ВІДНОСНИЙ (ОЗНАЧАЛЬНИЙ) ЗАЙМЕННИК

RELATIVPRONOMEN

 • Відносні займенники Relativpronomen використовуються для утворення означальних підрядних речень Relativsätze.
  Вони використовуються в складнопідрядному реченні Satzgefüge для зв’язку головного речення Hauptsatz з підрядним Nebensatz. За допомогою відносного речення ми можемо надати додаткову інформацію, не починаючи нове речення.

 • У німецькій мові відносні речення завжди пишуться в комах.
  Відносні-підрядні речення Relativsätze — це підлеглі речення Nebensätze, де кон’юговане дієслово, тобто пов’язане, пишуть в кінці речення.

 • Відмінок відносного займенника в німецькій мові залежить від функції в відносному підрядному реченні.

Довідкове слово Bezugswort вказує на число (однина чи множина) та стать чи рід іменника (чоловік, жінка, середній рід).

Якщо референтне слово Bezugswort в підрядному реченні є в називному відмінку, то відносний займенник Relativpronomen також вживається в називному відмінку і якщо довідкове слово Bezugswort в підрядному реченні стоїть в знахідному відмінку, то відносний займенник Relativpronomen також вживається в знахідному відмінку і т.д. Отож, спочатку вчимо таблицю.

Відмінок
Kasus
Однина Singular Множин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Називний
Nominativ
der, welcher die, welche das, welches die, welche
Родовий
Genitiv
dessen, deren, dessen, deren,
Давальни
Dativ
dem, welchem der, welcher dem, welchem denen, welchen
Знахідни
Akkusativ
den, welchen die, welche das, welches die, welche
 • Зараз все розглянемо скрупульозніше і дізнаємось, як правильно будувати такі речення і що таке відносні займенники Relativpronomen в німецькій мові та де вони вживаються, і як відмінюються.

 • Відносні займенники є одними з атрибутів прав іменника, тому вони стоять за іменником. Атрибути Attribute (від лат. attributio приписування, ознака) іменника надають іменнику додаткове пояснення або додаткову інформацію.

 • Відносні підрядні речення Relativsätze зазвичай відносяться до іменника, так званого референтного слова Bezugswort (зв’язує з чим-небудь; служить для співвіднесення з чим-небудь, прив’язки до будь-чого) і зазвичай розміщуються одразу за іменником. Тому вони можуть бути розміщені в середині або в кінці речення.

 • Щоб правильно сформувати відносне підрядне речення, спочатку слід визначити правильний відносний займенник. Відносний займенник Relativpronomen можна визначити за допомогою таких факторів:
 • Deren і dessen узгоджується в роді і числі з тим іменником, який визначається підрядним реченням:

BEISPIEL

Der Mann, dessen Auto da steht, … . — Чоловік, машина котрого стоїть ось там, … .
Die Frau, deren Tochter ich kenne, … .  Жінка, котрої дочку я знаю, … .
Tomas, auf dessen erschöpftem Gesicht … .  Томас, на втомленому лиці котрого, … .

BEISPIEL

Er verlässt die Stadt, in der/wo er vier Jahre studiert hat.  Він залишає місто, в якому/де він вчився чотири роки.

 • Займенник wer можна висловити за допомогою jeder, derjenige, der, alle, die.

Коли ви будете писати оповідання чи лист німецькою мовою, або про щось розповідатимете, то краще не використовувати кліше: der, der, der, der, der або das, das, das, das – німці цього дуже не люблять і ваша розповідь буде різати вуха.

 • Відносне підрядне речення з wer переважно стоїть перед основним реченням, яке в цьому випадку може вводитися вказівними займенниками der, dem. den. → Вказівні займенники Demonstrativpronomen.

 • Якщо відносний Relativpronomen і вказівний Demonstrativpronomen займенники стоять в різних відмінках, або якщо вони залежать від прийменників Präposition, то в такому випадку потрібно використовувати вказівний займенник Demonstrativpronomen. Стосовно головного речення Hauptsatz відносні речення Relativsätze з wer можуть бути підметом Subjekt або додатком.

BEISPIEL

Wer das tut, hat Folgen zu tragen. — Хто це робить, той повинен відповідати за наслідки.
Wem es nicht gefällt, der kann weggehen.  Кому це не подобається, той може піти.
Wem man liebt, dem verzeiht man vieles.  Кого люблять, тому багато прощають.

WAS ВЖИВАЄТЬСЯ:

BEISPIEL

Ich verstand alles, was er sagte.  Я розумів все, що він говорив.
Er aß nur das, was ihm schmeckte.  Він їв тільки те, що йому подобалося.
Steht in diesem Buch dasselbe, was im anderen steht?  В цій книзі написано те ж саме, що і в іншій?
Das Einzige, was er trinkt, ist Tee.  Єдине, що він п’є – це чай.

BEISPIEL

Es war etwas ganz Neues, was er erreichen wollte.  Це було щось зовсім нове, що він хотів досягти.
Es war das Schönste, was er gesehen hat.  Це було найкрасивіше, що він бачив.
Das wäre das Erste, was ich täte.  Це було б перше, що я би зробив.

 • якщо was відноситися не до якогось окремого слова, а до змісту всього головного речення Hauptsatz.

BEISPIEL

Er steckte heimlich den Schlüssel ein, was niemand bemerkte.  Він таємно вставив ключ, що ніхто не помітив.
Die Tür stand weit offen, was dem Nachtwächter sofort auffiel. — Двері були широко відкриті, що одразу ж помітив нічний сторож.
Wegen des Regens musste das Spiel abgebrochen werden, was allgemein bedauert wurde.  Через дощ, гра була припинена, про що всі шкодували.
Er erledigte die Arbeit in einem Tag, was dem Chef sehr gefiel.  Він зробив роботу за один день, що дуже сподобалося босові.
Er erledigte die Arbeit in einem Tag, worüber sich alle wunderten.  Він зробив роботу за один день, про яку всі замислювалися.

WELCHER, WELCHE, WELCHES, WELCHE

Відносні займенники welcher, welche, welches, welche в розмові майже не вживаються.
На письмі вони використовуються, основним чином, щоб уникнути повторення однакових форм і якщо речення містить кілька умовних підрядних:

BEISPIEL

das Gesetz, welches das Parlament verabschiedet hat (замість: das Gesetz, das das Parlament verabschiedet hat)  закон, який ухвалив парламент
Emma spielt nicht mehr mit Tom, welcher den Ball, der ihr gehörte, verloren hatte. — Емма не бавиться більше з Томом, який загубив м’яча, що належав їй.

BEISPIEL

Die Person, deren (без: welcher) wir , , … heute gedenken,…  Людина, яку ми сьогодні вшановуємо…

 • Формули для побудови правильних речень:

 • Довідкове слово Bezugswort = число Numerus (однина Singular чи множина Plural) і рід Genus (чоловічий maskulin, жіночий feminin, середній neutral);

 • Довідкове слово в підрядному реченні Bezugswort im Nebensatz =  відмінок Kasus = називний відмінок Nominativ.

ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНОГО ПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ З ВІДНОСНИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ В НАЗИВНОМУ ВІДМІНКУ:

RELATIVSATZ — RELATIVPRONOMEN — NOMINATIV

Тому, що welcher, welche, welches, welche сприймаються як дещо важкуваті і часто в таких випадках надають перевагу der, die, das, die.
Старі форми родового відмінка Genitivwelcher, welche, welches, welche сьогодні більше не вживаються, замість них використовують dessen, deren:

 • Чоловічий рід Maskulin:

BEISPIEL

Der Mann heißt Patrik Müller. Er kommt aus Berlin.  Чоловік називається Патрік Мюллер. Він з Берліна.
Der Mann, der aus Berlin kommt, heißt Patrik Müller.  Чоловік, який приїжджає з Берліна, називається Патрік Мюллер.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = der Mann чоловік = чоловічий рід Maskulin;
Підрядне речення Nebensatz NS: Er kommt =  називний відмінок Nominativ.

 • Жіночий рід Feminin:

BEISPIEL

Die Frau heißt Tamara Ivaniv. Sie kommt aus Düsseldorf. — Жінка називається Тамара Іванів. Вона з Дюссельдорфа.
Die Frau, die aus Düsseldorf kommt, heißt Tamara Ivaniv.  Жінка, яка приїжджає з Дюссельдорфа, називається Тамара Іванів.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = die Frau жінка = жіночий рід Feminin;
Підрядне речення Nebensatz NS: Sie kommt =  називний відмінок Nominativ.

 • Середній рід Neutrum:

BEISPIEL

Das Kind heißt Oskar. Es kommt aus Dortmund.  Ім’я дитини Оскар. Вона прибуває з Дортмунда.
Das Kind, das aus Dortmund kommt, heißt Oskar.  Дитина, яка приїжджає з Дортмунда, називається Оскаром.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = das Kind дитина = середній рід Neutrum;
Підрядне речення Nebensatz NS: Es kommt =  називний відмінок Nominativ.

ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНОГО ПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ З ВІДНОСНИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ В ЗНАХІДНОМУ ВІДМІНКУ:

RELATIVSATZ — RELATIVPRONOMEN — AKKUSATIV

 • Чоловічий рід Maskulin:

BEISPIEL

Der Tisch war sehr teuer. Mein Mann hat ihn letzte Woche gekauft. — Стіл був дуже дорогим. Мій чоловік купив його минулого тижня.
Der Tisch, den mein Mann letzte Woche gekauft hat, war sehr teuer.  Стіл, який мій чоловік купив минулого тижня, був дуже дорогим.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = der Tisch стіл = чоловічий рід Maskulin;
Підрядне речення Nebensatz NS: ihnden =  знахідний відмінок Akkusativ.

 • Множина Plural:

BEISPIEL

Die Fotos sind echt gut geworden. Ich habe sie in Paris gemacht. — Фотографії вийшли дійсно хорошими. Я зробив їх в Парижі.
Die Fotos, die ich in Paris gemacht habe, sind echt gut geworden.  Фотографії, які я зробив в Парижі, вийшли дійсно хорошими.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = die Fotos фотографії = множина Plural;
Підрядне речення Nebensatz NS: sie, die = знахідний відмінок Akkusativ.

ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНОГО ПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ З ВІДНОСНИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ В ДАВАЛЬНОМУ ВІДМІНКУ:

RELATIVSATZ — RELATIVPRONOMEN — DATIV

 • Чоловічий рід Maskulin:

BEISPIEL

Herr Funk hat neuerdings Geldprobleme. Ihm gehören mehrere Häuser.  Пан Функ нещодавно мав проблеми з грошима. Він володіє кількома будинками.
Herr Funk, dem mehrere Häuser gehören, hat neuerdings Geldprobleme.  Пан Функ, який володіє декількома будинками, останнім часом має проблеми з грошима.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = Herr Funk Пан Функ = чоловічий рід Maskulin;
Підрядне речення Nebensatz NS: Ihm, dem = давальний відмінок Dativ.

 • Множина Plural:

BEISPIEL

Unsere Gäste sind zufrieden. Das Büfett hat ihnen sehr gut geschmeckt.  Наші гості задоволені. Шведський стіл їм дуже посмакував.
Unsere Gäste, denen das Büfett sehr gut geschmeckt hat, sind zufrieden.  Наші гості, яким дуже припав до смаку “шведський стіл”, були задоволені.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = Unsere Gäste наші гості = множина Plural;
Підрядне речення Nebensatz NS: ihnen, denen = давальний відмінок Dativ.

ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНИХ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ВІДНОСНИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ:

RELATIVSATZ — RELATIVPRONOMEN — GENITIV

 • Чоловічий рід Maskulin:

BEISPIEL

Das ist Herr Bergmann. Seine Frau hat neulich im Lotto viel Geld gewonnen.  Це пан Бергманн. Нещодавно його дружина виграла багато грошей у лотерею.
Das ist Herr Bergmann, dessen Frau neulich im Lotto viel Geld gewonnen hat. — Це пан Бергманн, чия дружина нещодавно виграла багато грошей у лотерею.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = Herr Bergmann пан Бергманн = чоловічий рід Maskulin;
Підрядне речення Nebensatz NS: Seine Frau, dessen = родовий відмінок Genetiv.

 • Середній рід Neutrum:

BEISPIEL

Das Kind muss sofort operiert werden. Der Vater des Kindes ist nicht zu erreichen. — Дитина повинна бути негайно прооперована. Батько дитини недоступний.
Das Kind, dessen Vater nicht zu erreichen ist, muss sofort operiert werden.  Дитина, чий батько недосяжний, повинна бути негайно прооперована.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = Das Kind дитина = середній рід Neutrum;
Підрядне речення Nebensatz NS: Der Vater des Kindes, dessen = родовий відмінок Genetiv.

ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНИХ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ВІДНОСНИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ ПІСЛЯ ПРИЙМЕННИКА:

RELATIVSATZ — RELATIVPRONOMEN — PRÄPOSITION

 • Якщо референтне (опорне) слово Bezugswort у підрядному реченні Nebensatz стоїть після прийменника Präposition, то таким чином, відповідний прийменник Präposition визначає відмінок відносного займенника Relativpronomen.

 • Прийменник Präposition у підрядному реченні Relativsatz завжди стоїть перед відносним займенником Relativpronomen.

 • Чоловічий рід Maskulin:

BEISPIEL

Endlich kommt der Zug an. Wir mussten so lange auf ihn warten.  Нарешті поїзд прибув. Нам довелося так довго на нього чекати.
Endlich kommt der Zug an, auf den wir so lange warten mussten.  Нарешті, прибув поїзд, на якого нам довелося так довго чекати.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = der Zug поїзд = чоловічий рід Maskulin;
Підрядне речення Nebensatz NS: wir warten auf den Zug = знахідний відмінок Akkusativ.

 • Жіночий рід Feminin:

BEISPIEL

Das ist Tanja. Mit ihr habe ich gestern den ganzen Abend getanzt.  Це Таня. З нею я танцював вчора весь вечір.
Das ist Tanja, mit der ich gestern den ganzen Abend getanzt habe.  Це Таня, з якою я танцював вчора весь вечір.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = Tanja Тетяна = жіночий рід Feminin;
Підрядне речення Nebensatz NS: tanzen mit Tanja = давальний відмінок Dativ.

ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНИХ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ВІДНОСНИМИ ЗАЙМЕННИКАМИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ВІДНОСНО ПРИЙМЕННИКА:

RELATIVSATZ — RELATIVPRONOMEN — PRÄPOSITION — GENITIV

 • Чоловічий рід Maskulin:

BEISPIEL

Das ist Ihr neuer Kollege. Von seiner Tüchtigkeit sind wir alle überzeugt. Це ваш новий колега. В його ефективності (здібностях), ми всі переконані.
Das ist Ihr neuer Kollege, von dessen Tüchtigkeit wir alle überzeugt sind. Це ваш новий колега, в ефективності якого ми всі переконані.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = Kollege поїзд = чоловічий рід Maskulin;
Підрядне речення Nebensatz NS: seiner = займенник в родовому відмінку Genetiv.

überzeugt sein von der Tüchtigkeit – давальний відмінок Dativ.

 • Жіночий рід Feminin:

BEISPIEL

Maria will heiraten. Michael ist seit langem in ihre Schwester verliebt.  Марія хоче одружитися. Михайло вже давно закоханий у її сестру.
Maria, in deren Schwester Michael seit langem verliebt ist, will heiraten.  Марія, у чию сестру Михайло давно закоханий, хоче одружитися.

Розглянемо це речення:

Головне речення Hauptsatz HS: довідкове слово Bezugswort = Maria Марія = жіночий рід Feminin;
Підрядне речення Nebensatz NS: ihre Schwester = займенник в родовому відмінку Genetiv.

verliebt sein in die Schwester – знахідний відмінок Akkusativ.

Порівняйте це з відносинами родового відмінка Genitiv та присвійними займенниками Possessivpronomen в німецькій мові.

ФОРМУВАННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ (ВІДНОСНИХ) ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З “WO” І “WOHIN” В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ:

RELATIVSÄTZE — WO ТА WOHIN

 • Якщо основне слово Bezugswort виражає щось об’ємне Räumliche або часове, тимчасове Zeitliche, то ми можемо як альтернативу прийменника Präposition використати відносний прислівник Relativadverbwo“.

 • Якщо основне слово Bezugswort виражає зміну місця розташування Ortswechsel, то ми можемо як альтернативу прийменника Präposition використати відносний прислівник Relativadverb “wohin“.

BEISPIEL

Lasst uns zum Lagosee fahren. Dort kann man wunderbar baden.  Давай поїдемо до озера Лаго. Там можна чудово поплавати.
Lasst uns zum Lagosee fahren, in dem man wunderbar baden kann.  Давайте поїдемо до озера Лаго, в якому можна чудово поплавати.
Lasst uns zum Lagosee fahren, wo man wunderbar baden kann.  Давайте поїдемо до озера Лаго, де можна чудово поплавати.

Timur studiert an der Rheinische Fachhochschule Köln. Sein Vater hat auch dort studiert.  Тимур вчиться в Rheinische Fachhochschule Köln. Його батько також там навчався.
Timur studiert an der Rheinische Fachhochschule Köln, an der auch sein Vater studiert hat.  Тимур вчиться в Rheinische Fachhochschule Köln, в якому також навчався його батько.
Timur studiert an der Rheinische Fachhochschule Köln, wo auch sein Vater studiert hat.  Тимур вчиться в Rheinische Fachhochschule Köln, де також навчався його батько.

Max will nach Afrika fahren. Sein Freund ist auch schon dorthin gereist.  Макс хоче поїхати до Африки. Його друг вже їздив туди.
Max will nach Afrika fahren, wohin sein Freund auch schon gereist ist. — Макс хоче поїхати до Африки, куди подорожував його друг.

ФОРМУВАННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ (ВІДНОСНИХ) ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЗАЙМЕННИКА:

RELATIVSÄTZE — PRONOMEN

 • Означальні речення Relativsätze також можуть бути сформовані, коли основне слово Bezugswort відноситься до середнього роду вказівних Demonstrativpronomen або неозначених Indefinitpronomen займенників, наприклад займенники Pronomen: alles, das, dasjenige, dasselbe; etwas, manches, nichts, vieles та інші.

 • Якщо відносний займенник Relativpronomen посилається на референтне слово Bezugswort, яке само є займенником Pronomen, тоді цей займенник Pronomen в головному реченні HS означає цілий зміст речення Satzinhalt. Якщо відносний займенник Relativpronomen відноситься до всього змісту речення, то використовується займенник Pronomen «was».

BEISPIEL

Alles, was sie gesagt haben, war erlogen.  Все, що вони говорили, було брехнею.
Das, was du gesagt hast, entspricht nicht der Wahrheit.  Те, що ти сказав, не відповідає дійсності.
Wir gratulieren denjenigen, die die Prüfung mit “sehr gut” bestanden haben.  Ми вітаємо тих, хто склав іспити з “дуже добре”.
Da ist etwas, was ich nicht verstehe. Warum willst du ihn nicht heiraten? — Є щось, чого я не розумію. Чому ти не хочеш одружитися з ним?
Die Studenten haben so manches, was der Professor gesagt hat, nicht verstanden. — Студенти багато не зрозуміли того, що сказав професор.

 • Означальні підрядні речення Relativsätze також можуть виступати в якості субстантивованої вищості Superlativ.
BEISPIEL

Das ist das Hübscheste, was mir jemals geschenkt wurde.  Це найкраща річ, яку я коли-небудь отримував.
Das ist das Schlimmste, was ihm passieren konnte. — Це найгірше, що могло з ним статися.
Das war das Schönste, was ich je gemacht habe.  Це було найкрасивіше, що я коли-небудь робив.

ФОРМУВАННЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ (ВІДНОСНИХ) ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ЦІЛОГО РЕЧЕННЯ:

RELATIVSÄTZE

 • Коли відносний займенник Relativpronomen стосується цілого речення, тоді теж використовуємо займенник Pronomenwas“.

BEISPIEL

Einige Kollegen machen eine viel zu lange Pause, was unseren Chef sehr ärgert.  Деякі колеги роблять дуже довгі паузи, що дуже сильно дратує нашого боса.
Andere Kollegen machen bereitwillig Überstunden, was ihm wiederum sehr gefällt.  Інші колеги готові працювати понаднормово, що йому дуже подобається.
Manch ein Kollege feiert oft krank, was der schweren Arbeit zuzuschreiben ist. — Багато колег часто хворіє, що пов’язано з важкою роботою.

 • Якщо відносний (означальний) займенник Relativpronomen використовується в якості доповнення після прийменника Präposition, то використовуємо “wo(r)– + прийменник Präposition“. (= worüber; womit; woran; та інші.)

BEISPIEL

Sie haben mir soeben das Leben gerettet, wofür ich mich sehr bei Ihnen bedanken möchte.  Ви тільки що врятували моє життя, за що я хотів би вам дуже дякувати.
Peter schenkte Nikol zum Geburtstag einen Ring, worüber sie sich sehr freute.  Петро подарував Ніколь на день народження каблучку, що зробило її дуже щасливою.
Krebs ist eine Krankheit, woran schon viele Menschen gestorben sind.  Рак – це хвороба, від якої померло багато людей.