Project Description

Префікси з прикметниками у німецькій мові

Präfixe mit Adjektiven

Префікс або приставка

Präfix

Як завжди ми повторимо, що таке префікс з української мови.

 • Пре́фікс (від лат. praefixus — «прикріплений спереду») — колись його називали навіть “при́росток” — це така частина слова, що стоїть перед коренем слова. Змінює лексичне або граматичне значення слова, наприклад: ріст — наріст, співати — заспівати.

 • Їх можна об’єднувати у багатьох відношеннях. В німецькій мові префікс Präfix можна вживати з іменниками Substantiven, прикметниками Adjektiven та дієсловами Verben. Напівпрефікси Halbpräfixe є допомогою при формуванні слів, які значною мірою все ще сприймаються як незалежні слова, але семантично зникають, наприклад: steinreich.

Отже, як то кажуть нормальною людською мовою, для людей які тільки стикнулися з лінгвістикою: Німецький прикметник може отримувати різні приставки. Взагалі прикметник в німецькій мові, як і в любій іншій, має дуже важливе значення.

#golernen

Префікси в німецькій мові

un-” / “не-“

in-

des-

il-

im-

in-

ir-

За допомогою цього префіксу прикметнику можна надати негативне значення:

interessant (цікавий)uniteressant (нецікавій)
sauber (чистий)unsauber (брудний)
aufmerksam (уважний)unaufmerksam (неуважний)
möglich (можливий)unmöglich (неможливий)
gesund (здоровий)ungesund (нездоровий)
kompetent (компетентний)inkompetent (некомпетентний)
interessiert (зацікавлений)desinteressiert (незацікавлений)

 • p.s.: Немає загального правила, який префікс повинен бути використаний.

  legal (законний)illegal (незаконний)
  polite (чемний)impolite (нечемний)
  direct (прямий)indirect (непрямий)
  regular (регулярний)irregular (нерегулярний)

 • p.s.: Як правильно вживати.

  il- стоїть завжди перед буковою l (illegal)
  im- стоїть завжди перед буковою p (impolite)
  irстоїть завжди перед буковою r (irregular)

miß-

Надає прикметнику відтінок невдачі або чогось негативного:

trauen (вірити, довіряти)mißtrauisch (недовірливий)
die Liebe (любов, кохання)mißliebig (не коханий)
mutig (мужній, хоробрий)mißmutig (незадоволений, похмурий)

ur-

Надає прикметнику відтінок чогось стародавнього, первісного чи початкового

alt (старий)uralt (стародавній)
eigen (власний, своєрідний)ureigen (споконвічний, корінний)
die Kunde (звістка) – die Urkunde (документ)urkundlich (документальний)

der Sprung (стрибок) – der Ursprung (походження)ursprünglich (початковий)

eine ursprüngliche Annahme – первинне припущення
ein ursprünglicher Plan – початковий план

erz-

Підсилює значення слова

faul (ледачий)erzfaul (дуже ледачий)
dumm (дурний)erzdumm (дуже дурний)

super-

Означає найвищий ступінь чого-небудь

reich (багатий)superreich (дуже багатий)

У прикметників із префіксами ur-, erz-, hoch-, super- не можна утворити найвищий ступінь Superlativ, оскільки ці префікси самі підсилюють значення слова.

#golernen

hoch-

Може вживатися як окреме слово, означає – високий, впливовий, важливий. При вживанні в якості префікса до прикметника підсилює значення слова або вказує на висоту:

das Herz (серце) – herzig (милий)hochherzig (великодушний)
wertig (дорогий, милий)hochwertig (високоякісний)
modern (сучасний)hochmodern (ультрасучасний)
begabt (обдарований)hochbegabt (високообдарований)
betagt (літній)hochbegabt (похилого віку)

Є багато інших префіксів, але вони часто не вживаються і якщо дуже цікаво, то ви можете їх переглянути тут  – Wikipedia.

Cтупені порівняння прикметників