ЩО ТАКЕ НІМЕЦЬКИЙ ПРИКМЕТНИК?

ADJEKTIV

 • Спочатку пригадаємо, що означає ця частина мови в українській.

 • Німецькі прикметники Adjektive, а також на них кажуть ще – власні слова Eigenschaftswort, епітети Beiwörter та Як-Слова Wie-Wörter, належать до десяти частин німецької граматики der deutschen Grammatik.

 • Прикметники надають інформацію про те, як щось є, або описують взаємозв’язок речей, процесів Vorgängen або станів Zuständen.

 • Прикметники є гнучкими й адаптуються до відмінка іменника.

 • Вони також можуть бути використані в таких ступенях німецької мови:

ADJEKTIV В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

 • Прикметник Adjektiv в німецькій мові має ще одну назву — Eigenschaftswort. Прикметники використовуються для опису, — як щось є, яке воно є. Тому одразу можна побачити прикметник Adjektiv, якщо запитати себе “wie? — як?”.

 • За допомогою прикметників характеризують і наділяють властивостями: людей Menschen, речі Dingen а також ситуації Situationen, які описують, яка є ця людина Mensch, ця річ Ding або ситуація Situation.

BEISPIEL

die schwarzen Schuhe — чорні туфлі; der große Mann  велика людина; або das schöne Wetter  прекрасна погода.

 • Більшість прикметників можуть утворювати порівняльні форми й використовуватись в ступенях збільшення Steigerungsform.

BEISPIEL

Paul größer als Peter — Павло більший, ніж Петро — ось це є порівняльна форма, тому що дві речі або в цьому випадку людей — порівнюють за їхніми зовнішніми даними.

 • Якщо прикметник у формі порівняння використає форму збільшення Steigerungsform.

BEISPIEL

Paul ist ein größerer Junge als Peter  Павло є більшим хлопчиком, ніж Петро;
або
Paul ist der größte seiner Klasse — Павло є найбільшим у своєму класі;

Навіть вислів “Paul ist am größten — найбільший Павло” є формою збільшення прикметника Steigerungsform “groß — великий“.

 • Прикметник не завжди повинен бути перед іменником Hauptwort, щоб щось описати.
  У  “Paul sieht groß aus — Павло виглядає великим“, “groß — великий” – також є прикметником Adjektiv.

Але в такому випадку:
Paul sieht groß aus Павло виглядає великим;

Коли прикметник стоїть після іменника Nomen, такі прикметники не змінюються і не відмінюються nicht dekliniert.

BEISPIEL

Petra: – Kennst du schon den neuen Freund von Martina? Wie ist er?
— Ти вже знаєш нового друга Мартіни? Який він?

Heike: — Er ist einfach spitze. Martinas neuer Freund ist groß, hat dunkle Haare, blaue Augen und fährt einen neuen roten Porsche Cabrio. Er ist jung, gut aussehend, sehr höflich, nett und nebenbei noch stinkreich.
— Він просто супер. Новий бойфренд Мартіни високий, має темне волосся, блакитні очі і їздить на новому червоному Porsche – кабріолет. Він молодий, красивий, дуже ввічливий, приємний і до того ж ще й непристойно багатий.

Petra: — Warum hat die immer so viel Glück? Mein Freund ist faul, arm, unhöflich, geizig, plump, stur und fährt einen alten rostigen Fiat Uno.
— Чому їй завжди так счастить? Мій хлопець —  лінивий, бідний, грубий, жалюгідний, незграбний, впертий і водить старий іржавий Fiat Uno .

ВЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

 • Прикметники можуть стояти за іменником
  Adjektive können hinter dem Nomen stehen;

 • Прикметники можуть стояти перед іменником
  Adjektive können vor dem Nomen stehen;

 • Прикметники можуть бути збільшені (тобто використані в формі Steigerungsform)
  Adjektive können gesteigert werden;

 • Прикметники можуть порівнювати
  Adjektive können vergleichen.

Як уже було сказано, прикметники, які стоять після іменника не змінюються nicht verändert і не відміняються nicht dekliniert!

ПРИКМЕТНИКИ ПІСЛЯ ІМЕННИКА

ADJEKTIVE HINTER DEM NOMEN

Розрізняють:

 • Prädikative Verwendung des Adjektivs

 • Предикативне (присудкове) Prädikative використання прикметника. При предикативному використанні прикметника, прикметник стоїть за іменником Nomen. У цьому випадку прикметник Adjektiv не відмінюється. Він залишається незмінним, тому що прикметник є частиною присудка Prädikat. Це відбувається завжди, коли прикметник залишається з дієсловами Verb і використовуються sein чи werden.

BEISPIEL

Er ist groß.  Він високий; Sie ist hübsch. — Вона гарна;
Das Haus ist alt.  Будинок старий; Der Mann ist krank. — Людина хвора; …
Er bleibt groß.  Він залишається великим;
Sie bleibt hübsch.  Вона залишається красивою;
Das Haus bleibt alt.  Будинок залишається старим;
Der Mann bleibt krank.  Чоловік залишається хворим; …
Er wird groß. — Він буде великим; Sie wird hübsch. — Вона буде гарна;
Das Haus wird alt. — Будинок старіє; Der Mann wird krank.  Чоловік хворіє; …

 • Adverbiale Verwendung des Adjektivs

 • Прислівникове Adverbiale вживання прикметника. При прислівному використанні Adverbiale Verwendung прикметника, прикметник Adjektiv стоїть за іменником Nomen. У цьому випадку він також не відмінюється nicht dekliniert. Більш докладно використання прислівникового прикметника визначає дієслово Verb.

BEISPIEL

Das Kind singt. — Дитина співає.
→ Wie singt es?  Як вона співає? (das Kind)→ Es singt schön.  Вона співає гарно.
Der Koch spricht.  Кухар говорить.
Wie spricht der Koch?  Як кухар говорить? → Er spricht leise.  Він говорить тихо.
Der Junge läuft.  Хлопчик біжить.
Wie läuft der Junge?  Як біжить хлопець? → Er läuft schnell.  Він біжить швидко.

ПРИКМЕТНИКИ ПЕРЕД ІМЕННИКОМ

ADJEKTIVE VOR DEM NOMEN

ПІДВИЩЕННЯ ФОРМИ СЛОВА ТА ПОРІВНЯННЯ

STEIGERUNG UND VERGLEICHE

 • Прикметники можуть використовувати форми нерегулярних порівняльних та надзвичайних ступенів Unregelmäßige Komparative und Superlative, тобто форму підвищення Steigerung der Adjektive.

BEISPIEL

Michael ist stark. — Майкл сильний.
Peter ist stärker.  Петро міцніший.
Denis ist am stärksten.  Денис найсильніший.

 • Прикметники можуть порівнювати vergleichen.
BEISPIEL

Michael ist so stark wie Andreas. — Майкл такий же сильний, як Андреас.
Peter ist nicht so stark wie Michael. — Петро не такий сильний, як Майкл.
Denis ist stärker als Nikolai. — Денис сильніший, ніж Микола.

Безособовий займенник es
Утворення німецьких прикметників