Project Description

Відмінювання імен іменників I – го типу:

Відмінювання імен іменників II – го типу (відмінювання на -n):

DEKLINATION DER SUBSTANTIVE

ГОЛОВНІ ПРАВИЛА:

 • У німецькій мові іменник змінюється за відмінками.

 • Існують чотири відмінки: називний Nominativ, родовий Genitiv, давальний Dativ та знахідний Akkusativ.
  Кожний відмінок має своє значення, форму та функцію в реченні.

 • Розрізняють такі відміни іменників: сильну die starke Deklination, слабку die schwache Deklination та жіночу die Deklination der Feminina.

 • Перехідна група die Übergangsgruppe поєднує ознаки сильної та слабкої відміни.

СИЛЬНА ВІДМІНА ІМЕННИКІВ

DIE STARKE DEKLINATION DER SUBSTANTIVE

 • Ознакою цієї відміни є закінчення -(e)s у родовому відмінку Genitiv.

Відмінок Kasus Чол.рід (m) Серед.рід (n)
Називний
Nominativ
 der/ein Tag das/ein Kind
Знахідний
Akkusativ
den/einen Tag das/ein Kind
Давальний
Dativ
dem/einem Tag dem/einem Kind
Родовий
Genitiv
des/eines Tages des/eines Kindes
 • Закінчення -s вживається після суфіксів Suffix:

  -er, -el, -em, -en, -chen, -lein, -ling, -ler, -ner, -tel, -sel.

 • Закінчення -es мають:

 • іменники, що мають закінчення Endung: -z, -x, -s, , -sch, -tsch, -st;

 • більшість іменників, що закінчуються на два приголосних Konsonant.

 • більшість односкладових іменників einsilbige Substantive.

 • У називному Nominativ та знахідному Akkusativ відмінках іменники сильної відміни die starke Deklination der Substantive  не мають закінчень. До цієї відміни належить переважна більшість іменників чоловічого роду Maskulinum та всі іменники середнього роду Neutrum (крім das Herz, ми розібралися з ним тут).

 • Іменники іншомовного походження на -us не отримують закінчення у родовому відмінку Genitiv (der Kursusdes Kursus), як бачимо змінився тільки артикль.

СЛАБКА ВІДМІНА ІМЕННИКІВ

DIE SCHWACHE DEKLINATION DER SUBSTANTIVE

 • Ознакою цієї відміни є закінчення -(e)n у всіх відмінках, крім називного Nominativ.

Відмінок Kasus Чол.рід (m)
Називний
Nominativ
 der/ein Kollege das/ein Herr
Знахідний
Akkusativ
den/einen Kollegen das/ein Herrn
Давальний
Dativ
dem/einem Kollegen dem/einem Herrn
Родовий
Genitiv
des/eines Kollegen des/eines Herrn
 • До цієї відміни належить невелика група іменників чоловічого роду:

 • Всі іменники чоловічого роду з закінченням на -e, які позначають істоту.

 • Односкладові іменники чоловічого роду, які позначають істоти, що раніше закінчувались на -e: (der Bär, der Fürst, der Graf, der Prinz та інші, більшість з них написано нище).

  Іменники der Bauer, der Nachbar, der Oberst, der Untertan, der Nerv можуть відмінюватися як за сильною, так і за слабкою відміною: des Bauern/des Bauers, dem Nachbarn/dem Nachbar.

 • Іменники іншомовного походження з наголошеними суфіксами -ant, -and, -ent, -ist, -log(e), -nom, -soph, -arch, – graf/-graph, -it, -ot, -at, -et (der Aspirant, der Doktorant, der Student, der Geograf / Geograph та інші).

ЖІНОЧА ВІДМІНА ІМЕННИКІВ

DIE DEKLINATION DER FEMININA

 • Ознакою цієї відміни є відсутність закінчень у всіх відмінках однини Singular і до цієї відміни належать всі іменники жіночого роду Femininum.

Відмінок Kasus Жін.рід (f)
Називний
Nominativ
 die/eine Frau die/eine Tafel
Знахідний
Akkusativ
die/einen Frau die/eine Tafel
Давальний
Dativ
der/einer Frau der/einer Tafel
Родовий
Genitiv
der/einer Frau der/einer Tafel

ПЕРЕХІДНА ГРУПА ІМЕННИКІВ

DIE ÜBERGANGSGRUPPE

 • Ознакою цієї групи є закінчення -(e)s у родовому відмінку Genitiv, -(e)n у давальному Dativ та знахідному Akkusativ відмінках.

Відмінок Kasus Чол.рід (m) Серед.рід (n)
Називний
Nominativ
 der/ein Name das/ein Herz
Знахідний
Akkusativ
den/einen Namen das/ein Herz
Давальний
Dativ
dem/einem Namen dem/einem Herzen
Родовий
Genitiv
des/eines Namens des/eines Herzens
 • До цієї відміни належать деякі іменники чоловічого роду Maskulinum (der Buchstabe, der Friede, der Funke, der Gedanke, der Glaube, der Haufe, der Name, der Same, der Schade, der Wille) та один іменник середнього роду Neutrum, який не отримує закінчення в знахідному відмінку — das Herz.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

DIE DEKLINATION DER SUBSTANTIVE IM PLURAL

 • Plural — множина
 • Umalut — ä – ö – ü
 Тип відмінювання
Deklinationstyp e – Plural e – Plural
mit Umlaut
– Plural – Plural
mit Umlaut
Називний
Nominativ
die Tische die Fälle der Wagen die Väter
Знахідний
Akkusativ
die Tische die Fälle die Wagen die Väter
Давальний
Dativ
den Tischen den Fällen den Wagen den Vätern
  Родовий
Genitiv
der Tische der Fälle die Wagen der Väter
 Тип відмінювання
Deklinationstyp e – Plural e – Plural
mit Umlaut
– Plural – Plural
mit Umlaut
Називний
Nominativ
die Bilder die Bücher die Hemden die Autos
Знахідний
Akkusativ
die Bilder die Bücher den Hemden die Autos
Давальний
Dativ
den Bildern den Büchern den Wagen den Autos
   Родовий
Genitiv
der Bilder der Bücher der Hemden der Autos

ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ

DIE DEKLINATION DER EIGENNAMEN

 • Власні назви в однині вживаються без артикля та отримують в родовому відмінку Genitiv закінчення -(e)s. В інших відмінках закінчення відсутні:
BEISPIEL

Schillers Gedichte  Вірші Шиллера, Peters Freunde  Друзі Петра.
Er war mit Goethe befreundet. — Він дружив з Ґе́те.

BEISPIEL

die Gemälde des jungen Dürer  Картини молодого Дюрера.

 • Власні назви, які закінчуються на: -s, , -x, -z, -tz отримують в родовому відмінку Genitiv апостроф Apostroph, також може бути вжито закінчення (e)ns, проте це закінчення вважається застарілим:
BEISPIEL

Fritz’ Lehrbuch/Fritzens Lehrbuch  Підручник Фріца.
Horaz’ Tod/Horazens Tod  Смерть Горація.

Зверніть увагу: для таких власних назв є більш доречним вживання конструкції von + власна назва:

die Werke von Strauß – твори Штрауса, das Lehrbuch von Fritz – підручник Фріца.

 • Множина від прізвищ утворюється за допомогою закінчення -s:
BEISPIEL

die Müllers, die Meiers.

 • Якщо назва складається з декількох, то закінчення отримує лише остання:
BEISPIEL
Anna Marias Geburtstag  день народження Анни Марії
Friedrich Schillers Werke  роботи Фрідріха Шиллера
BEISPIEL

Professor Neumanns Vorlesung — лекція професора Неймана
Onkel Peters Auto  автомобіль дядька Петра
Tante Annas Freundin  подруга тітки Анни

 • У сполученні іменник З артиклем + власна назва – власна назва не відмінюється:
BEISPIEL
das Schloss des Königs Wilhelm  замок короля Вільгельма
die Skizzen des Architekten Eisenberg  ескізи архітектора Айзенберга
 • У сполученні артикль + декілька іменників + власна назва – відмінюється тільки перший іменник
  (крім тих випадків, коли першим іменником є der Herr):
BEISPIEL
die Rede des Stadtrats Bankier Schulz  промова міського банкіра Шульца

ВІДМІНЮВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

DIE DEKLINATION DER GEOGRAPHISCHEN NAMEN

 • Географічні назви чоловічого і середнього роду отримують в родовому відмінку Genitiv закінчення -(e)s, а в інших відмінках закінчення відсутнє:
BEISPIEL
die Verfassung Frankreichs — Конституція Франції
Bremens Straßen — вулиці Бремена
die Hauptstadt des Irans — столиця Ірану
BEISPIEL
die Burg von Paris (Paris’ Burg)  Паризький замок
das Theater von Kattowitz/Kattowitzens Theater — театр (міста) Катовіце
 • Якщо географічні назви середнього роду вживаються з артиклем, закінчення -(e)s в родовому відмінку Genitiv є факультативним:
BEISPIEL
die Straßen des schönen Berlin(s) — вулиці красивого Берліна
 • Географічні назви жіночого роду не мають закінчення у непрямих відмінках:
BEISPIEL
die Südküste der Krim — Південний берег Криму
in die Türkei fliegen  летіти до Туреччини
 • Власні географічні назви, в складі яких є -fluss, -strom, -berg, -bach, -gebirge, -wald та інші, завжди змінюється за парадигмою останнього компонента складного слова:
BEISPIEL
die Wanderwege des Schwarzwaldes — стежки Шварцвальда (замок)
 • У сполученні “артикль + іменник + власна назва” відмінюється тільки іменник:
BEISPIEL

die Ufer des Flusses Rhein — береги річки Рейн
die Fläche des Bundeslandes Bayern — область (площина) федеральної держави Баварія

ВІДМІНЮВАННЯ НАЗВ ВУЛИЦЬ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ГАЗЕТ ТОЩО

DIE DEKLINATION DER NAMEN VON STRASSEN, ORGANISATIONEN, ZEITUNGEN UND U. A.

Назви вулиць, організацій, готелів, газет, журналів, книжок, творів мистецтва завжди відмінюються, навіть якщо вони стоять в лапках:

BEISPIEL
der Preis der “Frankfurter Illustrierten”  ціна “Франкфурт Ілюстрований”
Zitate aus Schillers “Räubern”  Цитати з Шиллера «Розбійники»

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ІМЕННИКІВ I – го ТИПУ, ДО ЯКОГО НАЛЕЖАТЬ:

I. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ З ОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЕМ В ОДНИНІ

однина Singular Запитуємо
Відмінок Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
der Vater das Kind die Mutter Хто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
den Vater das Kind die Mutter Кого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
dem Vater dem Kind der Mutter Кому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
des Vaters des Kindes der Mutter Кого? Чого?
Wessen?
 • Коли підмет речення стоїть в називному відмінку до осіб ставиться запитання Wer? Хто?; до предметів, або речей — Was? Що?.

BEISPIEL

Der Gast öffnet die Tür. — Гість відкриває двері.Wer? Хто?
Das Restaurant ist voll.  Ресторан заповнений.Was? Що? (неживий)

 • У реченнях з додатками в знахідному відмінку з особами запитують Wen? Кого?; з предметами, або речами — Was? Що?.
BEISPIEL

Der Gast kennt den Wirt.  Гість знає господаря.
Der Wirt bringt das Essen und ein Glas Rotwein. — Господар приносить їжу та келих червоного вина.

 • У реченнях з додатками в давальному відмінку запитують Wem? Кому?
BEISPIEL
Das Essen und der Rotwein schmecken dem Gast. — Їжа та червоне вино подобаються гостям.
 • ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ЧОЛОВІЧОГО ТА СЕРЕДНЬОГО РОДУ В ОДНИНІ:

 • -s вживається з багатоскладовими іменниками:
BEISPIEL
der Lehrer — des Lehrers  das Fenster — des Fensters  der Kaufmann — des Kaufmanns
 • -es вживається, як правило, з односкладовими іменниками:
BEISPIEL
der Mann — des Mannes  das Buch — des Buches  der Arzt — des Arztes
 • -es обов’язково з іменниками, які закінчуються на -s, -ss,, -x, -z, -tz:

BEISPIEL
das Glas — des Glases • der Fluss — des Flusses • der Fuß — des Fußes • der Komplex — des Komplexes  • der Schmerz — des Schmerzes  • das Gesetz — des Gesetzes

II. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ З ОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЕМ В МНОЖИНІ

однина Singular Запитуємо
Відмінок Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
die Väter die Kinder die Mütter Хто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
die Väter die Kinder die Mütter Кого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
den Vätern den Kindern den Müttern Кому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
der Väter die Kinder der Mütter Кого? Чого?
Wessen?
 • Іменники у давальному відмінку множини завжди мають закінчення -n:

BEISPIEL

die Bäume (дерева) — auf den Bäumen (на деревах)
die Bücher (книги) — in den Büchern (у книгах)

 • Закінчення -n не додається, якщо іменник у множині уже має закінчення -n:

BEISPIEL

die Frauen (жінки) — mit den Frauen (з жінками)
die Zigaretten (сигарети) — in den Zigaretten (в сигаретах)

 • Виняток: Іменники, що закінчуються в називному відмінку множини на -s, також мають закінчення -s в давальному відмінку множини:

BEISPIEL

das Auto (автомобіль) — die Autos (автомобілі) — in den Autos (у автомобілях)
das Büro (офіс, кабінет) — die Büros (офіси) — in den Büros (в офісах)

ІСНУЄ 8 СПОСОБІВ УТВОРЕННЯ МНОЖИНИ:

der Bürger die Bürger
(ä) умлаут der Garten die Gärten
-e der Film die Film
 (ä) умлаут + -e die Stadt die Städte
-er das Bild die Bilder
 (ä) умлаут + -er das Amt die Ämter
– (e)n der Student
die Akademie
die Studenten
die Akademien
-s das Auto die Autos
 • Додаткова інформація:

 • Іменники, які закінчуються на -nis, при утворенні множини мають форму: -nisse:

BEISPIEL

Das Ergebnis — die Ergebnisse.

 • Іменники жіночого роду, які закінчуються на -in в множині мають закінчення -innen:

BEISPIEL
Die Freundin — die Freundinnen  die Französin — die Französinnen.
 • Більшість іменників чоловічого роду на -er (найчастіше назви професій) не змінюються в множині:
BEISPIEL

Der Lehrer — die Lehrer.

 • У складних іменниках, що складаються з двох іменників, друге слово визначає артикль:
BEISPIEL

die Blume / der Garten — die Gartenblume / der Blumengarten.

III. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ З НЕОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЕМ

однина Singular Запитуємо
Відмінок Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
ein Vater ein Kind eine Mutter Хто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
einen Vater ein Kind eine Mutter Кого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
einem Vater einem Kind einer Mutter Кому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
eines Vaters eines Kindes einer Mutter Кого? Чого?
Wessen?
множина Plural Запитуємо
Відмінок Чол.р.
Maskulinum
Сер.р.
Neutrum
Жін.р.
Femininum
Man fragt
Називний
Nominativ
Номінатів
– Väter – Kinder – Mütter Хто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
– Väter – Kinder – Mütter Кого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
– Vätern – Kindern – Müttern Кому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
(Väter) (Kinder) (Mütter) Кого? Чого?
Wessen?
Maskulinum Neutrum Femininum Man fragt
Відмінок Singular  Plural Singular Plural Singular Plural Запитуємо
Називний
Nominativ
Номінатів
ein Vater – Väter  ein Kind – Kinder eine Mutter – Mütter Хто? Що?
Wer? Was?
Знахідний
Akkusativ
Аккузатів
einen Vater – Väter  ein Kind  – Kinder eine Mutter  – Mütter Кого? Що?
Wen? Was?
Давальний
Dativ
Датів
einem Vater – Vätern  einem Kind – Kindern einer Mutter  – Müttern Кому? Чому?
Wem?
Родовий
Genitiv
Генетів
eins Vaters (Väter)  eins Kind  (Kinder) einer Mutter  (Mütter) Кого? Чого?
Wessen?

Зверніть увагу: Невизначені особи або предмети не мають артикля у множині.

Ein Koch trägt eine Mützen. — Köche tragen Mützen.
Шеф-кухар в шапці. — Кухарі носять шапки.

Ein Philosoph lernt oft von einem Kind. — Philosophen lernen oft von Kindern.
Філософ часто вчиться у дитини. — Філософи часто вчаться у дітей.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ІМЕННИКІВ II – го ТИПУ (ВІДМІНЮВАННЯ НА -n), ДО ЯКОГО НАЛЕЖАТЬ:

I. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ З ОЗНАЧЕНИМ І НЕОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЯМИ

Однина

Singular

Nominativ der Mensch ein Mensch
Akkusativ den Menschen einen Menschen
Dativ dem Menschen einem Menschen
Genitiv des Menschen eines Menschen
Множина

Plural

Nominativ die Menschen – Menschen
Akkusativ die Menschen – Menschen
Dativ den Menschen – Menschen
Genitiv* der Menschen – (Menschen)
 • Основні правила:

 • До другого типу відмінювання належать тільки іменники чоловічого роду.
  Виняток: das Herz.

 • Іменники цього типу мають закінчення -(e)n у всіх відмінках, крім називного відмінка однини.
 • У множині ці іменники ніколи не мають умлаута.

II. СПИСОК НАЙВАЖЛИВІШИХ ІМЕННИКІВ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДРУГОГО ТИПУ ВІДМІНЮВАННЯ

1. Іменники чоловічого роду, які закінчуються на -e:
der Affe, des Affen мавпа
der Bote, des Boten гінець
der Bube, des Buben хлопчик
der Bulle, des Bullen бик, бугай
der Bursche, des Burschen хлопець
der Erbe, des Erben спадкоємець
der Experte, des Experten експерт
der Gefährte, des Gefährten супутник, компаньйон
der Genosse, des Genossen товариш
der Hase, des Hasen заєць
der Heide, des Heiden язичник
der Hirte, des Hirten пастух
der Insasse, des Insassen мешканець, пасажир
der Jude, des Juden єврей
der Junge, des Jungen хлопчик
der Knabe, des Knaben хлопчик
der Kollege, des Kollegen колега, пан
der Komplize, des Komplizen співучасник
der Kunde, des Kunden клієнт
der Laie, des Laien дилетант
der Lotse, des Lotsen пілот
der Löwe, des Löwen лев
der Nachkomme, des Nachkommen нащадок, потомок
der Neffe, des Neffen племінник
der Ochse, des Ochsen бик, віл
der Pate, des Paten хрещений батько
der Rabe, des Raben ворон
der Reise, des Reisen поїздка, подорож
der Sklave, des Sklaven слуга, раб
der Zeuge, des Zeugen свідок
2. Іменники чоловічого роду, які закінчуються на -and,-ant,-ent:
der Demonstrant, des Demonstranten демонстрант
der Doktorand, des Doktoranden студент вищого ступеня
der Elefant, des Elefanten слон
der Lieferant, des Lieferanten постачальник, підрядник
der Musikant, des Musikanten музикант
der Präsident, des Präsidenten президент
der Produzent, des Produzenten продюсер, режисер
der Student, des Studenten студент
der Idealist, des Idealisten ідеаліст
der Journalist, des Journalisten журналіст
der Kapitalist, des Kapitalisten капіталіст
der Kommunist, des Kommunisten комуніст
der Polizist, des Polizisten полісмен
der Terrorist, des Terroristen терорист
der Utopist, des Utopisten утопіст
der Christ, des Christen християнин
3. Іменники чоловічого роду – і найчастіше назви професій грецького походження:
der Biologe, des Biologen біолог
der Soziologe, des Soziologen соціолог
der Automat, des Automaten машина, автомат механізм
der Bürokrat, des Bürokraten бюрократ
der Demokrat, des Demokraten демократ
der Diplomat, des Diplomaten дипломат
der Satellit, des Satelliten супутник
der Architekt, des Architekten архітектор
der Fotograf, des Fotografen фотограф
der Seismograf, des Seismografen сейсмограф
der Katholik, des Katholiken католик
der Monarch, des Monarchen монарх
der Philosoph, des Philosophen філософ
der Therapeut, des Therapeuten терапевт
4. Крім того:
der Bär, des Bären ведмідь
der Bauer, des Bauern фермер
der Fürst, des Fürsten князь
der Graf, des Grafen граф
der Held, des Helden герой
der Herr, des Herrn пан
der Kamerad, des Kameraden товариш
der Mensch, des Menschen людина
der Nachbar, des Nachbarn сусід
der Narr, des Narren дурень
der Prinz, des Prinzen принц
der Rebell, des Rebellen заколотник, бунтар
der Soldat, des Soldaten солдат
5. Виняток: Деякі іменники додатково отримують закінчення -s в родовому відмінку однини
der Buchstabe, des Buchstabes; der Gedanke, des Gedankens; der Name, des Namens; der Friede(n), des Friedens; der Wille, des Willens;

das Herz серце, das Herz (Зн.в.-N.); dem Herzen (Дав.в.-D.), des Herzens (Род.в.-G.); die Herzen (Множ.-Plur.)

 • Візьміть, будь ласка, до уваги:

 • До II – го типу (відмінювання на -n) не належать наступні іменники:

 • Іменники чоловічого роду, які закінчуються на -or:
  der Autor, des Autos, die Autoren; der Professor, des Professors, die Professoren; der Motor, des Motors, die Motoren і інші.

 • Іменники середнього роду на -ent:
  das Testament, des Testaments, die Testamente; das Experiment, des Experiments, die Experimente і інші.

Вивчити ці слова? Тоді, Онлайн-Карточки тут!

III. СПИСОК НАЙМЕНУВАНЬ ЖИТЕЛІВ КРАЇН І КОНТИНЕНТІВ

Відмінювання II – го типу Відмінювання – го типу
der Afghane, des Afghanen афганець
der Brite, des Briteбританець
der Bulgare, des Bulgaren болгар
der Chilene, des Chilenen чилієць
der Chinese, des Chineseкитаєць
der Däne, des Dänen данець
der Finne, des Finneфін
der Pole, des Poleполяк
der Asiat, des Asiaten азієць
der Ägypter, des Ägypterєгиптянин
der Algerier, des Algerierалжирець
der Araber, des Araberараб
der Argentinier, des Argentinierаргентинець
der Belgier, des Belgierбельгієць
der Brasilianer, des Brasilianerбразилієць
der Engländer, des Engländerанглієць
der Kanadier, des Kanadierканадець
der Afrikaner, des Afrikanerафриканець
der Amerikaner, des Amerikanerамериканець
der Australier, des Australierавстралієць
der Europäer, des Europäerєвропеєць
 • Виняток:

 • чол.р.:  der Israeli — des Israeli (s)
  жін.р.: die Israeli — der Israeli
  множина: die Israelis

 • чол.р.: der Saudi — des Saudis
  множина: die Saudis (також: der Saudi-Araber, die Saudi-Araberin)
  множина: die Saudi-Araber

 • чол.р.:  der Somali — des Somali (s)
  множина: die Somalis (також: der Somalier, die Somalierin, множина: die Somalier).

 • чол.р.:  der Pakistan – des Pakistan (s)
  жін.р.: die Pakistani – der Pakistani
  множина: die Pakistani (s) (також: der Pakistaner, die Pakistanerin, множина: die Pakistaner).

 • Виняток:

  чол.р.:  der Israeli — des Israeli (s), жін.р.: die Israeli — der Israeli, множина: die Israelis;

  чол.р.: der Saudi — des Saudis, множина: die Saudis (також: der Saudi-Araber, die Saudi-Araberin, множина: die Saudi-Araber).

  чол.р.:  der Somali — des Somali (s), множина: die Somalis (також: der Somalier, die Somalierin, множина: die Somalier).

  чол.р.:  der Pakistan – des Pakistan (s), жін.р.: die Pakistani – der Pakistani, множина: die Pakistani (s) (також: der Pakistaner, die Pakistanerin, множина: die Pakistaner).

 • Іменник der Deutsche відмінюється як прикметник: чол.р.: der Deutsche / ein Deutscher, жін.р.: die Deutsche / eine Deutsche, множина: die Deutsche / Deutsche.

Найменування жительок країн і континентів, за винятком наведених у вище написаному списку, завжди закінчуються на -in в однині та -innen у множині, наприклад:die Polin, die Französin, die Europäerin і т.д.

Відмінки в німецькій мові
Однина і множина іменників