Project Description

Дієслова з знахідним відмінком у німецькій мові

Verben mit Akkusativ

Німецькі дієслова з аккузатів

Deutsche Verben mit Akkusativ

  • Більшість німецьких дієслів deutschen Verben використовують знахідний додаток Akkusativ – Ergänzung, який також називають аккузатів об’єктом Akkusativobjekt або прямим об’єктом direktes Objekt.

  • Знахіднний додаток Akkusativergänzung завжди є річчю Sache або людиною Person. Це означає, що, крім діючої персони handelnden Person або речі Sache, дієсловам потрібна друга особа zweite Person або річ Sache з якою можна щось зробити.

  • Таким чином, акузативна добавка Akkusativ-Ergänzung, відповідає прямому об’єкту direkten Objekt.

Приклади дієслів з знахідним доповненням

Akkusativergänzung

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 1

Der Mann besucht seine Eltern. – Чоловік відвідує своїх батьків.

seine Eltern є знахідним додатком Akkusativ – Ergänzung. Речення Satz не має сенсу Sinn без цього доповнення.

Прямий об’єкт direktes ObjektЗнахідний відмінок Akkusativ

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 2

Er kennt den Mann. – Він знає (цього) чоловіка.

den Mann є знахідним додатком Akkusativ – Ergänzung. Речення Satz не має сенсу Sinn без цього доповнення.

Прямий об’єкт direktes Objekt → Знахідний відмінок Akkusativ

Порядок слів у реченні

Wortstellung

Нормальне декларативне речення Aussagesatz / основне речення Hauptsatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Der Mann besucht seine Eltern.
Чоловік відвідує своїх батьків.
Seine Eltern besucht der Mann.
Своїх батьків відвідує чоловік.

Питальне речення Fragesatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Besucht der Mann seine Eltern?
Відвідує чоловік своїх батьків?

Подвійний знахідний додаток

Doppelte Akkusativ – Ergänzung

  • Подвійний знахідний додаток Doppelte Akkusativ – Ergänzung рідко зустрічається і його за можливістю уникають.

  • Дієслова Verben, які використовують подвійний знахідний додаток doppelte Akkusativ-Ergänzung, потребують до номінатива Nominativ, ще одну особу Person І одну річ Sache, щоб мати сенс Sinn.

  • Існує лише 5 дієслів Verben, де насправді використовуєть подвійний акузативний додаток doppelte Akkusativ – Ergänzung.

    Це: abfragen, abhören, lehren, nennen і kosten.

Приклади з подвійним аккузативом

doppelter Akkusativ

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 1

Mein Vater fragt mich die Vokabeln ab. – Мій тато запитує мене словниковий запас.

mich і die Vokabeln є 2 доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Тому що, не існує жодного одержувача Empfänger, а отже, дієслово Verb вимагає вживання 2-ох знахідних відмінків Akkusativ.) Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

У народній мові Umgangssprache очевидна частина (в даному випадку – mich) часто опускається.​

#golernen
РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 2

Der Lehrer lehrt uns die deutsche Sprache. – Вчитель навчає нас німецької мови.

uns і die deutsche Sprache двоє є доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Тому що, не існує жодного одержувача Empfänger, а отже, дієслово Verb вимагає вживання двох знахідних відмінків Akkusativ.) Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 3

Der Apfel kostet mich einen Euro. – Яблуко коштує мені євро.

mich і einen Euro є двома об’єктами Objekte у знахідному відмінку Akkusativ. Тут також не існує жодного одержувача Empfänger, а отже, дієслово Verb вимагає вживання двох знахідних відмінків Akkusativ.) Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

Ці дієслова потребують особистість Person і річ Sache, як акузативні об’єкти Akkusativobjekte на додаток до номінантива Nominativ. Однак, якщо оратор Sprecher є людиною Person, людина часто опускається у реченні, оскільки це очевидно.

#golernen
РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 4

Er nennt mich einen Idiot. – Він називає мене ідіотом.

mich і einen Idiot є двома доповненнями Ergänzungen у знахідному відмінку Akkusativ.

Це дієслово теж потребує персону Person і річ Sache, як акузативний об’єкт Akkusativobjekt. Але тут не можна пропустити mich (тобто персону Person), оскільки вона ніколи не може бути очевидною!

У народі Umgangssprachlich тут часто використовується непряма мова indirekte Rede (= Konjunktiv 1):

Er sagt, dass ich ein Idiot sei. – Він каже, що я ідіот.

#golernen