Project Description

Наказова форма дієслова у німецькій мові

Imperativ

Що таке імператив?

Was ist der Imperativ?

 • Імперативом називається форма дієслова, яка висловлює командування. Тобто, ми використовуємо цю форму, щоб кимось командувати (комусь наказувати – вказувати) або просити когось зробити щось.

 • Таким реченням людина завжди звертається до однієї або кількох осіб особисто persönlich.

 • Імператив Imperativ існує тільки в формах: du ти, ihr ви і у ввічливій формі HöflichkeitsformSie Ви.

ПРИКЛАД

Geh jetzt ins Bett! – Іди вже спати! (ти – форма du Form)
Geht bitte einkaufen! – Будь ласка, йдіть за покупками! (ви – форма ihr Form)
Gehen Sie nach Hause! – Ідіть додому! (Ви – форма Sie Form)

Утворення імператива

Bildung des Imperativs

Ввічлива форма Höflichkeitsform:

 • У формі ввічливості Höflichkeitsform імператив формується з інфінітивом дієслова Infinitiv des Verbs + Ви Sie.

ПРИКЛАД
Gehen Sie nach Hause! – Ідіть додому!

Множина Plural ihr ви:

ПРИКЛАД

Geht (ihr) nach Hause! – Йдіть (ви) додому!

Однина Singular du ти:

 • У однині Singular ми використовуємо кон’юговану теперішню форма дієслова без закінчення Endung і без займенника Pronomen.

ПРИКЛАД
Geh(st) (du) nach Hause! – Іди (ти) додому!

Особливості утворення (тільки в однині Singular):

Зміни голосних Vokalwechsel сильних дієслів starken Verben з e на i/ie також застосовуються до імперативу Imperativ, але зміна голосних від a до ä НЕ застосовується.

#golernen
ПРИКЛАД

Hilf deinem Bruder! – Допоможіть твоєму братові! (du hilfst ти допомагаєш)
Fahr langsamer! – Їдь повільніше! (du fährst ти їдеш)

 • Щоб під час розмови звучати більш ввічливо höflicher zu klingen або більш висококласно gehobener, можна додати e.

ПРИКЛАД

Geh(e) nach Hause. – Іди додому.

 • Якщо основа слова закінчується на: d / t або m / n, то e ПОВИНЕН майже завжди додаватися.

ПРИКЛАД
Warte noch 5 Minuten! – Зачекай ще 5 хвилин!

Виняток

В імперативі Imperativ майже немає неправильних дієслів unregelmäßigen Verben:

Інфінітив
Infinitiv
ти du ви ihr Ви Sie
sein Sei ruhig! Seid ruhig! Seien Sie ruhig!
haben Hab keine Angst! Habt keine Angst! Haben Sie keine Angst!
werden Werd besser! Werdet besser! Werden Sie besser!

Порядок слів

У імперативі дієслово Verb завжди знаходиться на першій позиції Position 1.

 • Тільки у формі люб’язності Höflichkeitsform (Ви Sie) є суб’єкт Subjekt.

Позиція Position 1
Geh sofort nach Hause!
Geht sofort nach Hause!
Gehen Sie ruhig! sofort nach Hause!

Роздільні дієслова в імперативі

Trennbare Verben im Imperativ

 • У імперативі вони також відокремлюються.

 • Префікс Vorsilbe відправляється на кінець речення Ende.

ПРИКЛАД

Kommen Sie bitte mit! – Будь ласка, йдіть зі мною! mitkommen йти з кимось
Räumt euer Zimmer auf! – Приберіть вашу кімнату!aufräumen прибирати
Hol deine Mutter ab! – Забери твою матір (по дорозі)! – abholen підбирати, забирати

Запам’ятайте:

Говорячи швидко schnell і голосно laut, імператив ЗАВЖДИ дуже грубий unhöflich і недружелюбний unfreundlich!

Слова bitte будь ласка або bitte mal (розмовний вислів) будь ласка роблять речення більш ввічливим höflicher і дружнім freundlicher.

ПРИКЛАД

Geh bitte mal in den Supermarkt. – Будь ласка, піди до супермаркету.
Hol mich bitte am Bahnhof ab. – Будь ласка, забери мене на вокзалі.

 • Якщо ви не дуже розгнівалися, ніколи не слід використовувати імператив без bitte будь ласка. У будь-якому випадку, це буде вважатися грубим unhöflich і недружелюбним unfreundlich зверненням.

 • Якщо ви хочете висловитися ввічливо höflich ausdrücken, вам слід скористатися відмінком кон’юнктив Konjunktiv 2.

ПРИКЛАД
Würdest du bitte mal in den Supermarkt gehen? – Не міг б ти, будь ласка, піти в супермаркет?
Würdest du mich bitte am Bahnhof abholen? – Чи не могли б ви, будь ласка, забрати мене на вокзалі?