Project Description

Розділ: Дієслово – Verb

Особливості відмінювання дієслів

Besonderheiten der Verbkonjugation

Корінь дієслова і закінчення

Stamm und Endung

Дієслово складається з основи слова Stamm і закінчення Endung:

Основа слова (корінь) Stamm Закінчення Endung Переклад
lach -en сміятися
folg -en слідувати
trag -en носити
geh -en йти
 • В німецькій мові розрізняють:

 • слабкі дієслова schwache Verben;

 • сильні дієслова starke Verben;

 • дієслова змішаного відмінювання.

 • Слабкі дієслова утворюють саму велику групу дієслів в німецькій мові. Всі слабкі дієслова утворюють форми за правилами.

 • Сильні дієслова і дієслова змішаного відмінювання утворюють власні форми без правил. Це відносно мала група дієслів, яку потрібно просто вивчити. Краще всього зап’ятовувати дієслова з їх основними формами. Від основних форм дієслів утворюються всі решта дієслівні форми німецької мови.

Форми німецьких дієслів

Verbgruppen

 • До основних форм дієслів відносяться:
 • неозначена форма дієслова Infinitiv
  lachen сміятися, tragen носити

 • форма минулого часу Präteritum
  er lachte він сміється, er trug він несе

 • (причастя) дієприкметник минулого часу Partizip Perfekt також говорять Partizip II 
  gelacht сміявся, getragen носив

 • Partizip II утворюється за допомогою приставки ge-, яка завжди стоїть перед коренем дієслова
  і закінчення -t (слабкі schwachen дієслова) і -en (сильні starken дієслова).

 • слабкі schwachen дієслова:
  kaufen купляти er hat gekauft він купив

  сильні starken дієслова:
  finden шукати er hat gefunden він знайшов

 • Дієслова з відокремлюючими (приставками) префіксами Präfix, тобто роздільні trennbare дієслова в німецькій мові також утворюють Partizip II з допомогою приставки ge-:

 • (ми уже трохи зачіпляли цю тему тут: Дієслово в німецькій мові)

  einkaufen купівля er hat eingekauft він зробив покупки
  vorschlagen пропонувати er hat vorgeschlagen він запропонував

 • Partizip II дієслів з нероздільними untrennbare префіксами Präfix утворюються без приставки ge-:

 • verkaufen продавати er hat verkauft він продавав
  erfinden вигадувати  er hat erfunden він вигадував

 • Дієслова з закінченням -ieren також утворюють Partizip II  без приставки ge-:

 • korrigieren коригувати  er hat korrigiert він виправив

 • Більшість дієслів утворюють форму складного минулого часу Perfekt і форму,  яка передує в минулому часі (предминулу) Plusquamperfekt з допоміжним дієсловом haben, а деякі з допоміжним дієсловом sein.

Відмінювання дієслова

Verbkonjugation

 • За особливими ознаками запитують наступні питання до відмінювання дієслова Verbkonjugation:

 • Коли буде минулий час Perfekt, а коли предминулий Plusquamperfekt з допоміжним дієсловом Hilfsverb haben, коли утворюється з допоміжним дієсловом Hilfsverb sein?

ПРИКЛАД

Ich habe meine Mutter gestern Abend angerufen. – Я зателефонувала моїй мамі вчора ввечері.
Laura ist wieder zu ihren Großeltern gefahren. – Лора знову поїхала до своїх бабусь і дідусів.

 • Коли потрібно вживати дієприкметник минулого часу (причастя) Partizip II з префіксом Präfix ge-, а коли без префікса?

ПРИКЛАД

gekauft – купив, gesagt – сказав, gegangen – пішов, vorgelesen – прочитав вголос;
verkauft – продав, besagt – сказав, entgangen – врятувався, vorbereitet – підготувався.

 • Які дієслова Verben і коли вони “видовжуються” розширюються через -e- ?

ПРИКЛАД

arbeitest, arbeitet, gearbeitet – і т.д.
atmest, atmet, geatmet і т.д.

 • У яких дієсловах Verben і коли буде об’єднуватись -s- ?

ПРИКЛАД
du heißt – ти називаєшся, du tanzt – ти танцюєш, du isst – ти їж, du liest – ти читаєш і т.д.
 • Біля яких дієслів Verben і коли корінь Stamm чи закінчення Endung -e- видаляється?

ПРИКЛАД

sammle, sammeln, lächle, lächeln
ändern, feiern, rudern, zaubern

 • Як утворюється минулий час Perfekt і передминулий час Plusquamperfekt певних дієслів, таких як модальні дієслова Modalverben?

ПРИКЛАД

Ich habe sofort nach Hause gehen müssen. – Я повинен був йти додому негайно.
Sie hat sich scheiden lassen. – Вона розлучилася.

Додатково

 • Форма минулого часу Präteritum вживається більш за все на письмі, наприклад, в газетах та книгах.

 • Präteritum в романі:

 • Ein junger Mann kam in eine fremde Stadt und sah ein hübsches Mädchen. Er verliebte sich sofort.
  – Юнак прийшов до чужого міста і побачив симпатичну дівчину. Він відразу закохався. Теж минулий час, але форма дієслова зовсім інша.

Можна підмітити, що відбувається Кон’югація Konjugation.

#golernen
 • Форма складного минулого часу Perfekt вживається, як правило, при розмові і при спілкуванні про вже минулий час.

 • Perfekt в діалозі:

 • – Hast du ihn endlich angerufen?
  – Ти нарешті зателефонував йому?
  – Ja, ich habe ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, aber er hat noch nicht zurückgerufen.
  – Так, я залишив йому повідомлення на поштовій скриньці, але він ще не телефонував.

 • І-ша форма,  яка передує минулому часу (предминула форма) Plusquamperfekt вживається для вираження (висловлення) закінченої дії, яка передує іншій дії в минулому часі. При цьому другу дію ми відображаємо такими часовими формами, як Präteritum чи Perfekt.

 • Plusquamperfekt (як правило на письмі):

 • Ein junger Mann liebte ein Mädchen und stand jeder Abend vor ihrem Fenster, aber er hatte vorher noch nie mit ihr gesprochen.
  – Юнак любив дівчину і щоночі стояв під її вікном, але ніколи раніше не говорив з нею.

Німецьке дієслово
Реклама: