Cтупені порівняння прикметників / Die Komparationsstufen der Adjektive

GoLernen » Portfolio » Німецька граматика українською » Cтупені порівняння прикметників / Die Komparationsstufen der Adjektive
Cтупені порівняння прикметників / Die Komparationsstufen der Adjektive2018-11-08T23:10:00+00:00

Project Description

Steigerung der Adjektive

Що потрібно знати про ступені порівняння прикметників

Прикметники Adjektive можуть бути збільшені, тобто їхнє значення може змінюватись і вони діляться на такі групи:

абсолютний найвищий ступінь Elativ – в німецькій мові його називають absoluter Superlativ, тобто він відноситься до чудового ступеня Superlativ і не має особистої форми. Тепер ви знаєте, що є така ступінь, але вона нічим не відрізняється від простого чудового ступеня Superlativ. Ви можете це побачити в таблиці:

Назва NameСтупінь GradПриклад Beispiel
PositivGrundstufegleicher Gradgroß, schwer
KomparativHöherstufehöherer Gradgrößer, schwerer
SuperlativHöchststufehöchster Gradgrößte, schwerste
Elativabsoluter Superlativsehr hoher Gradgrößte, schwerste

Як видно з наведеної вище таблиці, порівняльний ступінь Komparativ утворюється за допомогою закінчення -er. Чудовий ступінь порівняння Superlativ характеризується закінченням -ste.

Деякі прикметники утворюють ступені порівняння дещо іншим способом, тобто не підкорюються описаним вище правилам порівняння прикметників. Такі форми назваются неправильними ступенями порівняння Unregelmäßige Komparationsformen.

ПРИКЛАД

gut, besser, am besten
добре, краще, найкраще

viel, mehr, am meisten
багато, більше, найбільше

hoch, höher, am höchsten
високо, вище, найвище

Як ми бачимо, наведені в прикладі прикметники не тільки володіють закінченнями порівняльних форм, але і змінюють форму основи. Таких прикметників у німецькій мові не дуже багато і коли ми вивчали німецьку, то наша німка просто заставляла нас вивчити цю групу прикметників напам’ять, що і вам рекомендуємо.

Також зверніть увагу на те, що деякі прикметники, плюс до всього вище сказаного, зовсім не мають ступенів порівняння, що пояснюється їх лексичним змістом. Неможливо порівняти якості або стан який не змінюються в принципі:

ПРИКЛАД

tot (мертвий), einmalig (одноразовий), allein (самотній), doppelt (подвійний), dreieckig (трикутний), …та інші.

В даному випадку основна рекомендація – запам’ятати принцип, якому підпорядковується даний тип прикметників.

ПРИКЛАДИ ВЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Du solltest es besser nicht tun! – Краще б ти цього не робив!
Mehr als genug. – Більш ніж достатньо.
Mehr oder weniger. – Більш-менш.
Je mehr Geld, desto mehr Sorgen. – Чим більше грошей, тим більше турбот.

Ну а тепер, розглянемо все детальніше.

Komparativ

Порівняльний ступінь порівнює дві людини або речі і вказує на різницю між ними:

ПРИКЛАД

Michael ist groß (1,85 m), aber Walter ist noch größer (1,90 m).
Міхаель високий (1,85 м), але Вальтер ще вищий (1,90 м).

Gestern war das Wetter schön (leicht bewölkt, 24 Grad) und heute wird es noch schöner (sonnig, 27 Grad).
Вчора була гарна погода (злегка хмарно, 24 градуси) і сьогодні буде ще краща (сонячно, 27 градусів).

Superlativ

Найвищий ступінь порівняння порівнює щонайменше двох чи більше, або групу осіб чи предметів і вказує на найвищий рівень тільки один раз.

ПРИКЛАД

Petra ist klein (1,60 m). Kerstin ist kleiner (1,58 m) und Olga ist die kleinste (1,56 m).
Петра є мала (1,60 м). Керстін менша (1,58 м) і Ольга найменша (1,56 м).

Ein VW Golf ist teuer (22.000 Euro). Ein Audi A4 ist teurer (25.000 Euro) und ein Porsche Carrera GT ist am teuersten (320.000 Euro).
VW Golf дорога (22.000 євро). Audi A4 дорожча (25.000 євро) і Porsche Carrera GT найдорожча (320.000 євро).

Коли ми нарешті сформували таке речення з прикметниками і якщо ці порівнюючі форми Steigerungsformen стоять перед іменником, тоді ми говоримо про атрибутивне використання attributiven Gebrauch прикметника:

ПРИКЛАД

Der Fabrikarbeiter will sich ein teures Auto kaufen.
Фабричний робітник хоче купити дорогий автомобіль.

Sein Vorgesetzter hat sich ein teureres Auto gekauft.
Його керівник купив собі дорожчий автомобіль.

Der Direktor kann sich das teuerste Auto leisten.
Директор може дозволити собі найдорожчий автомобіль.

Також сформовані порівнюючіі форми Steigerungsformen прикметника можуть відноситись до дієслова Verb в реченні. тоді ми говоримо про прислівникове використання adverbialen Verwendung прикметника:

ПРИКЛАД

Afrikanerinnen sind sehr hübsch.
Африканські жінки дуже красиві.

Europäerinnen sind noch hübscher.
Європейки ще красивіші.

Ukrainerinnen sind am hübschesten.
Українські жінки найпрекрасніші.

Die Bildung der Steigerungsformen

Утворення порівнюючих форм в німецькій мові

В порівнюючій формі Komparativ прикметник отримує закінчення  -er.
Найвищий ступінь прикметника Superlativ утворюється за допомогою: am і закінчення …-(e)sten чи за допомогою означеного артикля bestimmten Artikel плюс закінчення -(e)ste.

I. Основний ступінь PositivII. Порівнюючий ступінь KomparativIII. Найвищий ступінь Superlativ
am … -stender, die, das … -ste
faulfauleram faulstender, die, das faulste
langsamlangsameram langsamstender, die, das langsamste
lieblieberam liebstender, die, das liebste
schnellschnelleram schnellstender, die, das schnellste

ПРИКЛАД

Порівнюємо:
Bettina ist sehr neugierig.
Ihre Freundin Susanne ist noch neugieriger.
Aber meine Schwiegermutter ist am neugierigsten.

Говоримо у однині:
Meine Schwiegermutter ist (від усіх) die neugierigste.
Mein kleiner Bruder ist (від усіх) der neugierigste.
Das kleine Mädchen ist (від усіх) das neugierigste.

Якщо найвищий ступінь Superlativ буде утворено з означеним артиклем bestimmten Artikel, тоді артикль Artikel буде показувати рід Genus. Це (e) допомагає при вимові закінчень прикметників Adjektiven, які закінчуються на:  -d, , -sch, -t, -tz, -x чи -z.

I. Основний ступінь PositivII. Порівнюючий ступінь KomparativIII. Найвищий ступінь Superlativ
am … -stender, die, das … -ste
breitbreiteram breitestender, die, das breiteste
hübschhübscheram hübschestender, die, das hübscheste
süßsüßeram süßestender, die, das süßeste
weitweiteram weitestender, die, das weiteste

Besondere Adjektive

Особливі німецькі прикметники

Деякі прикметники Adjektive формують ступені посилення з умлаутом Umlaut:

I. Основний ступінь PositivII. Порівнюючий ступінь KomparativIII. Найвищий ступінь Superlativ
altälteram ältesten
armärmeram ärmsten
großgrößeram größten
jungjüngeram jüngsten
kaltkälteram kältesten
klugklügeram klügsten
kurzkürzeram kürzesten
langlängeram längsten

Інші прикметники: dumm, gesund, grob, hart, krank, rot, scharf, stark, schwach, warm.

Кілька прикметників нерегулярні unregelmäßig. До них відносяться:

I. Основний ступінь PositivII. Порівнюючий ступінь KomparativIII. Найвищий ступінь Superlativ
dunkeldunkleram dunkelsten
edeledleram edelsten
gernlieberam liebsten
gutbesseram besten
hochhöheram höchsten
nahnäheram nächsten
teuerteureram teuersten
viel / sehrmehram meisten

Der attributive Gebrauch des Adjektivs

Атрибутивне використання прикметника

Утворення порівнюючих форм Steigerungsformen прикметника також може використовуватися як атрибут Attribut.

Атрибу́т — невід’ємна, необхідна частина яка наділяє властивостями об’єкт (предмет) або суб’єкт (людину).

Прикметник як атрибут стоїть перед іменником Nomen і має бути відповідного відмінку.

ПРИКЛАД

In Chile gibt es guten Wein.
У Чилі є хороше вино.

Die Spanier sagen, dass es in Spanien einen besseren Wein gibt.
Іспанці кажуть, що в Іспанії є краще вино.

Mein Vater sagt aber, dass man den besten Wein an der Mosel kaufen kann.
Але мій тато каже, що можна купити найкращі вина на Мозелі.

____

Elfriede ist eine fleißige Schülerin.
Ельфред – старанний учень.

Mathilde ist eine fleißigere Schülerin.
Матильда – старанніша учениця.

Beate ist die fleißigste Schülerin.
Беате – найстаранніша учениця.

 • В Komparativ:
  Прикметник Adjektiv    +    er    +     Відмінювання прикметників Adjektivdeklination

 • В Superlativ:
  Прикметник  Adjektiv    +    -(e)st    +  Відмінювання прикметників Adjektivdeklination

Vergleich der Adjektive

Порівняння німецьких прикметників

Ми вже знаємо, що за допомогою збільшення значення прикметника Steigerungsmöglichkeit ми можемо порівняти осіб або предмети. Для порівнювання Vergleich у нас є дві можливості:

Рівність Gleichheit

Рівність в німецькій мові можна висловити за допомогою конструкції:

so + прикметник Adjektiv + wie і як альтернатива: so … wie, що означає:

gleich … wie (одинаково…як), ebenso … wie (так само…як), genau so … wie (точно…як), doppelt so … wie (вдвічі … як).

Двоє осіб Personen / предметів Sachen, які порівнюються будуть мати той самий відмінок Kasus:

 • Ludwig ist genau so stur wie sein Vater.
 • Die Tochter ist ebenso hübsch wie ihre Mutter.
 • Dein Bruder ist dreimal so fleißig wie du.
 • Dein Vater liebt dich ebenso sehr wie deinen Bruder.

Нерівність Ungleichheit

Нерівність можна підкреслити за допомогою

порівнюючого ступеня Komparativ + als, ЧИ nicht / kein- + so + прикметник Adjektiv + wie.

Двоє осіб Personen / предметів Sachen, які порівнюються будуть мати одинаковий відмінок Kasus:

 • Dein 13-jähriger Sohn ist schon viel größer als meine 16-jährige Tochter.
 • Du hast zwar mehr Geld als ich, aber dafür habe ich viel mehr Freunde als du.
 • Er gewinnt zwar öfter als ich, aber dennoch bin ich viel intelligenter als er.
 • Mein neuer Freund ist nicht so gemein wie mein alter Freund.
 • In Deutschland gibt es nicht so schöne Strände wie in Südamerika.

Einschränkung des Superlativs

Обмеження найвищого ступеня

Хто з нас не знає красивих місць на цій землі? У кожного є такі прекрасні знайомі місця. Яке місце найпрекрасніше на Землі? Тут важко сформувати перевагу, тому що на Землі так багато красивих місць. Якщо людину Person / річ Sache потрібно виділити з цієї групи, то використовується відповідний неозначений займенник Indefinitpronomen + родовий артикль Genitivartikel у множині Plural:

 eine, einer, eines, … + Родовий артикль у множині Genitivartikel Plural

 • Ich war schon mal an einem der schönsten Orte dieser Welt.
 • Torsten ist einer der fleißigsten Schüler in dieser Klasse.
 • Unsere Lehrerin ist eine der hübschesten Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.

Leave A Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Цей сайт використовує файли cookie. Ok

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: