ВАЖЛИВИЙ ВСТУП

UNREGELMÄßIGE VERBEN

 • Цю таблицю потрібно просто вивчити, як змінюється дієслово в третій особі однини 3 Pers. Singular і з яким допоміжним дієсловом Hilfsverb вживається.

 • ist (допоміжне дієслово) — це відмінок третьої особи однини дієслова sein.
  hat (допоміжне дієслово) — це відмінок третьої особи однини дієслова haben.

Після кожного дієслова є приклад з перекладом українською мовою, для асоціацій з ситуацією та кращого запам’ятовування.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Наступна таблиця сильних starken і неправильних дієслів unregelmäßigen Verben дає таку додаткову інформацію:

 • brennen
 • essen Akk
 • helfen Dat
 • Mein Onkel hilft meiner Tante.  Мій дядько допомагає моїй тітці.
 • Дієслово Verbhelfen” має доповнення Називного відмінку Nominativ-Ergänzung і доповнення Давального відмінку Dativ-Ergänzung.

 • schreiben (Dat) Akk
 • befehlen Dat Akk / Inf.
 • Er befiehlt es mir.  Він наказує мені. / Er befiehlt mir, die Tür zuzumachen.  Він наказує мені закрити двері.
 • Дієслово Verbbefehlen” має один Знахідний відмінок Akkusativ-Ergänzung чи Інфінітивне доповнення Infinitiv-Ergänzung.

 • leiden an
 • beginnen mit / Inf.
 • Wir beginnen jetzt mit dem Test. — Тепер ми починаємо тест. / Wir beginnen jetzt (damit), den Test zu schreiben. — Ми зараз починаємо писати тест.
 • Дієслово Verbbeginnen” має прийменникове доповнення Präpositional-Ergänzung і / чи Інфінітивне доповнення Infinitiv-Ergänzung.

 • bleiben Situativ
 • Ich bleibe heute zu Hause.  Я сьогодні залишаюсь вдома.
 • Дієслово Verbbleiben” має ситуаційне доповнення Situativ-Ergänzung.

 • gehen Direktiv
 • Ich gehe heute Abend in die Disko.  Cьогодні ввечері я йду на дискотеку.
 • Дієслово Verbgehen” має директивне доповнення Direktiv-Ergänzung, тобто напрямок або ціль застосування дієслова.

ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

UNREGELMÄSSIGE VERBEN — НЕРЕГУЛЯРНІ НІМЕЦЬКІ ДІЄСЛОВА

Infinitiv Präsens
3 Pers. Singular
Präteritum
3 Pers. Singular
Hilfsverb +
Partizip II
3 Pers. Singular
abfahren er fährt ab fuhr ab ist abgefahren
Der Bus fährt um 09.12 Uhr ab.
Автобус відправляється о 09.12 годині.
abfliegen er fliegt ab  flog ab ist abgeflogen
Das Flugzeug ist pünktlich abgeflogen.
Літак вилетів пунктуально.
abgeben er gibt ab gab ab hat abgegeben
Wir gaben Flaschen und Schirme am Eingang ab.
Ми віддали пляшки та парасольки біля входу.
abhängen es hängt ab hing ab hat abgehangen
Es hängt von der Situation ab, wie schnell die Zeit vergeht.
Це залежить від ситуації, як швидко летить час.
abheben er hebt ab hob ab hat abgehoben
Mit einer Kreditkarte können sie weltweit Geld abheben.
За допомогою кредитної картки ви можете зняти гроші по всьому світу.
ablesen er liest ab las ab hat abgelesen
Sie hat die Stichworte abgelesen.
Вона прочитала ключові слова.
abnehmen er nimmt ab nahm ab hat abgenommen
Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen ab.
Ми позбавимо Вас від турбот.
abraten er rät ab riet ab hat abgeraten
Freunde haben Ihr abgeraten.
Друзі відрадили (від цього).
abschließen er schließt ab schloss ab hat abgeschlossen
Hast du die Tür abgeschlossen?
Ти закрив двері?
abziehen er zieht ab zog ab ist abgezogen
Er zog mit seiner Beute ab.
Він пішов із своєю здобиччю.
anbieten er bietet an bot an hat angeboten
Hast du ihm einen Kaffee angeboten?
Ти запропонував йому каву?
anfangen er fängt an fing an hat angefangen
Eva hat angefangen zu arbeiten.
Єва почала працювати.
angehen es geht an ging an ist angegangen
Was ich mache, geht doch keinen etwas an!
Те, що я роблю, нікому не важливо!
anhaben er hat an hatte an hat angehabt
Was hatten Sie gestern an?
Що у Вас було вчора?
ankommen er kommt an kam an ist angekommen
Wann bist du angekommen?
Коли ти прибув?
anlassen er lässt an ließ an hat angelassen
Er hat die Schuhe angelassen.
Він почав носити взуття.
annehmen er nimmt an nahm an hat angenommen
Er hat das Päckchen angenommen.
Він прийняв пакетик (посилочку).
anrufen er ruft an rief an hat angerufen
Meine Eltern haben angerufen.
Мої батьки зателефонували.
anschließen er schließt an schloss an hat angeschlossen
Lisa hat den Computer angeschlossen.
Ліза підключила комп’ютер.
ansehen er sieht an sah an hat angesehen
Er sieht das Beispiel an.
Він дивиться на приклад.
anstehen er steht an stand an hat/ist angestanden
Die Leute standen geduldig an.
Люди терпеливо стояли.
anziehen (sich) er zieht an zog an hat angezogen
Andreas hat sich die Jacke angezogen.
Андреас одягнув на себе піджак.
auffallen er fällt auf fiel auf ist aufgefallen
Seine Stimme fiel wirklich allen auf.
Його голос справді привернув увагу кожного.
aufgeben er gibt auf gab auf hat aufgegeben
Er gab bei Problemen nie auf.
Він ніколи не відмовлявся від проблем.
aufhängen er hängt auf hing auf hat aufgehängt
Er hängt das Plakat auf.
Він вішає плакат.
aufhalten er hält auf hielt auf hat aufgehalten
Keiner kann ihn aufhalten.
Ніхто не може cтримати його.
aufladen er lädt auf lud auf hat aufgeladen
Sie können den Geldkarten-Chip am Automaten aufladen.
Ви можете заряджати чіп готівкової картки в автоматі.
aufschlagen er schlägt auf schlug auf hat aufgeschlagen
Haben Sie das Buch aufgeschlagen?
Ви відкрили книгу?
aufschreiben er schreibt auf schrieb auf hat aufgeschrieben
Wir haben die Adresse nicht aufgeschrieben.
Ми не записали адресу.
aufstehen er steht auf stand auf ist aufgestanden
Heute bin ich um 11 Uhr aufgestanden.
Сьогодні я встав о 11 годині.
auftreten er tritt auf trat auf ist aufgetreten
Der Schauspieler tritt in einem Theaterstück auf.
Актор виступає в спектаклі.
aufwachsen er wächst auf wuchs auf ist aufgewachsen
Ole ist in Hamburg aufgewachsen.
Оле виріс у Гамбурзі.
ausdenken sich er denkt aus dachte aus hat ausgedacht
Ich habe mir ein Spiel ausgedacht.
Я придумав собі гру.
ausgeben er gibt aus gab aus hat ausgegeben
Sie gibt viel für ihre Haustiere aus.
Вона багато віддає своїм домашнім тваринам.
ausgehen er geht aus ging aus ist ausgegangen
Wir sind gestern noch ausgegangen.
Ми ще вчора вийшли.
ausgleichen er gleicht aus glich aus hat ausgeglichen
Schüler können ihre Schwächen ausgleichen.
Студенти можуть зрівняти свої слабкі місця.
aushalten er hält aus hielt aus hat ausgehalten
Ich kann den Lärm nicht aushalten.
Я не можу витримати шум.
auskennen sich er kennt aus kannte aus hat ausgekannt
Er kannte sich hier gut aus.
Він добре обізнаний тут.
ausladen er lädt aus lud aus hat ausgeladen
Er hat die Möbel ausgeladen.
Він вивантажив меблі.
ausleihen er leiht aus lieh aus hat ausgeliehen
Sie hat die Schuhe ausgeliehen.
Вона позичила взуття.
ausschlafen er schläft aus schlief aus hat ausgeschlafen
In den Ferien habe ich immer ausgeschlafen.
Під час вихідних (свят) я завжди спав.
aussehen er sieht aus sah aus hat ausgesehen
Im Internet hat der Pulli toll ausgesehen.
Светр (кофта) виглядав в інтернеті чудово.
aussprechen er spricht aus sprach aus hat ausgesprochen
Wie spricht man das aus?
Як вимовляти це?
aussteigen er steigt aus stieg aus ist ausgestiegen
Wo sind Sie denn ausgestiegen?
Де Ви вийшли?
aussterben er stirbt aus starb aus ist ausgestorben
Viele Tiere sind ausgestorben.
Багато тварин вимерли.
ausziehen er zieht aus zog aus hat ausgezogen
Alle haben die Schuhe ausgezogen.
Всі зняли черевики.
ausziehen er zieht aus zog aus ist ausgezogen
Sie zogen aus dem Haus aus.
Вони виїхали з будинку.
backen Dat – Akk er backt/bäckt backte/buk hat gebacken
Wir haben Brot gebacken.
Ми пекли хліб.
bedenken er bedenkt bedachte hat bedacht
Man muss diesen Punkt auch bedenken.
Треба також подумати над цим питанням.
begeben sich er begibt begab hat begeben
Er begibt sich auf Entdeckungsreise.
Він відправляється в експедицію.
befehlen Dat – Akk / Inf. er befiehlt befahl hat befohlen
Den Soldaten wurde befohlen, die Brücke zu sprengen.
Солдатам було наказано підірвати міст.
beginnen mit / Inf. er beginnt begann hat begonnen
Das Konzert begann um 22 Uhr.
Концерт розпочався о 22 годині.
beißen Akk er beißt biss hat gebissen
Ich habe mir beim Essen auf die Zunge gebissen.
Я прикусив язика під час їжі.
bergen Akk er birgt barg hat geborgen
Das Getreide vor dem Unwetter bergen.
Зерно рятувати перед бурею.
behalten er behält behielt hat behalten
Sie können das Geld behalten.
Ви можете тримати гроші.
bekommen er bekommt bekam hat bekommen
Hast du meine E-Mail bekommen?
Ти отримав мого електронного листа?
benehmen sich er benimmt sich benahm hat benommen
Er hat sich wie ein Star benommen.
Він поводився як зірка.
beraten er berät beriet hat beraten
Eine Freundin hat mich gut beraten.
Подруга добре порадила мені.
beschließen er beschließt beschloss hat beschlossen
Politiker beschlossen, besser zusammenzuarbeiten.
Політики вирішили працювати разом краще.
beschreiben er beschreibt beschrieb hat beschrieben
Er hat seine Erfahrungen beschrieben.
Він описав свій досвід.
besitzen er besitzt besaß hat besessen
Frau Isse besaß allein drei Autos.
Пані Іссе одна володіла трьома автомобілями.
bestehen er besteht bestand hat bestanden
Erik hat die Prüfung bestanden.
Ерік здав (склав) іспит.
betragen er beträgt betrug hat betragen
Die Gebühren für das Telefon betragen 2 € am Tag.
Плата за телефон становить 2 € в день.
betreiben er betreibt betrieb hat betrieben
Sie haben viel Aufwand betrieben.
Ви доклали багато зусиль.
betrügen Akk er betrügt betrog hat betrogen
Niemand kann nachprüfen ob man bezahlt oder betrügt.
Ніхто не може перевірити, чи людина платить чи обманює.
beweisen er beweist bewies hat bewiesen
Er bewies, dass man vieles schaffen kann.
Він довів, що людина може багато досягнути.
bewerben sich er bewirbt bewarb hat beworben
Sie hat sich um die Stelle beworben.
Вона подала заявку на роботу.
beziehen er bezieht bezog hat bezogen
Worauf beziehen Sie sich?
Що Ви маєте на увазі?
biegen Akk er biegt bog hat gebogen
Den Kopf etwas nach hinten biegen.
Трохи поверніть (зігніть) голову назад.
bieten Dat – Akk er bietet bot hat geboten
Das Hotel hat guten Service geboten.
Готель пропонував хороше обслуговування.
binden Akk er bindet band hat gebunden
Sie hat einen Schal um den Hals gebunden.
Вона зв’язала шарф навколо шиї.
bitten Akk er bittet bat hat gebeten
Er hat mich um eine Nachricht gebeten.
Він просив мене про повідомлення.
blasen er bläst blies hat geblasen
Du musst blasen, der Tee ist sehr heiß.
Ти повинен подути, чай дуже гарячий.
bleiben Situativ-Erg. er bleibt blieb ist geblieben
Ich bin gestern zu Hause geblieben.
Я залишився вчора вдома.
braten Dat – Akk er brät briet hat gebraten
Fleisch knusprig braten.
Смажити м’ясо хрустким.
brechen Dat – Akk er bricht brach hat gebrochen
Er brach sich beim Unfall ein Bein.
Він зламав ногу в аварії.
brennen er brennt brannte hat gebrannt
Die Feuerwehr kommt, wenn es brennt.
Пожежна служба прибуває, коли горить.
bringen Dat Akk er bringt brachte hat gebracht
Sara hat mir einen Tee gebracht.
Сара принесла мені чай.
denken an / über er denkt dachte hat gedacht
Woran hast du gerade gedacht?
Про що ти тільки думав?
drankommen er kommt dran kam dran ist drangekommen
Wer kommt dran?
Хто наступний?
durcheinander gehen es geht durcheinander ging durcheinander ist durcheinandergegangen
In dem Chaos ging alles durcheinander.
У хаосі все було переплутано.
ein|dringen in + Akk er dringt ein drang ein ist eingedrungen
Der Splitter ist tief ins Bein eingedrungen.
Осколок проник глибоко в ногу.
einbringen er bringt ein brachte ein hat eingebracht
Schüler bringen ihre Ideen ein.
Студенти додають свої ідеї.
einfallen es fällt ein fiel ein ist eingefallen
Mir fiel bei der Prüfung nichts ein.
Я нічого не міг придумати на іспиті.
eingeben er gibt ein gab ein hat eingegeben
Geben Sie das Ziel ein!
Введіть пункт призначення!
eingehen geht ein ging ein ist eingegangen
Er geht auf das Beispiel ein.
Він підходить для прикладу.
einhalten er hält ein hielt ein hat eingehalten
Ich habe den Zeitplan nicht eingehalten.
Я не дотримувався розкладу.
einladen er lädt ein lud ein hat eingeladen
Julia hat mich zum Essen eingeladen.
Юля запросила мене на вечерю.
einnehmen er nimmt ein nahm ein hat eingenommen
Nehmen Sie diese Tabletten ein.
Візьміть (прийміть) ці таблетки.
einreiben er reibt ein rieb ein hat eingerieben
Wir haben die Tafel mit Seife eingerieben.
Ми протерли (натерли) дошку милом.
einschlafen er schläft ein schlief ein ist eingeschlafen
Wann bist du eingeschlafen?
Коли ти заснув?
einschlagen er schlägt ein schlug ein hat eingeschlagen
Er hat diesen Weg eingeschlagen.
Він пройшов цей шлях.
einsteigen er steigt ein stieg ein ist eingestiegen
Wo steigen wir ein?
Де ми входимо?
eintragen er trägt ein trug ein hat eingetragen
Im Ausweis werden Arbeitszeiten eingetragen.
Робочі години вносяться до картки.
einwerfen er wirft ein warf ein hat eingeworfen
Man wirft das Geld in die Zeitungskästen ein.
Людина викидає гроші в газетні ящики.
einziehen er zieht ein zog ein ist eingezogen
Gestern sind die neuen Nachbarn eingezogen.
Вчора в’їхали (переїхали) нові сусіди.
einziehen er zieht ein zog ein hatist eingezogen
Elisa zieht ein.
Еліза входить (рухається в).
empfangen Akk er empfängt empfing hat empfangen
Sie können 30 Programme empfangen.
Ви можете отримати 30 програм.
empfehlen er empfiehlt empfahl hat empfohlen
Wer hat dir dieses Hotel empfohlen?
Хто рекомендував тобі цей готель?
erlöschen er erlischt erlosch ist erloschen
Der Vulkan ist erloschen.
Вулкан вимер.
entlanggehen er geht entlang ging entlang ist entlanggegangen
Er ging die Straße entlang.
Він йшов (спустився) уздовж вулиці.
entnehmen er entnimmt entnahm hat entnommen
Entnehmen Sie bitte den abgehobenen Geldbetrag!
Будь ласка, візьміть зняту суму грошей!
entscheiden sich er entscheidet entschied hat entschieden
Hast du dich für ein Buch entschieden?
Ти вирішив яку книгу?
entsprechen es entspricht entsprach hat entsprochen
Was entspricht diesem Wort in ihrer Sprache?
Що відповідає цьому слову у вашій мові?
entstehen es entsteht entstand ist entstanden
Das Gebäude entstand im Jahr 1963.
Будівля була зведена в 1963 році.
entwerfen er entwirft entwarf hat entworfen
Haben Sie das Plakat entworfen?
Ви проектували цей плакат?
erfahren er erfährt erfuhr hat erfahren
Ich erfuhr später, was passiert ist.
Пізніше я дізнався, що трапилося.
erfinden er erfindet erfand hat erfunden
Wer hat das Telefon erfunden?
Хто винайшов телефон?
erhalten er erhält erhielt hat erhalten
Die Chipkarte erhalten Sie an der Rezeption.
Ви отримаєте чіп-картку на стійці реєстрації.
erkennen er erkennt erkannte hat erkannt
Hast du ihn erkannt?
Ти його впізнав?
erraten er errät erriet hat erraten
Er hat das Rätsel erraten.
Він угадав загадку (здогадався).
erscheinen er scheint erschien ist erschienen
Der Roman ist 1986 erschienen.
Роман був опублікований в 1986 році.
erschießen er erschießt erschoss hat erschossen
Der Jäger erschießt das Tier.
Мисливець стріляє у тварину.
erschließen er erschließt erschoss hat erschossen
Ich habe die Bedeutung über den Kontext erschlossen.
Я відкрив значення через зміст контексту.
erschrecken intr. er erschrickt erschrak ist erschrocken
Er erschrak, die Tasche war weg.
Він був вражений (шокований), що сумка зникла.
erwägen Akk / Inf. er erwägt erwog hat erwogen
Wir erwägen eine neue Niederlassung in Belgien zu gründen.
Ми розглядаємо питання про створення нового офісу в Бельгії.
essen Akk er isst hat gegessen
Er hat eine Pizza gegessen.
Він їв піцу.
fahren Dir.-Erg./(Akk)/mit er fährt fuhr hatist gefahren
Bist du im Mai nach Berlin gefahren?
Ти їздив (подорожував) в травні в Берлін?
fallen Dir.-Erg. er fällt fiel ist gefallen
Das Glas ist auf den Boden gefallen.
Склянка впала на підлогу.
fangen Akk er fängt fing hat gefangen
Er hat sich wieder gefangen.
Він знову спіймав себе.
fernsehen sieht fern sah fern hat ferngesehen
Wir haben gestern lang ferngesehen.
Вчора ми довго дивились телевізор.
festnehmen er nimmt fest nahm fest hat festgenommen
Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.
Злочинець був заарештований поліцією.
finden Akk er findet fand hat gefunden
Hast du eine Stelle gefunden?
Ти знайшов робоче місце?
fliegen Dir.-Erg. / Akk er fliegt flog ist geflogen
Ein Vogel ist ins Zimmer geflogen.
Птаха влетіла в кімнату.
fliehen vor er flieht floh ist geflohen
Viele Menschen flohen aus der DDR.
Багато людей втікали з НДР.
fließen Dir.-Erg. er fließt floss ist geflossen
Hinter dem Haus fließt ein Bach.
Позаду будинку протікає потік.
fressen Akk er frisst fraß hat gefressen
Der Fuchs fraß den Käse.
Лисиця зжерла сир.
frieren Akk er friert fror hat gefroren
Ich habe ganz erbärmlich gefroren.
Я повністю замерз.
gebären Akk gebärt (gebiert) gebar ist / hat geboren
Sie wird nächsten Monat ein Kind gebären.
Вона буде наступного місяця народжувати дитину.
geben Dat Akk er gibt gab hat gegeben
Peter hat mir die DVD gegeben.
Петро дав мені DVD.
gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen
Diese Pflanze gedeiht nur bei viel Sonne.
Це рослина цвіте тільки при високих температурах.
gefallen es gefällt gefiel hat gefallen
Was hat ihnen besonders gut gefallen?
Що вам найбільше сподобалося?
gehen Dir.-Erg. er geht ging ist gegangen
Danlo ist in die Pizzeria gegangen.
Данло пішов у піцерію.
gelingen Dat (Inf.) es gelingt gelang ist gelungen
Das muss man üben, dann gelingt es auch.
Людина повинна це практикувати, тоді все вдасться.
gelten er gilt galt hat gegolten
Unsere Reservierung hat leider nicht gegolten.
На жаль, наше бронювання не було застосовано.
genießen Akk (Inf.) er genießt genoss hat genossen
Wir haben das gute Essen genossen.
Ми насолоджувалися гарною їжею.
geraten in + Akk er gerät geriet ist geraten
Ein Handwerker geriet in finanzielle Schwierigkeiten.
Майстер потрапив у фінансові труднощі.
geschehen Dat Akk es geschieht geschah ist geschehen
Was geschieht außerhalb der Wohnung?
Що відбувається за межами квартири?
gewinnen (Akk) er gewinnt gewann hat gewonnen
Heute hat mein Team gewonnen.
Сьогодні моя команда перемогла.
gießen Akk er gießt goss hat gegossen
Herr Carlo hat unsere Blumen gegossen.
Пан Карло поливав наші квіти.
gleichen Dat gleicht glich hat geglichen
Du gleichst ihm aufs Haar.
Ви схожі на нього волоссям.
gleiten gleitet glitt ist geglitten
Sie sind in den fast vegetationslosen Eiszeitphasen hangabwärts geglitten.
Вони ковзнули вниз по схилу майже в безрослинний льодовиковий період.
graben Akk gräbt grub hat gegraben
Ich grabe eine Grube in die Erde.
Я копаю яму в землі.
greifen Dat – Akk er greift griff hat gegriffen
Er griff nach der Kaffeetasse.
Він потягнувся за чашкою кави.
gutschreiben er schreibt gut schrieb gut hat gutgeschrieben
Der Betrag wird ihrem Konto gutgeschrieben.
Сума буде зарахована на ваш рахунок.
halten Akk er hält hielt hat gehalten
Was hältst du von der Idee?
Що ти думаєш про цю ідею?
hängen Situativ-Erg. er hängt hing hat gehangen
Der Mantel hing an der Garderobe.
Пальто висіло в гардеробі.
hängen Akk Dir.-Erg. er hängt hängte hat gehängt
Er hat die Fahne aus dem Fenster gehängt.
Він вивісив прапор з вікна.
heben Akk er hebt hob hat gehoben
Sie hat ihre Stimme gehoben.
Вона підняла свій голос.
heimkommen er kommt heim kam heim ist heimgekommen
Sie sind gestern spät heimgekommen.
Вони прийшли додому пізно.
heißen 2 x Nom.-Erg.! er heißt hieß hat geheißen
Wie hat der Ort geheißen?
Як назвалось то місце?
helfen Dat er hilft half hat geholfen
Danke, dass du mir geholfen hast.
Дякую, що ти мені допоміг.
herankommen er kommt heran kam heran ist herangekommen
Man darf nicht näher an die Kunstwerke herankommen.
Не слід наближатися до творів мистецтва.
herausfinden er findet heraus fand heraus hat herausgefunden
Ich konnte nicht herausfinden, wo der Künstler wohnt.
Я не міг зрозуміти, де живе художник.
herausnehmen er nimmt heraus nahm heraus hat herausgenommen
Er hat das Buch aus der Tasche herausgenommen.
Він взяв (витягнув) книгу з кишені.
hereinkommen er kommt herein kam herein ist hereingekommen
Er kam kurz ins Haus herein.
Він зайшов у будинок на мить.
herumgehen er geht herum ging herum ist herumgegangen
Die Studenten sind im Raum herumgegangen.
Студенти ходили по кімнаті.
herunterladen er lädt herunter lud herunter hat heruntergeladen
Hast du die Musik heruntergeladen?
Ти скачав музику?
hierherkommen er kommt hierher kam hierher ist hierhergekommen
Er ist zum Deutschlernen hierhergekommen.
Він прийшов сюди, щоб вивчати німецьку мову.
hinaufgehen er geht hinauf ging hinauf ist hinaufgegangen
Gehen Sie die Treppe hinauf.
Піднімайтеся (ідіть вгору) по сходах.
hineingehen er geht hinein ging hinein ist hineingegangen
Er geht durch das Tor hinein.
Він проходить через ворота.
hinfahren er fährt hin fuhr hin ist hingefahren
Bist du allein hingefahren?
Ти поїхав туди один?
hingehen er geht hin ging hin ist hingegangen
Wir gehen morgen wieder hin.
Ми йдемо туди завтра знову.
hinsehen er sieht hin sah hin hat hingesehen
Sie hat genau hingesehen.
Вона уважно подивилася.
hinterlassen er hinterlässt hinterließ hat hinterlassen
Der Anrufer hat eine Nachricht hinterlassen.
Викликаючий абонент залишив повідомлення.
hochladen er lädt hoch lud hoch hat hochgeladen
Ich habe die Fotos hochgeladen.
Я завантажив фотографії.
hochziehen er zieht hoch zog hoch hat hochgezogen
Er hat die Schulter hochgezogen.
Він витягнув (потягнув) плече.
kennen Akk er kennt kannte hat gekannt
Ich habe den Film schon gekannt.
Я вже знав цей фільм.
klarkommen er kommt klar kam klar ist klargekommen
Elisa kam nicht mehr mit ihrer Mutter klar.
Еліса більше не могла порозумітися з матір’ю.
klingen er klingt klang hat geklungen
Die Stimme hat freundlich geklungen.
Голос звучав дружно.
kneifen Akk kneift kniff hat gekniffen
Sie hat ihn gekniffen.
Вона вщипнула його.
kommen Dir.-Erg.. er kommt kam ist gekommen
Sie ist 2014 nach Deutschland gekommen.
Вона приїхала до Німеччини у 2014 році.
kriechen Dir.-Erg.. kriecht kroch ist gekrochen
Ich krieche nicht.
Я не повзаю.
laden Akk er lädt lud hat geladen
Haben Sie den Akku geladen?
Ви зарядили акумулятор?
lassen Akk er lässt ließ hat gelassen
Haben Sie Lücken für Notizen gelassen?
Ви залишили прогалини для нотаток?
laufen Dir.-Erg. er läuft lief ist gelaufen
Wir liefen schnell zur Grenze.
Ми бігли швидко до кордону.
leiden an / unter leidet litt hat gelitten
Ich leide an einer Erkältung.
Я страждаю від застуди.
leidtun tut leid tat leid hat leidgetan
Es tat mir wirklich sehr leid.
Мені було дуже шкода.
leihen Dat Akk er leiht lieh hat geliehen
Lia hat mir einen Schirm geliehen.
Лія позичила мені парасольку.
lesen Akk er liest las hat gelesen
Hast du das neue Buch von Süskind gelesen?
Ви читали нову книжку Зюскінда?
liegen Situativ-Erg. er liegt lag hatist gelegen
Gestern lag ich zu lange in der Sonne.
Вчора я лежав занадто довго на сонці.
losfahren er fährt los fuhr los ist losgefahren
Vor einer Stunde ist sie losgefahren.
Вона поїхала годину тому.
losgehen er geht los ging los ist losgegangen
Der Kurs ist um 17 Uhr losgegangen.
Курс розпочався о 17:00 годині.
lügen er lügt log hat gelogen
Er hat gelogen.
Він збрехав.
melken er melkt melkte hat gemolken
Sie haben die Kühe gemolken.
Вони доїли корів.
meiden Akk meidet mied hat gemieden
Der König hatte seit dem Erstarken der Freien Gemeinde 1848 die Stadt gemieden.
Цар уникав міста з часів звільнення Вільної Церкви в 1848 році.
messen Akk er misst maß hat gemessen
Du brauchst kein Fieber zu messen.
Тобі не потрібно вимірювати гарячку.
misslingen Dat (Inf.) misslingt misslang ist misslungen
Alle unsere Bemühungen misslangen.
Всі наші зусилля зазнають невдачі.
mitbringen er bringt mit brachte mit hat mitgebracht
Sie hat einen Kuchen mitgebracht.
Вона принесла з собою торт.
mithelfen er hilft mit half mit hat mitgeholfen
Alle haben mitgeholfen.
Усі допомагали.
mitkommen er kommt mit kam mit ist mitgekommen
Alle Freunde sind mitgekommen.
Всі друзі прийшли разом.
mitlesen er liest mit las mit hat mitgelesen
Lesen Sie mit.
Читайте зі мною.
mitnehmen er nimmt mit nahm mit hat mitgenommen
Ich nehme immer ein Buch mit.
Я завжди беру з собою книгу.
mitsingen er singt mit sang mit hat mitgesungen
Einige haben laut mitgesungen.
Деякі голосно підспівували.
mögen er mag mochte hat gemocht
Das Kind hat den Saft nicht gemocht.
Дитині не сподобався сік.
nachdenken er denkt nach dachte nach hat nachgedacht
Sie denken über das Konzept nach.
Ви думаєте про концепцію.
nachgeben er gibt nach gab nach hat nachgegeben
Mal muss der eine nachgeben, mal der andere.
Часом один повинен поступитися, іноді інший.
nehmen Dat – Akk er nimmt nahm hat genommen
Sie hat die Tabletten nicht genommen.
Вона не приймала таблетки.
nennen Dat – Akk er nennt nannte hat genannt
Sie hat ihm die Adresse genannt.
Вона дала йому адресу.
pfeifen Akk pfeift pfiff hat gepfiffen
Hast du schon einmal gepfiffen?
Ти коли-небудь свистів?
preisen Akk preist pries hat gepriesen
Wie Sieburg hatte auch Jaspers die Höhen deutscher Kultur gepriesen.
Як і Зібург, Ясперс високо похвалив висоти німецької культури.
quellen quillt quoll ist gequollen
Seine Augen quollen vor Entsetzen fast aus dem Kopf.
Його очі від жаху майже витріщились з голови.
raten Dat Akk / Inf. er rät riet hat geraten
Ich habe Ihren Namen geraten.
Я порадив Ваше ім’я.
rausgehen er geht raus ging raus ist rausgegangen
Ich war krank und bin nicht rausgegangen.
Я був хворий і не виходив.
reiben Akk reibt rieb hat gerieben
Zum Schluss reibt man etwas frische Muskatnuss darüber.
І, нарешті, потрібно натерти свіжий мускатний горіх зверху.
reiten er reitet ritt ist geritten
Früher ist sie viel auf ihrem Pferd geritten.
Раніше вона багато скакала верхи на коні.
reißen Akk (in/an + Akk) reißt riss hatist gerissen
Mir ist das Schuhband gerissen.
Мій шнурок розірваний.Ich habe den Brief mittendurch gerissen.
Я розірвав лист посередині.
reiten (Akk) reitet ritt hat / ist geritten
Ich reite hin und wieder gerne.
Мені подобається час від часу їздити.
rennen Dir.-Erg. er rennt rannte ist gerannt
Wir rannten zur Grenze.
Ми мчали до кордону.
riechen (Akk) er riecht roch hat gerochen
Die Rosen haben gut gerochen.
Троянди гарно пахли.
ringen Akk ringt rang hat gerungen
Er rang dort im Mittelgewicht.
Він завзято бився там у середній вазі.
rinnen Dir.-Erg. rinnt rann ist geronnen
Sie ließ den Sand durch die Finger rinnen.
Вона дозволила піску пробігти між пальцями.
rufen Akk er ruft rief hat gerufen
Hast du mich gerufen?
Ти мене кликав?
saufen (Akk) säuft soff hat gesoffen
Er säuft wie ein Loch.
Він смокче (алкоголь), як дірка.
schaffen Akk (Inf.) schafft schuf hat geschaffen
Platz für etwas schaffen.
Зробити (створити) місце для чогось.
scheiden scheidet schied hat geschieden
Mit Salpetersäure lässt sich Silber von Gold scheiden.
З азотною кислотою срібло можна відділити від золота.
scheinen er scheint schien hat geschienen
Die Sonne hat den ganzen Tag geschienen.
Сонце світило цілий день.
scheren Akk schert schor hat geschoren
Ich schere mich nicht um das Risiko.
Мене не хвилює ризик.
schieben Akk Dir.-Erg. schiebt schob hat geschoben
Die Kiste über den Flur schieben.
Штовхати коробку через коридор.
schiefgehen es geht schief ging schief ist schiefgegangen
Das ist richtig schiefgegangen, leider!
Це пішло не так, на жаль!
schießen Akk er schießt schoss hat geschossen
Er hat ein Tor geschossen.
Він забив гол.
schinden schindet schund hat geschunden
Er hat sich in seinem Leben genug geschunden.
Він досить постраждав у своєму житті.
schlafen Situativ-Erg. er schläft schlief hat geschlafen
Ich habe nur drei Stunden geschlafen.
Я спав лише три години.
schlagen Akk er schlägt schlug hat geschlagen
Sein Herz schlug ganz schnell.
Його серце билося дуже швидко.
schleichen schleicht schlich ist geschlichen
Er ist nachts ums Haus geschlichen.
Вночі він прокрався навколо будинку.
schließen Akk er schließt er schloss hat geschlossen
Er schließt das Geschäft um 19 Uhr.
Він закриває бізнес о 19:00.
schlingen Akk schlingt schlang hat geschlungen
Efeu schlingt sich um den Baumstamm.
Плющ обгортається навколо стовбура дерева.
schmeißen Akk (Dir.-Erg.) schmeißt schmiss hat geschmissen
Er schmiss einen Stein in den Teich.
Він кинув камінь у ставок.
schmelzen es schmilzt schmolz hat / ist geschmolzen
Das Eis ist in der Sonne geschmolzen.
Лід розтанув на сонці.
schneiden (Dat) Akk er schneidet schnitt hat geschnitten
Ich habe das Gemüse geschnitten.
Я порізав овочі.
schreiben (Dat) Akk er schreibt schrieb hat geschrieben
Er hat eine Mail an Sarah geschrieben.
Він написав електронного листа Сарі.
schneiden (Dat) Akk er schneidet schnitt hat geschnitten
Diese Schere schneidet nicht.
Ці ножиці не ріжуть.
schreien er schreit schrie hat geschrien
Wir schreien wie Esel.
Ми кричимо, як віслюки.
schreiten er schreitet schritt ist geschritten
Ich schritt ungehindert zum Rathaus.
Я безперешкодно ступав до ратуші.
schweigen er schweigt schwieg hat geschwiegen
Alle schweigen, wenn der Chef kommt.
Всі мовчать, коли приходить бос.
schwellen er schwillt schwoll ist geschwollen
Sie war für den Rest des Sommers am ganzen Körper geschwollen.
Вона була опухла всім її тілом до кінця літа.
schwimmen er schwimmt schwamm hat / ist geschwommen
Sie schwamm am schnellsten.
Вона плавала найшвидше.
schwinden (Dat / Akk) schwindet schwand ist geschwunden
Die Traurigkeit wird schwinden.
Смуток зникне.
schwingen schwingt schwang hat / ist geschwungen
Durch den Gleichschritt begann die Brücke zu schwingen.
Міст почав коливатися в результаті рівних кроків.
schwören Dat Akk schwört schwor hat geschworen
Das hat er dem Lord geschworen.
Він заприсягнувся Господу.
sehen Akk er sieht sah hat gesehen
Hast du den Film schon gesehen?
Ти вже бачив цей фільм?
sein Situativ-Erg. ist war ist gewesen
Ich bin im Supermarkt gewesen.
Я був у супермаркеті.
senden Dat Akk sendet sandte hat gesandt
Wir senden Ihnen die Waren ins Haus.
Ми відправимо Вам товари до будинку.
singen (Dat) Akk er singt sang hat gesungen
Ben hat schon immer gern gesungen.
Бен завжди любив співати.
sinken er sinkt sank ist gesunken
Der Puls sinkt, wenn man langsame Musik hört.
Пульс знижується, коли людина слухає повільну музику.
sinnen Dat nach + Dat sinnt sann hat gesonnen
Seitdem sinnt der General auf Rache.
З того часу генерал мріє про помсту.
sitzen Situativ-Erg. er sitzt saß hat / ist gesessen
Und dann saßen sie lang im Café.
А потім вони довго сиділи в кафе.
spinnen (Akk) spinnt spann hat gesponnen
Am Spinnrad sitzen und spinnen.
За прядкою сісти і плести.
sprechen mit + Dat er spricht sprach hat gesprochen
Sprechen Sie bitte nicht so schnell.
Будь ласка, не говоріть так швидко.
springen Dir.Erg. er springt sprang ist gesprungen
Ich bin schon mal Fallschirm gesprungen.
Я вже одного разу стрибав з парашутом.
 sprießen  sprießt  spross ist gesprossen
Er sei gesprossen.
Він проростає.
stattfinden es findet statt fand statt hat stattgefunden
Das Konzert hat nicht stattgefunden.
Концерт не відбувся.
stechen Akk er sticht stach hat gestochen
Jemand verschluckt eine Biene und wird im Hals gestochen.
Хтось проковтнув бджолу і був вжалений в горло.
stehen Situativ-Erg. er steht stand hat / ist gestanden
Er stand lange vor der Tür.
Він довго стояв перед дверима.
stehlen (Dat) Akk er stiehlt stahl hat gestohlen
Ein Rabe hat einen Käse gestohlen.
Ворон вкрав сир.
steigen Dir.-Erg. er steigt stieg ist gestiegen
Die Temperatur ist stark gestiegen.
Температура сильно піднялася.
sterben an er stirbt starb ist gestorben
Der Autofahrer ist bei dem Unfall nicht gestorben.
Водій не помер в аварії.
stinken (nach + Dat) es stinkt stank hat gestunken
Der Müll hat schrecklich gestunken.
Сміття жахливо смерділо (воняло).
streichen Akk streicht strich hat gestrichen
Ich strich ihm das Haar aus der Stirn.
Я стряхнув (гладив) його волосся з його чола.
streiten mit er streitet stritt hat gestritten
Warum habt ihr euch schon wieder gestritten?
Чому ви знову сварилися (заперечували)?
teilnehmen er nimmt teil nahm teil hat teilgenommen
Sie hat ein einem Training teilgenommen.
Вона взяла участь у тренуванні.
tragen Akk er trägt trug hat getragen
Sie hat die schwere Tasche allein getragen.
Вона сама несла важку сумку.
treffen Akk er trifft traf hat getroffen
Maria hat gestern ihre Freunde getroffen.
Марія зустріла вчора своїх друзів.
treiben Situativ-Erg. treibt trieb hat getrieben
Er ließ sich von der Strömung treiben.
Він дрейфував за течією.
treten Akk tritt trat hat / ist getreten
Ich bin/habe ihm auf den Fuß getreten.
Я наступив йому на ногу.
trinken Akk er trinkt trank hat getrunken
Hast du mit Daniel Kaffee getrunken?
Ти пив каву з Даніелем?
tun (Dat) Akk er tut tat hat getan
Was kann ich für Sie tun?
Що я можу для Вас зробити?
übernehmen er übernimmt übernahm hat übernommen
Er hat die Firma von seinen Eltern übernommen.
Він перейняв компанію від своїх батьків.
übersehen er übersieht übersah hat übersehen
Ein Autofahrer übersah die Trambahn.
Автомобіліст проігнорував (не побачив) трамвай.
überweisen er überweist überwies hat überwiesen
Ich habe das Geld auf dein Konto überwiesen.
Я перевів гроші на твій рахунок.
überwinden er überwindet überwand hat überwunden
Mit viel Energie hat er alle Probleme überwunden.
З великою енергією він подолав усі проблеми.
umsehen sich er sieht um sah um hat umgesehen
Wir haben uns umgesehen.
Ми озирнулися.
umsteigen er steigt um stieg um ist umgestiegen
Wir sind einmal umgestiegen.
Одного разу ми змінилися.
umziehen er zieht um zog um ist umgezogen
Letzte Woche sind wir umgezogen.
Минулого тижня ми переїхали.
unterhalten sich er unterhält unterhielt hat unterhalten
Wir haben uns lange unterhalten.
Ми розважались протягом тривалого часу.
unternehmen er unternimmt unternahm hat unternommen
Wir haben im Urlaub viel unternommen.
Ми багато зробили у відпустці.
unterscheiden sich es unterscheidet unterschied hat unterschieden
Sie hat sich von den anderen unterschieden.
Вона відрізнялася від інших.
unterschreiben er unterschreibt unterschrieb hat unterschrieben
Hast du den Vertrag unterschrieben?
Ти підписав контракт?
unterstreichen er unterstreicht unterstrich hat unterstrichen
Unterstreichen Sie die Verben.
Підкресліть дієслова.
verbinden er verbindet verband hat verbunden
Er hat mich mit dem Chef verbunden.
Він з’єднав мене з босом.
verbringen er verbringt verbrachte hat verbracht
Sie haben zu viel Zeit im Internet verbracht.
Ви витратили надто багато часу в Інтернеті.
verderben (Dat) Akk verdirbt verdarb hat / ist verdorben
Ohne ein Konservierungsmittel würde die Hautcreme viel zu schnell verderben.
Без консервантів крем для шкіри зіпсується занадто швидко.
vergehen es vergeht verging ist vergangen
Der Urlaub ist so schnell vergangen.
Відпустка пройшла так швидко.
vergessen Dat Akk / Inf. er vergisst vergaß hat vergessen
Hast du vergessen, mich anzurufen?
Ти забув зателефонувати мені?
vergleichen er vergleicht verglich hat verglichen
Sie hat die Handys genau verglichen.
Вона точно порівнювала мобільні телефони.
vergraben er vergräbt vergrub hat vergraben
Sie haben die Blumenzwiebeln vergraben.
Вони закопали (поховали) квіткові цибулини.
verhalten (sich) er verhält verhielt hat verhalten
Er hat sich nicht richtig verhalten.
Він не поводився належним чином.
verlaufen er verläuft verlief ist verlaufen
Das Gespräch ist gut verlaufen.
Розмова пройшла добре.
verlieren Akk er verliert verlor hat verloren
Ich habe mein Handy verloren.
Я втратив свій мобільний.
vermeiden er vermeidet vermied hat vermieden
Er konnte das leider nicht vermeiden.
На жаль, він цього не міг уникнути.
vernehmen er vernimmt vernahm hat vernommen
Die Zeugen wurden vernommen.
Свідки були заслухані.
verraten er verrät verriet hat verraten
Sie haben die Überraschung verraten.
Ви виявили сюрприз.
verschieben er verschiebt verschob hat verschoben
Sie haben die Prüfung auf Dienstag verschoben.
Вони посунули (перенесли) іспит на вівторок.
verschlafen verschläft verschlief hat verschlafen
Entschuldigung, ich habe verschlafen.
Вибачте, я проспав.
verschreiben er verschreibt verschrieb hat verschrieben
Der Arzt verschreibt Ihnen ein Medikament.
Лікар приписав (призначив) Вам препарат.
verschwinden er verschwindet verschwand ist verschwunden
Er ist verschwunden!
Він зник!
versprechen er verspricht versprach hat versprochen
Er versprach, dass er gut aufpasst.
Він пообіцяв, що він буде дбати про себе.
verstehen er versteht verstand hat verstanden
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Я не зрозумів питання.
verzeihen er verzeiht verzieh hat verziehen
Verzeihen Sie bitte!
Будь ласка, простіть!
vorbeifliegen er fliegt vorbei flog vorbei ist vorbeigeflogen
Ein Vogel fliegt vorbei.
Повз пролітає птах.
vorbeigehen er geht vorbei ging vorbei ist vorbeigegangen
Sie geht am Kinderspielplatz vorbei.
Вона проходить повз дитячий майданчик.
vorbeikommen er kommt vorbei kam vorbei ist vorbeigekommen
Er kam persönlich vorbei.
Він прийшов особисто.
vorgehen geht vor ging vor ist vorgegangen
Ich gehe nicht zum Fußball, unser Hochzeitstag geht vor.
Я не йду на футбол, день нашого весілля триває.
vorkommen kommt vor kam vor ist vorgekommen
Das Problem kam mehrmals vor.
Проблема вилізла (трапилась) кілька разів.
vorlesen er liest vor las vor hat vorgelesen
Er las den Text vor.
Він прочитав текст.
vornehmen sich er nimmt vor nahm vorbei hat vorgenommen
Er hat sich viel vorgenommen.
Він має великі плани. (Поставив перед собою великі цілі.)
vorschlagen er schlägt vor schlug vor hat vorgeschlagen
Wer hat dieses Restaurant vorgeschlagen?
Хто запропонував цей ресторан?
vortragen er trägt vor trug vor hat vorgetragen
Er hat ein Referat vorgetragen.
Він представив реферат.
wachsen er wächst wuchs ist gewachsen
Das Gras ist sehr schnell gewachsen.
Трава виросла дуже швидко.
waschen (Dat) Akk er wäscht wusch hat gewaschen
Er hat das Gemüse gewaschen.
Він вимив овочі.
weichen von + Dat weicht wich ist gewichen
Viele der historischen Industrieunternehmen sind modernen Wohnvierteln gewichen.
Багато історичних промислових компаній поступилися місцем більш сучасним житловим районам.
weisen Dat Akk weist wies hat gewiesen
Ich wies ihm den Weg.
Я вказав йому шлях.
wegfahren er fährt weg fuhr weg ist weggefahren
Meine Freundin ist gestern weggefahren.
Моя подруга поїхала вчора геть.
weggehen er geht weg ging weg ist weggegangen
Sie ist mit ihren Freunden weggegangen.
Вона пішла геть зі своїми друзями.
weglassen er lässt weg ließ weg hat weggelassen
Dieses Wort kann man weglassen.
Ви можете пропустити (залишити) це слово.
wegwerfen er wirft weg warf weg hat weggeworfen
Lebensmittel werden oft weggeworfen.
Їжа часто викидається.
wegziehen er zieht weg zog weg ist weggezogen
Sie ist wegen der Arbeit weggezogen.
Вона відійшла (відсторонилася) через роботу.
wehtun es tut weh tat weh hat wehgetan
Mein Knie tut weh.
Моє коліно болить.
weitergeben er gibt weiter gab weiter hat weitergegeben
Hast du das Blatt weitergegeben?
Ти передав цей листок далі?
weiterhelfen er hilft weiter half weiter hat weitergeholfen
Die Zentrale hat mir weitergeholfen.
Головний офіс допоміг мені далі.
weiterlesen er liest weiter las weiter hat weitergelesen
Er hat den Text weitergelesen.
Він продовжував читати текст.
weiterschreiben er schreibt weiter schrieb weiter hat weitergeschrieben
Wir haben das Lied weitergeschrieben.
Ми продовжували писати пісню.
werben um + Akk er wirbt warb hat geworben
Die Firma hat nur mit ihrem Namen geworben.
Компанія рекламувалася тільки з їхньою назвою.
werden (2 x Nominativ!) er wird wurde ist geworden
Sofia ist gestern dreißig geworden.
Вчора Софії виповнилося тридцять.
werfen Akk er wirft warf hat geworfen
Wir haben einfach eine Münze geworfen.
Ми просто кинули монету.
widersprechen er widerspricht widersprach hat widersprochen
Ich habe ihm nicht widersprochen.
Я не суперечив йому.
wiederbekommen er bekommt wieder bekam wieder hat wiederbekommen
Er hat seine Tasche wiederbekommen.
Він отримав свою сумку назад.
wiederfinden er findet wieder fand wieder hat wiedergefunden
Ich habe die Karte wiedergefunden.
Я знову знайшов картку.
wiegen wiegt wog hat gewogen
Ein Kind [in der Wiege, in den Armen] wiegen.
Важити дитину [в колисці, на руках].
wissen Akk er weiß wusste hat gewusst
Leider habe ich das nicht gewusst.
На жаль, я цього не знав.
zerreißen er zerreißt zerriss hat zerrissen
Er zerreißt sein altes T-Shirt.
Він розриває свою стару футболку.
ziehen (Dat) Akk er zieht zog ist gezogen
Sie ist zu ihrem Freund gezogen.
Вона переїхала до свого друга.
zugehen er geht zu ging zu ist zugegangen
Hier geht es im Unterricht anders zu, als an normalen Schulen.
Тут на уроці йде по-іншому, ніж у звичайних школах.
zunehmen er nimmt zu nahm zu hat zugenommen
Der Sturm nimmt an Stärke zu.
Шторм набирає силу.
zurechtkommen er kommt zurecht kam zurecht ist zurechtgekommen
Er ist mit der Situation nicht zurechtgekommen.
Він не впорався з ситуацією.
zurückerhalten er erhält zurück erhielt zurück hat zurückerhalten
Die eingezogene Karte erhalten Sie in der Bank zurück.
Вилучену картку Ви отримаєте назад в банку.
zurückgehen er geht zurück ging zurück ist zurückgegangen
Er ist nach Deutschland zurückgegangen.
Він пішов назад до Німеччини.
zurückkommen er kommt zurück kam zurück ist zurückgekommen
Sie ist aus Südamerika zurückgekommen.
Вона повернулася з Південної Америки.
zurückrufen er ruft zurück rief zurück hat zurückgerufen
Herr Dalten hat nicht zurückgerufen.
Пан Далтен не передзвонив.
zusammenbleiben er bleibt zusammen blieb zusammen ist zusammengeblieben
Wir sind froh, dass wir zusammengeblieben sind.
Ми раді, що ми залишилися разом.
zusammenbrechen er bricht zusammen brach zusammen ist zusammengebrochen
Der Bär brach kraftlos zusammen.
Ведмідь звалився безсилий.
zusammentreffen er trifft zusammen traf zusammen ist zusammengetroffen
Wirklichkeit und Phantasie sind zusammengetroffen.
Реальність і уява зустрілися разом.
zusammenziehen er zieht zusammen zog zusammen ist zusammengezogen
Sara und Alex sind zusammengezogen.
Сара і Алекс з’їхались жити разом.
zuwenden er wendet zu wandte zu hat zugewandt
Wende das Gesicht der Sonne zu!
Поверни обличчя до сонця!
zwingen Akk zu + Dat er zwingt zwang hat gezwungen
Die finanzielle Situation zwang sie zu sparen.
Фінансова ситуація змусила її заощаджувати.
Особливості відмінювання німецьких дієслів
Відмінювання слабких дієслів