СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

STEIGERUNG DER ADJEKTIVE

KOMPARATIONSSTUFEN DER ADJEKTIVE

 • абсолютний найвищий ступінь Elativ – в німецькій мові його називають absoluter Superlativ, тобто він відноситься до чудового ступеня Superlativ і не має особистої форми. Тепер ви знаєте, що є така ступінь, але вона нічим не відрізняється від простого чудового ступеня Superlativ. Ви можете це побачити в таблиці:

Назва Name Ступінь Grad Приклад Beispiel
Positiv елементарний
Grundstufe
такої ж міри
gleicher Grad
groß, schwer
Komparativ вищий рівень
Höherstufe
вищий ступінь
höherer Grad
größer, schwerer
Superlativ максимальний рівень
Höchststufe
ще вищий ступінь
höchster Grad
größte, schwerste
Elativ абсолютний максимальний рівень
absoluter Superlativ
найвищий ступінь
sehr hoher Grad
größte, schwerste
 • Деякі прикметники утворюють ступені порівняння дещо іншим способом, тобто не підкорюються описаним вище правилам порівняння прикметників. Такі форми називаються неправильними ступенями порівняння Unregelmäßige Komparationsformen.

BEISPIEL

gut, besser, am besten
добре, краще, найкраще

viel, mehr, am meisten
багато, більше, найбільше

hoch, höher, am höchsten
високо, вище, найвище

Як ми бачимо, наведені в прикладі прикметники не тільки володіють закінченнями порівняльних форм, але і змінюють форму основи. Таких прикметників у німецькій мові не дуже багато і коли ми вивчали німецьку, то наша німка просто заставляла нас вивчити цю групу прикметників напам’ять, що і вам рекомендуємо.

Також зверніть увагу на те, що деякі прикметники, плюс до всього вище сказаного, зовсім не мають ступенів порівняння, що пояснюється їх лексичним змістом. Неможливо порівняти якості або стан який не змінюються в принципі:

BEISPIEL

tot (мертвий), einmalig (одноразовий), allein (самотній), doppelt (подвійний), dreieckig (трикутний), …та інші.

 • В даному випадку основна рекомендація – запам’ятати принцип, якому підпорядковується даний тип прикметників.

BEISPIEL

Du solltest es besser nicht tun! — Краще б ти цього не робив!
Mehr als genug. Більш ніж достатньо.
Mehr oder weniger. Більш-менш.
Je mehr Geld, desto mehr Sorgen. Чим більше грошей, тим більше турбот.

ПОРІВНЮЮЧИЙ СТУПІНЬ

KOMPARATIV

 • Порівнює дві людини або речі і вказує на різницю між ними:

BEISPIEL

Michael ist groß (1,85 m), aber Walter ist noch größer (1,90 m).
Міхаель високий (1,85 м), але Вальтер ще вищий (1,90 м).

Gestern war das Wetter schön (leicht bewölkt, 24 Grad) und heute wird es noch schöner (sonnig, 27 Grad).
Вчора була гарна погода (злегка хмарно, 24 градуси) і сьогодні буде ще краща (сонячно, 27 градусів).

НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ

SUPERLATIV

 • Порівняння порівнює щонайменше двох чи більше, або групу осіб чи предметів і вказує на найвищий рівень тільки один раз.

BEISPIEL
Petra ist klein (1,60 m). Kerstin ist kleiner (1,58 m) und Olga ist die kleinste (1,56 m).
Петра є мала (1,60 м). Керстін менша (1,58 м) і Ольга найменша (1,56 м).

Ein VW Golf ist teuer (22.000 Euro). Ein Audi A4 ist teurer (25.000 Euro) und ein Porsche Carrera GT ist am teuersten (320.000 Euro).
VW Golf дорога (22.000 євро). Audi A4 дорожча (25.000 євро) і Porsche Carrera GT найдорожча (320.000 євро).

 • Коли ми нарешті сформували таке речення з прикметниками і якщо ці порівнюючі форми Steigerungsformen стоять перед іменником, тоді ми говоримо про атрибутивне використання attributiven Gebrauch прикметника:

BEISPIEL

Der Fabrikarbeiter will sich ein teures Auto kaufen.
Фабричний робітник хоче купити дорогий автомобіль.

Sein Vorgesetzter hat sich ein teureres Auto gekauft.
Його керівник купив собі дорожчий автомобіль.

Der Direktor kann sich das teuerste Auto leisten.
Директор може дозволити собі найдорожчий автомобіль.

 • Також сформовані порівнюючі форми Steigerungsformen прикметника можуть відноситись до дієслова Verb в реченні. тоді ми говоримо про прислівникове використання adverbialen Verwendung прикметника:

BEISPIEL

Afrikanerinnen sind sehr hübsch.
Африканські жінки дуже красиві.

Europäerinnen sind noch hübscher.
Європейки ще красивіші.

Ukrainerinnen sind am hübschesten.
Українські жінки найпрекрасніші.

УТВОРЕННЯ ПОРІВНЮЮЧИХ ФОРМ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

DIE BILDUNG DER STEIGERUNGSFORMEN

 • В порівнюючій формі Komparativ прикметник отримує закінчення  -er.

 • Найвищий ступінь прикметника Superlativ утворюється за допомогою: am і закінчення …-(e)sten чи за допомогою означеного артикля bestimmten Artikel плюс закінчення -(e)ste.

I. Основний ступінь
Positiv
II. Порівнюючий ступінь
Komparativ
III. Найвищий ступінь Superlativ
am … -sten der, die, das … -ste
faul fauler am faulsten der, die, das faulste
langsam langsamer am langsamsten der, die, das langsamste
lieb lieber am liebsten der, die, das liebste
schnell schneller am schnellsten der, die, das schnellste
BEISPIEL

Порівнюємо:
Bettina ist sehr neugierig. — Беттіна дуже цікава.
Ihre Freundin Susanne ist noch neugieriger. — Її подруга Сюзанна ще цікавіша.
Aber meine Schwiegermutter ist am neugierigsten.  Але моя свекруха (теща) є найцікавішою.

Говоримо у однині:
Meine Schwiegermutter ist (від усіх) die neugierigste.  Моя свекруха є найцікавішою (від усіх).
Mein kleiner Bruder ist (від усіх) der neugierigste. — Мій молодший брат – найцікавіший (від усіх).
Das kleine Mädchen ist (від усіх) das neugierigste.  Ця маленька дівчинка – найцікавіша (від усіх).

 • Якщо найвищий ступінь Superlativ буде утворено з означеним артиклем bestimmten Artikel, тоді артикль Artikel буде показувати рід Genus.
  Це (e) допомагає при вимові закінчень прикметників Adjektiven, які закінчуються на:  -d, , -sch, -t, -tz, -x чи -z.

I. Основний ступінь
Positiv
II. Порівнюючий ступінь
Komparativ
III. Найвищий ступінь Superlativ
am … -sten der, die, das … -ste
breit breiter am breitesten der, die, das breiteste
hübsch hübscher am hübschesten der, die, das hübscheste
süß süßer am süßesten der, die, das süßeste
weit weiter am weitesten der, die, das weiteste

ОСОБЛИВІ НІМЕЦЬКІ ПРИКМЕТНИКИ

BESONDERE ADJEKTIVE

 • Деякі прикметники Adjektive формують ступені посилення з умлаутом Umlaut:

I. Основний ступінь
Positiv
II. Порівнюючий ступінь
Komparativ
III. Найвищий ступінь
Superlativ
alt älter am ältesten
arm ärmer am ärmsten
groß größer am größten
jung jünger am jüngsten
kalt kälter am kältesten
klug klüger am klügsten
kurz kürzer am kürzesten
lang länger am längsten
 • Інші прикметники: dumm, gesund, grob, hart, krank, rot, scharf, stark, schwach, warm.

  Кілька прикметників нерегулярні unregelmäßig. До них відносяться:

I. Основний ступінь
Positiv
II. Порівнюючий ступінь
Komparativ
III. Найвищий ступінь
Superlativ
dunkel dunkler am dunkelsten
edel edler am edelsten
gern lieber am liebsten
gut besser am besten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten
teuer teurer am teuersten
viel / sehr mehr am meisten

АТРИБУТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКА

DER ATTRIBUTIVE GEBRAUCH DES ADJEKTIVS

 • Утворення порівнюючих форм Steigerungsformen прикметника також може використовуватися як атрибут Attribut.

 • Прикметник як атрибут стоїть перед іменником Nomen і має бути відповідного відмінку.

BEISPIEL

In Chile gibt es guten Wein.
У Чилі є хороше вино.

Die Spanier sagen, dass es in Spanien einen besseren Wein gibt.
Іспанці кажуть, що в Іспанії є краще вино.

Mein Vater sagt aber, dass man den besten Wein an der Mosel kaufen kann.
Але мій тато каже, що можна купити найкращі вина на Мозелі.

____

Elfriede ist eine fleißige Schülerin.
Ельфред – старанний учень.

Mathilde ist eine fleißigere Schülerin.
Матильда – старанніша учениця.

Beate ist die fleißigste Schülerin.
Беате – найстаранніша учениця.

 • В Komparativ:
  Прикметник Adjektiv    +    er    +     Відмінювання прикметників Adjektivdeklination
 • В Superlativ:
  Прикметник  Adjektiv    +    -(e)st    +  Відмінювання прикметників Adjektivdeklination

ПОРІВНЯННЯ НІМЕЦЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ

VERGLEICH DER ADJEKTIVE

1. РІВНІСТЬ

GLEICHHEIT

 • Рівність в німецькій мові можна висловити за допомогою конструкції:

 • so + прикметник Adjektiv + wie і як альтернатива: so … wie, що означає:

  gleich … wie (однаково…як), ebenso … wie (так само…як), genau so … wie (точно…як), doppelt so … wie (вдвічі … як).

 • Двоє осіб Personen / предметів Sachen, які порівнюються будуть мати той самий відмінок Kasus:
BEISPIEL

Ludwig ist genau so stur wie sein Vater.  Людвіг так само впертий, як і батько.
Die Tochter ist ebenso hübsch wie ihre Mutter.  Дочка така ж красива, як і її мати.
Dein Bruder ist dreimal so fleißig wie du.  Твій брат втричі старанний, ніж ти.
Dein Vater liebt dich ebenso sehr wie deinen Bruder.  Твій батько любить тебе так само сильно, як твій брат.

2. НЕРІВНІСТЬ

UNGLEICHHEIT

 • Нерівність можна підкреслити за допомогою
 • порівнюючого ступеня Komparativ + als, ЧИ nicht / kein- + so + прикметник Adjektiv + wie.

 • Двоє осіб Personen / предметів Sachen, які порівнюються будуть мати однаковий відмінок Kasus:

BEISPIEL

Dein 13-jähriger Sohn ist schon viel größer als meine 16-jährige Tochter. — Твій 13-річний син набагато більший, ніж моя 16-річна дочка.
Du hast zwar mehr Geld als ich, aber dafür habe ich viel mehr Freunde als du.  Ти має більше грошей, ніж я, але у мене є набагато більше друзів, ніж ти.
Er gewinnt zwar öfter als ich, aber dennoch bin ich viel intelligenter als er. — Він перемагає частіше, ніж я, але я набагато розумніший за нього.
Mein neuer Freund ist nicht so gemein wie mein alter Freund. — Мій новий друг не такий паскудний, як мій старий друг.
In Deutschland gibt es nicht so schöne Strände wie in Südamerika.  У Німеччині не так красиві пляжі, як в Південній Америці.

ОБМЕЖЕННЯ НАЙВИЩОГО СТУПЕНЯ

EINSCHRÄNKUNG DES SUPERLATIVS

 • Хто з нас не знає красивих місць на цій землі? У кожного є такі прекрасні знайомі місця. Яке місце найпрекрасніше на Землі? Тут важко сформувати перевагу, тому що на Землі так багато красивих місць. Якщо людину Person / річ Sache потрібно виділити з цієї групи, то використовується відповідний неозначений займенник Indefinitpronomen + родовий артикль Genitivartikel у множині Plural:

 • eine, einer, eines, … + Родовий артикль у множині Genitivartikel Plural

BEISPIEL

Ich war schon mal an einem der schönsten Orte dieser Welt. — Я був у одному з найкрасивіших місць у світі.
Torsten ist einer der fleißigsten Schüler in dieser Klasse.  Торстен – один з найстаранніших учнів цього класу.
Unsere Lehrerin ist eine der hübschesten Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe. — Наша вчителька – одна з найкрасивіших викладачів, яких я коли-небудь бачив.

Приставки (префікси) до прикметників (ні, занадто …)
Німецький дієприкметник