ЗАПИТАТИ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ

FRAGEPRONOMEN

WER / WAS

ХТО / ЩО

 • Займенники wer / was можуть бути використані в якості питальних займенників.

Відмінок
Kasus
Живі особи
Personen
Неживі особи
Nicht-Personen
Nominativ
Називний
wer хто was що
Genitiv
Родовий
wessen чиї wessen чий
Dativ
Давальний
wem кому (was) (що)
Akkusativ
Знахідний
wen хто, кого was що
 • Вони не можуть вживатись, як артиклі Artikelwörter, а тільки, як займенники.

 • Займенник wer відноситься тільки до людей, was – до неживих осіб. І в таблиці ми можемо чітко побачити, що wer і was відрізняються за статевою ознакою та числом.
Живі особи
Personen
Неживі особи
Nicht-Personen
Wer will mitkommen?
Хто хоче прийти?
Was bist du von Beruf?
Хто ти по професії?
Wem hat das Essen nicht geschmeckt?
Кому ця їжа нехороша на смак?
Was hast du ihm gesagt?
Що ти сказав йому?
Wen treffen wie heute Abend?
Кого зустрінемо ми сьогодні ввечері?
Wessen erinnert er sich noch?
Чий він пам’ятає ще?
Запитання
Frage
Відповідь в давальному відмінку
Antwort in Dativ
Was stimmst du nicht zu?
Що (З чим) ти не погоджуєшся?
Dieser Meinung.
Цією думкою.
Was entsprechen die Vorschläge der Bank?
Що відповідає пропозиції банку?
Unseren Bedürfnissen.
Наші потреби.
 • В Родовому відмінку Genitivformen форма може бути також атрибутивна (базова) перед іменником. Таким чином, вони відповідають власникові.

Запитання в родовому відмінку
Fragepronomen im Genitiv
Ідентифікація «власника»
Bezeichnung des “Besitzers”
Wessen Idee war das?
Чия це була ідея?
Das war meine Idee.
Це була моя ідея.
Wessen erstgeborenes Kind wird heute 18?
Чия перша народжена дитина сьогодні має 18?
Pauls Kind.
Дитина Павла.

WELCHER / WELCHE / WELCHES

ЯКИЙ / ЯКА / ЯКЕ

 • Займенники welcher, welche, welches відмінюються наступним чином:

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множина
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
welcher welche welches welche
Родовий
Genitiv
welches* welcher welches* welcher
Давальний
Dativ
welchem welcher welchem welchen
Знахідний
Akkusativ
welchen welche welches welche
 • Займенник welcher, welche, welches, що може бути використаний як артикль Artikelwörter, як заступник Stellvertreter іменника, в якості його заміни.

Артикль Artikelwort Займенник Pronomen
Welche Leute sind dagegen?
Які люди проти цього?
Welche sind dagegen?
Які проти?
Welches Hotel ziehst du vor?
Якому готелю ти віддаєш перевагу?
Es gibt zwei Hotels. Welches ziehst du vor?
Є два готелі. Якому ти віддаєш перевагу?
Welcher Meinung stimmt du zu?
Яку думку ти приймаєш?
Von allen geäußerten Meinungen, welcher stimmst du zu?
Виражені всі думки, яку ти приймаєш?

РІЗНИЦЯ МІЖ WELCHER — WAS FÜR EIN – ЩО ЗА

UNTERSCHEIDUNG

 • Запитання welcher використовується після індивідуальної якості. Це вибір.

 • Запитання was für ein використовується для властивості чогось. Розглянемо приклади і все стане ясно:

Запитання Frage Відповідь Antwort
In welchem Hotel werdet ihr übernachten?
У якому готелі ви будете зупинятися?
Im Hotel “Adler”.
В готелі “Адлер”.
Вибір
Auswahl
In was für einem Hotel werdet ihr übernachten?
У якому готелі ви будете жити?
In einem Dreisternehotel.
У тризірковому готелі.
Властивість, ознака
Eigenschaft

Важливо! Займенник welcher, як і займенник was für ein – використовуються також для вигуків Ausrufe. У цій функції найчастіше використовується форма відмінювання welch.

Welche schöne Hochzeit!
Яке красиве весілля!
Welch schöne Hochzeit!
Яке красиве весілля!
Welcher gute Arzt!
Який хороший лікар!
Welch ein guter Arzt!
Який хороший лікар!

WAS FÜR EIN

ЩО ЗА (ДЛЯ)

 • Може бути використаний в якості слова-замінника Stellvertreter для іменника (займенника).

Артикль Artikelwort Займенник Pronomen
Was für ein Typ bist du?
Який ти?
Was für einer bist du?
Що (Хто) ти (такий)?
Was für Versicherungen braucht man?
Що для страхування потрібно?
Was für welche braucht man?
Що для чого потрібно?
Was für einen Ball kaufst du dem Kind?
Що за м’яч ви купуєте дитині?
Was für einen kaufst du dem Kind?
Що ти купляєш дитині?
Відмінок
Kasus
Однина Singular Множина
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
was für ein was für eine was für ein was für
Родовий
Genitiv
was für eines
was für einer was für eines was für
Давальний
Dativ
was für einem was für einer was für einem was für
Знахідний
Akkusativ
was für einen was für eine was für ein was für
 • Займенник складається з двох частин: що за was für і невизначеного артикля unbestimmten Artikel. Перша частина залишається незмінною, а друга відмінюється, як невизначений артикль.

 • У множині і матеріальних позначеннях використовується тільки що за was für.

BEISPIEL
Was für Versicherungen braucht man?  Що для страхування потрібно?
Was für Glas wird für Glasboden benutzt?  Яке скло використовується для скляного дна?
Відмінок
Kasus
Однина Singular Множина
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
was für einer was für eine was für ein(e)s was für welche
Давальний
Dativ
was für einem was für einer was für einem was für welchen
Знахідний
Akkusativ
was für einen was für eine was für ein(e)s was für welche

Займенник складається з двох частин  was für і ідентифікаційного займенника Indefinitpronomen einer, eine, ein(e)s. Перша частина не змінюється, а друга відмінюється як: einer, eine, ein(e)s. В множині використовуються форми від welche.

BEISPIEL

In was für einer Welt leben wir? — В якому світі ми живемо?
Von was für Häusern sprichst du? — За які будинки ти говориш?

Присвійні німецькі займенники
Вказівні займенники в німецькій мові