НІМЕЦЬКІ ДІЄСЛОВА З ДАТІВ І АККУЗАТІВ

Це, перш за все, дієслова:

Ці дієслова потребують в цілому трьох 3 осіб Personen та / або речей Sachen.

ДІЄСЛОВА З ДАТІВ І АККУЗАТІВ ДОПОВНЕННЯМИ

DATIVERGÄNZUNG + AKKUSATIVERGÄNZUNG SUPPLEMENT

  • Як завжди, суб’єкт Subjekt стоїть у номінативному додатку Nominativ – Ergänzung.

  • У дативному додатку Dativ – Ergänzung зазвичай стоїть адресат (одержувач) Empfänger — непрямий об’єкт indirektes Objekt.

  • У акузативному додатку Akkusativ – Ergänzung зазвичай стоїть річ Sache — прямий об’єкт direktes Objekt.

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 1

Der Mann gibt dem Kind den Ball. — Чоловік дає дитині м’яч.

Der Mann тут діюча персона handelnde Person. → Номінатив Nominativ

Das Kind тут адресат (отримувач) Empfänger. → Датів Dativdem Kind

Der Ball тут прямий об’єкт direkte Objekt, це об’єкт Objekt з яким щось буде зроблено. → Аккузатів Akkusativden Ball

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 2

Er schickt seinem Bruder das Geschenk per Post.  Він посилає подарунок своєму братові поштою.

Er тут діюча персона handelnde Person. → Номінатив Nominativ

Sein Bruder тут адресат (отримувач) Empfänger. → Датів Dativ seinem Bruder

Das Geschenk тут прямий об’єкт direkte Objekt, це об’єкт Objekt з яким щось буде зроблено. → Аккузатів Akkusativ → das Geschenk

Per Post тут примітка Angabe, таким чином, додаткова інформація Information, що не є абсолютно необхідною і може бути пропущена.

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 3

Er hat mir eine E-Mail geschrieben.  Він написав мені електронного листа.

Er тут діюча персона handelnde Person. → Номінатив Nominativ

Ich bin тут адресат (одержувач) Empfänger. → Датів Dativmir

Die E-Mail тут прямий об’єкт direkte Objekt, це об’єкт Objekt з яким щось буде зроблено. → Аккузатів Akkusativeine E-Mail

BEISPIEL

Er hat (mir) eine E-Mail geschrieben.  Він написав (мені) електронного листа.
Er schickt (seinem Bruder) das Geschenk per Post.  Він посилає подарунок (своєму братові) поштою.

ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

WORTSTELLUNG

Називний відмінок Nominativ + Дієслово Verb + Давальний відмінок Dativ + Знахідний відмінок Akkusativ
Der Mann gibt seiner Tochter das Buch.
Чоловік дає своїй дочці книжку.
  • Речення з аккузатів Akkusativ АБО датів Dativ як займенник Pronomen:

Називний відмінок Nominativ + Дієслово Verb + Займенник Pronomen + Знахідний Akkusativ / Давальний Dativ
Der Mann gibt ihr das Buch.
Чоловік дає їй книжку.
Der Mann gibt es seiner Tochter.
Чоловік дає це своїй дочці.
  • Речення з двома займенниками Pronomen в знахідному Akkusativ і давальному Dativ відмінках:

Називний відмінок Nominativ + Дієслово Verb + Знахідний відмінок Akkusativ + Давальний відмінок Dativ
Der Mann gibt es ihr.
Чоловік дає це їй.
Der Mann gibt es ihr.
Чоловік дає це їй.

Якщо для датів Dativ- або аккузатів додатків Akkusativ-Ergänzung не використовуються займенники Pronomen, вони також можуть стояти на першій позиції Position 1, щоб особливо їх підкреслити besonders zu betonen.

ПІДСУМОК

ZUSAMMENFASSUNG

  • Деякі дієслова Verben використовують доповнення датів Dativ- та аккузатів Akkusativergänzung.

  • Ці дієслова потребують біля суб’єкта Subjekt додаткової особи Person і речі Sache.

  • Одержувач Empfänger є непрямим об’єктом indirekte Objekt і стоїть у давальному відмінку Dativ, тоді як прямий об’єкт direkte Objekt знаходиться в знахідному Akkusativ.

  • Це правило Regel застосовується лише у випадку, якщо перед іменником немає прийменника Präposition. Прийменники Präpositionen завжди вирішують самі, який саме відмінок потрібно використовувати.

Список дієслів з подвійним знахідним відмінком
Німецькі дієслова з родовим відмінком