Project Description

“ПЕРФЕКТ” У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

PERFEKT

ПЕРФЕКТ. МИНУЛИЙ ЧАС

PERFEKT

 • У німецькій мові є два різні минулі часи: минулий складний (доконаний) час Perfekt і претер, претерітум, простий минулий час Präteritum.

GegenwartVergangenheit
Теперішній час
Präsens
Складний минулий час
Perfekt
Простий минулий час
Präteritum
Ich habe ein Auto.Ich habe ein Auto gehabt.Ich hatte ein Auto.
У мене є автомобіль.У мене була машина.У мене була машина.
 • Perfekt — вживається майже завжди у розмовній мові Umgangssprache, за винятком декількох дієслів; З Перфектом ми висловлюємо, що дія Handlung в минулому була завершена.

 • Präteritum — вживається у розповідях про минулі події та в писемній мові.

BEISPIEL

Der Junge hat Fußball gespielt.  Хлопчик грав у футбол.
Er hat Urlaub gemacht.  Він був у відпустці.
Die Tür ist geschlossen. — Двері закриті.

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ПЕРФЕКТ?

BILDUNG DES PERFEKTS

 • Перфект утворюється з допомогою допоміжних дієслів haben або sein в якості відмінюваної частини присудка (в Презенс Präsens) та в простому розповідному реченні завжди займає друге місце + Партіцип Partizip 2 (дієприкметник минулого часу) основного дієслова Hauptverbs.

 • Партіцип 2 не відмінюється та завжди ставиться на останнє місце в реченні.

PersonHilfsverbPartizip 2HilfsverbPartizip 2
ichbingelaufen.habegekocht.
dubisthast
er/sie/esisthat
wirsindhaben
ihrseidhabt
sie/Siesindhaben
BEISPIEL

Hast du ihn heute gesehen?  Ти бачив його сьогодні?

Пригадаємо з попередніх тем, що третя форма дієслова – Партіцип 2 та має ознаки як дієслова Verb, так і ознаки прикметника Adjektiv.

КОЛИ ПЕРФЕКТ ФОРМУЄТЬСЯ З SEIN?

PERFEKT + SEIN

 • Для змін місцезнаходження підмета, тобто суб’єкта (Subjekt) / Ortswechseln.
BEISPIEL

fahren їхати → Ich bin Bus gefahren. — Я їхав на автобусі.
gehen  йти → Du bist nach Hause gegangen.  Ти пішов додому.

 • Це має бути рух Bewegung від пункту А до пункту Б.

 • При зміні стану суб’єкта (Subjekt) / Zustandswechseln.

BEISPIEL

sterben померти → Er ist vor 3 Jahren gestorben. — Він помер 3 роки тому.
= перехід від життя до смерті

einschlafen засинати → Du bist zeitig eingeschlafen. — Ти своєчасно (рано) заснув.
= перехід від бадьорого до сплячого

 • З певними дієсловами bestimmten Verben:
 • Дієслова Verben:

  sein  бути;
  werden  ставати;
  bleiben — залишитися;
  begegnen — випадкове зіткнення;
  gelingen  отримувати, процвітати;
  passieren  відбуватися, траплятися та інші…

 • завжди використовують допоміжне дієслово sein!

BEISPIEL

Ich bin in Deutschland gewesen. — Я був у Німеччині.
Wir sind zu Hause geblieben.  Ми залишилися вдома.
Er ist seiner Großmutter begegnet. — Він випадково зустрів свою бабусю.
Ein Unfall ist gestern passiert. — Вчора сталася аварія (нещасний випадок).

КОЛИ ПЕРФЕКТ ФОРМУЄТЬСЯ З HABEN?

PERFEKT + HABEN

 • Перфект з haben використовується з усіма дієсловами Verben, які не використовують sein (див. вище).
 • Крім того, ВСІ рефлексивні дієслова reflexiven Verben, незалежно від зміни стану Zustandswechsel або місця розташування Ortswechsel утворюють Перфект з haben.

BEISPIEL

Sie hat Essen gekocht.  Вона приготувала їжу.
Er hat sich auf den Film gefreut.  Він з нетерпінням чекав фільму.
Michael hat sich in Diana verliebt.  Майкл закохався в Діану.

ПОЗИЦІЯ СЛІВ В ПЕРФЕКТ

WORTSTELLUNG

 • Допоміжне дієслово Hilfsverb відмінюється konjugiert, а Партіцип Partizip 2 стоїть в кінці і не буде змінений.
 • Головне речення Hauptsatz HS
Position 2Ende
ErhatEssengekocht.
 • Так/Ні Питання Ja/Nein Frage
Position 1Ende
Habtihrdenn Manngesehen?
 • Підрядне речення Nebensatz NS
Position 1Кінець HSДопоміжне речення NS
Habtihrgesehen,wann er nach Hause gegangen ist?

КОЛИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ PERFEKT?

PERFEKT VERWENDUNG

 • Для позначення завершених дій у минулому часі Vergangenheit (як правило, наслідки дії або результат стоять на передньому плані Vordergrund.)

  Вона відповідає більш-менш англійській “Perfect – tense”, АЛЕ:

Розмовна мова gesprochene Sprache: коли ви говорите в минулому, як ми вже згадували вище, Перфект завжди використовується в розмовній мові. Виняток становлять модальні дієслова Modalverben (wollen, möchten, können, müssen, dürfen), вони можуть вживатися з sein і з haben.

Письмова мова geschriebene Sprache: майже завжди використовується Претерітум Präteritum. (Література Literatur, новини Nachrichten, офіційні листи offizielle Briefe).

На Facebook & Co: при спілкуванні з друзями Freunden, колегами Kollegen і тощо, Перфект використовується як у розмовній мові. Тому що це – розмова Gespräch!

Чи Перфект Perfekt використовується більше, або ж менше, залежить від регіону Region. В основному, чим далі на північ Norden, тим більше використовується Претерит Präteritum. Але ця відмінність з часом зникає!

Наприклад, у швейцарсько-німецькій мові взагалі не існує Претера Präteritum! Але ні в якому разі, ви не повинні приймати це, як приклад. Тому що, якщо не використовуватимете модальні дієслова Modalverben sein і haben в Претері Präteritum, то зробите своє життя просто невиправдано важким з підпорядкованими реченнями Nebensätzen!