ДАТИВНЕ (ДАВАЛЬНЕ) ДОПОВНЕННЯ

DATIV – ERGÄNZUNGEN

  • Тільки особи Personen або речі Sachen можуть бути дативними додатками Dativergänzung.

ПРИКЛАДИ ДІЄСЛІВ З ДАТІВ (ДАВАЛЬНИМ ВІДМІНКОМ)

VERBEN MIT DATIV

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД

Wem antwortet sie? — Кому вона відповідає?

Sie antwortet ihrem Vater.  Вона відповідає своєму батькові.

ihrem Vater дієслово antworten використовує давальне доповнення Dativ – Ergänzung
→ тут потрібно використати датів Dativ, навіть якщо це прямий об’єкт direkte Objekt.

BEISPIEL

Sie antwortet auf die Frage ihres Vaters.  Вона відповідає на питання свого батька.

Ті дієслова Verben, які використовують давальне доповнення Dativ – Ergänzung, потрібно просто запам’ятати, оскільки немає загального правила Regel.

BEISPIEL

Die Frau hilft dem Mann.  Жінка допомагає чоловікові.
Ich glaube meinem Vater. — Я вірю моєму батькові.
Die Hose passt mir nicht. — Штани мені не підходять.

ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

WORTSTELLUNG

Нормальне декларативне речення Aussagesatz / основне речення Hauptsatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Ich glaube meinem Vater.
Я довіряю моєму батькові.
Meinem Vater glaube ich.
Моєму батькові довіряю я.

Питальне речення Fragesatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Glaube ich meinem Vater?
Довіряю я моєму батькові?

ПІДСУМОК

ZUSAMMENFASSUNG

  • Деякі дієслова Verben використовують датів додаток Dativergänzung.

  • Немає жодного правила з якими дієсловами потрібно використовувати давальне доповнення Dativergänzung.
    Потрібно просто вивчити дієслова, які вимагають використовувати давальний додаток Dativ – Ergänzung.

  • Прямий об’єкт direkte Objekt тоді буде вживатись в давальному відмінку Dativ.

  • Прийменники Präpositionen видаляють доповнення Ergänzungen, оскільки всі прийменники самі завжди визначають відмінок.
    Правило прийменників Präpositionen вище всіх інших правил.

Німецькі дієслова з називним відмінком
Список німецьких дієслів з давальним відмінком