Project Description

Складні іменники в німецькій мові

Komposita / Zusammengesetzte Substantive

В німецькій мові НУ дуже поширені складні іменники з двох, чи декількох слів. В українській мові вони теж існують, але їх набагато менше: водовіз, водопад, парохід і т.п.

 • Отже, подивимось, як це відбувається в німецькій мові:

 • das Schlusswort = der Schluss кінець + das Wort слово.

  Як ми бачимо утворилося слово Schlusswort + das – артикль Artikel німецького іменника завжди відповідає кінцевому слову, бо як ми вже вчили, важливу роль відіграє кінцівка іменника і від неї залежить артикль іменника.

  das Schlusswort = висновок.

Артикль в складних іменниках завжди вживається у відношенні до закінчення останнього слова!

#golernen
 • Складні іменники виникають для позначення нового предмета чи поняття.

ПРИКЛАД

der Schreibtisch – письмовий стіл – не просто стіл, а стіл за яким пишуть, стіл особливої форми, особливий вид столу.

Утворення складних іменників

Nomen Іменник + Nomen Іменник
die Stadt місто + das Theater театрdas Stadttheater місцевий театр
das Haus дім, будинок + die Tür двері + der Schlüssel ключder Haustürschlüssel ключ домашніх дверей
Verb Дієслово + Nomen Іменник
rasieren голити, бритиder Apparat пристрійder Rasierapparat пристрій для гоління, бритва
warten чекатиdas Zimmer кімнатаdas Wartezimmer кімната очікування

Артикль вживається взалежності від закінчення слова, як ми вже вивчали є певна група закінчень слів, за якими можна підібрати артикль.

Adjektiv Прикметник + Nomen Іменник
frisch свіжийdas Fleisch м’ясоdas Frischfleisch свіже м’ясо
alt старийdas Papier папірdas Altpapier старий папір
Adverb Прислівник + Nomen Іменник
nicht неder Raucher курецьder Nichtraucher некурящий
links зліва + die Kurve крива, поворотdie Linkskurve наліво
 • Визначальне слово приєднується до основного з допомогою з’єднувальних елементів:

  (e)s, e, er, (e)n

der Schul-direktorder Les-e-saaldas Tag-es-licht
das Stadt-theaterdas Kind-er-buchder Sonne-n-schein
die Feld-blumeder Arbeit-s-tagdie Frau-en-arbeit

Німецькі складні слова в порівннянні з українськими

 • Перше слово часто позначає місце або час, воно переводитися українською мовою відповідним прикметником Adjektiv:
  das Stadttheater – міський театр;
  die Feldblume – польова квітка;
  das Tageslicht – денне світло.

 • Іноді перше слово відповідає в українській мові визначенню в родовому відмінку:

  die Häuserreihe – низка (ряд) будинків;
  der Schuldirektor – директор школи.

 • У деяких випадках перше слово позначає мету, для чого або до кого відноситься предмет, названий в другому слові, а також матеріал, з якого зроблений предмет. Переводитися воно зазвичай прикметником або прийменниковою групою:

  das Kinderbuch – дитяча книга (книга для дітей);
  der Lesesaal – читальний зал (зал для читання).

 • Іноді німецькому складному іменнику в українській мові відповідає одне слово, просте або складне:

  der Wasserfall – водопад;
  das Flugzeug – літак.

Взаємовідносини між визначеним і визначальним словом можуть змінитися. Тоді друге слово перестає бути основним, так як воно втрачає своє значення, стаючи поступово близьким за своєю роллю до суфікса іменників.

#golernen
ПРИКЛАД

1. Слово der Mann слугує при словоскладанні показом професії (як суфікс -er чи -ler)

der Seemann – моряк
der Kaufmann – торговець

2. Слова das Werk чи das Zeug в багатьох випадках при словоскладанні втрачають своє значення і робляться ознакою збірних імен:

das Werkzeug – інструменти
das Spielzeug – іграшки

 • Зустрічаються також слова, коли друга частина, в якості самостійного слова, просто не існує:

ПРИКЛАД

der Uhrmacher – годинникар
der Schuhmacher – чоботар

Macher – такого окремого слова не існує.

У деяких випадках іменник, який складається ззовні з двох слів, може бути не складним іменником, а похідним від складного дієслова або стійкого словосполучення:

instandsetzen (ремонтувати) – die Instandsetzung

in Betrieb nehmen (вводити в експлуатацію) – die Inbetriebnahme