Project Description

Особові займенники у німецькій мові

Personalpronomen

 • Особові займенники ми використовуємо для того, щоб вказати на особу до якої відносяться наші слова. Особовий займенник має три особи в однині Singular і множині Plural.

  ich яdu тиer він,  sie вона, es воно, wir ми, ihr ви, sie вони, Sie Ви

Відмінювання особових займенників в німецькій мові

Personalpronomen

Однина Singular
3. Person
Відмінок 1. Person 2. Person Чол.р.
Maskulinum
Жін.р.
Femininum
Сер.р.
Neutrum

Називний
Nominativ

ich
я
du
ти
er
він
sie
вона
es
воно

Знахідний
Akkusativ

mich
мене

dich
тебе
ihn
його

sie
її

es
його

Давальний
Dativ

mir
мені

dir
тобі
ihm
йому

ihr
їй

ihm
йому

Родовий
Genitiv

meiner
мій

deiner
твій
seiner
його

ihrer
її

seiner
його

Множина Plural
 Відмінок 1. Person 2. Person 3. Person Ввічлива форма
Höflichkeitsform

Називний
Nominativ

wir
ми
ihr
ви
sie
вони
Sie
Ви

Знахідний
Akkusativ

uns

нас

euch
вас
sie
їх

Sie

Вас

Давальний
Dativ

uns
нам

euch
вам
ihnen
їм

Ihnen
Вам

Родовий
Genitiv

unser
наш

euer
ваш
ihrer
їхній

Ihrer
Ваш

Форма трьох родів

 • Особові займенники мають форму трьох родів тільки в третій особі однини:

  er він,  sie вона, es воно

 • Ввічлива форма Höflichkeitsform Sie вживається, як до однієї особи, так і до групи осіб, якщо промовець звертається до цих людей на Ви.

  Нижче наведений детальний переклад українською мовою, при перекладі тексту такі словосполучення не вживаються, це тільки для навчання та кращого розуміння даної теми:

  Sagen Sie, was Sie wollen. – Скажіть Ви, що Ви хочете.
  Nehmen Sie Ihre Hefte und schreiben Sie. – Візьміть Ви Ваші зошити і пишіть Ви.

 • ihr ви

  Займенник ihr ви вживається у зверненнях і закликах до натовпу, а також при зверненні до дітей чи друзів, тобто в тому випадку, коли промовець до кожної особи окремо може сказати Ти.

  Ihr geht heute mit mir ins Museum; ich zeige euch das alte Kiev. – Ви (ти) йдеш сьогодні зі мною в музей; я покажу вам (ти) старий Київ.

Особовий займенник в однині і в множині

Singular und Plural

 • Особовий займенник Personalpronomen в однині Singular і в множині Plural, сигналізує нам також про те: Який сполучник для дієслова нам потрібно використати в контексті, щоб правильно формулювати речення.

ПРИКЛАД

Sie ist Journalistin. – Вона журналістка.
Er ist heute krank. – Він сьогодні хворий.
Sie waren im Urlaub in Deutschland. – Вони були у відпустці в Німеччині.
Sind Sie Herr Müller? – Ви, пан Мюллер?

Всі теми, які представлені на цьому сайті дуже важливі, але цей пункт детальніше розглянемо в темі → дієслово Verb.

#golernen
 • Примітка Bemerkung

  Особовий займенник позначає людину, число і відмінок. В третій особі однини ми можемо виділити також родовим відмінком: який в сучасній німецькій мові трапляється дуже рідко. Gedenke meiner! – Пам’ятай про мене!

1. Приклад
Ich kann euch das Buch nicht leihen.
1. Person 2. Person
Однина (Singular)  Множина (Plural)
Називний відмінок
(Nominativ)
Давальний відмінок
(Dativ)
2. Приклад
Ihr habt ihn gestern besucht.
2. Person 3. Person
Множина (Plural) Однина (Singular)
Називний відмінок
(Nominativ)
Знахідний відмінок
(Akkusativ)
Maskulinum

Особовий займенник першої особи

Особовий займенник першої особи відноситься до оратора, друга особа до адресата (слухача) і третя особа до адресата (слухача). Особисті займенники першої та другої особи призначені тільки для осіб, але третій вид є представником іменників, які позначають живі та неживі особи.

Приклад
Mein Vater hat einen neuen Wagen gekauft. Іменник Nomen
Er hat ihn  gestern gekauft. Особовий займенник третьої особи
Personalpronomen der 3. Person
Персона
Person
НЕ персона
Nicht-Person

Особовий займенник третьої особи

 • Внаслідок використання особистих займенників третьої особи, можливо уникнути повторення іменника, який вже було сказано.

 • Тобто, коли ми розказуємо про щось:
  Він вчора купив нову МАШИНУ (тут, щоб правильно грамотно сформулювати речення приємне на слух, якщо ми продовжуємо розповідати, ми вживаємо:) машина (в українській – вона): її було куплено, вона нова, на ній можна поїхати в подорож. Отже, ми використовуємо цей займенник, щоб постійно не повторювати: машина, машина, машина.

Ввічлива або близька форма однини і множини

 • Примітка Bemerkung

  В німецькій мові, може бути використана або близька, або ввічлива форма у другій особі. У ввічливій формі ми завжди звертаємось з великої букви, якщо ви з цією людиною близько незнайомі. Далі ви вже можете самі визначити, яку форму потрібно вживати.

Peter, was hältst du davon, dass wir eine Band gründen?
Петро, що ти думаєш, що ми заснуємо нову групу?
vertrauliche Form der Anrede
близька форма звертання
Herr Meier, möchten Sie einen Kaffee trinken?
Пан Мейер, Ви хочете випити кави?
höfliche Form der Anrede
ввічлива форма звертання

У нижче наведеній таблиці ви можете оглянути ввічливі або близькі форми однини і множини. Можна бачити, що ввічливі форми є однаковими в однині і множині. Тобто, у ввічливій формі ми можемо однаково звернутись до одного або декількох співрозмовників і вона не зміниться.

ввічлива форма звертання
höfliche Form der Anrede

близька форма звертання
vertrauliche Form der Anrede

Відмінок
Kasus

Однина / Множина
Singular / Plural
Однина
Singular
Множина
Plural
Sie
Ви
du
ти
ihr
ви
Називний відмінок
Nominativ
Ihrer
Ваш
deiner
твоє
euer
ваш
Родовий відмінок
Genitiv *
Ihnen
Вам
dir
тобі
euch
вам
Давальний відмінок
Dativ
Sie
Вас
dich
тебе
euch
вас
Знахідний відмінок
Akkusativ

* Форма родового відмінка вживається вкрай рідко.

Ви також можете переглянути тему: Відмінки в німецькій мові

Займенник Pronomen має розширені можливості, які виходять далеко за межі особових займенників. З цієї причини, його потрібно розглядати й вивчати окремо. Зверніть увагу, що ця тема дуже пов’язана з темою: Присвійні займенники в німецькій мові.

#golernen
Займенник
Німецькі присвійні займенники