Project Description

Розділ: Теперішній час / Präsens

Складний минулий час дієслів

Das Perfekt

Перфект. Минулий час

Perfekt

 • У німецькій мові є два різні минулі часи: минулий складний (доконаний) час Perfekt і претер, претерітум, простий минулий час Präteritum.

Gegenwart Vergangenheit
Теперішній час
Präsens
Складний минулий час
Perfekt
Простий минулий час
Präteritum
Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto gehabt. Ich hatte ein Auto.
У мене є автомобіль. У мене була машина. У мене була машина.

 • Perfekt – вживається майже завжди у розмовній мові Umgangssprache, за винятком декількох дієслів; З Перфектом ми висловлюємо, що дія Handlung в минулому була завершена.

 • Präteritum – вживається у розповідях про минулі події та в писемній мові.

ПРИКЛАД
Der Junge hat Fußball gespielt. – Хлопчик грав у футбол.
Er hat Urlaub gemacht. – Він був у відпустці.
Die Tür ist geschlossen. – Двері закриті.

Як утворюється Перфект?

Bildung des Perfekts

 • Перфект утворюється з допомогою допоміжних дієслів haben або sein в якості відмінюваної частини присудка (в Презенс Präsens) та в простому розповідному реченні завжди займає друге місце + Партіцип Partizip 2 (дієприкметник минулого часу) основного дієслова Hauptverbs.

 • Партіцип 2 не відмінюється та завжди ставиться на останнє місце в реченні.

Person Hilfsverb Partizip 2 Hilfsverb Partizip 2
ich bin gelaufen. habe gekocht.
du bist hast
er/sie/es ist hat
wir sind haben
ihr seid habt
sie/Sie sind haben
ПРИКЛАД
Hast du ihn heute gesehen? – Ти бачив його сьогодні?
Пригадаємо з попередніх тем, що третя форма дієслова – Партіцип 2 та має ознаки як дієслова Verb, так і ознаки прикметника Adjektiv.

Коли Перфект формується з sein?

Perfekt + sein

 • Для змін місцезнаходження підмета, тобто суб’єкта (Subjekt) / Ortswechseln.
ПРИКЛАД
fahren їхати → Ich bin Bus gefahren. – Я їхав на автобусі.
gehen  йти → Du bist nach Hause gegangen. – Ти пішов додому.
 • Це має бути рух Bewegung від пункта А до пункта Б.
 • При зміні стану суб’єкта (Subjekt) / Zustandswechseln.

ПРИКЛАД
sterben померти → Er ist vor 3 Jahren gestorben. – Він помер 3 роки тому.
= перехід від життя до смерті
einschlafen засинати → Du bist zeitig eingeschlafen. – Ти своєчасно (рано) заснув.
= перехід від бадьорого до сплячого
 • З певними дієсловами bestimmten Verben:
 • Дієслова Verben:

  sein – бути;
  werden – ставати;
  bleiben – залишитися;
  begegnen – випадкове зіткнення;
  gelingen – отримувати, процвітати;
  passieren – відбуватися, траплятися та інші…

 • завжди використовують допоміжне дієслово sein!

ПРИКЛАД
Ich bin in Deutschland gewesen. – Я був у Німеччині.
Wir sind zu Hause geblieben. – Ми залишилися вдома.
Er ist seiner Großmutter begegnet. – Він випадково зустрів свою бабусю.
Ein Unfall ist gestern passiert. – Вчора сталася аварія (нещасний випадок).

Коли Перфект формується з haben?

Perfekt + haben

 • Перфект з haben використовується з усіма дієсловами Verben, які не використовують sein (див. вище).
 • Крім того, ВСІ рефлексивні дієслова reflexiven Verben, незалежно від зміни стану Zustandswechsel або місця розташування Ortswechsel утворюють Перфект з haben.

ПРИКЛАД
Sie hat Essen gekocht. – Вона приготувала їжу.
Er hat sich auf den Film gefreut. – Він з нетерпінням чекав фільму.
Michael hat sich in Diana verliebt. – Майкл закохався в Діану.

Позиція слів в Перфект

Wortstellung

 • Допоміжне дієслово Hilfsverb відмінюється konjugiert, а Партіцип Partizip 2 стоїть в кінці і не буде змінений.
 • Головне речення Hauptsatz HS
Position 2 Ende
Er hat Essen gekocht.
 • Так/Ні Питання Ja/Nein Frage
Position 1 Ende
Habt ihr denn Mann gesehen?
 • Підрядне речення Nebensatz NS
Position 1 Кінець HS Допоміжне речення NS
Habt ihr gesehen, wann er nach Hause gegangen ist?

Коли використовується Perfekt?

Verwendung

 • Для позначення завершених дій у минулому часі Vergangenheit (як правило, наслідки дії або результат стоять на передньому плані Vordergrund.)

  Вона відповідає більш-менш англійській “Perfect – tense”, АЛЕ:

Розмовна мова gesprochene Sprache: коли ви говорите в минулому, як ми вже згадували вище, Перфект завжди використовується в розмовній мові. Виняток становлять модальні дієслова Modalverben (wollen, möchten, können, müssen, dürfen), вони можуть вживатися з sein і з haben.

Письмова мова geschriebene Sprache: майже завжди використовується Притерітум Präteritum. (Література Literatur, новини Nachrichten, офіційні листи offizielle Briefe).

На Facebook & Co: при спілкуванні з друзями Freunden, колегами Kollegen і тощо, Перфект використовується як у розмовній мові. Тому що це – розмова Gespräch!

Чи Перфект Perfekt використовується більше, або ж менше, залежить від регіону Region. В основному, чим далі на північ Norden, тим більше використовується Претерит Präteritum. Але ця відмінність з часом зникає!

Наприклад, у швейцарсько-німецькій мові взагалі не існує Претера Präteritum! Але ні в якому разі, ви не повинні приймати це, як приклад. Тому що, якщо не використовуватимете модальні дієслова Modalverben sein і haben в Претері Präteritum, то зробите своє життя просто невиправдано важким з підпорядкованими реченнями Nebensätzen!

Всі розділи німецької граматики
Вживання теперішнього часу
Простий минулий час (письмовий)