Project Description

Дієслова з давальним відмінком у німецькій мові

Verben mit Dativ

Дативне (давальне) доповнення

Dativ – Ergänzungen

 • Є лише кілька дієслів Verben які використовують дативне доповнення Dativergänzung.

 • Якщо дієслово Verb використовується біля номінативного (називного) додатка Nominativergänzung (= суб’єкт Subjekt) і безпосередньо використовує датів (давальне) доповнення Dativ-Ergänzung, це означає, що прямий об’єкт direkte Objekt буде вживатися не в акузативному (знахідному) відмінку Akkusativ, а в датів (давальному) відмінку Dativ.

 • Тільки особи Personen або речі Sachen можуть бути дативними додатками Dativergänzung.

Приклади дієслів з датів (давальним відмінком)

Verben mit Dativ

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД

Wem antwortet sie? – Кому вона відповідає?

Sie antwortet ihrem Vater. – Вона відповідає своєму батькові.

ihrem Vater дієслово antworten використовує давальне доповнення Dativ – Ergänzung
→ тут потрібно використати датів Dativ, навіть якщо це прямий об’єкт direkte Objekt.

 • Прийменники Präpositionen біля дативного доповнення Dativ – Ergänzung скасовують доповнення датів і формують власну прийменникову добавку präpositionale Ergänzung:

ПРИКЛАД

Sie antwortet auf die Frage ihres Vaters. – Вона відповідає на питання свого батька.

Ті дієслова Verben, які використовують давальне доповнення Dativ – Ergänzung, потібно просто запам’ятати, оскільки немає загального правила Regel.

#golernen
ПРИКЛАД

Die Frau hilft dem Mann. – Жінка допомагає чоловікові.
Ich glaube meinem Vater. – Я вірю моєму батькові.
Die Hose passt mir nicht. – Штани мені не підходять.

Порядок слів у реченні

Wortstellung

Нормальне декларативне речення Aussagesatz / основне речення Hauptsatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Ich glaube meinem Vater.
Я довіряю моєму батькові.
Meinem Vater glaube ich.
Моєму батькові довіряю я.

Питальне речення Fragesatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Glaube ich meinem Vater?
Довіряю я моєму батькові?

Підсумок

Zusammenfassung

 • Деякі дієслова Verben використовують датів додаток Dativergänzung.

 • Немає жодного правила з якими дієсловами потрібно використовувати давальне доповнення Dativergänzung.
  Потрібно просто вивчити дієслова, які вимагають використовувати давальний додаток Dativ – Ergänzung.

 • Прямий об’єкт direkte Objekt тоді буде вживатись в давальному відмінку Dativ.

 • Прийменники Präpositionen видаляють доповнення Ergänzungen, оскільки всі прийменники самі завжди визначають відмінок.
  Правило прийменників Präpositionen вище всіх інших правил.