ЩО ТАКЕ НІМЕЦЬКІ ІНФІНІТИВНІ РЕЧЕННЯ З ZU?

INFINITIV MIT ZU. INFINITIVSÄTZE

Інфінітивні речення — це речення, в яких дієслово не є відміненим, тобто не кон’юговане konjugiert, але залишається у своїй інфінітивній формі Infinitivform, тобто основній формі дієслова Grundform і перед ним розміщується тільки zu. ( → інфінітив Infinitiv з zu)

 • Інфінітивне речення Infinitivsatz є підрядним реченням Nebensatz, і воно не має власного суб’єкта (підмета) Subjekt.

 • Тільки у головному реченні Hauptsatz є підмет (суб’єкт) Subjekt.

Ми також використаємо для пояснення граматичне скорочення для словосполучень:
головне речення → HauptsatzHS
підрядне речення → NebensatzNS

Це допоможе у майбутньому краще зрозуміти про що йдеться, бо таке скорочення часто використовується.

#golernen

Інфінітивне речення Infinitivsatz необхідно використовувати після певних дієслів bestimmten Verben та висловів Wendungen.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФІНІТИВНИХ РЕЧЕНЬ З ZU

INFINITIVSÄTZE MIT ZU

 • Взагалі, інфінітивні речення Infinitivsätze з zu, повинні формуватися завжди, якщо дієслово з головного речення Hauptsatz посилається на дію у підпорядкованому реченні Nebensatz.

Таким чином, головне речення HS визначає, як і яким чином здійснюється дія підпорядкованого речення NS.

BEISPIEL

Ich versuche, das Tor zu treffen.  Я намагаюся потрапити зустріти у ворота (забити гол).

Дієслово versuchen намагатися у головному реченні HS тут посилається на дієслово, яке вказує на дію treffen зустрічатися в підрядному реченні NS. Тому використовується інфінітив Infinitiv з zu.

КОЛИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ІНФІНІТИВ INFINITIV З ZU?

РОЗГЛЯНЕМО ПРИКЛАД

Ich schlage vor, heute Abend ins Kino zu gehen.  Я пропоную сьогодні ввечері піти в кіно.

→ Я пропоную дію Handlung: gehen йтиzu + інфінітив Infinitiv

Можна також виразити те ж саме речення з конструкцією dass-Satz:

Ich schlage vor, dass wir heute Abend ins Kino gehen. — Я пропоную сьогодні ввечері піти в кіно.

У наведеному прикладі суб’єкт (підмет) Subjekt в головному реченні HS не ідентичний суб’єкту у підрядному реченні NS.

Але: Якщо підмет Subjekt неважливий у підрядному реченні NS, оскільки він загальновідомий bekannt або в певному сенсі ми маємо на увазі тільки щось одне конкретне, тоді завжди можна сформувати речення з інфінітивом Infinitivsatz + zu.

Однак, якщо суб’єкт Subjekt повинен бути згаданий для зрозумілості Verständlichkeit, оскільки багато осіб Personen чи речей Dinge стають під сумнів, інфінітив не завжди може бути сформований.

BEISPIEL

Ich hoffe, dass er bald perfekt Deutsch spricht.  Я сподіваюся, що незабаром він заговорить досконало німецькою мовою.
Ich hoffe, dass ich bald perfekt Deutsch spreche.  Я сподіваюся, що незабаром буду говорити досконало німецькою мовою.

Оскільки суб’єкт Subjekt в простому інфінітивному реченні Infinitivsatz опускається, то інфінітив Infinitiv mit zu працює тільки з тим самим суб’єктом Subjekt або якщо суб’єкт (підмет) Subjekt у підпорядкованому реченні Nebensatz (dass-Satz) ідентичний об’єкту у знахідному (аккузатів) та давальному (датів) відмінках, тобто в аккузативному об’єкті Akkusativbjekt або дативному об’єкті Dativobjekt.

BEISPIEL

Ich hoffe, bald perfekt Deutsch zu sprechen.  Я сподіваюся, що незабаром буду говорити досконало німецькою мовою.

Тому, якщо я хочу висловити ausdrücken, що хтось інший незабаром буде говорити ідеально німецькою мовою, я не можу використовувати формулу Infinitiv mit zu, тому що підмет (суб’єкт) Subjekt не є тим самим, тобто зовсім відрізняється.

ПРИКЛАДИ З ІДЕНТИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ AKKUSATIVBJEKT ТА DATIVOBJEKT:

Infinitiv → має граматичне скорочення Inf.

#golernen
 • Акузатів об’єкт Akkusativobjekt, ідентичний суб’єкту Subjekt з такою конструкцією dass-Satz:

 • dass: Der Kellner bittet den Mann, dass er draußen raucht.  Офіціант просить чоловіка палити на вулиці.

 • Inf.: Der Kellner bittet den Mann, draußen zu rauchen.  Офіціант просить чоловіка палити на вулиці.

 • Датів об’єкт Dativobjekt і підмет Subjekt в dass-реченні є ідентичні:

 • dass: Der Kellner verbietet dem Mann, dass er im Restaurant raucht.  Офіціант забороняє чоловікові курити в ресторані.

 • Inf.: Der Kellner verbietet dem Mann, im Restaurant zu rauchen. — Офіціант забороняє чоловікові курити в ресторані.

Запам’ятайте:

Якщо суб’єкт (підмет) Subjekt, знаходиться у знахідному відмінку Akkusativobjekt або в давальному відмінку Dativobjekt ідентичний суб’єкту в dass-реченні, то Infinitiv mit zu може (і повинен) бути використаний. Інфінітивні речення зазвичай звучать краще, оскільки вони коротші і менш складні unkomplizierter!

ЯКІ ДІЄСЛОВА ВИКОРИСТОВУЮТЬ ІНФІНІТИВ З ZU?

 • Всі дієслова Verben, які обов’язково відносяться до дії Handlung, використовують інфінітив з zu:

 • aufhören переставати, stoppen зупинити, beginnen почати, anfangen розпочати, verbieten забороняти, vergessen забувати, versprechen обіцяти, versuchen пробувати, vorhaben планувати, warnen vor попередити перед, sich weigern відмовитися.

 • Ці дієслова Verben майже завжди відносяться до другої дії 2. Handlung у реченні і не можуть бути замінені на dass-речення.

 • Дивитися тему: Всі дієслова, які можуть використовувати доповнення dass-Satz.

 • glauben вірити, denken думати, meinen вважати, hoffen надіятись, wissen знати, entscheiden вирішувати, scheinen світитися, …

 • Але тут підмет (суб’єкт) Subjekt повинен muss і в головному реченні HS, і в підрядному реченні NS бути однаковим. Інакше працюватиме тільки dass-речення.

BEISPIEL

Ich hoffe, dass ich bald perfekt Deutsch spreche.  Я сподіваюся, що незабаром буду говорити ідеально німецькою.
Ich hoffe, bald perfekt Deutsch zu sprechen.  Я сподіваюся, що незабаром буду говорити ідеально німецькою.

 • Тут можливі обидві форми, оскільки суб’єкт Subjekt у головному реченні Hauptsatz є таким же, як у підпорядкованому реченні Nebensatz.

BEISPIEL

Ich hoffe, dass du bald wieder zu Hause bist.  Я сподіваюся, що ти скоро повернешся додому.

 • Тут можливе тільки dass-речення, тому що суб’єкт у головному реченні HS відрізняється від суб’єкта у підрядному реченні NS.

 • Конструкції sein/finden + прикметник Adjektiv і haben + іменник Nomen.

BEISPIEL

Ich habe Lust, mit dir ins Kino zu gehen.  Я маю бажання піти з тобою в кіно.
Ich finde es schwierig, die Deutsche Sprache zu lernen.  Я вважаю, що важко вивчати німецьку мову.
Es ist einfach, einen Job in Deutschland zu finden. — Це легко, знайти роботу в Німеччині.

Якщо суб’єкт у головному реченні HS не є таким, як у підпорядкованому реченні Nebensatz, слід використовувати muss конструкцію з dass. Але якщо суб’єкт очевидно такий же, як і в головному реченні, інфінітив з “цу” Infinitiv mit zu також повинен muss бути використаний. → Жоден зі згаданих вище трьох прикладів не може бути сформований з dass-реченням.

BEISPIEL

Ich finde es super, dir beim Deutsch lernen helfen zu können.  Я думаю, що це чудово, допомагати тобі вивчати німецьку мову.
Ich finde es super, dass ich dir beim Deutsch lernen helfen kann.  Я думаю, що це чудово, що я можу допомогти тобі вивчати німецьку мову.

Тут можливі обидві версії Version. Чітко не видно, чи суб’єкт з головного речення Hauptsatz допомагає вивчати німецьку мову. Це може бути й інша людина Person, тому конструкція з dass-реченням можлива.

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 2

Ich finde es super, dass du mir beim Deutsch lernen hilfst.  Я вважаю, це чудово, що ти допомагаєш мені вивчати німецьку мову.

Тут можлива möglich тільки конструкція з dass, оскільки суб’єкт у головному реченні Hauptsatz не є таким, як у підпорядкованому пункті Nebensatz.

Майже завжди має силу: haben/sein + прикметник Adjektiv + інфінітив з цу Infinitiv mit zu (dass-Satz-речення ніколи не можливо);
Для finden + прикметник Adjektivконструкція dass-Satz-речення – в основному можлива.

РОЗДІЛЬНІ ДІЄСЛОВА В ІНФІНІТИВНИХ РЕЧЕННЯХ

TRENNBARE VERBEN IN INFINITIVSÄTZEN

У випадку відокремлених дієслів trennbaren Verben частинка zu ставиться між префіксом Vorsilbe і основною частиною дієслова Hauptteil.

Це буде написано разом.

BEISPIEL

Ich versuche, die Tür abzuschließen. — Я намагаюся замкнути двері.
Ich schlage vor, morgen sehr früh aufzustehen. — Я пропоную встати завтра дуже рано.
Es ist schwierig, bei Lärm einzuschlafen.  Це тяжко, заснути під час шуму.

ДІЄСЛОВА БЕЗ ІНФІНІТИВА З ZU

VERBEN OHNE INFINITIV MIT ZU

 • Деякі дієслова Verben відносяться до другого дієслова 2. Verb і мають безпосередній вплив на те, як виконується дія Handlung. Але вони не використовують інфінітивне речення Infinitivsatz, а рамкову конструкцію речення Satzklammer.

 • Це всі модальні дієслова Modalverben, такі як: gehen йти, fahren їхати, bleiben залишатися, lassen залишати, sehen дивитися і hören слухати.

 • Допоміжні дієслова Hilfsverben haben, sein і werden також не використовують жодного інфінітиву з zu, оскільки вони не мають власного сенсу Bedeutung і використовуються тільки для формування часової форми Zeitform.

BEISPIEL

Ich soll heute noch Hausaufgaben machen. — Сьогодні я повинен ще зробити домашню роботу.
(модальне дієслово Modalverbнемає Inifnitiv з zu)

Ich gehe morgen mit meinem Bruder einkaufen.  Я йду завтра з моїм братом по магазинах.
(gehen йтинемає Inifnitiv з zu)

Ich lasse mein Auto in der Werkstatt reparieren.  Я залишаю мій автомобіль в майстерні для ремонту.
(lassen залишитинемає Inifnitiv з zu)

Ich werde morgen zum ersten Mal in die Schule gehen.  Я буду завтра вперше йти до школи.
(допоміжне дієслово Hilfsverbнемає Inifnitiv з zu)

Ich sehe in der Nacht die Sterne am Himmel leuchten. — Я бачу вночі зірки, що в небі світяться.
(sehen бачитинемає Inifnitiv з zu)

ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

WORTSTELLUNG

 • Інфінітивні речення Infinitivsätze є підрядними реченнями Nebensätze, тому дієслово Verb відправляється на кінець речення Satzende.

BEISPIEL

Ich fange morgen an, Deutsch zu lernen.  Завтра я починаю вивчати німецьку мову.

 • Інфінітивне речення Infinitivsatz зазвичай стоїть після головного речення Hauptsatz.

 • Підрядне речення NS + головне речення HS = можливо, але досить рідкісно і не звучить вишукано, також sein/finden + прикметник Adjektiv не дуже добре сполучення.

Найкраще відокремлювати інфінітивне речення Infinitivsatz від головного речення Hauptsatz комою Komma – це необов’язково, проте граматично правильно.

ПІДСУМОК

ZUSAMMENFASSUNG

 • Інфінітивні речення Infinitivsätze є підрядними реченнями Nebensätze (підлеглими).

 • Якщо дієслово Verb відноситься до другої дії 2. Handlung, інфінітив Infinitiv використовується з zu. (Альтернативно з деякими дієсловами також dass-Satz-речення).

 • Якщо речення інфінітиву Infinitivsatz посилається на декілька осіб Personen/речей Dinge, то суб’єкт у dass – Satz-реченні повинен бути ідентичним суб’єкту в головному реченні Hauptsatz – аккузатів-об’єкту Akkusativobjekt або датів-об’єкту Dativobjekt.

 • Розділення головного речення Hauptsatz та інфінітивного речення Infinitivsatz комою не є обов’язковим.

Неозначена форма дієслова
Кон’юнктив 1 в німецькій мові