Project Description

Розділ: Прислівник – Adverb

Сполучні прислівники

Konjunktionaladverbien

Що таке сполучні прислівники?

Was sind Konjunktionaladverbien?

Сполучні прислівники Konjunktionaladverbien – це прислівники Adverbien, які з’єднують речення Sätze, частини речення Satzteile, слова Wörter чи групи слів Wortgruppen один з одним.

Що таке кон’юкція Konjunktion? – це слово іншомовного походження, що означає зв’язок чи об’єднання.

Різниця від кон’юнкції Konjunktion в тому, що сполучні прислівники Konjunktionaladverbien відносяться до частин речення Satzglieder, а кон’юкції Konjunktionen – ні.

Це означає, що вони розраховуються за позицією Position і тому, як правило знаходяться на позиції 1, а не на позиції 0, подібно до кон’юкцій Konjunktionen.

Отже, вони вживаються на позиції 1, однак, якщо їх там немає, тоді вони часто використовуються як модальні Modal-, причинні Kausal-, часові Temporal- або місцеві прислівники Lokaladverbien. І з тих пір зв’язаний характер більше не знаходиться на передньому плані Vordergrund.

У чому полягає різниця між кон’юнкціями та сполучними прислівниками?

Was ist der Unterschied zwischen Konjunktionen und Konjunktionaladverbien?

Різниця полягає в тому, що кон’юкції Konjunktionen стоять на позиції Position 0, а прислівники Adverbien стоять на позиції 1.

 • Anna kommt später und Jan kommt auch später.
  Анна прийде пізніше і Ян також прийде пізніше.

  → кон’юкція Konjunktion – підмет Subjekt – дієслово Verb.

  З кон’юкцією підмет Subjekt завжди повинен стояти перед дієсловом Verb на позиції Position 2. Кон’юкція стоїть на позиції 0, тоді коли вона не відносяться ні до першого, ні до другого речення.

 • Anna kommt später, außerdem kommt Jan auch später.
  Анна прийде пізніше, крім того, Ян прийде теж пізніше.

  → прислівникове сполучення Konjunktionaladverb – дієслово Verb – підмет Subjekt

  Сполучний прислівник Konjunktionaladverb стоїть на позиції 1, коли він явно належить до другого речення. Сполучний прислівник Konjunktionaladverbien ніколи не відправляє дієслово в кінець речення, отже, тому він завжди розпочинає головне речення Hauptsatz.

Різні сполучні прислівники

Die unterschiedlichen Konjunktionaladverbien

Значення Bedeutung Сполучні прислівники Konjunktionaladverbien
Aneinanderreihend (kopulativ) – Стикаються разом (з’єднуються) außerdem, zudem, dazu, daneben, darüber hinaus, desgleichen, ebenso, ferner, weiter, zusätzlich
Ort (lokal) – Місце (місцевий) daneben, darüber, darunter, dazwischen
Zeit (temporal) – Час (часовий) davon, währenddessen, indessen, danach, anschließend
Grund (kausal) – Причина (причинний) folglich, demzufolge, demnach, damit, somit, mithin, also, deswegen, deshalb, daher
Folge (konsekutiv) – Наслідок (послідовний) also, demzufolge, folglich, infolgedessen, mithin, so, somit, deswegen, deshalb
Entgegengesetzt (adversativ) – Опонуючий (протележний) jedoch, doch, dagegen, stattdessen, hingegen, allerdings, dennoch, indes, indessen, vielmehr, demgegenüber, stattdessen
Einschränkung (restriktiv) – Обмеження (обмежувальний) insofern, nur, freilich, allerdings, indessen
Einräumend (konzessiv) – Покора (покірний) trotzdem, dennoch, dessen ungeachtet, gleichwohl, immerhin, allerdings, sowieso, demzufolge
Відмінність між hin і her
Німецький числівник
Реклама: