Project Description

Складні іменники в німецькій мові

Komposita / Zusammengesetzte Substantive

В німецькій мові НУ дуже поширені складні іменники з двох, чи декількох слів. В українській мові вони теж існують, але їх набагато менше: водовіз, водопад, парохід і т.п. Отже, подивомось, як це відбувається в німецькій мові:

das Schlusswort = der Schluss (кінець) + das Wort (слово).

Як ми бачимо утворилося слово Schlusswort + das – артикль Artikel німецького іменника завжди відповідає кінцевому слову, бо як ми вже вчили, важливу роль відіграє кінцівка іменника і від неї залежить артикль іменника.

das Schlusswort  = висновок

Артикль в складних іменниках завжди вживається у відношенні до закінчення останнього слова!

Складні іменники виникають для позначення нового предмета чи поняття.

Наприкладder Schreibtisch (письмовий стіл) – не просто стіл, а стіл за яким пишуть, стіл особливої форми, особливий вид столу.

Утворення складних іменників

Nomen (Іменник) + Nomen (Іменник)
die Stadt (місто) + das Theater (театр)das Stadttheater (місцевий театр)
das Haus (дім, будинок) + die Tür (двері) + der Schlüssel (ключ)der Haustürschlüssel (ключ домашніх дверей)
Verb (Дієслово) + Nomen (Іменник)
rasieren (голити, брити) + der Apparat (пристрій)der Rasierapparat (пристрій для гоління, бритва)
warten (чекати) + das Zimmer (кімната)das Wartezimmer (кімната очікування)

Артикль вживається взалежності від закінчення слова, як ми вже вивчали є певна група закінчень слів, за якими можна підібрати артикль.

Adjektiv (Прикметник) + Nomen (Іменник)
frisch (свіжий) + das Fleisch (м’ясо)das Frischfleisch (свіже м’ясо)
alt (старий) + das Papier (папір)das Altpapier (старий папір)
Adverb (Прислівник) + Nomen (Іменник)
nicht (не) + der Raucher (курець)der Nichtraucher (некурящий)
links (зліва) + die Kurve (крива, поворот)die Linkskurve (наліво)

Визначальне слово приєднується до основного з допомогою з’єднувальних елементів:

(e)s, e, er, (e)n

der Schul-direktorder Les-e-saaldas Tag-es-licht
das Stadt-theaterdas Kind-er-buchder Sonne-n-schein
die Feld-blumeder Arbeit-s-tagdie Frau-en-arbeit

Німецькі складні слова в порівннянні з українськими

Перше слово часто позначає місце або час, воно переводитися українською мовою відповідним прикметником Adjektiv:

das Stadttheater – міський театр
die Feldblume – польова квітка
das Tageslicht – денне світло

Іноді перше слово відповідає в українській мові визначенню в родовому відмінку:

die Häuserreihe – низка(ряд) будинків
der Schuldirektor – директор школи

У деяких випадках перше слово позначає мету, для чого або до кого відноситься предмет, названий в другому слові, а також матеріал, з якого зроблений предмет. Переводитися воно зазвичай прикметником або прийменниковою групою:

das Kinderbuch – дитяча книга (книга для дітей)
der Lesesaal – читальний зал (зал для читання)

Іноді німецькому складному іменнику в українській мові відповідає одне слово, просте або складне:

der Wasserfall – водопад
das Flugzeug – літак

Взаємовідносини між визначеним і визначальним словом можуть змінитися. Тоді друге слово перестає бути основним, так як воно втрачає своє значення, стаючи поступово близьким за своєю роллю до суфікса іменників.

ПРИКЛАД

1. Слово der Mann слугує при словоскладанні показом професії (як суфікс -er чи -ler)

der Seemann – моряк
der Kaufmann – торговець

2. Слова das Werk чи das Zeug в багатьох випадках при словоскладанні втрачають своє значення і робляться ознакою збірних імен:

das Schuhzeug (werk) – взуття
das Werkzeug – інструменти
das Spielzeug – іграшки

Зустрічаються також слова, коли друга частина, в якості самостійного слова, просто не існує:

der Uhrmacher – годинникар
der Schuhmacher – чоботар

Macher – такого окремого слова не існує.

У деяких випадках іменник, який складається ззовні з двох слів, може бути не складним іменником, а похідним від складного дієслова або стійкого словосполучення:

instandsetzen (ремонтувати) – die Instandsetzung

in Betrieb nehmen (вводити в експлуатацію) – die Inbetriebnahme