Project Description

Німецькі дієсліва з подвійним знахідним відмінком

Verben mit doppeltem Akkusativ

Подвійний акузатив у німецькій мові

doppelte Akkusativ

  • Подвійний акузатив doppelte Akkusativ – це доповнення Ergänzung є рідкісним і більшість німців уникають його, якщо це можливо Möglichkeit.

  • Дієслова, які використовують подвійний знахідний додаток doppelte Akkusativ-Ergänzung, потребують, крім номінативного Nominativ, ще особу Person І річ Sache, щоб мати сенс Sinn.

  • Є тільки декілька дієслів, про які ми говорили у попередній темі: Дієслова з знахідним відмінком / Verben mit Akkusativ

  • де фактично мусить використовуватися подвійний знахідний додаток doppelte Akkusativ – Ergänzung.

    Це слова: abfragen, angehen, lehren / unterrichten, nennen і kosten.

abfragen запитувати

+ doppelter Akkusativ подвійний акузатив

ПРИКЛАД

Mein Vater fragt mich die Vokabeln ab. – Мій тато запитує мене словниковий запас.

mich і die Vokabeln є 2 доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Тому що, не існує жодного одержувача Empfänger, а отже, дієслово Verb вимагає вживання 2-ох знахідних відмінків Akkusativ.) Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

У народній мові Umgangssprache очевидна частина (в даному випадку – mich) часто опускається.​

#golernen

angehen діяти; виступати (проти когось чи чогось)

+ doppelter Akkusativ подвійний акузатив

ПРИКЛАД

Das geht dich einen Dreck an. – Це не твого розуму справа.

dich і einen Dreck є 2 доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Отже, жодного одержувача Empfänger, тому два рази акузатів Akkusativ.) Ми не можете пропустити жодного з них.

Тільки в сенсі: це (не) стосується тебе вживається angehen і два акузативи Akkusative. У всіх інших значеннях – ні.

lehrenunterrichten показувати; доводити; вчити

+ doppelter Akkusativ подвійний акузатив

ПРИКЛАД

Der Lehrer lehrt uns die deutsche Sprache. – Вчитель навчає нас німецької мови.

uns і die deutsche Sprache двоє є доповненнями Ergänzungen і повинні двоє стояти в знахідному відмінку Akkusativ. (Отже, жодного одержувача Empfänger, тому два рази акузатів Akkusativ) Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

У розмовній мові Umgangssprache очевидна частина, в даному випадку uns, часто опускається і персона Person часто ставиться у давальному відмінку Dativ. Але строго за правилами німецької граматики, датів Dativ – це неправильно.

kosten вартість

+ doppelter Akkusativ подвійний акузатив

ПРИКЛАД
Der Apfel kostet mich einen Euro. – Яблуко коштує мені євро.

mich і einen Euro є двома об’єктами Objekte у знахідному відмінку Akkusativ. Тут також не існує жодного одержувача Empfänger, а отже, дієслово Verb вимагає вживання двох знахідних відмінків Akkusativ. Ви не можете пропустити жодне з них (теоретично theoretisch), залишаючи будь-яке питання без відповіді.

Якщо оратор Sprecher – це людина Person, яка щось купує, то die Person часто також опускається. У деяких регіонах Regionen особа Person також знаходиться у давальному відмінку Dativ. Строго за правилами німецької граматики, датів Dativ – це неправильно.

nennen іменувати, величати

+ doppelter Akkusativ подвійний акузатив

РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД 4

Er nennt mich einen Idiot. – Він називає мене ідіотом.

mich і einen Idiot є двома доповненнями Ergänzungen у знахідному відмінку Akkusativ.

Це дієслово теж потребує персону Person і річ Sache, як акузативний об’єкт Akkusativobjekt. Але тут не можна пропустити mich (тобто персону Person), оскільки вона ніколи не може бути очевидною!

Якщо оратор Sprecher – це людина Person, яка щось купує, то die Person часто також опускається. У деяких регіонах Regionen особа Person також знаходиться у давальному відмінку Dativ. Строго за правилами німецької граматики, датів Dativ – це неправильно.

У народі Umgangssprachlich тут часто використовується непряма мова indirekte Rede (= Konjunktiv 1):

Er sagt, dass ich ein Idiot sei. – Він каже, що я ідіот.

#golernen