ПРЕТЕРІТУМ. МИНУЛИЙ ЧАС

PRÄTERITUM

Пригадаємо з попередньої теми:

  • У німецькій мові є два минулі часи: минулий складний (доконаний) час Perfekt і претер, претерітум, простий минулий час Präteritum.

  • Perfekt — вживається майже завжди у розмовній мові Umgangssprache, за винятком декількох дієслів; З Перфектом ми висловлюємо, що дія Handlung в минулому була завершена.

  • Präteritum — вживається у розповідях про минулі події та в писемній мові.

BEISPIEL

Das Wetter war schlecht. — Погода була погана.
Er machte Urlaub.  Він був у відпустці.
Wir hatten Glück.  Нам пощастило.

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ПРЕТЕРІТУМ?

BILDUNG DES PRÄTERITUMS

КОН’ЮГАЦІЯ — РЕГУЛЯРНІ ДІЄСЛОВА

REGELMÄSSIGE VERBEN

  • Регулярні дієслова regelmäßige Verben в Притерітумі Präteritum відмінюються konjugiert наступним чином:

Особа
Person
kaufen Закінчення
ich kauf- -te
du kauf- -test
er/sie/es kauf- -te
wir kauf- -ten
ihr kauf- -tet
sie/Sie kauf- -ten

ОСОБЛИВОСТІ

  • Якщо корінь дієслова Verbstamm закінчується на d або t, то перед закінченням стоїть e.

BEISPIEL

arbeiten  працювати

ich arbeitete — я працюю;
du arbeitetest  ти працюєш;
er arbeitete  він працює …

КОН’ЮГАЦІЯ (ВІДМІНЮВАННЯ) — НЕРЕГУЛЯРНІ (СИЛЬНІ) ДІЄСЛОВА

KONJUGATION — UNREGELMÄSSIGE (STARKE) VERBEN

  • Нерегулярні дієслова (також звані сильними дієсловами starke Verben) змінюють голосний Vokal і часто використовуються у множині Plural закінчення дієслів теперішнього часу Präsensendungen. 1. перша і 3. третя особи однини Person Singular часто не мають закінчення Endung. Часто це ті ж самі, які також змінюють голосну в теперішньому часі Präsens, а також багато тих, які є регулярними regelmäßig в теперішньому часі!

  • Але: 1. перша і 3. третя особа однини Person Singular є ЗАВЖДИ ідентичними identisch, у всіх дієсловах Verben в Претерітум Präteritum.

ПРИКЛАДИ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ:

Особа
Person
sein haben schlafen
ich war hatte schlief
du warst hattest schliefst
er/sie/es/man war hatte schlief
wir waren hatten schliefen
ihr wart hattet schlieft
sie/Sie waren hatten schliefen

Трохи погані новини для всіх учнів німецької мови: 50% всіх німецьких дієслів Verben в Претерітумі неправильні unregelmäßig. Навіть німці не знають усіх слів Претерітума Präteritum. Вони намагаються уникати вживання, якщо це можливо.

КОЛИ ВЖИВАЄТЬСЯ ПРЕТЕРІТУМ?

  • Для завершених дій Handlungen у минулому:

BEISPIEL

Er war letztes Jahr in Deutschland. — Він був у Німеччині минулого року.
Ich ging gestern ins Theater.  Я вчора пішов до театру.

  • Для фактів Fakten або станів Zuständen у минулому:

BEISPIEL

Das Wetter war gut. — Погода була гарною.
Deutschland wurde 1990 Fußballweltmeister. — Німеччина стала чемпіоном світу з футболу 1990 року.

Що ж до теорії … в усній мові gesprochenen Sprache в основному використовується Перфект Perfekt. Оскільки немає ніякої різниці у значенні між складним минулим часом Perfekt і простим минулим часом Präteritum, і це принципі все рівно, яка з двох форм буде використаною.

Але модальні дієслова Modalverben, sein і haben майже завжди використовуються в Претерітум Präteritum.

У письмовій мові geschriebenen Sprache (література Literatur, новини Nachrichten, офіційні листи offizielle Briefe), майже виключно завжди використовується Претерітум. Ось чому в німецькій мові розрізняють письмову Schriftsprache і розмовну мови gesprochener Sprache.

ПЕРФЕКТ ЧИ ПРЕТЕРІТУМ?

PERFEKT ODER PRÄTERITUM

Präteritum Perfekt
• У новинах Nachrichten
• У газетах Zeitungen, книгах Büchern, доповідях Berichten, історіях Geschichten
• У розмовній мові gesprochenen Sprache тільки з: sein, haben, werden і модальними дієсловами Modalverben.
• В переговорах Gesprächen
• В особистих Briefen та електронних листах E-Mails
  • В основному для розмовної мови: У разі сумнівів ЗАВЖДИ використовується Перфект Perfekt. Лише sein, werden, haben і модальні дієслова Modalverben використовуються в Претерітумі Präteritum!

Складний минулий час (розмовний)
Передминулий німецький час