Project Description

Демонстративний займенник

Demonstrativpronomen

Демонстративний або вказівний займенник вказує на людину або річ і виділяє їх.
Так як і в українській мові – він, той, цей…
Ми уже розібрали теми, які тісно пов’язані з цією:
Особові займенники та Присвійні займенники в німецькій мові
Отже, приступимо і подивимось які є демонстративні займенники в німецькій мові:

der він / die вона/ das воно
 solcher такий/ solche така/ solches таке
dieser цей/ diese ця/ dieses це 
 derjenige один із/ diejenige одна із/ dasjenige одне із
 derselbe той ж самий/ dieselbe та ж сама/ dasselbe те ж саме
 jener той/ jene та/ jenes те
 derlei цей вид/ dergleichen тощо
selbst / selber сам

Відмінювання демонстративних займенників

Демонстративні займенники Demonstrativpronomen відмінюються таким чином:

Всі вони походять від головних артиклів der, die, das.

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativder

solcher

dieser
derjenige
derselbe

jener

die

solche

diese
diejenige
dieselbe

jene

das

solches

dieses / dies
dasjenige
dasselbe

jenes

die

solche

diese
diejenigen
dieselben

jene

Родовий Genitivdessen

solchen

dieses
desjenigen
desselben

jenes

deren/derer

solcher

dieser
derjenigen
derselben

jener

dessen

solchen

dieses
desjenigen
desselben

jenes

deren/derer

solcher

dieser
derjenigen
derselben

jener

Давальний Dativdem

solchem

diesem
demjenigen
demselben

jenem

der

solcher

dieser
derjenigen
derselben

jener

dem

solchem

diesem
demjenigen
demselben

jenem

denen

solchen

diesen
denjenigen
denselben

jenen

Знахідний Akkusativden

solchen

diesen
denjenigen
denselben

jenen

die

solche

diese
diejenige
dieselbe

jene

das

solches

dieses / dies
dasjenige
dasselbe

jenes

die

solche

diese
diejenigen
dieselben

jene

Тепер розглянемо все поступово.

Демонстративні займенники – der, die, das – відмінюються так:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativderdiedasdie
Родовий Genitivdessenderen/dererdessenderen/derer
Давальний Dativdemderdemdenen
Знахідний Akkusativdendiedasdie
Більшість форм демонстративних займенників der, die, das ідентичні з означеним артиклем. Вони відрізняються тільки у Родовому відмінку та в множині Давального.
Демонстративні займенники der, die, das можуть бути використані як слова-артиклі Artikelwörter, або як замінники іменника Stellvertreter eines Nomens (Pronomen).

Слово артикля ArtikelwortЗайменник Pronomen
Die Frau meinst du?
Жінку маєш на увазі?
Welche Frau meinst du? Die dort drüben.
Яку жінку ти маєш на увазі? Ту там.
Deren Kinder kennst du nicht?
Їхніх дітей ти не знаєш?
Monikas Kinder? Die habe ich noch nicht kennen gelernt.
Діти Моніки? Я ще з ними не знайомився.
Der Verkäufer war es.
Продавець був там.
Vertraue dem nicht!
Не довіряю йому!
Den Mann sollst du fragen, nicht mich.
Ти повинен запитати того чоловіка, а не мене.
Den sollst du fragen, nicht mich.
Ти повинен запитати його, а не мене.
 • Демонстративний займенник der, die, das може бути використаний як в звернені назад так і в звернені вперед. Якщо цей займенник використовується у зворотньому напрямку, то він відноситься до слова, яке вже було згадано.

  Наприклад:
  Mein altes Auto? Das habe ich schon verkauft. – Мій старий автомобіль? Я вже його продав.
  Wer ist der alte Herr? Den habe ich schon mal gesehen. – Хто той старий? Його я вже бачив раніше.

 • Однина середнього числа Neutrum Singular також може посилатися на речення.

  Наприклад:
  Meine Frau verlassen? Das würde ich nie tun. – Залишити свою дружину? Я ніколи цього не зроблю.
  Nicht aufs Konzert gehen? Das kannst du vergessen. – Не йти на концерт? Це ти можеш забути.

 • Якщо демонстративний займенник der, die, das використовується як передбачення, то за ним слідує відносне речення Relativsatz, яке більш детально визначає демонстративний займенник.

  Наприклад:
  Die, die mir helfen, sind meine besten Freunde. – Ті, хто мені допомагають, є моїми найкращими друзями.
  Wir erwarten das, was er uns versprochen hat. – Ми чекаємо те, що він обіцяв нам.

deren / derer

 • У родовому відмінку множини, є дві форми, deren і derer. Форма deren вказує на предмети, названі раніше, а derer – вказує на предмети, названі пізніше, в подальшому підрядному реченні, наприклад:

  die Erfahrungen derer, die im Ausland studiert haben – досвід тих, хто навчався за кордоном;
  die Studenten und deren Erfahrungen – студенти та їх досвід.

 • Демонстративний займенник das використовується не тільки для середнього відмінку однини, коли там стоїть дієслово sein.

  Наприклад:
  Das sind meine Kinder. – Це мої діти.
  Das ist seine Wohnung. – Це його квартира.
  Ist das der neue Chef? – Це новий бос?

 • Різниця між демонстративними займенниками der, die, das та dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes полягає в тому,що der, die, das не робить ніяких тверджень про ситуацію,в той час як dieser, diese, dieses (поруч) та  jener, jene, jenes (на відстані) – виражають відстань.

 • Різниця між dessen / deren та присвійними артиклями Possessivartikeln sein / ihr полягає в тому, що демонстративні займенники dessen / deren  не можуть посилатися на суб’єкт в реченні.

  Наприклад:

Демонстраційний займенник dessen / derenРозбіжність UnterscheidungПрисвійний артикль sein / ihr
Peter traf seine Schwester und deren Freunde.
Петро зустрів свою сестру та її друзів.
deren і ihre відносяться до сестри ПетраPeter traf seine Schwester und ihre Freunde.
Петро зустрів свою сестру та її друзів.
Laura traf ihre Schwester und deren Freunde.
Лаура зустріла свою сестру і її друзів.
deren відноситься до сестри Лауриihre відноситься до Лаури або до сестри ЛауриLaura traf ihre Schwester und ihre Freunde.
Лаура зустріла свою сестру і її друзів.

Демонстративний займенник – solch-  solcher такий/ solche така/ solches таке  – відмінюється так:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativsolchersolchesolchessolche
Родовий Genitivsolchensolchersolchensolcher
Давальний Dativsolchemsolchersolchemsolchen
Знахідний Akkusativsolchensolchesolchessolche
 • Демостративні займенники solcher, solche, solches позначають ознаки або властивість особи чи предмета.

  Наприклад:
  Solche Methoden sind unakzeptabel. – Такі методи неприйнятні.
  Ein solches Haus war immer mein Traum. – Такий будинок був завжди моєю мрією.
  Mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. – З такими людьми я не хочу мати нічого спільного.

 • Демонстративний займенник solcher можна використовувати як слово-артикль Artikelwort, а також як замінник іменника (займенника). Він також може бути використаний як прикметник разом із неозначеним артиклем або відступати перед прикметником, щоб виразити ознаки або властивість особи чи предмета.

  Наприклад:

Артикль-слово ArtikelwortЗайменник PronomenПрикметник Adjektivнепідкорений прикметником
Solche Technologien sind umweltfreundlich.
Такі технології екологічно чисті.
Solche brauche ich nicht.
Такого мені не потрібно.
Ein solches Gerät
Такий пристрій
Solch teure Preise
Такі високі ціни
Solches Wetter ist gut zum Angeln.
Така погода хороша для риболовлі.
Wer solches tut, ist blöd
Той, хто робить такі речі, дурень
Viele solche Geräte
Багато таких пристроїв
Bei solch schlechtem Wetter
У таку погану погоду
 • Займенники solcher / ein solcher / solch ein в однині можуть бути використані трояко, окремо або разом з неозначеним артиклем, розширені або скориговані. У формі ein solchersolcher буде відмінюватись як прикметник і може використовуватись з неозначеним артиклем.

  Наприклад:

solcherein solchersolch ein
solcher Glaube
така віра
ein solcher Glaube
така віра
ein Glaube
така віра
Singular

Однина

—-eine solche Methode
такий спосіб
solch eine Methode
такий спосіб

—- – з рахунковими іменниками ця форма не використовується

Демонстративний займенник – dies- & jen- dieser цей/ diese ця/ dieses це & jener той/ jene та/ jenes те – відмінюється так:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativdieser
diese
dieses / dies
diese
Родовий Genitivdieses
dieser
dieses
dieser
Давальний Dativdiesem
dieser
diesem
diesen
Знахідний Akkusativdiesen
diese
dieses / dies
diese
Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativjenerjenejenesjene
Родовий Genitivjenesjenerjenesjener
Давальний Dativjenemjenerjenemjenen
Знахідний Akkusativjenenjenejenesjene
 • З демонстративними займенниками dieser, diese, dieses і  jener, jene, jenes роблять заяву про ситуацію. dieser, diese, dieses виражають (просторову або часову) близькість і jener, jene, jenes виражають (просторову або часову) відстань.

  Наприклад:
  Dieses Kind ist brav, jenes nicht. – Ця дитина добра, а не та.
  Schreib mit diesem Kugelschreiber, jener ist leer. – Пиши цією ручкою, та пуста.
  Dieser Tag ist warm, jener Tag war ziemlich kühl. – Цей день теплий, той день був досить прохолодним.

 • Демонстративні займенники dieser і jener можуть вживатися як і слова-артиклі, так і замінники іменника (займенника Pronomen).

  Наприклад:

Артикль-слово ArtikelwortЗайменник Pronomen
Diesen Sommer fahre ich nicht weg.
Цього літа я не їду геть.
Dieses ist interessant, jenes ist langweilig.
Це цікаво, то нудно.
Was ist in jener Nacht passiert?
Що сталося тієї ночі?
Schreib mit diesem, jener ist leer.
Пиши цим, той порожній.
 • Демонстративні займенники dies (як скорочення dieses) і jenes можуть стояти – як демонстративний займенник das, – але не тільки для нейтральних іменників в однині, а також коли використовуються з дієсловом sein.

  Наприклад:
  Dies sind meine Kinder. – Це мої діти.
  Dies ist seine Wohnung. – Це його квартира.
  Jenes sind meine Schüler. – То мої студенти.

 • Крім того, dies може також посилатися на речення, як демонстративний займенник das.

  Наприклад:
  Sie hat die Einladung abgelehnt. Dies hat alle überrascht. – Вона відмовилася від запрошення. Це здивувало кожного.

 • Демонстративні займенники dieser і jener також вживаються, як вираження Перший і Останній для розрізнення двох іменників, які були згадані раніше.

  Наприклад:
  Es gibt Luft- und Meeresverschmutzung. Diese / Letztere ist auf die Abwässer zurückzuführen, jene / erstere auf die Autoabgase.
  Існує повітряне та морське забруднення. Це / ОСТАННЄ пов’язано зі стічними водами, то/ ПЕРШЕ з вихлопами автомобілів.

 • Вирази der eineder andere не мають точного порядку в реченні.

  Наприклад:
  Es gibt Luft- und Meeresverschmutzung. Die eine ist auf die Abwässer zurückzuführen, die andere auf die Autoabgase.
  Існує повітряне та морське забруднення. Одне з них пов’язано зі стічними водами, а інше – з вихлопами автомобілів.

Демонстративний займенник – derjenig- один із/ diejenige одна із/ dasjenige одне із – відмінюється так:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativderjenige
diejenige
dasjenige
diejenigen
Родовий Genitiv desjenigen
derjenigen
desjenigen
derjenigen
Давальний Dativdemjenigen
derjenigen
demjenigen
denjenigen
Знахідний Akkusativ denjenigen
diejenige
dasjenige
diejenigen
 • Цей демонстративний займенники складається з двох частин der + jenige. Перша частина це – означений артикль, а друга – прикметник першої відміни.

  Демонстративні займенники derjenige, diejenige, dasjenige також можуть використовуватися, як слово-артикль і як заміна іменника (займенника).

 • Крім того, dies може також посилатися на речення, як демонстративний займенник das.

  Наприклад:

Артикль-слово ArtikelwortЗайменник Pronomen
Diese Regelung betrifft nur diejenigen Mitreisenden, die keine EU-Bürger sind.
Це правило застосовується тільки до пасажирів, які не є громадянами ЄС.
Diejenigen, die keinen Ausweis dabei haben, werden nicht reingelassen.
Ті, хто не має при собі посвідчення особи, не будуть пропущені.
Das Lied gefällt nur denjenigen Gästen , die Jazz mögen.
Ця пісня лише радує тих гостей, які люблять джаз.
Das Lied gefällt nur denjenigen, die Jazz mögen.
Ця пісня лише радує тих гостей, які люблять джаз.
 • Демонстративні займенники derjenige, diejenige, dasjenige вказує на щось, який потім в деталях визначається додаткковим реченням. Вони мають ту ж саму функцію, що і демонстративні займенники der, die, das.

  Наприклад:

derjenige, diejenige, dasjenigeder, die, das
Diejenigen, die mir helfen, sind meine besten Freunde.
Одні із, хто мені допомагають, є моїми найкращими друзями.
Die, die mir helfen, sind meine besten Freunde.
Ті, хто мені допомагають, є моїми найкращими друзями.
Derjenige, der sie begleitet, heißt Tim.
Один із, хто супроводжує їх, називається Тім.
Der, der sie begleitet, heißt Tim.—-
Той, хто супроводжує їх, називається Тім.

—- – в тих випадках, де демонстративні займенники der, die, das і відносний займенник Relativpronomen мають одинакову форму, буде використовуватись демонстративний займенник derjenige.

Демонстративний займенник – derselb- derselbe той ж самий/ dieselbe та ж сама/ dasselbe те ж саме– відмінюється так:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativders elbedieselbe dasselbe dieselben
Родовий Genitivdesselben derselben desselben derselben
Давальний Dativ demselben derselben demselben denselben
Знахідний Akkusativ denselben dieselbe dasselbe dieselben
 • Цей демонстративний займенники складається з двох частин der + selbe . Перша частина відмінюється, як означений артикль, а друга, як – прикметник першої відміни.

  Демонстративні займенники derselbe, dieselbe, dasselbe також можуть використовуватися, як слово-артикль і як заміна іменника (займенника).

  Наприклад:

Артикль-слово ArtikelwortЗайменник Pronomen
Er hat mir dieselbe Geschichte erzählt.
Він розповів мені таку ж історію.
Er hat mir dieselbe erzählt.
Він сказав мені те ж саме.
Wir haben immer dasselbe Problem vor einer Reise.
У нас завжди є однакова проблема перед поїздкою.
Wir haben immer dasselbe vor einer Reise.
Ми завжди маємо одне і те ж саме перед поїздкою.
 • Демонстративні займенники derselbe, dieselbe, dasselbe є синонімами – der gleiche, die gleiche, das gleiche. Обидва виражають ідентичність. Тільки якщо необхідно розрізняти ідентичність особи та ідентичність виду, не можуть використовуватись як синоніми.

  Наприклад:

Ідентифікація особистостіІдентифікація виду
Sie lesen dasselbe Buch.
Вони читають ту ж книгу.
Sie lesen das gleiche Buch.
Вони читають одну і ту ж книгу.
= Мой йде про книгу.= Мова йде про дві одинакові книги.
 • Форма selbe стоїть після злитого прийменника Präposition або після демонстративного займенника.

  Наприклад:

  am selben Tag (= an demselben Tag) – в той же день (того ж дня)
  an diesem selben Tag

Демонстративний займенник – derlei / dergleichen цей вид/ тощо – відмінюється так:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativderlei / dergleichen
Родовий Genitiv
Давальний Dativ
Знахідний Akkusativ
 • Демонстративні займенники derlei і dergleichen також можуть використовуватися, як слово-артикль і як заміна іменника (займенника).

  Як Артиклі-слова вони є синонімами solch / derartig,  як займенники з – solch / so etwas.

Артикль-слово ArtikelwortЗайменник Pronomen
Derlei Theorien habe ich schon gehört.
Я вже чув такі теорії.
Derlei habe ich schon gehört.
Я вже це чув.
Man weiß, dass dergleichen Traditionen in Europa üblich sind.
Відомо, що такі традиції є загальними в Європі.
Man weiß, dass dergleichen in Europa üblich sind.
Відомо, що такі є поширені в Європі.
Solche / derartige Theorien habe ich schon gehört.

Я вже чув такі теорії.

Solches / so etwas habe ich schon gehört.

Я вже чув щось подібне.

Демонстративний займенник – selbst / selber сам – відмінюється так:

Відмінок KasusОднина SingularМножина Plural
Чоловічий рід MaskulinЖіночий рід FemininСередній рід Neutrum
Називний Nominativselbst / selber
Родовий Genitiv
Давальний Dativ
Знахідний Akkusativ
 • Демостративний займенник selbst чи selber стоїть за довідковим словом і виражайте те, що мається на увазі тільки в довідковому слові і нічого більше. В реченнях де вживається selbst, при розмові досить часто використовується – selber .

  Наприклад:
  Ich war selbst / selber vollkommen überrascht.
  Я був сам абсолютно здивований.
  Eine bessere Welt ist möglich, aber wir müssen sie schon selbst / selber machen.
  Кращий світ можливий, але ми повинні це зробити самі.
  Wir müssen uns selbst / selber helfen.
  Ми повинні самі собі допомогти.
  Die Produktion selbst / selber ist erlaubt.
  Сама продукція дозволена.
  Die Leute müssen ihre Sachen selbst / selber tragen.
  Людям доводиться носити свої власні речі.

 • У інфінітивних реченнях та дієприкметникових конструкціях Partizip selbst і selber можуть також стояти без додаткових слів, до я ких вони відносяться.

  Наприклад:
  Es ist wichtig, selbst / selber zu agieren.
  Важливо діяти самостійно.
  Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst / selber verschuldeten Unmündigkeit.
  Просвітництво – це вихід людини з його власної незрілості.