Project Description

Розділ: Прислівник – Adverb

Прислівники в німецькій мові

Adverbien im Deutschen

Що таке прислівники?

Was sind Adverbien?

Прислівники Adverbien є об’єктивними словами і відносяться до дієслова Verb → прислівник Adverb.

Вони дають інформацію про місце Ort, час Zeit, причину Grund або спосіб дії Art und Weise einer Handlung. Тому вони поділяються на місцеві Lokal-, тимчасові Temporal-, причинні Kausal- та модальні прислівники Modaladverbien.

Деякі прислівники Adverbien також можуть бути використані для з’єднання речень. Тоді вони є сполучними прислівниками Konjunktionaladverbien.

Вони незмінні unveränderlich, тому їх не відмінюють.

Прислівники часу

Temporale Adverbien

Прислівники часу temporale Adverbien надають інформацію про час Zeitpunkt, період Zeitraum, послідовність Reihenfolgen, повторення Wiederholungen та частоти Häufigkeiten,… → Про все, що стосується часу.

ПРИКЛАД

Ich gehe morgen einkaufen. – Я йду завтра за покупками.

Читати “Часові прислівники”

Прислівники місця

Lokale Adverbien

Група місцевих прислівників надає інформацію про місце Ort. Вони відповідають на запиатння: Де?/Wo?, Звідки?/Woher? або Куди?/Wohin?. На ці запитання також можна відповісти з займенником Präpositionen + іменником Nomen. Погляньте на приклад і просте пояснення.

ПРИКЛАД

Wo ist dein Vater? – Де твій батько?
Unten! – Внизу!

Читати “Місцеві прислівники”

Прислівники туди і сюди

Adverbien hin & her

Прислівник Adverb “вперед/hin” описує рух далі від того хто говорить. Прислівник “назад/her” описує рух до оратора.

Вперед/hin і назад/her не можуть стояти окремо, але комбінуються з іншими прислівниками Adverbien, запитанням “Де?/Wo?” і поєднується з дієсловами Verben і дуже часто використовуються для позначення напрямків Richtungen.

ПРИКЛАД

Komm bitte her! Ich muss mit dir reden.
Будь ласка, підійди сюди! Я повинен поговорити з тобою.

Читати “Прислівники туди і сюди”

Сполучні прислівники

Konjunktionaladverbien

Сполучні прислівники Konjunktionaladverbien в німецькій мові – це прислівники, які з’єднують речення Sätze, частини речення Satzteile, слова Wörter або вирази Wortgruppen. Різниця в сполученні полягає в тому, що сполучні прислівники Konjunktionaladverbien є членами речення, а спілки Konjunktionen – ні.

ПРИКЛАД

Anna kommt später, außerdem kommt Jan auch später.
Анна прийде пізніше, крім того, Ян також прийде пізніше.

Читати “Сполучні прислівники”
Дієприкметник як прикметник
Німецькі прислівники часу