Project Description

Що таке імператив?

Was ist der Imperativ?

 • Імперативом називається форма дієслова, яка висловлює командування. Тобто, ми використовуємо цю форму, щоб кимось командувати (комусь наказувати – вказувати) або просити когось зробити щось.

 • Таким реченням людина завжди звертається до однієї або кількох осіб особисто persönlich.

 • Імператив Imperativ існує тільки в формах: du ти, ihr ви і у ввічливій формі HöflichkeitsformSie Ви.

ПРИКЛАД

Geh jetzt ins Bett! – Іди вже спати! (ти – форма du Form)
Geht bitte einkaufen! – Будь ласка, йдіть за покупками! (ви – форма ihr Form)
Gehen Sie nach Hause! – Ідіть додому! (Ви – форма Sie Form)

Утворення імператива

Bildung des Imperativs

Ввічлива форма Höflichkeitsform:

 • У формі ввічливості Höflichkeitsform імператив формується з інфінітивом дієслова Infinitiv des Verbs + Ви Sie.

ПРИКЛАД
Gehen Sie nach Hause! – Ідіть додому!

Множина Plural ihr ви:

ПРИКЛАД

Geht (ihr) nach Hause! – Йдіть (ви) додому!

Однина Singular du ти:

 • У однині Singular ми використовуємо кон’юговану теперішню форма дієслова без закінчення Endung і без займенника Pronomen.

ПРИКЛАД
Geh(st) (du) nach Hause! – Іди (ти) додому!

Особливості утворення (тільки в однині Singular):

Зміни голосних Vokalwechsel сильних дієслів starken Verben з e на i/ie також застосовуються до імперативу Imperativ, але зміна голосних від a до ä НЕ застосовується.

#golernen
ПРИКЛАД

Hilf deinem Bruder! – Допоможіть твоєму братові! (du hilfst ти допомагаєш)
Fahr langsamer! – Їдь повільніше! (du fährst ти їдеш)

 • Щоб під час розмови звучати більш ввічливо höflicher zu klingen або більш висококласно gehobener, можна додати e.

ПРИКЛАД

Geh(e) nach Hause. – Іди додому.

 • Якщо основа слова закінчується на: d / t або m / n, то e ПОВИНЕН майже завжди додаватися.

ПРИКЛАД
Warte noch 5 Minuten! – Зачекай ще 5 хвилин!

Виняток

В імперативі Imperativ майже немає неправильних дієслів unregelmäßigen Verben:

Інфінітив Infinitivти duви ihrВи Sie
seinSei ruhig!Seid ruhig!Seien Sie ruhig!
habenHab keine Angst!Habt keine Angst!Haben Sie keine Angst!
werdenWerd besser!Werdet besser!Werden Sie besser!

Порядок слів

У імперативі дієслово Verb завжди знаходиться на першій позиції Position 1.

 • Тільки у формі люб’язності Höflichkeitsform (Ви Sie) є суб’єкт Subjekt.

Позиція Position 1
Gehsofort nach Hause!
Gehtsofort nach Hause!
GehenSie ruhig! sofort nach Hause!

Роздільні дієслова в імперативі

Trennbare Verben im Imperativ

 • У імперативі вони також відокремлюються.

 • Префікс Vorsilbe відправляється на кінець речення Ende.

ПРИКЛАД

Kommen Sie bitte mit! – Будь ласка, йдіть зі мною! mitkommen йти з кимось
Räumt euer Zimmer auf! – Приберіть вашу кімнату!aufräumen прибирати
Hol deine Mutter ab! – Забери твою матір (по дорозі)! – abholen підбирати, забирати

Запам’ятайте:

Говорячи швидко schnell і голосно laut, імператив ЗАВЖДИ дуже грубий unhöflich і недружелюбний unfreundlich!

Слова bitte будь ласка або bitte mal (розмовний вислів) будь ласка роблять речення більш ввічливим höflicher і дружнім freundlicher.

ПРИКЛАД

Geh bitte mal in den Supermarkt. – Будь ласка, піди до супермаркету.
Hol mich bitte am Bahnhof ab. – Будь ласка, забери мене на вокзалі.

 • Якщо ви не дуже розгнівалися, ніколи не слід використовувати імператив без bitte будь ласка. У будь-якому випадку, це буде вважатися грубим unhöflich і недружелюбним unfreundlich зверненням.

 • Якщо ви хочете висловитися ввічливо höflich ausdrücken, вам слід скористатися відмінком кон’юнктив Konjunktiv 2.

ПРИКЛАД
Würdest du bitte mal in den Supermarkt gehen? – Не міг б ти, будь ласка, піти в супермаркет?
Würdest du mich bitte am Bahnhof abholen? – Чи не могли б ви, будь ласка, забрати мене на вокзалі?