Project Description

Краще вивчати всі теми послідовно, але якщо цікава саме ця, то розпочнемо.

Пригадаємо часи німецької мови

 • Пригадаємо часи німецької мови:

 • Präsens – теперішній час

 • Präteritum – форма минулого часу

 • Perfekt – форма складного минулого часу

 • Plusquamperfekt – форма,  яка передує минулому часу (передминулий час)

 • і два додаткові:

 • Futur I – визначений майбутній час

 • Futur II – очікуваний майбутній час

Теперішній час

Präsens

Präsens – теперішній час – у цій формі ми беремо корінь слова і відмінюємо закінчення відповідно до закінчення слова haben за особою однини Singular чи множини Plural.

Особовий займенник PersonalpronomenТеперішній час Präsens
Однина
Singular
я ichlache
ти dulachst
він er/вона sie/воно eslacht
Множина
Plural
ми wirlachen
ви ihrlacht
вони sie/ Ви Sielachen

Минулий час

Präteritum

PersonalpronomenМинулий час Präteritum
Однина
Singular
я ichlachte
ти dulachtest
він er/вона sie/воно eslachte
Множина
Plural
ми wirlachten
ви ihrlachtet
вони sie/ Ви Sielachten

Складний минулий час

Perfekt

PersonalpronomenСкладний минулий час Perfekt
Однина
Singular
я ichhabe gelacht
ти duhast gelacht
він er/вона sie/воно eshat gelacht
Множина
Plural
ми wirhaben gelacht
ви ihrhabt gelacht
вони sie/ Ви Siehaben gelacht

Передминулий час

Plusquamperfekt

Форма,  яка передує минулому часу.

PersonalpronomenСкладний минулий час Perfekt
Однина
Singular
я ichhatte gelacht
ти duhattest gelacht
він er/вона sie/воно eshatte gelacht
Множина
Plural
ми wirhatten gelacht
ви ihrhattet gelacht
вони sie/ Ви Siehatten gelacht

Визначений майбутній час

Futur I

PersonalpronomenВизначений майбутній час Futur I
Однина
Singular
я ichwerde lachen
ти duwirst lachen
він er/вона sie/воно eswird lachen
Множина
Plural
ми wirwerden lachen
ви ihrwerdet lachen
вони sie/ Ви Siewerden lachen

Очікуваний майбутній час

Futur II

PersonalpronomenОчікуваний майбутній час Futur II
Однина
Singular
я ichwerde gelachhaben
ти duwirst gelachhaben
він er/вона sie/воно eswird gelachhaben
Множина
Plural
ми wirwerden gelachhaben
ви ihrwerdet gelachhaben
вони sie/ Ви Siewerden gelachhaben

Пояснення до таблиць

Отже, у нас є дієслово haben і його відмінювання потрібно просто вивчити напам’ять, ми можемо побачити його сталий відмінок у формі складного минулого часу Perfekt. У нас є корінь слова, а закінчення виділені зеленим кольором, ці закінчення є одинаковими з теперішнім часом Präsens. Незалежно яке дієслово ми використаємо, у нашому випадку це  lachen – сміятися, закінчення будуть ті ж самі і будуть залежні тільки від особи, яку позначають.

 • Я ich → lache сміюся → hatte gelacht сміявся;

 • Ти du → lachst смієшся → hast gelacht – сміявся.

Таблиці порівняння всіх часів

Дієслово haben

В свою чергу спільну закономірність у відмінюванні дієслів мають між собою форма минулого часу Präteritum та Plusquamperfekt – форма,  яка передує минулому часу (передминулий час).

Якщо уважно подивитись на таблицю, то ця схожість позначена синім кольором, а ще зверніть увагу на закінчення. Ці закономірності можуть допомогти швидше запам’ятати ці форми.

PräsensPräteritumPerfektPlusquamperfekt
я ichlachelachtehabe gelachthatte gelacht
ти dulachstlachtesthast gelachthattest gelacht
він er/вона sie/воно eslachtlachtehat gelachthatte gelacht
ми wirlachenlachtenhaben gelachthatten gelacht
ви ihrlachtlachtethabt gelachthattet gelacht
вони sie/ Ви Sielachenlachtenhaben gelachthatten gelacht

А тепер подивимось на форми майбутнього часу Futur I і Futur II, тут потрібно зауважити, що дієслово werden – це невід’ємна частина правильної граматичної конструкції для утворення речення з цими часами, його відмінювання теж потрібно вивчити.

Futur IFutur II
я ichwerde lachenwerde gelacht haben
ти duwirst lachenwirst gelacht haben
він er/вона sie/воно eswird lachenwird gelacht haben
ми wirwerden lachenwerden gelacht haben
ви ihrwerdet lachenwerdet gelacht haben
вони sie/ Ви Siewerden lachenwerden gelacht haben

Дієслово sein

Відмінювання дієслова sein також потрібно завчити напам’ять.
waren – це конюгована форма минулого часу Präteritum слова sein, яка в майбутніх часах Futur I і Futur II отримує форму – werden.

PräsensPräteritumPerfektPlusquamperfekt
я ichfolgefolgtebin gelacht*war gelacht
ти dufolgstfolgtestbist gelachtwarst gelacht
він er/вона sie/воно esfolgtfolgteist gelachtwar gelacht
ми wirfolgenfolgtensind gelachtwaren gelacht
ви ihrfolgtfolgtetseid gelachtwart gelacht
вони sie/ Ви Siefolgenfolgtensind gelachtwaren gelacht

* – Але: folgen з значенням,  що рідко зустрічається “бути слухняним” відмінюється з дієсловом haben.

Futur IFutur II
я ichwerde folgenwerde gelacht sein
ти duwirst folgenwirst gelacht sein
він er/вона sie/воно eswird folgenwird gelacht sein
ми wirwerden folgenwerden gelacht sein
ви ihrwerdet folgenwerdet gelacht sein
вони sie/ Ви Siewerden folgenwerden gelacht sein

Правила для запам’ятовування

 • Слабкі дієслова не змінюють корінь голосної (lachen → sie lachte → sie hat gelacht).

 • Форма минулого часу Präteritum утворюється за допомогою закінчення -te (lachen – sie lachte).

 • Дієприкметник минулого часу Partizip II (Причастя II) слабких дієслів закінчується на -t (lachen → sie lachte → sie hat gelacht).

 • Перша форма майбутнього часу Futur I утворюється за допомогою werden і неозначеної форми основного дієслова.

 • Друга форма майбутнього часу Futur II  – за допомогою werden і інфінітива (неозначеної форми) минулого часу Infinitiv II  (= haben або seinPartizip II).

 • Futur I: ich werde lachen

 • Futur II: ich werde gelacht haben