Німецька граматика deutsche Grammatik розрізняє два різні типи стану пасиву Passiv. Пасивний стан Zustandspassiv та Пасивний процес чи дія Vorgangspassiv. На цій сторінці ми розберемо, що таке Пасивний процес чи дія Vorgangspassiv. Мова піде про утворення Bildung, використання Verwendung, порядок слів Wortstellung і те, що таке насправді Пасивний процес чи дія Vorgangspassiv у німецькій мові.

ПАСИВНИЙ ПРОЦЕС ЧИ ДІЯ

DAS VORGANGSPASSIV

 • У Пасивному стані важлива не особа, а те, що відбувається. Пасивний стан вживається, щоб передати те, що робиться з предметом або особою, а не те, що предмет чи особа робить.

 • Дієслова з додатком у давальному Dativ чи знахідному Akkusativ відмінках майже завжди можуть вживатися у пасивному стані Vorgangspassiv.

BEISPIEL

Die Frau wurde angefahren.  Жінку вдарили (тут говоримо про автомобіль).
Ein Verband wurde der Frau angelegt.  На жінку наклали пов’язку.
Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht.  Жінку доставили у лікарню.

Найважливіша інформація у цих реченнях Sätze: когось вдарили, перев’язали, хтось відвіз жінку до лікарні. Хто на неї наїхав, наклав пов’язку і привіз до лікарні — неважливо чи невідомо.

ФОРМУВАННЯ ПАСИВНОГО ПРОЦЕСУ ЧИ ДІЇ. ЗАГАЛЬНО У ТЕПЕРІШНЬОМУ ЧАСІ

BILDUNG DES VORGANGSPASSIVS. ALLGEMEIN IM PRÄSENS

BEISPIEL

Der Kuchen wird (vom Bäcker) gebacken.  Торт випікається (пекарем).

werden відмінюється konjugiert відносно особи (однина чи множина), а Дієприкметник минулого часу Partizip 2 ставиться в кінці речення.

УТВОРЕННЯ ПАСИВНОГО ПРОЦЕСУ ЧИ ДІЇ З МОДАЛЬНИМИ ДІЄСЛОВАМИ

BILDUNG DES VORGANGSPASSIVS MIT MODALVERBEN

Допоміжні дієслова також мають Пасивну форму і коли вони зустрічаються, то існують різні способи утворення речення.

BEISPIEL

Der Kuchen muss gebacken werden. — Торт повинен бути випечений.

Модальне дієслово müssen відмінюється, а werden стоїть в інфінітиві Infinitiv за Дієприкметником минулого часу Partizip 2 в кінці речення.

Diana soll befördert werden. — Діана повинна бути підвищена на посаді.

Diana sollte befördert werden. – Діану повинні були підвищити на посаді.

Diana hat befördert werden sollen. — Діану повинні були підвищити на посаді.

Diana hatte befördert werden sollen. — Діану повинні були підвищити на посаді.

+ Умовний спосіб минулого часу:

Diana hätte befördert werden sollen. — (Тоді) Діана повинна була б бути підвищена на посаді.

Форми теперішнього часу, Претериту та Умовного способу минулого часу вживаються часто. Перфект і Плюсквамперфект зустрічаються дуже рідко.

ПАСИВНИЙ ПРОЦЕС ЧИ ДІЯ У ВСІХ ЧАСОВИХ ФОРМАХ

VORGANGSPASSIV IN ALLEN ZEITFORMEN

 • Формування Bildung відповідає нормальним правилам відповідної форми часу Zeitform, починаючи з основної форми Grundform в теперішньому часі Präsens: werden + Partizip 2. Дієприкметник минулого часу Partizip 2 залишається незмінним unverändert у всіх часах і лише werden встановлюється у відповідній формі часу. Зараз, нижче подивимось приклади від Aktiv Активного до Passiv Пасивного, буде більш зрозуміло про що йде мова.

ВІД АКТИВНОГО ДО ПАСИВНОГО

VOM AKTIV ZUM PASSIV

 • Ось так складаємо Пасивне речення Passivsatz з Активного Aktivsatz:

 • Доповнення у знахідному відмінку Akkusativobjekt стане підметом Subjekt у реченні.

 • Підмет Subjekt Активного речення Aktivsatz буде опущено або вжито з прийменником Präposition von + давальний відмінок Dativ.

  Тут ми використовуємо von, щоб позначити особу, яка виконує дію.

  Іноді von змінюється на durch. (Нижче подивимось приклади.)

 • Дієслово Verb буде вживатися у формі дієприкметника минулого часу Partizip 2, а допомагати йому буде допоміжне дієслово Hilfsverb werden, яке ми повинні відмінювати konjugieren за правилами відмінювання.

BEISPIEL

Активний стан Aktiv:

Dr.Müller untersucht den Jungen.  Доктор Мюллер оглядає хлопчика.

Як ми бачимо тут Dr.Müller – це підмет Subjekt, а den Jungen додаток у знахідному відмінку Akkusativ.

Пасивний стан Passiv: (werden + Partizip 2)

Підмет Subjekt + Допоміжне дієслово werden + (von + виконавець) + Партіцип 2

Der Junge wird (von Dr. Müller) untersucht.  Хлопчик оглядається (лікарем Мюллером).

Ще один приклад, коли von змінюється на durch:

Die Häuser wurden (durch das Erdbeben) schwer beschädigt.  Будинки були сильно зруйновані (землетрусом).

Формула утворення залишається незмінною.

Як і Активний стан, Пасив зустрічається у всіх часах, а також в умовному способі. Утворення відбувається так само, як і в активному стані, і завжди використовується дієслово werden, яке відмінюється відповідно до особи.

ПРИКЛАДИ У ВСІХ ЧАСОВИХ ФОРМАХ

BEISPIELE IN ALLEN ZEITFORMEN

ПАСИВНИЙ ПРОЦЕС ЧИ ДІЯ У ТЕПЕРІШНЬОМУ ЧАСІ

VORGANGSPASSIV IM PRÄSENS

BEISPIEL

Актив Aktiv:

Der Mann öffnet das Fenster.  Людина відкриває вікно.
Die Frau liest das Buch.  Жінка читає книгу.

Пасив Passiv: (werden + Partizip 2)

Das Fenster wird (vom Mann) geöffnet.  Вікно відкривається (людиною).
Das Buch wird (von der Frau) gelesen.  Книга читається (жінкою).

+ Умовний спосіб теперішнього часу дієслова werden:

Ich werde geliebt.  (Якби хтось) любив мене.
Er werde gefüttert.  (Якби) його годували.

+ Умовний спосіб з формою würde:

Ich würde geliebt.  (Якби хтось) любив мене.
Du würde gefüttert.  (Якби) його годували.
Er würdest angerufen.  (Якби) тобі зателефонували.

ПАСИВ ДІЇ У ПРОСТОМУ МИНУЛОМУ ЧАСІ

VORGANGSPASSIV IM PRÄTERITUM

BEISPIEL

Актив Aktiv:

Der Mann öffnete das Fenster.  Чоловік відкрив вікно.

Die Frau las das Buch. — Жінка читала книгу.

Пасив Passiv: (wurden + Partizip 2)

Das Fenster wurde (vom Mann) geöffnet.  Вікно було відкрито (людиною).
Das Buch wurde (von der Frau) gelesen.  Книга була прочитана (жінкою).

ПАСИВ ДІЇ У СКЛАДНОМУ МИНУЛОМУ ЧАСІ

VORGANGSPASSIV IM PERFEKT

Той самий спосіб, що і для всіх інших часів. Але, є одна різниця: у Пасивному стані Vorgangspassiv замість звичайної форми дієприкметника минулого часу geworden вживається форма worden.

BEISPIEL

Актив Aktiv:

Der Mann hat das Fenster geöffnet.  Чоловік відкрив вікно.
Die Frau hat das Buch gelesen. — Жінка прочитала книгу.

Пасив Passiv: (sein + Partizip 2 + worden)

Das Fenster ist (vom Mann) geöffnet worden.  Вікно було відкрито (людиною).
Das Buch ist (von der Frau) gelesen worden.  Книгу прочитала (жінка).

ПАСИВ ДІЇ У ПЕРЕДМИНУЛОМУ ЧАСІ

VORGANGSPASSIV IM PLUSQUAMPERFEKT

BEISPIEL

Актив Aktiv:

Der Mann hatte das Fenster geöffnet.  Чоловік відкрив вікно.
Die Frau hatte das Buch gelesen.  Жінка прочитала книгу.

Пасив Passiv:

Das Fenster war (vom Mann) geöffnet worden. — Вікно було відкрито (людиною).
Das Buch war (von der Frau) gelesen worden.  Книга була прочитана (жінкою).

+ Умовний спосіб минулого часу:

Ich wäre geliebt worden.  (Якби хтось) тоді полюбив мене.
Du wärest angerufen.  (Якби) тоді тобі зателефонували.
Er wäre gefüttert.  (Якби) його тоді нагодували.

ПАСИВ ДІЇ У ФУТУР 1 (МАЙБУТНІЙ)

VORGANGSPASSIV IM FUTUR 1

BEISPIEL

Актив Aktiv:

Der Mann wird das Fenster öffnen. — Чоловік відкриє вікно.
Die Frau wird das Buch lesen.  Жінка прочитає книгу.

Пасивний Passiv: (werden + Partizip 2+ werden)

Das Fenster wird (vom Mann) geöffnet werden.  Вікно буде відкрито (людиною).
Das Buch wird (von der Frau) gelesen werden.  Книгу прочитає (жінка).

ПАСИВ ДІЇ У ФУТУР 2 (МАЙБУТНІЙ)

VORGANGSPASSIV IM FUTUR 2

BEISPIEL

Актив Aktiv:

Der Mann wird das Fenster geöffnet haben.  Чоловік відкрив би вікно.
Die Frau wird das Buch gelesen haben. — Жінка би прочитала книгу.

Пасивний Passiv: (werden + Partizip 2 + worden + sein)

Das Fenster wird (vom Mann) geöffnet worden sein.  Вікно буде відкрито (людиною).
Das Buch wird (von der Frau) gelesen worden sein.  Книга буде прочитана (жінкою).

Як ми бачимо з перекладів, ми вживаємо Пасивний стан у німецькій мові, щоб передати певну дію, тоді як такі вирази іноді є неприродними у нашій українській. Ми просто інакше формуємо такі речення.

Краще за все запам’ятовувати вживання Пасиву у контексті, бо вибір між Активом і Пасивом завжди залежить від значення окремого дієслова та намірів того, хто говорить.

Позиція слів у Пасиві процесу чи дії

Wortstellung im Vorgangspassiv

У ЗВИЧАЙНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ AUSSAGESÄTZEN

Особа
Person
Позиція 2
Position 2
Кінець
Ende
Er wird ins Krankenhaus gebracht.
Він був в лікарню доставлений.

У ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕННЯХ FRAGESÄTZEN

Особа Person werden Дієприкметник минулого часу Partizip 2
sein/haben
ich werde angekommen
bestanden
repariert
hingefallen
sein
haben
sein
sein
du wirst
er/sie/es/man wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

ДІЄСЛОВА БЕЗ ПАСИВУ

VERBEN OHNE PASSIV

BEISPIEL

Усі дієслова, що утворюють Perfekt з sein:

Ich bin (zum Zahnarzt) gegangen.  Я ходив до (стоматолога).

Пасив Passiv тут неможливий, тому що тільки я можу піти (до стоматолога). ⇒ Ніхто не може цього зробити для мене ⇒ Пасивний спосіб неможливий.

СПРАВЖНІ РЕФЛЕКСИВНІ ДІЄСЛОВА

ECHTE REFLEXIVE VERBEN
BEISPIEL

Ich konzentriere mich.  Я зосереджуюся.

Пасив Passiv неможливий, оскільки для здійснення дії Handlung використовується підмет Subjekt. Рефлексивні дієслова reflexive Verben завжди відносяться до підмета Subjekt у реченні. Таким чином, підмет є завжди необхідним і не може, як у пасиві, просто опуститися його вживання.

Крім того Außerdem: ніхто niemand не може цього зробити для мене  ⇒ Пасивний спосіб неможливий.

ДІЄСЛОВА, ЩО ОПИСУЮТЬ НЕ ДІЮ  HANDLUNG, А СТАН ZUSTAND

BEISPIEL

Наприклад: besitzen володіти, haben мати, wissen знати (щось), kennen знати (когось)

У Пасиві процесу чи дії Vorgangspassiv важлива дія Handlung, що відбувається. Але з цими дієсловами немає дії Handlung. Вони описують стан Zustand. Якщо немає дії Handlung, то неможливо утворити Пасив процесу чи дії Vorgangspassiv. Логічно!

Якщо говорити узагальнюючи про Пасив Passiv, то зазвичай мається на увазі Пасив процесу чи дії Vorgangspassiv. Але є і Пасив стану Zustandspassiv, який ми розкриємо у наступній темі.

Пасив у німецькій
Пасив, що відображає стан