GoLernen » Portfolio » Німецька граматика українською » Дієслово в німецькій мові Das Verb
Дієслово в німецькій мові Das Verb2018-04-19T21:38:45+00:00

Project Description

Екзамен з німецької. Німецька граматика:

Розділи граматики німецької мови розраховані для самостійної езаменаційної підготовки.

Час Zeit – 7 хвилин
Візитів Besuche – 1 348K
Локація Standort – Німецька граматика

Дієслово в німецькій мові

Das Verb – Дієслово

Як традиція, спочатку давайте пригадаємо, що означає ця частина мови в українській.

Дієсло́восамостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання “що робити?”, “що зробити?”.

Отже, дієслово Das Verb в німецькій мові, це також частина мови Wortart, яка показує діяльність Tätigkeit, процес Vorgang або стан Zustand. Таким чином, форма класифікації дієслів залежить від їх значення Bedeutung. Ми можемо впорядковувати дієслова, класифікувати в означаючі групи Bedeutungsgruppen.

Навідміну від означаючих груп Bedeutungsgruppen, які ми розглянемо нижче, є такі основні групи дієслів Verbgruppen:

Дієслова діляться на різні групи відповідно до їх здатності формувати присудок Prädikat в реченні. Виділяються повні Voll-, допоміжні Hilfs-, модальні Modal-, копули Kopula- (сполучна форма дієслова, яка з’єднує предмет і доповнення) та функціональні дієслова Funktionsverben.

Наприклад Beispieleутворення присудку Prädikat
Повні дієслова VollverbenPetra arbeitet bei der Post.формує присудок в однині
Допоміжні дієслова HilfsverbenWir haben eine leckere Pizza gegessen.утворює присудок Prädikat з інфінітивом (неозначена форма дієслова) Infinitiv чи з дієприкметником минулого часу, причастя II Partizip II
Модальні дієслова ModalverbenIch muss meine Hausaufgaben machen.утворює присудок Prädikat разом з інфінітивом (неозначеною формою дієслова) Infinitiv
З’єднуючі дієслова Kopulaverben*Seine Töchter sind sehr nett.утворює присудок Prädikat разом з прикметником Adjektiv чи іменником Nomen
Функціональні дієслова Funktionsverben*Triffst du endlich eine Entscheidung?утворює присудок Prädikat разом з іменником Nomen

* З’єднуючі дієслова і функціональні дієслова утворюють присудок Prädikat не з нескінченними формами дієслова infiniten Verbformen, а з іменником Nomen і/чи з прикметником Adjektive.

Присудок Das Prädikat

Основна функція Hauptfunktion дієслова в німецькій мові, це – утворювати присудок Prädikat речення.

Присудок Prädikat – це центральна частина речення, від якої залежатимуть інші частини речення. Присудок завжди отримує, принаймні, кінцеву (= в особі Person і числі Numerus) форму дієслова Verbform:

одночастинний присудок einteiliges Prädikat >
Ich gehe nach Hause. – Я йду додому.

багаточастинний присудок mehrteiliges Prädikat >
Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet. – Ми довго працювали над цим проектом.
Das Geschirr wurde nicht abgetrocknet. – Посуд не сушився.

Граматичні категорії дієслів Die grammatischen Kategorien

Дієслова в німецькій мові – це єдиний клас слів, які відмінюються і можуть бути змінені (кон’юговані) і мають до цього ще 5 граматичних категорій: особа Person, число Numerus, час Tempus, запорука дієслова (граматичний рід) Genus і нахил Modus (форма дієслова, що виражає відношення дії до дійсності).

Приклад BeispielОсоба PersonЧисло NumerusЧас TempusЗастава GenusНахил Modus
Diana schreibt ihre Diplomarbeit.3 Особа 3. PersonОднина SingularТеперішній час PräsensАктивно Aktivдійсний нахил (спосіб) Indikativ

Тільки кінцеві форми дієслова finiten Verbformen показують всі 5 категорій, нескінченні infinite Verbformen, тобто сталі – не показують категорії: особи Person, числа Numerus і нахилу Modus. Такі форми дієслова не кон’юговані, мова йде про інфінітивив Infinitiv і минуле причастя Partizip I і Partizip II.

________

Дієслово належить до флективних flektierbaren частин мови, тобто є змінним. Що означає флективний? – це частина мови у якої провідну роль відіграє флексія (закінчення слова). Зміною форми Formveränderung дієслова є кон’югація Konjugation – відмінювання дієслова за особою, формою та часом.

________

Кон’югація Konjugation

в німецькій мові багато в чому залежить від класу дієслова Verbklasse в класі слабких schwachen та сильних starken дієслів Verben. Сильні дієслова іноді називають нерегулярними unregelmäßig, але в слабких schwachen дієслів також зустрічаються нерегулярні, а також мішані форми обох відмінків. Такі потрібно просто вчити на пам’ять. До класу дієслів Verbklasse для утворення складових дієслівних форм zusammengesetzten Verbformen призначаються та використовуються допоміжні дієслова Hilfsverben. Для двохчастинних дієслів zweiteilige Verben їх відокремленість Trennbarkeit має вирішальне значення для побудови речення та їхньої кон’югації.

________

Дієслово приходить в німецьку мову deutschen Sprache в його незміненому вигляді і його флективній формі. Дієслова Verben, які використовуються тільки з допомогою іменника Substantiv, чи тільки з допомогою займенника Pronomen можуть будувати повноцінне речення, називаються повними дієсловами Vollverben. (Ich male ein Bild. – Я малюю картину.) Допоміжні дієслова Hilfsverben – це, дієслова для яких нам потрібно інше дієслово чи доповненя Ergänzung для утворення повноцінного речення (Ich werde das Bild malen. – Я буду малювати картину.).

Дієслова пишуться з маленької букви (за винятком початку речення Satzanfang).

________

Крім того, є відмінність між сильними starken та слабкими schwachen дієсловами. Слабкі дієслова – ті дієслова, у яких корінь дієслова Verbstamm залишається незмінним у всіх часах Zeitformen та нахилах (режимах) Modi, сильними називаються дієслова, чий корінь слова відрізняється від теперішньго Präsensstamm хоча б у минулому часі Präteritum.

Наприклад BeispieleГолосний Stammvokal
слабке дієслово schwaches Verbspiele, spielte, gespieltосновний голосний залишається незмінним
der Stammvokal bleibt gleich
сильне дієслово starkes Verbsinge, sang, gesungenосновний голосний змінюється
der Stammvokal ändert sich

Валентність Die Valenz

Дієслова стоять з іншими частинами речення Satzgliedern, такими як суб’єкт Subjekt, об’єкти Objekte або прислівниковими визначеннями Adverbialbestimmungen. Дієслова мають властивість Eigenschaft визначати обов’язкові obligatorischen або опціональні fakultativen частини речення, з якими вони знаходяться у реченні. Ця властивість Eigenschaft називається валентністю Valenz.

Наприклад:
Ichbraucheheuteunbedingtein Autofür den Möbeltransport.
обов’язкове obligatorischопціональне fakultativопціональне fakultativобов’язкове obligatorischопціональне fakultativ

Способи об’єднання дієслів:

Наступні категорії розрізняються за способом об’єднання дієслів з іншими частинами речення (суб’єктом Subjekt, об’єктом Objekt):

Наприклад BeispieleДокладний опис Beschreibung
особовий persönlichich spiele я граю, du schreibst ти пишешоб’єкт стоїть в 1-й, 2-й або 3-ї особі
das Subjekt steht in der 1., 2. oder 3. Person
безособовий unpersönliches regnet йде дощ, es schneit йде снігсуб’єктом завжди є es
das Subjekt ist immer nur es
перехідний transitivich brauche Hilfe мені потрібна допомогаоб’єкт знаходиться в знахідному відмінку
Objekt steht im Akkusativ
неперехідний intransitivich helfe dir я допоможу тобіоб’єкт знаходиться не в знахідному відмінку
das Objekt steht nicht im Akkusativ
зворотній reflexivich wasche mich я вмиваюсясуб’єкт ідентичний об’єкту
das Subjekt ist identisch mit dem Objekt
взаємний reziprokwir treffen uns ми зустрічаємосявиражається взаємний зв’язок між декількома предметами та об’єктами
ein wechselseitiges Verhältnis zwischen mehreren Subjekten und Objekten wird ausgedrückt

Роздільні trennbare і нероздільні untrennbare дієслова

Ми вже вивчали тему Складні іменники Zusammengesetzte Substantive, але роздільні дієслова – це зовсім інше.

Роздільні (розривні, віддільні) trennbare дієслова – це дієслова, які діляться при будові речення, а нероздільні (невіддільні, нерозривні) untrennbare – не діляться, та вживаються тільки цілими. Є прості einfache та складні zusammengesetzte дієслова. В німецькій мові можна сформувати дієслова, додавши до префіксу Präfix просте дієслово і тоді утвориться складне zusammengesetzte дієслово.

Наприклад, ми маємо просте einfaches Verb дієслово stehen – стояти, і додавши до нього префікси Präfixes auf-, be-, ent-, ge- утворимо слова =

aufstehen – вставати, bestehen – складатися (мати в складі), entstehen – виникати, gestehen – сповідатися, ось і отримали складні zusammengesetztes Verb дієслова.

Такі складні дієслова можуть бути роздільні trennbar і нероздільні untrennbar. У випадку роздільних дієслів префікс Präfix звичайно відділяється від дієслова.

Наприклад, в реченні Der Lehrer beantwortet die Fragen der Schüler. – Вчитель відповідає на запитання студентів.

beantwortet – це нероздільне дієслово untrennbares Verb, хоча ми бачимо знайомий суфікс be- – такі слова потібно просто вчити, їх легко можна побачити в реченні, навіть між цими двома прикладами.

А в реченні Elena macht die Tür auf. – Олена відкриває двері.

aufmachen – роздільне дієслово trennbares Verb, яке ділиться після префікса auf/machen.

Далі може бути не зовсім зрозуміло, а саме – набір слів, але приклади покладуть все на свої місця, ну і звичайно наступні теми граматики! І, якщо просто прочитати всі розділи німецької граматики на тему: “Дієслово в німецькій мові”, то все буде ясно, – не хвилюйтесь! Отже, продовжимо:

________

Німецькі дієслова можна описати в різних аспектах:

Морфологічно Morphologisch:
Форма Form
Флексія FlexionЯк утворюються словоформи?
Wie werden die Wortformen gebildet?
Граматичні категорії
Grammatische Kategorien
Яке значення мають словоформи?
Welche Bedeutung haben die Wortformen?
Сематично Semantisch:
Значення Bedeutung
Класові значення BedeutungsklassenДія, процес чи стан?
Handlung, Vorgang oder Zustand?
Тип дії, процесів AktionsartЯк відбувається діслівна дія?
Wie verläuft die Verbhandlung?
Синтаксично Syntaktisch:
Функція в реченні Funktion im Satz
Повні Voll-, допоміжні Hilfs-, модальні Modalverben дієсловаЯк дієслова утворють присудки у реченні?
Wie bilden die Verben das Prädikat im Satz?
Дієслово Verb і інші частини речення SatzgliederЯкими іншими елементами є дієслова в реченні?
Mit welchen anderen Elementen stehen die Verben im Satz?
Всі ці та інші аспекти ми розглянемо в інших підтемах розділу – “Дієслово“.

Leave A Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Цей сайт використовує файли cookie. Ok

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: