Project Description

“МОДАЛЕ ПРЕПОЗІЦІОН” МОДАЛЬНИЙ ПРИЙМЕННИК

MODALE PRÄPOSITION

Початок для того,  щоб краще зрозуміти цю тему, можна знайти тут: Німецький прийменник. Там ми розглянули такі аспекти, як: використання, позиція та форма прийменників у реченні.

МОДАЛЬНІ НІМЕЦЬКІ ПРИЙМЕННИКИ

MODALE PRÄPOSITIONEN

 • Модальні прийменники modale Präpositionen описують шлях (спосіб) Art und Weise або щось подібне Ähnliches. Таким чином, вони вказують, як один об’єкт тримається іншого.
 • Щоб перевірити, ми можемо відповісти на них запитанням: Wie?  Як?.

BEISPIEL

Monika fährt mit der Straßenbahn. Моніка їде на трамваї.

 • РОЗБЕРЕМО: В прикладі прийменник Verhältniswort відповідає нам на запитання.

  Оскільки ми хочемо знати, як їде Моніка, ми можемо сформулювати своє питання наступним чином:

 • Wie fährt Monika? — Як їде Моніка?
 • І отримаєте відповідь:
  Mit der Straßenbahn! — За допомогою трамвая!.

Відповідь, у даному прикладі, теж дає нам цілу прийменникову групу Präpositionalgruppe,
тобто прийменник і його референтне слово.
Давайте подивимось на інший приклад:

BEISPIEL

Oksana hält den Vortrag auf Französisch. Оксана читає лекцію французькою мовою.

 • РОЗБЕРЕМО: у цьому прикладі теж прислівникова група і, таким чином, співвідношення прислівника до довідкового слова можна визначити і перевірити за допомогою питання Wie? Як?.
 • Для цього ми сформулюємо таке питання:
  Wie hält Katrin den Vortrag? — Як Оксана дає (читає) лекцію?.
 • І отримаємо відповідь: Auf Französisch! — Французькою!

ВАЖЛИВІ МОДАЛЬНІ ПРИЙМЕННИКИ

WICHTIGE MODALE PRÄPOSITIONEN

Інші частини речення
Sonstige Satzbestandteile
Прийменник
Präposition
Довідкове слово
Bezugswort
Прийменникова група
Präpositionalgruppe
Ich lese heuteaufArabisch
Das Hemd istausBaumwolle.
Diese Regel gilt auchfürdich.
Sie fuhrgegenden Wind.
Joshua maltinvielen Farben.
Er arbeitetmitgroßer Mühe.
Sie küsste einanderohnejegliche Gefühle.
Ich liebe dichvonganzem Herzen.
Er gehtzuFuß.