Відмінювання іменників в німецькій мові

GoLernen » Portfolio » Німецька граматика українською » Відмінювання іменників в німецькій мові
Відмінювання іменників в німецькій мові2019-01-13T20:00:58+00:00

Project Description

Відмінювання іменників

Deklination der Substantive

____
Зміст:

Сильна відміна іменників Die starke Deklination der Substantive
Слабка відміна іменників Die schwache Deklination der Substantive
Жіноча відміна іменників Die Deklination der Feminina
Перехідна група іменників Die Übergangsgruppe
Відмінювання іменників у множині Die Deklination der Substantive im Plural
Відмінювання власних назв Die Deklination der Eigennamen
Відмінювання географічних назв Die Deklination der geographischen Namen
Відмінювання назв вулиць, організацій, газет тощо
Відмінювання імен іменників I – го типу:

I. Відмінювання іменників з означеним артиклем в однині.
II. Відмінювання іменників з означеним артиклем в множині.
III. Відмінювання іменників з неозначеним артиклем.

Відмінювання імен іменників II – го типу (відмінювання на -n):

I. Відмінювання іменників з означеним і неозначеним артиклями.
II. Список найважливіших іменників, що відносяться до другого типу відмінювання.
+ Карточки для вивчення слів
III. Список найменувань жителів країн і континентів.

Можна сказати велитенська тема, але тут ви знайдете абсолютно все, що стосується відмінювання іменників в німецькій мові.

У німецькій мові іменник змінюється за відмінками. Існують чотири відмінка: називний Nominativ, родовий Genitiv, давальний Dativ та знахідний Akkusativ. Кожний відмінок має своє значення, форму та функцію в реченні. Розрізняють такі відміни іменників: сильну die starke Deklination, слабку die schwache Deklination та жіночу die Deklination der Feminina.

Перехідна група die Übergangsgruppe поєднує ознаки сильної та слабкої відміни. У множині всі іменники відмінюються за одним типом (тут вже легше): вони отримують у давальному відмінку закінчення -n крім іменників, які мають закінчення -s.

Сильна відміна іменників

Die starke Deklination der Substantive

Ознакою цієї відміни є закінчення -(e)s у родовому відмінку Genitiv.

Закінчення -s вживається після суфіксів Suffix:

-er, -el, -em, -en, -chen, -lein, -ling, -ler, -ner, -tel, -sel.

Закінчення -es мають:

 • іменники, що мають закінчення Endung: -z, -x, -s, , -sch, -tsch, -st;

 • більшість іменників, що закінчуються на два приголосних Konsonant.
 • більшість односкладових іменників einsilbige Substantive.

У називному Nominativ та знахідному Akkusativ відмінках іменники сильної відміни die starke Deklination der Substantive  не мають закінчень. До цієї відміни належить переважна більшість іменників чоловічого роду Maskulinum та всі іменники середнього роду Neutrum (крім das Herz, ми розібралися з ним тут). Іменники іншомовного походження на -us не отримують закінчення у родовому відмінку Genitiv (der Kursusdes Kursus), як бачимо змінився тільки артикль.

Нижче ми розіб’ємо все на розділи, щоб краще зрозуміти принцип відмінювання іменників в німецькій мові.

Відмінок KasusЧол.рід (m)Серед.рід (n)
Nominativ der/ein Tagdas/ein Kind
Genitivdes/eines Tagesdes/eines Kindes
Dativdem/einem Tagdem/einem Kind
Akkusativden/einen Tagdas/ein Kind

Слабка відміна іменників

Die schwache Deklination der Substantive

Ознакою цієї відміни є закінчення -(e)n у всіх відмінках, крім називного Nominativ.

Відмінок KasusЧол.рід (m)
Nominativ der/ein Kollegedas/ein Herr
Genitivdes/eines Kollegendes/eines Herrn
Dativdem/einem Kollegendem/einem Herrn
Akkusativden/einen Kollegendas/ein Herrn

До цієї відміни належить невелика група іменників чоловічого роду:

 • Всі іменники чоловічого роду з закінченням на -e, які позначають істоту.
 • Односкладові іменники чоловічого роду, які позначають істоти, що раніше закінчувались на -e: (der Bär, der Fürst, der Graf, der Prinz та інші, більшість з них написано нище). Іменники der Bauer, der Nachbar, der Oberst, der Untertan, der Nerv можуть відмінюватися як за сильною, так і за слабкою відміною: des Bauern/des Bauers, dem Nachbarn/dem Nachbar.

 • Іменники іншомовного походження з наголошеними суфіксами -ant, -and, -ent, -ist, -log(e), -nom, -soph, -arch, – graf/-graph, -it, -ot, -at, -et (der Aspirant, der Doktorant, der Student, der Geograf/Geograph та інші).

Жіноча відміна іменників

Die Deklination der Feminina

Ознакою цієї відміни є відсутність зікінчень у всіх відмінках однини Singular і до цієї відміни належать всі іменники жіночого роду Femininum.

Відмінок KasusЖін.рід (f)
Nominativ die/eine Fraudie/eine Tafel
Genitivder/einer Frauder/einer Tafel
Dativder/einer Frauder/einer Tafel
Akkusativdie/einen Fraudie/eine Tafel

Перехідна група іменників

Die Übergangsgruppe

Ознакою цієї групи є закінчення -(e)s у родовому відмінку Genitiv, -(e)n у давальному Dativ та знахідному Akkusativ відмінках.

До цієї відміни належать деякі іменники чоловічого роду Maskulinum (der Buchstabe, der Friede, der Funke, der Gedanke, der Glaube, der Haufe, der Name, der Same, der Schade, der Wille) та один іменник середнього роду Neutrum, який не отримує закінчення в знахідному відмінку (das Herz).

Відмінок KasusЧол.рід (m)Серед.рід (n)
Nominativ der/ein Namedas/ein Herz
Genitivdes/eines Namensdes/eines Herzens
Dativdem/einem Namendem/einem Herzen
Akkusativden/einen Namendas/ein Herz

Відмінювання іменників у множині

Die Deklination der Substantive im Plural

 Тип відмінювання
Deklinationstype Plurale – Plural
mit Umlaut
– Plural – Plural
mit Umlaut
Називний
Nominativ
die Tischedie Fälleder Wagendie Väter
Знахідний
Akkusativ

die Tische

die Fälledie Wagen

die Väter

Давальний
Dativ

den Tischen

den Fällenden Wagen

den Vätern

   Родовий
Genitiv

der Tische

der Fälledie Wagen

der Väter

 Тип відмінювання
Deklinationstype Plurale – Plural
mit Umlaut
– Plural– Plural
mit Umlaut
Називний
Nominativ
die Bilderdie Bücherdie Hemdendie Autos
Знахідний
Akkusativ

die Bilder

die Bücherdie Hemden

die Autos

Давальний
Dativ

den Bildern

den Büchernden Hemden

den Autos

Родовий
Genitiv

der Bilder

der Bücherder Hemden

der Autos

Відмінювання власних назв

Die Deklination der Eigennamen

 • Власні назви в однині вживаються без артикля та отримують в родовому відмінку Genitiv закінчення -(e)s. В інших відмінках закінчення відсутні:

  Schillers Gedichte, Peters Freunde.
  Er war mit Goethe befreundet.

 • Якщо перед власною назвою вживається артикль Artikel або займенник Pronomen, то назва залишається незмінною:

  die Gemälde des jungen Dürer, die Rolle unseres Christian.

  Але: якщо власна назва стала загальною назвою, то, як правило вона має закінчення -(e)s в родовому відмінку Genitiv:

  des Diesels, des Ohms.

 • Власні назви, які закінчуються на: -s, , -x, -z, -tz отримують в родовому відмінку Genitiv апостроф Apostroph, також може бути вжито закінчення -(e)ns, проте це закінчення вважається застарілим:

  Fritz’ Lehrbuch/Fritzens Lehrbuch, Horaz’ Tod/Horazens Tod.

Зверніть увагу: для таких власних назв є більш доречним вживання конструкції “von + власна назва“:

die Werke von Strauß, das Lehrbuch von Fritz.

 • Множина від прізвищ утворюється за допомогою закінчення -s:

  die Müllers, die Meiers.

 • Якщо назва складається з декількох, то закінчення отримує лише остання:

  Anna Marias Geburtstag, Freidrich Schillers Werke.

 • У сполученні “іменник без артикля + власна назва” відмінюється тільки власна назва, крім Herr, іменників на -e та субстантинованих дієприкметників:

  Professor Neumanns Vorlesung, Onkel Peters Auro, Tante Annas Freundin.

  Але: Herrn Müllers Sohn, Kollegen Baumanns Antwortbrief, Verwandten Schmidts Dokumente.

 • У сполученні “іменник з артиклем + власна назва” власна назва не відмінюється:

  das Schloss des Königs Wilheim, die Skizzen des Architekten Eisenberg.

 • У сполученні “артикль + декілька іменників + власна назва” відмінюється тільки перший іменник ( крім тих випадків, коли першим іменником є der Herr):

  die Rede des Stadtrats Bankier Schulz.

  Але: der Vortrag des Herrn Dozenten Müller.

Відмінювання географічних назв

Die Deklination der geographischen Namen

 • Геграфічні назви чоловічого і середнього роду отримують в родовому відмінку Genitiv закінчення -(e)s, в інших відмінках закінчення відсутнє:

  die Verfassung Frankreichs, Bremens Straßen, die Hauptstadt des Irans.

  ! Зверніть увагу: Якщо географічна назва закінчується на -s, , -x, -z, -tz, вживають конструкцію з “von + Dativ (давальний відмінок)”; інколи можна зустріти вживання таких назв з апострофом або із закінченням -(e)ns:

  die Burg von Paris (Paris’ Burg), das Teater von Kattowitz/Kattowitzens Theater.

 • Якщо географічні назви середнього роду вживаються з артиклем, закінчення -(e)s в родовому відмінку Genitiv є факультативним:

  die Straßen des schönen Berlin(s).

 • Географічні назви жіночого роду не мають закінчення у непрямих відмінках:

  die Südküste der Krim, in die Türkei fliegen.

 • Власні географічні назви, в складі яких є -fluss, -strom, -berg, -bach, -gebirge, -wald та інші, завжди змінюється за парадигмою останнього компонента складного слова:

  die Wanderwege des Schwarzwaldes.

 • У сполученні “артикль + іменник + власна назва” відмінюється тільки іменник:

  die Ufer des Flusses Rhein, die Fläche des Bundeslandes Bayern.

Відмінювання назв вулиць, організацій, газет тощо

Die Deklination der Namen von Straßen, Organisationen, Zeitungen und u. a.

Назви вулиць, організацій, готелів, газет, журналів, книжок, творів местецтва завжди відмінюються, навіть якщо вони стоять в лапках:

der Preis der “Frankfurter Illustrierten”, Zitate aus Schillers “Räubern”;

Але: der Preis der Zeitschrift “Frankfurter Illustrierten”, Zitate aus den Werk “Räubern”.

Відмінювання іменників, можна розділити на два типи, які ми розглянемо нижче:

Відмінювання імен іменників– го типу, до якого належать:

I. Відмінювання іменників з означеним артиклем в однині.

однина SingularЗапитуємо
Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
der Vaterdas Kinddie MutterХто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
den Vaterdas Kinddie MutterКого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
dem Vaterdem Kindder MutterКому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
des Vatersdes Kindesder MutterКого? Чого?
Wessen?
 • Коли підмет речення стоїть в називному відмінку до осіб ставиться запитання Wer? Хто?; До предметів, або речей – Was? Що?.

  Der Gast öffnet die Tür. Das Restaurant ist voll.

 • У реченнях з додатками в знахідному відмінку з особами запитують Wen? Кого?; З предметами, або речами – Was? Що?.

  Der Gast kennt den Wirt. Der Wirt bringt das Essen und ein Glas Rotwein.

 • У реченнях з додатками в давальному відмінку запитують Wem? Кому?

  Das Essen und der Rotwein schmecken dem Gast.

 • Закінчення іменників у родовому відмінку чоловічого та середнього роду в однині:

  • -s вживається з багатоскладовими іменниками. der Lehrer – des Lehrers, das Fenster – des Fensters, der Kaufmann – des Kaufmanns.
  • -es вживається, як правило, з односкладовими іменниками. der Mann – des Mannes, das Buch – des Buches, der Arzt – des Arztes.
  • -es обов’язково з іменниками, які закінчуються на -s, -ss, , -x, -z, -tz. das Glas – des Glases, der Fluss – des Flusses, der Fuß – des Fußes, der Komplex – des Komplexes, der Schmerz – des Schmerzes, das Gesetz – des Gesetzes.

II. Відмінювання іменників з означеним артиклем в множині.

множина PluralЗапитуємо
Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
die Väterdie Kinderdie MütterХто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
die Väterdie Kinderdie MütterКого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
den Väternden Kindernden MütternКому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
der Väterder Kinderder MütterКого? Чого?
Wessen?

Іменники в давальному відмінку множини завжди мають закінчення -n. Die Bäume – auf den Bäumen, die Bücher – in den Büchern.

! Це закінчення не додається, якщо іменник у множині вже закінчується на -n. Die Frauen – mit den Frauen, die Zigaretten – in den Zigaretten.

Виняток: Іменники, що закінчуються в називному відмінку множини на -s, також мають закінчення -s в давальному відмінку множини.

das Auto – die Autos – in den Autos, das Büro – die Büros – in den Büros.

Існує 8 способів утворення множини:

der Bürgerdie Bürger
(ä) умлаутder Gartendie Gärten
-eder Filmdie Film
 (ä) умлаут + -edie Stadtdie Städte
-erdas Bilddie Bilder
 (ä) умлаут + -erdas Amtdie Ämter
– (e)nder Student
die Akademie
die Studenten
die Akademien
-sdas Autodie Autos

 • Додаткова інформація:

  1. Іменники, які закінчуються на -nis, при утворенні множини мають форму: -nisse. Das Ergebnis – die Ergebnisse.
  2. Іменники жіночого роду, які закінчуються на -in в множині мають закінчення -innen. Die Freundin – die Freundinnen; die Französin – die Französinnen.
  3. Більшість іменників чоловічого роду на -er (найчастіше назви професій) не змінюються в множині. Der Lehrer – die Lehrer.
  4. У складних іменниках, що складаються з двох іменників, друге слово визначає артикль. die Blume / der Garten – die Gartenblume / der Blumengarten.

III. Відмінювання іменників з неозначеним артиклем.

однина SingularЗапитуємо
Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
ein Vaterein Kindeine MutterХто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
einen Vaterein Kindeine MutterКого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
einem Vatereinem Kindeiner MutterКому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
eines Vaterseines Kindeiner MutterКого? Чого?
Wessen?
множина PluralЗапитуємо
Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
– Väter– Kinder– MütterХто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
 – Väter– Kinder– MütterКого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
– Vätern– Kindern– MütternКому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
(Väter)(Kinder)(Mütter)Кого? Чого?
Wessen?

Для іменників чоловічого і середнього роду в родовому відмінку однини і в давальному відмінку множини застосовують такі ж правила як і в пункті I.

Зверніть увагу: Невизначені особи або предмети не мають артикля у множині.

Ein Koch trägt eine Mützen. – Köche tragen Mützen.

Ein Philosoph lernt oft von einem Kind. – Philosophen lernen oft von Kindern.

Відмінювання імен іменників II – го типу (відмінювання на -n), до якого належать:

I. Відмінювання іменників з означеним і неозначеним артиклями.

Singular

Однина

Nominativder Menschein Mensch
Akkusativden Menscheneinen Menschen
Dativdem Menscheneinem Menschen
Genitivdes Menscheneines Menschen
Plural

Множина

Nominativdie Menschen– Menschen
Akkusativdie Menschen– Menschen
Dativden Menschen– Menschen
Genitiv*der Menschen– (Menschen)

* Іменник родового відмінка множини вживається без артикля тільки після прикметників

Основні правила:

 1. До другого типу відмінювання належать тільки іменники чоловічого роду.
  Виняток: das Herz.
 2. Іменники цього типу мають закінчення -(e)n у всіх відмінках, крім називного відмінка однини.
 3. У множині ці іменники ніколи не мають умлаута.

II. Список найважливіших іменників, що відносяться до другого типу відмінювання.

1. Іменники чоловічого роду, які закінчуються на -e:
der Affe, des Affen (мавпа)
der Bote, des Boten (гінець)
der Bube, des Buben (хлопчик)
der Bulle, des Bullen (бик, бугай)
der Bursche, des Burschen (хлопець)
der Erbe, des Erben (спадкоємець)
der Experte, des Experten (експерт)
der Gefährte, des Gefährten (супутник, компаньйон)
der Genosse, des Genossen (товариш)
der Hase, des Hasen (заєць)
der Heide, des Heiden (язичник)
der Hirte, des Hirten (пастух)
der Insasse, des Insassen (мешканець, пасажир)
der Jude, des Juden (єврей)
der Junge, des Jungen (хлопчик)
der Knabe, des Knaben (хлопчик)
der Kollege, des Kollegen (колега, пан)
der Komplize, des Komplizen (співучасник)
der Kunde, des Kunden (клієнт)
der Laie, des Laien (дилетант)
der Lotse, des Lotsen (пілот)
der Löwe, des Löwen (лев)
der Nachkomme, des Nachkommen (нащадок, потомок)
der Neffe, des Neffen (племінник)
der Ochse, des Ochsen (бик, віл)
der Pate, des Paten (хрещений батько)
der Rabe, des Raben (ворон)
der Reise, des Reisen (поїздка, подорож)
der Sklave, des Sklaven (слуга, раб)
der Zeuge, des Zeugen (свідок)
2. Іменники чоловічого роду, які закінчуються на -and,-ant,-ent:
der Demonstrant, des Demonstranten (демонстрант)
der Doktorand, des Doktoranden (студент (вищої степені))
der Elefant, des Elefanten (слон)
der Lieferant, des Lieferanten (постачальник, підрядник)
der Musikant, des Musikanten (музикант)
der Präsident, des Präsidenten (президент)
der Produzent, des Produzenten (продюсер, режисер)
der Student, des Studenten (студент)
der Idealist, des Idealisten (ідеаліст)
der Journalist, des Journalisten (журналіст)
der Kapitalist, des Kapitalisten (капіталіст)
der Kommunist, des Kommunisten (комуніст)
der Polizist, des Polizisten (поліцейський)
der Terrorist, des Terroristen (терорист)
der Utopist, des Utopisten (утопіст)
der Christ, des Christen (християнин)
3. Іменники чоловічого роду – і найчастіше назви професій грецького походження:
der Biologe, des Biologen (біолог)
der Soziologe, des Soziologen (соціолог)
der Automat, des Automaten (машина, автомат (механізм))
der Bürokrat, des Bürokraten (бюрократ)
der Demokrat, des Demokraten (демократ)
der Diplomat, des Diplomaten (дипломат)
der Satellit, des Satelliten (супутник)
der Architekt, des Architekten (архітектор)
der Fotograf, des Fotografen (фотограф)
der Seismograf, des Seismografen (сейсмограф)
der Katholik, des Katholiken (католик)
der Monarch, des Monarchen (монарх)
der Philosoph, des Philosophen (філософ)
der Therapeut, des Therapeuten (терапевт)
4. Крім того:
der Bär, des Bären (ведмідь)
der Bauer, des Bauern (фермер)
der Fürst, des Fürsten (князь)
der Graf, des Grafen (граф)
der Held, des Helden (герой)
der Herr, des Herrn (пан)
der Kamerad, des Kameraden (товариш)
der Mensch, des Menschen (людина)
der Nachbar, des Nachbarn (сусід)
der Narr, des Narren (дурень)
der Prinz, des Prinzen (принц)
der Rebell, des Rebellen (заколотник, бунтар)
der Soldat, des Soldaten (солдат)
5. Виняток: Деякі іменники додатково отримують закінчення -s в родовому відмінку однини
der Buchstabe, des Buchstabes; der Gedanke, des Gedankens; der Name, des Namens; der Friede(n), des Friedens; der Wille, des Willens;

das Herz (серце), das Herz (Зн.в.-Nom.); dem Herzen (Дав.в.-Dat.), des Herzens (Род.в.-Gen.); die Herzen (Множ.-Plur.)

Візьміть, будь ласка, до уваги:

До II – го типу (відмінювання на -n) не належать наступні іменники:

 1. Іменники чоловічого роду, які закінчуються на -or: der Autor, des Autos, die Autoren; der Professor, des Professors, die Professoren; der Motor, des Motors, die Motoren і інші.
 2. Іменники середнього роду на -ent: das Testament, des Testaments, die Testamente; das Experiment, des Experiments, die Experimente і інші.

III. Список найменувань жителів країн і континентів.

Відмінювання II – го типуВідмінювання – го типу
der Afghane, des Afghanen (афганець)
der Brite, des Briten (британець)
der Bulgare, des Bulgaren (машина, автомат (болгар)
der Chilene, des Chilenen (чилійєць)
der Chinese, des Chinesen (китаєць)
der Däne, des Dänen (датчанин)
der Finne, des Finnen (фін)
der Pole, des Polen (поляк)der Asiat, des Asiaten (азіат)
der Ägypter, des Ägypters (єгиптянин)
der Algerier, des Algeriers (алжирець)
der Araber, des Araber(араб)
der Argentinier, des Argentiniers (аргентинець)
der Belgier, des Belgier(бельгієць)
der Brasilianer, des Brasilianers (бразилієць)
der Engländer, des Engländers (англієць)
der Kanadier, des Kanadiers (канадець)der Afrikaner, des Afrikaners (африканець)
der Amerikaner, des Amerikaners (американець)
der Australier, des Australier(австралієць)
der Europäer, des Europäers (європеєць)

Виняток:

 1. чол.р.:  der Israeli – des Israeli (s), жін.р.: die Israeli – der Israeli, множина: die Israelis;
 2. чол.р.: der Saudi – des Saudis, множина: die Saudis (також: der Saudi-Araber, die Saudi-Araberin, множина: die Saudi-Araber).
 3. чол.р.:  der Somali – des Somali (s), множина: die Somalis (також: der Somalier, die Somalierin, множина: die Somalier).
 4. чол.р.:  der Pakistan – des Pakistan (s), жін.р.: die Pakistani – der Pakistani, множина: die Pakistani (s) (також: der Pakistaner, die Pakistanerin, множина: die Pakistaner).

Іменник der Deutsche відмінюється як прикметник: чол.р.: der Deutsche / ein Deutscher, жін.р.: die Deutsche / eine Deutsche, множина: die Deutsche / Deutsche.

!Найменування жительок країн і континентів, за винятком наведених у вищенаписаному списку, завжди закінчуються на -in в однині та -innen у множині, наприклад:die Polin, die Französin, die Europäerin і т.д.

Leave A Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Цей сайт використовує файли cookie. Ok