Project Description

Німецький прийменник

  • Початок для того,  щоб краще зрозуміти цю тему, можна знайти тут: Німецький прийменник. Там ми розлянули такі аспекти, як: використання, позиція та форма прийменників у реченні.

Модальні прийменники

Modale Präpositionen

Модальні прийменники modale Präpositionen описують шлях (спосіб) Art und Weise або щось подібне Ähnliches. Таким чином, вони вказують, як однин об’єкт тримається іншого. Ми можемо відповісти на них запитанням, Wie?  Як? щоб перевірити.

ПРИКЛАД

Monika fährt mit der Straßenbahn. – Моніка їде на трамваї.

В прикладі прийменник Verhältniswort відповідає нам на запитання.

Оскільки ми хочемо знати, як їде Моніка, ми можемо сформулювати своє питання наступним чином:
Wie fährt Monika? Як їде Моніка?
І отримаєте відповідь:
Mit der Straßenbahn! За допомогою трамвая!.

У цьому прикладі Beispiel відповідь теж дає нам цілу прийменникову групу Präpositionalgruppe, тобто прийменник і його референтне слово. Давайте подивимось на інший приклад:

ПРИКЛАД

Oksana hält den Vortrag auf Französisch. – Оксана читає лекцію французькою мовою.

У цьому прикладі теж прислівникова група і, таким чином, співвідношення прислівника до довідкового слова можна визначити і перевірити за допомогою питання Wie? Як?.

Для цього ми сформулюємо таке питання:
Wie hält Katrin den Vortrag? Як Оксана дає (читає) лекцію?.

І отримаємо відповіді: Auf Französisch! Французькою!

Важливі модальні прийменники

Wichtige modale Präpositionen

Інші частини речення Sonstige SatzbestandteileПрийменник PräpositionДовідкове слово Bezugswort
Прийменникова група Präpositionalgruppe
Ich lese heuteaufArabisch
Das Hemd istausBaumwolle.
Diese Regel gilt auchfürdich.
Sie fuhrgegenden Wind.
Joshua maltinvielen Farben.
Er arbeitetmitgroßer Mühe.
Sie küsste einanderohnejegliche Gefühle.
Ich liebe dichvonganzem Herzen.
Er gehtzuFuß.