Project Description

Запитати німецькою мовою

Питальні займенники ініціюють питальні речення. Це принципі логічно, без запитання не потрібно вживати і питального займенника. З самого малечку у нас тисячі запитань і тому ці займенники дуже важливі, щоб ви змогли дізнатись про ще щось, або просто поцікавитись, що вчора було. Отже, є такі питальні займенники в німецькій мові:

wer хто / was що
welcher який / welche яка / welches яке
was für ein що за

wer хто / was що

 • Займенники wer / was можуть бути використані в якості питальних займенників.

 Відмінок
Kasus
Живі особи
Personen
Неживі особи
Nicht-Personen
Nominativ Називний відмінокwer хтоwas що
Genitiv Родовий відмінокwessen чиїwessen чий
Dativ Давальний відмінокwem кому(was) (що)
Akkusativ Знахідний відмінокwen хто, когоwas що

В давальний формі Dativform was, знаходиться в дужках, тому що воно потрібне тільки в розмовній мові Umgangssprache.

#golernen
 • Вони не можуть вживатись, як артиклі Artikelwörter, а тільки, як займенники.

 • Займенник wer відноситься тільки до людей, was – до неживих осіб. І в таблиці ми можемо чітко побачити, що wer і was відрізняються за статевим признаком та числом.

 • Щоб пригадати, ви можете переглянути тему: Рід іменників в німецькій мові

Живі особи
Personen
Неживі особи
Nicht-Personen
Wer will mitkommen?
Хто хоче прийти?
Was bist du von Beruf?
Хто ти по професії?
Wem hat das Essen nicht geschmeckt?
Кому ця їжа нехороша на смак?
Was hast du ihm gesagt?
Що ти сказав йому?
Wen treffen wie heute Abend?
Кого зустрінемо ми сьогодні ввечері?
Wessen erinnert er sich noch?
Чий він пам’ятає ще?
Запитання
Frage
Відповідь в давальному відмінку
Antwort in Dativ
Was stimmst du nicht zu?
Що (З чим) ти не погоджуєшся?
Dieser Meinung.
Цією думкою.
Was entsprechen die Vorschläge der Bank?
Що відповідає пропозиції банку?
Unseren Bedürfnissen.
Наші потреби.
 • В Родовому відмінку Genitivformen форма може бути також атрибутивна (базова) перед іменником. Таким чином, вони відповідають власникові.

Запитання в родовому відмінку
Fragepronomen im Genitiv
Ідентифікація «власника»
Bezeichnung des “Besitzers”
Wessen Idee war das?
Чия це була ідея?
Das war meine Idee.
Це була моя ідея.
Wessen erstgeborenes Kind wird heute 18?
Чия перша народжена дитина сьогодні має 18?
Pauls Kind.
Дитина Павла.

welcher який / welche яка / welches яке

 • Займенники welcher, welche, welches відмінюються наступним чином:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativwelcherwelchewelcheswelche
Родовий Genitivwelches*welcherwelches*welcher
Давальний Dativwelchemwelcherwelchemwelchen
Знахідний Akkusativwelchenwelchewelcheswelche

welches* – В родовому відмінку Genitiv однини чоловічого і середнього родів існує також форма ЯКИЙ. Ця форма може мати місце тільки тоді, коли іменник в родовому відмінку утворює закінчення -s / -es.

 • Займенник welcher, welche, welches, що може бути використаний як артикль Artikelwörter, як заступник Stellvertreter іменника, в якості його заміни.

Артикль ArtikelwortЗайменник Pronomen
Welche Leute sind dagegen?
Які люди проти цього?
Welche sind dagegen?
Які проти?
Welches Hotel ziehst du vor?
Якому готелю ти віддаш перевагу?
Es gibt zwei Hotels. Welches ziehst du vor?
Є два готелі. Якому ти віддаш перевагу?
Welcher Meinung stimmt du zu?
Яку думку ти приймаєш?
Von allen geäußerten Meinungen, welcher stimmst du zu?
Виражені всі думки, яку ти приймаєш?

Різниця Unterscheidung welcher якийwas für ein що за

 • Запитання welcher використовується після індивідульної якості. Це вибір.

 • Запитання was für ein використовується для властивості чогось. Розглянемо приклади і все стане ясно:

Запитання FrageВідповідь Antwort
In welchem Hotel werdet ihr übernachten?
У якому готелі ви будете зупинятися?
Im Hotel “Adler”.
В готелі “Адлер”.
Вибір
Auswahl
In was für einem Hotel werdet ihr übernachten?
У якому готелі ви будете жити?
In einem Dreisternehotel.
У тризірковому готелі.
Властивість, ознака
Eigenschaft

Важливо! Займенник welcher, як і займенник was für ein – використовуються також для вигуків Ausrufe. У цій функції найчастіше використовується форма відмінювання welch.

#golernen
Welche schöne Hochzeit!
Яке красиве весілля!
Welch schöne Hochzeit!
Яке красиве весілля!
Welcher gute Arzt!
Який хороший лікар!
Welch ein guter Arzt!
Який хороший лікар!

was für ein що за

 • Може бути використаний в якості слова-заміннка Stellvertreter для іменника (займенника).

Артикль ArtikelwortЗайменник Pronomen
Was für ein Typ bist du?
Який ти?
Was für einer bist du?
Що (Хто) ти?
Was für Versicherungen braucht man?
Що для страхування потрібно?
Was für welche braucht man?
Що для чого потрібно?
Was für einen Ball kaufst du dem Kind?
Який м’яч ви купуєте дитині?
Was für einen kaufst du dem Kind?
Що ти купляєш дитині?
 • Іноді також присутні розділені форми.

  Was bist du für ein Typ?

  Тоді артикль was буде відмінюватись наступним чином:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativwas für einwas für einewas für einwas für
Родовий Genitivwas für eines
was für einerwas für eineswas für
Давальний Dativwas für einemwas für einerwas für einemwas für
Знахідний Akkusativwas für einenwas für einewas für einwas für

welches* – В родовому відмінку Genitiv однини чоловічого і середнього родів існує також форма ЯКИЙ. Ця форма може мати місце тільки тоді, коли іменник в родовому відмінку утворює закінчення -s / -es.

 • Займенник складається з двох частин: що за was für і невизначеного артикля unbestimmten Artikel. Перша частина залишається незмінною, а друга відмінюється, як невизначений артикль.

 • У множині і матеріальних позначеннях використовується тільки що за was für.

ПРИКЛАД

Was für Versicherungen braucht man? – Що для страхування потрібно?
Was für Glas wird für Glasboden benutzt? – Яке скло використовуються для скляного дна?

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativwas für einerwas für einewas für ein(e)swas für welche
Давальний Dativwas für einemwas für einerwas für einemwas für welchen
Знахідний Akkusativwas für einenwas für einewas für ein(e)swas für welche

Займенник складається з двох частин  was für і ідентифікаційного займенника Indefinitpronomen einer, eine, ein(e)s. Перша частина не змінюється, а друга відмінюється як: einer, eine, ein(e)s. В множині використовуються форми від welche.

#golernen
ПРИКЛАД

In was für einer Welt leben wir? – В якому світі ми живемо?
Von was für Häusern sprichst du? – З яких будинків ти говориш?