Project Description

Розділ: Займенник – Pronomen

Безособовий займенник es

Das unpersönliche Pronomen es

Безособовий займенник es в німецькій мові

es в німецькій мові має схоже значення з нашими: цей, ця, це. Просто побудова німецького речення відрізняється від українського, але до всього можна звикнути і скоро ви побачите, що все досить логічно. Часто, щоб не відмінювати, як ми це робимо в українській мові: er він, sie вона, es воно; німці вживають саме es, – сам контекст речення підказує нам про що йде мова.

 • Що потрібно знати про безособовий займенник es в німецькій мові:

 • Es als Pronomen es як займенник

 • Es als Begleiter bei unpersönlichen Verbenes в якості компаньйона для безособових дієслів

 • Es als Korrelat für einen Nebensatzes як корелят підрядного речення

Займенник Pronomen es має багато різних функцій. Es може бути займенником до слова (іменника в називному відмінку Nominativ або знахідному Akkusativ, прикметника Adjektiv, дієприкметника Partizip), або вживатися як частина речення чи заміна цілого речення. В деяких випадках займенник Pronomen es повинен займати позицію Position 1 або 3. Іноді використання обов’язкове obligatorisch, іноді – опціональне fakultativ.

#golernen

Обов’язковим є займенник Pronomen es як:

obligatorisch

 • Займенник Pronomen (замінник іменника Nomenersatz) в називному відмінку Nominativ або знахідному Akkusativ:

ПРИКЛАД

Wie findest du das Bild? – Ich finde es nicht gerade schön.
Вам подобається цей малюнок? – Я не думаю, що це так гарно.
Helga, weißt du, wo mein Handy ist? – Ich glaube, es liegt in der Küche.
Хельга, ти знаєш, де мій телефон? – Я думаю, це на кухні.

 • Безособовий суб’єкт Unpersönliches Subjekt

ПРИКЛАД

Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen.
Тепер знову починається дощ.
Wie geht es Ihrer Frau? – Ihr geht es schon viel besser.
Як твоя дружина? – Вона почуває себе набагато краще.

 • Безособовий об’єкт Unpersönliches Objekt

ПРИКЛАД

Man hat es im Leben nicht immer leicht.
Це не завжди легко в житті.
Mama, Karl möchte mich heiraten. Ich glaube, er meint es ernst.
Мама, Карл хоче одружитися зі мною. Я думаю, він серйозно.

Опціональним є займенник Pronomen es як:

fakultativ

 • Заповнювач Platzhalter для суб’єкта. (суб’єкт з позиції Position 1 на позицію Position 3)

ПРИКЛАД

Jemand steht vor der Tür. = Es steht jemand vor der Tür.
Хтось знаходиться біля дверей. = Хтось знаходиться біля дверей.
Ihnen wird geholfen. = Es wird ihnen geholfen.
Вам допоможуть. = Вам допоможуть.

 • Представник Repräsentant підрядних речень Nebensätze

ПРИКЛАД

Es tut mir Leid, dass dein Vater tot ist. = Dass dein Vater tot ist, tut mir Leid.
Мені шкода, що твій батько мертвий. = Це ваш батько помер, мені дуже шкода.
Es ist nicht sicher, ob er kommen kann. = Ob er kommen kann, ist nicht sicher.
Не впевнений, чи зможе він прийти. = Чи він може прийти, не впевнений.

 • Сильний акцент stärkere Betonung суб’єкту

ПРИКЛАД

Heutzutage lassen sich viele scheiden. = Es lassen sich heutzutage viele scheiden.
Сьогодні багато розлучаються. = Багато хто сьогодні може розлучитися.
Leider haben viele Leute Geldprobleme. = Es haben leider viele Leute Geldprobleme.
На жаль, у багатьох людей є проблеми з грошима. = На жаль, багато людей мають проблеми з грошима.

Es як займенник Pronomen:

Це es як особистий займенник Personalpronomen, має бути використаний обов’язково obligatorisch, оскільки він є представником іменника і вказує на середній (нейтральний) рід Genus. В такому випадку es може вживатися тільки в називному Nominativ чи знахідному Akkusativ відмінках.

Якщо es стоїть в знахідному відмінку Akkusativ, тоді він не може займати першу позицію Position 1. Тоді займенник Pronomen es повинен стояти на третій позиції Position 3 в реченні.

ПРИКЛАД

Називний відмінок Nominativ:
Ich habe mir ein neues Hemd gekauft. Es hat 84 Euro gekostet.
Я купив нову сорочку. Це коштувало 84 євро.
Знахідний відмінок Akkusativ:
Wo hast du es denn gekauft? – Ich habe es in der Einkaufspassage gekauft.
Де ти це купив? – Я купив це в торговому пасажі.

ПРИКЛАД
Dein Lehrer ist so hilfsbereit. Meiner ist es leider nicht.
Ваш вчитель настільки готовий допомогти. Мій на жаль ні.
Warum ist dein Mann immer so fleißig? Mein Mann ist es leider nicht.
Чому ваш чоловік завжди настільки старанний? На жаль, мій чоловіка ні.
Ist dein neuer Freund sportlich? – Natürlich ist er es.
Твій новий друг спортсмен? – Звичайно, він є.
 • Es повинен бути використаний, коли є представником частини речення Satzteil або цілого речення.
  В цих випадках він також не може займати положення 1, але повинен перебувати на позиції 3 (як за дієсловом Verb, так і за суб’єктом Subjekt):

ПРИКЛАД

Mein Sohn, du hast ja schon wieder geraucht. Ich habe es dir doch verboten.
Мій сину, ти знову курив. Я заборонив це тобі.
Hast du Susi zum Geburtstag gratuliert? – Ach, ich habe es ganz vergessen.
Ти поздоровив Сузі з днем народження? – О, я повністю забув про це.
Man müsste nochmals den Keller aufräumen. Aber ich mache es überhaupt nicht gern.
Доведеться знову прибирати підвал. Але мені це взагалі не подобається.

Es в якості компаньйона Begleiter для безособових дієслів unpersönlichen Verben:

 • Майже всі дієслова Verben можуть використовуватися у всіх трьох особах однини Singular і множини Plural. Ці дієслова також називаються «персональними дієсловами» persönliche Verben.
ПРИКЛАД

Ich liebe dich. – Я люблю тебе.
Und du liebst mich. – І ти любиш мене.
Er / Sie / Es liebt Kirscheis. – Він / вона / воно любить вишневе морозиво. 

 • Кілька дієслів Verben можна використовувати тільки в третій особі однини 3. Person Singular і тільки з безособовим unpersönlichen es. Одне речення з займенниками Pronomen ich, du, er, sie а також формування множини неможливо. Ich regne. Du regnest. Er regnet. Ці дієслова включають “безособові дієслова unpersönlichen Verben“.

 • Es бере на себе функцію заміни називного Nominativ або знахідного Akkusativ доповнення. Це es є обов’язковим для безособових дієслів. Безособові дієслова unpersönlichen Verben включають:

 • Дієслова, що відображають сенсорні враження або особистісний стан

ПРИКЛАД

Wie geht es deiner Mutter? – Ihr geht es blendend.
Як твоя мама? – Вона відмінно.
Schmeckt es dir? – Natürlich schmeckt es mir.
Це смакує тобі? – Звичайно, це смакує мені.

brennen – горіти, палати, обпалювати;
duften – пахнути;
gut / schlecht gehen – добре / погано йти (говориться також про справи);
gefallen – подобатися;
jucken – свербіти;
kalt sein – бути холодним;
kratzen – дряпати;
kribbeln – поколювання;
riechen – нюхати;
schmecken – смакувати;
stinken – смердіти;
warm sein – бути гарячим.

 • Дієслова, що виражають звуки

ПРИКЛАД

Kannst du bitte mal die Tür öffnen? Es hat jemand an der Tür geklopft.
Чи можеш ти, будь ласка, відкрити двері? Хтось постукав у двері.
In alten Häusern knarrt und knirscht es in allen Ecken.
У старих будинках рипить і хрумтить у всіх кутах.

blasen – удар;
klingeln – дзвонити;
klopfen – постукати;
knacken – тріщати;
knarren – скрип;
knirschen – хрускіт;
krachen – гуркотіти;
läuten – лунати;
pfeifen – свистіти;
rascheln – шарудіти;
rauschen – шелестіти;
scheppern – брязкати;
summen – гудіти.

 • Дієслова, що описують погоду / погодні умови

ПРИКЛАД

Bei dem gestrigen Gewitter hat es geblitzt und gedonnert.
При вчорашній грозовій погоді блискало та гриміло.
Dabei hat es in Strömen geschüttet.
Йшов проливний дощ.

blitzen – спалах;
dämmern – зоря;
donnern – гримить;
frieren – замерзати;
gewittern – грози;
gießen – литися;
hageln – град;
nieseln – мжичка, мряка;
regnen – дощить;
scheinen – світитися;
schneien – снігопад;
in Strömen schütten – налити в потоки;
tauen – відлига;
tröpfeln – капати.

 • Дієслова, що ініціюють тематику

ПРИКЛАД

Ich muss mit Ihnen sprechen – Worum geht es? – Es geht um den Mietvertrag.
Я повинен з тобою поговорити – Про що? – Це про оренду.
Es gibt nicht wenige Frauen, die klüger sind als die klügsten Männer.
Є чимало жінок, які розумніші, ніж найрозумніші чоловіки.

es dreht sich um – воно обертається;
es geht um – мова йде про;
es gibt – є;
es handelt sich um – мова йде про;
es heißt – це називається; це означає;
es kommt darauf an – це залежить від того;
es scheint – здається.

 • Дієслова з термінами часу Zeitbegriffen

ПРИКЛАД

Wie viel Uhr ist es jetzt? – Es ist schon spät, es ist schon 18 Uhr durch.
Скільки це зараз часу? – Це вже пізно, вже за 18:00.
Es dämmert schon. Es geht gleich die Sonne auf.
Вже стемніло. Сонце опускається (смеркає, сутеніє).

Es war im Sommer – Це було влітку;
Es ist gleich Feierabend – Це майже час відпочинку;
Es ist noch früh – Це ще рано;
і так далі.

 • Як знахідний об’єкт Akkusativobjekt в позиції Position 3 з фіксованими виразами Redewendungen

ПРИКЛАД

Viele Leute haben es immer sehr eilig. – У багатьох людей це завжди поспіхом.
Er hat es im Leben weit gebracht. – Він пройшов довгий шлях у житті.
Ich meine es doch nur gut mit dir. – Я маю на увазі, що це насправді тільки добре з тобою.
Diese Aufgabe hat es in sich. – У цій задачі є все.
Er hat es auf mich abgesehen. – Він після мене.
Im Urlaub lasse ich es mir gut gehen. – У відпустці я відпустив це.
Dadurch macht er es sich nicht leichter. – Таким чином йому не легше.
Ich lasse es darauf ankommen. – Я дозволю цьому статися.

 • Деякі з цих дієслів можна використовувати як особово persönlich, так і безособово unpersönlich:

ПРИКЛАД

Die Tomatensuppe schmeckt mir nicht. / Es hat mir sehr gut geschmeckt.
Томатний суп не дуже смачний. / Мені це дуже до смаку (сподобалося).
Im Sommer scheint oft die Sonne. / Es hat den ganzen Tag die Sonne geschienen.
Влітку сонце світить часто. / Сонце світило цілий день.
Der Fisch stinkt. / Hier stinkt es nach Fisch.
Риба смердить. / Тут воняє рибою.

Es як корелят Korrelat підрядного речення Nebensatz:

? кореля́т –  іменник чоловічого роду, відповідник, супутник

Якщо підрядне речення Nebensatz NS передує головному реченню Hauptsatz HS, це визначає es як кореляцію.

Кореля́ція (нім. Korrelation f) — співвідношення, відповідність, взаємозв’язок предметів або понять. Залежність між явищами або величинами (параметрами), що не має чіткого функціонального характеру. Ці правила ми побачимо в наступних реченнях.

У підрядних реченнях es використовується як корелят (представник) для підрядного речення. Однак використання не є обов’язковим, тобто опціональним.

#golernen

Якщо підрядне речення Nebensatz NS передує головному реченню Hauptsatz HS, це визначає es як кореляцію.

Кореля́ція (нім. Korrelation f) — співвідношення, відповідність, взаємозв’язок предметів або понять. Залежність між явищами або величинами (параметрами), що не має чіткого функціонального характеру. Ці правила ми побачимо в наступних реченнях.

У підрядних реченнях es використовується як корелят (представник) для підрядного речення. Однак використання не є обов’язковим, тобто опціональним.

 • Є такі формули:

 • Головне речення Hauptsatz HS стоїть перед підрядним реченням Nebensatz NS, тоді у більшості випадків es використовується як корелят. (Біля деяких дієслів його вживання не є звичайним явищем).

ПРИКЛАД

Stimmt es, dass Gerd eine neue Arbeitsstelle hat?
Чи правда, що Герд має нове робоче місце?
Ich bin es leid, von dem Geld meines Mannes leben zu müssen. Ich will arbeiten.
Мені набридло жити на гроші мого чоловіка. Я хочу працювати.

 • Якщо підрядне речення Nebensatz NS стоїть перед головним реченням Hauptsatz HS, це визначає es як кореляцію.

ПРИКЛАД

Ja, dass Gerd eine neue Arbeitsstelle hat, stimmt.
Так, Герд має нову роботу, вірно.

Von dem Geld meines Mannes leben zu müssen, bin ich leid. Ich will arbeiten.
Мені набридло жити на гроші мого чоловіка. Я хочу працювати.

 • Es як кореляція dass-речень

ПРИКЛАД

Es ist schön, dass du gewonnen hast. / Dass du gewonnen hast, ist schön.
Приємно, що ти виграв. / Те, що ти переміг, це гарно.
Es ist schade, dass du jetzt gehst. / Dass du jetzt gehst, ist schade.
Шкода, що ти зараз йдеш. / Що ти зараз йдеш, це шкода.
Es ärgert mich, dass Toni faul ist. / Dass Toni faul ist, ärgert mich.
Це мене дратує, що Тоні ледачий. / Той, що Тоні ледачий, мене дратує.

 • Es як кореляція непрямих питальних речень indirekte Fragesätze

ПРИКЛАД

Noch ist es nicht sicher, wer absteigt. / Wer absteigt, ist noch nicht sicher.
Все ще не певно, хто спуститься. / Хто спускається, поки ще не певно.
Es ist fraglich, ob er die Prüfung besteht. / Ob er die Prüfung besteht, ist fraglich.
Сумнівно, чи він пройде іспит. / Чи він пройде іспит, є сумнівним.
Es ist unwichtig, ob du kommst oder nicht. / Ob du kommst oder nicht, ist unwichtig.
Неважливо, чи ти прийдеш чи ні. / Чи ти прийдеш чи ні, неважливо.

 • Es як кореляція для інфінітивних речень Infinitivsätze

ПРИКЛАД

Es ist unmöglich, die Brücke zu reparieren. / Die Brücke zu reparieren, ist unmöglich.
Неможливо відновити міст. / Ремонт моста неможливий.
Ich finde es toll, mit euch zu fahren. / Mit euch in Urlaub zu fahren, finde ich toll.
Я думаю, що їздити з вами чудово. / З вами поїхати у відпустку, я думаю чудово.
Ist es wichtig, morgen dabei zu sein? / Morgen dabei zu sein, ist sehr wichtig.
Важливо бути там завтра? Бути там завтра, дуже важливо.

Зворотні займенники
Німецький прикметник
Реклама: