Project Description

Розділ: Артикль – Ar­ti­kel

Таблиці визначення роду іменника за допомогою суфіксів

Genusbestimmung durch Nachsilben

Таблиці для швидкого запам’ятовування артиклів

Отже, тепер ми знаємо які артиклі до німецьких слів слід використовувати. Також, визначити рід Іменника можна по формі, за допомогою таблиць нижче, але не забувайте про казуси в німецькій мові:

Das Kiew (але: die Arktis), які ви побачили у попердній темі. Таких слів є багато і їх потрібно просто зубрити напам’ять.

Закінчення іменників чоловічого роду

DER maskulinum

ЧОЛОВІЧИЙ РІД masculinum Арикль DER
Закінчення Німецьке слово Український переклад
е der Franzose француз
er der Lehrer вчитель
ner der Redner оратор
ler der Tischler столяр
ling der Fremdling незнайомець
ist der Florist флорист
ent der Student студент
ant der Aspirant аспірант
et(t) der Kadett курсант, кадет
at der Advokat адвокат
är der Sekretär секретар
ier der Offizier офіцер
eur der Ingenieur інженер
or der Doktor доктор, лікар
(i)smus der Patriotismus патріотизм
log(e) der Psychologe психолог
ig der König король

Закінчення іменників жіночого роду

DIE fe­mi­ni­num

ЖІНОЧИЙ РІД femininum Арикль DIE
Закінчення Німецьке слово Український переклад
in die Freundin подруга
іе die Theorie теорія
еі die Bäckerei пекарня
(i)tät die Universität університет
(t)ion die Integration інтеграція
enz/-anz die Toleranz толерантність
thek die Bibliothek бібліотека
age die Bandage бандаж
ung die Übung вправа
schaft die Bereitschaft готовність
heit die Menschheit людство
keit die Sauberkeit чистота
ik die Grafik графіка
ur die Literatur література

+ МНОЖИНА PLURAL

Закінчення іменників середнього роду

DAS neu­t­rum

СЕРЕДНІЙ РІД neutrum Арикль DAS
Закінчення Німецьке слово Український переклад
um das Planetarium планетарій
! der Irrtum – помилка / der Reichtum-багатство
ma das Panorama панорама
ment das Dokument документ
o das Konto (банк.) рахунок
chen das Städtchen містечко (мале)
lein das Städtlein містечко (ще менше)
tum das Wachstum приріст
tel das Zehntel одна десята частина

Всі таблиці закінчень іменників

Реклама: