КОРІНЬ ДІЄСЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ

VERBKONJUGATION. STAMM UND ENDUNG

ДІЄСЛОВО СКЛАДАЄТЬСЯ З ОСНОВИ СЛОВА STAMM І ЗАКІНЧЕННЯ ENDUNG:

Основа слова (корінь)
Stamm
Закінчення
Endung
Переклад
lach -en сміятися
folg -en слідувати
trag -en носити
geh -en йти
 • В німецькій мові розрізняють:

 • слабкі дієслова schwache Verben;

 • сильні дієслова starke Verben;

 • дієслова змішаного відмінювання.

 • Слабкі дієслова утворюють найбільшу групу дієслів в німецькій мові. Всі слабкі дієслова утворюють форми за правилами.

 • Сильні дієслова і дієслова змішаного відмінювання утворюють власні форми без правил. Це відносно мала група дієслів, яку потрібно просто вивчити. Краще всього запам’ятовувати дієслова з їх основними формами. Від основних форм дієслів утворюються всі решта дієслівні форми німецької мови.

ФОРМИ НІМЕЦЬКИХ ДІЄСЛІВ

VERBFORMEN

 • До основних форм дієслів відносяться:
 • Präteritum — форма минулого часу
 • er lachte він сміється, er trug він несе

 • Infinitiv неозначена форма дієслова
 • lachen сміятися, tragen носити

BEISPIEL

Слабкі schwachen дієслова:

kaufen купляти er hat gekauft він купив

BEISPIEL

Сильні starken дієслова:

finden шукати er hat gefunden він знайшов

 • Більшість дієслів утворюють форму складного минулого часу Perfekt і форму,  яка передує в минулому часі (передминулу) Plusquamperfekt з допоміжним дієсловом haben, а деякі з допоміжним дієсловом sein.

BEISPIEL

einkaufen купівля er hat eingekauft він зробив покупки
vorschlagen пропонувати er hat vorgeschlagen він запропонував

 • Partizip II дієслів з нероздільними untrennbare префіксами Präfix утворюються без приставки ge-:

BEISPIEL

verkaufen продавати er hat verkauft він продавав
erfinden вигадувати  er hat erfunden він вигадував

 • Дієслова з закінченням -ieren також утворюють Partizip II  без приставки ge-:

BEISPIEL

korrigieren коригувати  er hat korrigiert він виправив

 • Більшість дієслів утворюють форму складного минулого часу Perfekt і форму,  яка передує в минулому часі (передминулу) Plusquamperfekt з допоміжним дієсловом haben, а деякі з допоміжним дієсловом sein.

ВІДМІНЮВАННЯ НІМЕЦЬКОГО ДІЄСЛОВА

VERBKONJUGATION

 • За особливими ознаками запитують наступні питання до відмінювання дієслова Verbkonjugation:

BEISPIEL

Ich habe meine Mutter gestern Abend angerufen. — Я зателефонувала моїй мамі вчора ввечері.
Laura ist wieder zu ihren Großeltern gefahren. — Лора знову поїхала до своїх бабусь і дідусів.

 • Коли потрібно вживати дієприкметник минулого часу (причастя) Partizip II з префіксом Präfix ge-, а коли без префікса?

BEISPIEL

gekauft  купив, gesagt  сказав, gegangen — пішов, vorgelesen  прочитав вголос;
verkauft  продав, besagt  сказав, entgangen  врятувався, vorbereitet — підготувався.

 • Які дієслова Verben і коли вони “видовжуються” розширюються через -e- ?

BEISPIEL

arbeitest, arbeitet, gearbeitet – і т.д.
atmest, atmet, geatmet і т.д.

 • У яких дієсловах Verben і коли буде об’єднуватись -s- ?

BEISPIEL

du heißt  ти називаєшся, du tanzt  ти танцюєш, du isst  ти їж, du liest  ти читаєш і т.д.

 • Біля яких дієслів Verben і коли корінь Stamm чи закінчення Endung -e- видаляється?

BEISPIEL

sammle, sammeln, lächle, lächeln
ändern, feiern, rudern, zaubern

 • Як утворюється минулий час Perfekt і передминулий час Plusquamperfekt певних дієслів, таких як модальні дієслова Modalverben?

BEISPIEL

Ich habe sofort nach Hause gehen müssen.  Я повинен був йти додому негайно.
Sie hat sich scheiden lassen. — Вона розлучилася.

ДОДАТКОВО

 • Форма минулого часу Präteritum вживається більш за все на письмі, наприклад, в газетах та книгах.

 • Präteritum в романі:

 • Ein junger Mann kam in eine fremde Stadt und sah ein hübsches Mädchen. Er verliebte sich sofort.  Юнак прийшов до чужого міста і побачив симпатичну дівчину. Він відразу закохався.
  Теж минулий час, але форма дієслова зовсім інша.

Можна підмітити, що відбувається Кон’югація Konjugation.

 • Perfekt в діалозі:

BEISPIEL

— Hast du ihn endlich angerufen?  Ти нарешті зателефонував йому?
— Ja, ich habe ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, aber er hat noch nicht zurückgerufen.  Так, я залишив йому повідомлення на поштовій скриньці, але він ще не телефонував.

 • І-ша форма,  яка передує минулому часу (предминула форма) Plusquamperfekt вживається для вираження (висловлення) закінченої дії, яка передує іншій дії в минулому часі. При цьому другу дію ми відображаємо такими часовими формами, як Präteritum чи Perfekt.

 • Plusquamperfekt (як правило на письмі):

BEISPIEL

Ein junger Mann liebte ein Mädchen und stand jeder Abend vor ihrem Fenster, aber er hatte vorher noch nie mit ihr gesprochen.  Юнак любив дівчину і щоночі стояв під її вікном, але ніколи раніше не говорив з нею.

Німецьке дієслово
Таблиця неправильних (нерегулярних) дієслів