
Пасив
Passiv
Die Schuhe
Взуття
werden
буде
gerade
зараз
geputzt.
очищено.
Die Suppe
Суп
wird
буде
gekocht.
варитися.
Безособовий займенник
man
Man
Людина
putzt
чистить
gerade die Schuhe.
зараз взуття.
Jemand
Хтось
kocht
варить
die Suppe.
суп.

sich lassen + INFINITIV

  • Ця форма являє собою опис Пасиву з модальним аспектом modalen Aspekt können.

  • Your Content Goes Here
Позиція 1
Position 1
Дієслово
Verb
Дієслово
Verb
Допоміжне дієслово
Hilfsverb
Активне речення
Aktivsatz
Hercules
Геркулес
kann das Tor nicht
ворота не
öffnen.
відкрити.
Die Männer
Чоловіки
können den Tisch nicht
стіл не
bewegen.
порухати.
Пасив
Passiv
Das Tor
Ворота
kann nicht
не
geöffnet
відкрито
werden.
буде.
Der Tisch
Стіл
kann nicht
не
bewegt
порухано
werden.
буде.
Форма:
sich lassen + Infinitiv
Das Tor
Ворота
lässt sich nicht
не бути
öffnen.
відкрито.
Der Tisch
Стіл
lässt sich nicht
не бути
bewegen.
порухано.
BEISPIEL

Актив Aktiv:

Der Mann öffnete das Fenster.  Чоловік відкрив вікно.

Die Frau las das Buch. — Жінка читала книгу.

Пасив Passiv: (wurden + Partizip 2)

Das Fenster wurde (vom Mann) geöffnet.  Вікно було відкрито (людиною).
Das Buch wurde (von der Frau) gelesen.  Книга була прочитана (жінкою).

sein + ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ADJEKTIVENDUNG НА -BAR ЧИ -LICH

Позиція 1
Position 1
Дієслово
Verb
Дієслово
Verb
Допоміжне дієслово
Hilfsverb
Активне речення
Aktivsatz
Die Arbeiter
Робітники
können die Aufgabe nicht
завдання не
lösen.
вирішити.
Die Schüler
Ученики
kann sehr schön
дуже гарно
schreiben.
писати.
Пасив
Passiv
Die Aufgabe
Завдання
kann nicht
не
gelöst
вирішено
werden.
буде.
Die Schrift
Шрифт
kann sehr gut
дуже добре
gelesen
прочитано
werden.
буде.
Форма:
sich lassen + Infinitiv
Die Aufgabe
Завдання
lässt sich nicht
не бути
lösen.
вирішено.
Die Schrift
Шрифт
lässt sich sehr gut
бути дуже гарно
lesen.
прочитано.
Форма з прикметником:
sein + Adjektiv
Die Aufgabe
Завдання
ist nicht lösbar.
не вирішується
Die Schrift
Шрифт
ist gut leserlich.
легко читається.

sein + ZU + INFINITIV

  • Ця форма являє собою опис Пасиву з модальним аспектом modalen Aspekt können чи müssen, а також nicht können, nicht müssen, nicht wollen і nicht dürfen.

Позиція 1
Position 1
Дієслово
Verb
Дієслово
Verb
Активне речення
Aktivsatz
Mark
Марк
will das Auto nicht
цей автомобіль
verkaufen.
продавати.
Sie
Ви
müssen die Rechnung sofort
рахунок негайно
bezahlen.
оплатити.
Форма з ZU:
sein + zu + Infinitiv
Das Auto
Автомобіль
ist nicht
не
zu verkaufen.
на продаж.
Die Rechnung
Рахунок
ist sofort
негайно
zu bezahlen.
до оплати.

ГРУПА “ОТРИМАТИ” bekommen-Gruppe + PARTIZIP 2

Позиція 1
Position 1
Дієслово
Verb
Допоміжне дієслово
Hilfsverb
Активне речення
Aktivsatz
Die Tante
Тітка
schenkt
дарує
dem Kind 100 Euro.
дитині 100 Євро.
Der Lehrer
Учитель
erklärt
пояснює
den Schülern die Grammatik.
учням граматику.
Пасив
Passiv
Dem Kind
Дитина
werden 100 Euro geschenkt.
подаровано.
Den Schülern
Учням
wird das Passiv erklärt.
пояснено.
Форма:
sich lassen + Infinitiv
Das Kind
Дитина
kriegt
отримує
100 Euro geschenkt.
у подарунок.
Die Schüler
Учні
bekommen
отримають
das Passiv erklärt.
пояснення.

АКТИВНЕ РЕЧЕННЯ

AKTIVSATZ

  • Звичайно, ви можете висловитися тільки всіма пасивними реченнями Passivsätze, незалежно від того, з модальним дієсловом Modalverb чи без нього, також активним Aktiv. Однак, можна вважати, що Активна форма (звичайно) не є Заміною пасивних Passiversatzformen.

BEISPIEL

können

Актив Aktiv:

Man kann die Krankheit heilen.  Хворобу можна вилікувати.

Пасив Passiv + Модальне дієслово Modalverb:

Die Krankheit kann geheilt werden.  Хворобу можна вилікувати.

müssen

Актив Aktiv:

Man muss die Verkehrsregeln beachten.  Необхідно дотримуватись правил дорожнього руху.

Пасив Passiv + Модальне дієслово Modalverb:

Die Verkehrsregeln müssen beachtet werden.  Необхідно дотримуватись правил дорожнього руху.

nicht dürfen

Актив Aktiv:

Man darf im Büro nicht rauchen.  В офісі не можна палити.

Пасив Passiv + Модальне дієслово Modalverb:

Im Büro darf nicht geraucht werden.  В офісі не можна палити.

Zustandpassiv
Безособовий Пасив