Project Description

Означений та неозначений (нульовий) артикль

Bestimmte, Unbestimmte, Nullartikel

Вживання артиклів у німецькій мові

Який артикль потрібно ставити біля різних родів та відмінків?

Німецькі артиклі поділяються на роди й вживаються за таким принципом:

Означений, неозначений та нульовий артикль

Коли ми вживаємо означений, а коли неозначений артикль?

Потрібно тільки один раз вивчити та одразу стане ясно. Перед іменником Substantiv завжди ставиться службове слово, яке називається → артикль Artikel, можна натиснути на виділений текст і згадати про що ми говорили раніше.

Отже, це службове слово вказує на рід Geschlecht, число Numerus і відмінок Kasus. Загнули три пальці. 🙂 Як і українська, так і німецька мова має рід і відмінки. Якщо перед іменником немає артикля, то говорять, що залучено нульовий артикль der Nullartikel.

Є випадки коли перед іменником є визначення, яке характеризує його ( “червоне яблуко, жовтий фрукт” – ці слова називаються – прикметниками Adjektiv), тоді артикль ставиться перед визначенням (при слабкому Schwache Adjektivdeklination і змішаному відмінюванні прикметників Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel).

Вживання того чи іншого артикля залежить від ролі іменника в реченні.

Нульовий артикль

Коли потрібно вживати артикль, а коли ні?

Артикль зазвичай пропускається коли вказують на національність, при власних назвах та іменах. Через те, що самі назви вказують, що мова йде про певні лиця.
#golernen
ПРИКЛАД

Michael lernt. – Михайло навчається.
Zimmermann ist Deutscher. – Ціммерманн – німець.

Якщо перед власною назвою стоїть слово Herr пан, Frau пані.., то артикль також пропускається, наприклад:

Herr Zimmermann studiert. – Пан Ціммерманн навчається.

Без прізвища слово Herr вживається з артиклем за загальними правилами, наприклад:

Der Herr schreibt. – Пан пише.

 • Артикль пропускають перед іменниками, які є іменною частиною присудка Prädikat, якщо вони позначають соціальний статус, звання, професію (спеціальність) чи належність до якоїсь організації.

ПРИКЛАД

Er ist Lehrer. – Він вчитель. Ich bin Lehrerin. – Я вчителька.

В інших випадках ці слова також вживаються за загальними правилами, наприклад:

Der Lehrer schreibt.

ПРИКЛАД

Dieses Buch ist rot. – Ця книга червона.

 • Назви міст, більшості країн, континентів.

ПРИКЛАД

Unser Web-Designer kommt aus Indien.
Наш веб-дизайнер родом з Індії.

 • З абстрактними поняттями (у деяких випадках).

ПРИКЛАД

Die Professorinnen kämpfen für Gleichberechtigung.
Жінки-професори борються за рівність.

 • Також нульовий артикль ставитися у стійких словосполученнях та ідіоматичних виразах.

ПРИКЛАД

Die Reporterin holt tief Atem.
Журналістка переводить дух.

 • Заголовки теж пишуться без артикля.

ПРИКЛАД
Ministertreffen verschoben.
Нараду міністрів відкладено.

Це правило працює й у рекламі! Часто на вивісках магазинів та рекламних бігбордах можна зустріти надписи без артикля.

 • Неозначений артикль не вживається перед назвами матеріалів та речовими іменниками, такі які не можна порахувати.

ПРИКЛАД
Перед словом Tinte чорнило, Zucker цукор і т.д.

Herr Müller trinkt in der Kantine nie Bier.
Пан Мюллер ніколи не п’є пива у їдальні.

Ми не можемо порахувати таку речовину, як чорнило чи кількість цукринок в мішку. Ну, це можливо з точки зору філософії, але на практиці ніхто б не витрачав на це свій час. Тому, в таких випадках неозначений артикль не вживаємо.
#golernen
 • В таких випадках вживаємо Означений артикль:

ПРИКЛАД

Was ist das? – Що це таке? Das ist Tinte. – Це чорнило.
Wie ist die Tinte? – Яке чорнило? Die Tinte ist schwarz. – Чорнило чорного кольору.

Неозначений артикль eineine, ein der unbestimmte Artikel

Вживається першим, але є окремі випадки, коли ми називаємо єдиний у своєму роді предмет чи особу, які ми розглянемо нижче.

 • Якщо при спілкуванні предмет або особа нам незнайомі, або вперше згадуються в розмові. Позначає собою раніше незгадуваний предмет чи особу серед однорідних предметів та осіб.

 • Коли зустріли подругу з якою “сто років” не говорили та вона не знає, що німецьку можна вчити на нашому сайті онлайн та безкоштовно і рідною українською мовою, тоді спочатку вживаємо неозначений артикль.

 • У називному відмінку Nominativ неозначений артикль в чоловічому і середньому роді має одну форму ein.

 • Неозначений артикль unbestimmte Artikel в множині не вживається: Schülerinnen, Kinder.

 • Також він ненаголошений. Не робіть паузи між артиклем і іменником.

 • Запитання Was ist das? Що це таке? показує, що людина, яка запитує не знає, який предмет знаходиться перед нею.

  Для граматично-правильної відповіді потрібно вжити біля іменника неозначений артикль unbestimmte Artikel.

ПРИКЛАД

Das ist ein Buch. – Це книга. І приклад в множині: Das sind Bücher. – Це книги.

Неозначений артикль unbestimmte Artikel вживається у таких випадках:

ПРИКЛАД

Ich habe einen Bruder. – У мене є брат.

Hier gibt es einen Tiergarten. – Тут є зоопарк.

 • Перед іменником, який стоїть у порівнянні, після wie:

ПРИКЛАД

Er schwimmt wie ein Fisch– Я плаваю, як риба.

 • В іменному присудку Prädikat:

ПРИКЛАД

Kyiv ist eine Großstadt. – Київ — велике місто.

 • Якщо іменник згадується вперше:

ПРИКЛАД

Ich kaufe ein Auto. – Я купляю машину.

Означений артикль derdiedas der bestimmte Artikel

Якщо іменник позначає відомий предмет розмови, який відомий слухачу або читачу. Котрий вживався раніше, тоді іменник потрібно вживати з означеним артиклем bestimmte Artikel.

ПРИКЛАД

Wie ist das Buch? – Яка ця книга? і відповідь: Das Buch ist rot. – Книга червона.

– показує, що запитувач уже знав, що є книга, але не знав якого вона кольору. Тому біля іменника Buch стоїть означений артикль bestimmte Artikel.

А ось і окремі випадки, коли іменники позначають щось нове, саме важливе в реченні і стоять з означеним  артиклем (а не з неозначеним артиклем, як говорилось вище). Це іменник, який означає єдиний в своєму роді предмет для всіх людей чи для певного кола людей.

ПРИКЛАД

В класі, де один учитель, завжди будуть говорити der Lehrer і на запитання: Wer ist das? – Хто це? дадуть відповідь: Das ist der Lehrer. – Це вчитель.

Означений артикль bestimmte Artikel в цьому випадку має значення присвійного займенника Possessivpronomen unser – наш.

Відмінювання означеного артикля

Як правило, відображає щось точне чи те, про що ми вже знаємо, що вже було названо/згадано раніше.

ПРИКЛАД

Es war einmal ein König. Der König hatte eine Tochter. Die Tochter hatte ein Pferd…
Давним-давно був та жив король. У короля була дочка. У дочки був кінь…

Є письмова мова та розмовна мова umgangssprachliche Rede і в розмовній бувають також варіанти: ans (an+das), aufs (auf+das), fürs (für+das), hinterm (hinter+dem), überm (über+dem) тощо.

#golernen