ЩО ТАКЕ РОЗДІЛЬНІ ТА НЕРОЗДІЛЬНІ ДІЄСЛОВА?

WAS SIND TRENNBARE UND NICHT TRENNBARE VERBEN?

 • У німецькій мові можна збільшити поширення багатьох дієслів Verben за допомогою префіксів Präfixe (Vorsilben):
 • Префікс змінює значення Bedeutung дієслова.

 • В створених формах багато дієслів відокремлюються від префіксу → відокремлені дієслова trennbare Verben.

 • В інших дієсловах — дієслово + префікс, навіть після відмінювання і створення форм, не відокремлюються від префікса → нероздільні дієслова nicht trennbare Verben.

 • Група, до якої належить дієслово, залежить від префікса Präfix.

BEISPIEL

Просте дієслово Einfaches Verb:
Ich stehe in der Küche.  Я стою на кухні.

Роздільне дієслово Trennbares Verb:
Ich stehe jeden Morgen um 6:15 Uhr auf.  Я встаю щоранку о 6:15.

Нероздільне дієслово Nicht trennbares Verb:
Ich verstehe dich nicht. — Я не розумію тебе.

Тут ми розглянемо два види німецьких дієслів і для кращого запам’ятовування умовно позначимо їх такими іконками →

p.s.: зціплені і розціплені зуби.

 • Роздільне дієслово
  Trennbares Verb

 • Нероздільне дієслово
  Nicht trennbares Verb

РОЗДІЛЬНІ ПРЕФІКСИ

TRENNBARE PRÄFIXE

 • Основні роздільні префікси:

 • ab-, an-, auf-, aus-, ein-, gegen-, hoch-, los-, mit-, nach-, vor-, weg-, weiter-, zurück-, da-, hin-, her-, raus-, rein-, rüber-, runter

 • Інші роздільні префікси:

 • auseinander-, bei-, empor-, entgegen-, entlang-, entzwei-, fern-, fest-, fort-, gegenüber-, heim-, hinterher-, nieder-, zu, zurecht-, zusammen

BEISPIEL

abfahren від’їхати — Ich fahre morgen ab. — Я їду завтра.

aufstehen вставати — Du stehst um 6:15 Uhr auf. — Ти встаєш о 6:15 годині.

rausgehen виходити — Ich gehe heute nicht raus. — Я сьогодні не виходжу.

mitkommen йти — Ich komme zu dir mit. — Я прийду до тебе.

НЕРОЗДІЛЬНІ ПРЕФІКСИ

NICHT TRENNBARE PRÄFIXE

 • Основні нероздільні префікси:

 • be-, ent-, er-, ver-, zer

 • Інші нероздільні префікси:

 • miss-, fehl-, a-, de(s)-, dis-, ge-, im-, in-, non-, re-, un

BEISPIEL

verstehen зрозуміти — Du verstehst den Satz nicht. — Ти не розумієш речення.

erfinden винаходити — Ich erfinde etwas Neues. — Я вигадую щось нове.

entdecken відкривати — Er entdeckt ein Geheimnis. — Він відкриває таємницю.

РОЗДІЛЬНИЙ ЧИ НЕРОЗДІЛЬНИЙ ПРЕФІКС

TRENNBARE ODER NICHT TRENNBARE PRÄFIX

 • Префікси Präfixe:

 • durchкрізь

 • überнад
 • unterпід
 • umнавколо
 • wieder знову
 • widerпроти
BEISPIEL

нероздільне nicht trennbar 
durchqueren
 перетинати:→ Ich durchquere den Tunnel. — Я проходжу тунель.

роздільне trennbar
durchschneiden
прорізати:→ Ich schneide das Band durch. — Я ріжу стрічку.

 • Є також деякі слова, які як роздільні так і нероздільні.

 • І при зміні відрізняється сенс Bedeutung. (Це буває дуже рідко sehr selten).

Як пишемо дієслово? Як сформулювати те саме речення іншими словами? Що означає?
Er umfährt das Schild. Er fährt um das Schild herum.
Він їде навколо знака.
Er fährt das Schild um. Er fährt gegen das Schild.
Він їде проти знака.

КОЛИ ПОТРІБНО РОЗДІЛИТИ ДІЄСЛОВО?

WANN MUSS MAN DAS VERB TRENNEN?

Префікс Vorsilbe має бути відокремлений від дієслова Verb, якщо саме дієслово змінено.

 • Отже, якщо воно кон’юговане konjugiert:

 • Ich schlafe ein.  Я засинаю.

  Дієслово einschlafen тут кон’юговане і тому має бути розділене.

 • і якщо утворюється дієприкметник минулого часу Partizip 2:

  У німецькому дієприкметнику минулого часу префікс ge розміщується між префіксом дієслова і самим дієсловом:

 • Ich bin eingeschlafen.  Я заснув.

 • Він не буде відокремлюватися, якщо використовується допоміжне Hilfsverb чи модальне дієслово Modalverb:

 • Ich kann nicht einschlafen.  Я не можу спати. (Мені не спиться.)

  Тут дієслово können не відмінює дієслово einschlafen і тому воно не буде відокремлено.

ВІДМІНЮВАННЯ

KONJUGATION

BEISPIEL

Ich schlafe immer sehr spät ein. Я завжди засинаю дуже пізно. Ich schlafe. Я сплю.

Er steht montags um 6 Uhr auf. Щопонеділка він встає о 6 годині. Er steht. Він стоїть.

Також основа дієприкметника минулого часу Partizip 2 залишається незмінною.

Зворотні дієслова в німецькій мові
Німецькі дієслова з доповненнями