Project Description

Відмінювання прикметника в німецькій мові

Adjektivdeklination

Що потрібно знати про відмінювання прикметника Adjektivdeklination в німецькій мові:

Якщо прикметник Adjektiv передує іменнику Nomen, тоді прикметник є частиною іменникової групи Nomengruppe і повинен відмінюватись. Тоді прикметник Adjektiv має атрибутивну attributive, тобто означальну функцію. Прикметники, як атрибути іменників Nomenattribute характеризують або визначають іменник Nomen.

Група іменників складається з:

Nomengruppe

Відмінювання прикметника, залежить від 4 факторів:

Форма Артикля Artikel

ПРИКЛАД: 

Der junge Mann kauft eine rote Rose. – Молодий чоловік купує червону троянду.
Seine Freundin liebt rote Rosen. – Його подруга любить червоні троянди.

ПРИКЛАД: 

Das kleine Kind spielt mit seinem Ball. – Маленька дитина грає з своїм м’ячем.
Die kleinen Kinder spielen mit ihren Bällen. – Маленькі діти граються своїми м’ячами.

ПРИКЛАД: 

Der fleißige Junge macht seine Hausaufgaben. – Працьовитий хлопчик робить свою домашню роботу.
Das liebe Mädchen spielt mit ihrer Puppe. – Дорога дівчинка, грається зі своєю лялькою.
Die junge Frau möchte heute Abend in die Disko gehen. – Молода дівчина хоче піти на дискотеку сьогодні ввечері.

ПРИКЛАД: 

Der ehrgeizige Fußballspieler trainiert täglich mehrere Stunden. – Амбіційний футболіст тренується кілька годин кожен день.
Der Trainer beobachtet den ehrgeizigen Fußballspieler. – Тренер спостерігає за амбітним футболістом.
Ein Manager bietet dem ehrgeizigen Fußballspieler einen Profivertrag an.  Менеджер пропонує професійний контракт з амбітним футболістом.
Die Freundin des ehrgeizigen Fußballspielers freut sich mit ihm. – Подруга амбітного футболіста задоволена ним.

Винятки відмінювання

Кілька прикметників мають нерегулярну unregelmäßig відміну. До них відносяться:

  • hoch високо: der hohe Baum високе дерево, die hohen Bäume високі дерева, das hohe Haus високий будинок, die hohen Häuser високі будинки, …

  • dunkel темно: das dunkle Zimmer темна кімната,  die dunklen Zimmer темні кімнати, der dunkle Raum темна кімната, …

  • teuer дорого: das teure Auto дорога машина, die teuren Autos дорогі машини, der teure Mantel дороге пальто, die teuren Mäntel дорогі пальта, …

  • sauer кислий: der saure Wein кисле вино, die sauren Weine кислі вина, die saure Gurke кислий огірок, die sauren Gurken кислі огірки, …

  • sensibel чутливий: der sensible Junge чутливий хлопець, die sensiblen Leute чутливі люди, …