ЩО ТАКЕ НІМЕЦЬКИЙ ПАСИВ?

WAS IST DAS PASSIV?

  • У Пасиві Passiv дія Handlung, яка відбувається є найважливішою Wichtigste.

  • Головне запитання Hauptfrage, яке ми завжди повинні ставити: Що відбувається? Was passiert?

  • Граматичний підмет Subjekt не виконує якусь дію сам по собі. Щось робиться з підметом Subjekt. Особа Person, яка виконує дію Handlung, неважлива.

BEISPIEL

Die Suppe wird gekocht. — Суп готується.
Die Frau wird fotografiert. — Жінка фотографується.
Das Haus wird gebaut.  Будинок будується.

РІЗНИЦЯ МІЖ ПАСИВОМ ТА АКТИВОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

UNTERSCHIED ZW. PASSIV UND AKTIV

  • Актив Aktiv:

  • В Активі важлива людина Person, яка щось робить – підмет Subjekt.

BEISPIEL

Frau Meier kocht eine Suppe.  Місіс Меєр варить суп.

Запитання Frage: Хто готує суп? Wer kocht die Suppe?

У центрі уваги Mittelpunkt – людина, яка виконує якусь дію. Йдеться про того, хто робить дію Handlung.

  • Пасив Passiv:

  • У Пасиві завжди на першому плані Vordergrund стоїть дія Handlung.

BEISPIEL

Die Suppe wird gekocht.  Суп готується.

Запитання Frage: Що відбувається?  Was passiert?

Тут фокусуємось на сюжеті, тобто на дії Handlung яка відбувається. Хто варить суп, для нас неважливо або навіть невідомо unbekannt. Ми говоримо про те, що хтось готує суп, а хто саме варить суп, не має значення egal.

  • Якщо діюча особа handelnde Person все ж має бути названа в Пасиві Passiv, то таке речення потрібно будувати з прийменником Präposition von + Датів Dativ.

    Die Suppe wird von dem Koch gekocht. — Суп готується кухарем.

У німецькій граматиці deutschen Grammatik є два різних типи пасивного стану Passiv. Пасивний процес або дія Vorgangspassiv та пасивний стан Zustandspassiv. Вони відрізняються unterscheiden sich за значенням Bedeutung, утворенням Bildung та використанням Verwendung.

У наступних уроках я досконало genau розповім, коли використовувати який Пасив Passiv і як його утворювати. Додатково ми розберемо, так званий безособовий Пасив unpersönlichen Passiv, який строго кажучи належить до Пасивного процесу чи дії Vorgangspassiv, але багато людей, які вивчають німецьку мову мають невеликі проблеми з цією темою німецької граматики.

Майбутній час 2 у німецькій мові
Пасив, що відображає дію