Project Description

ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ ІМЕННИКА ЗА СУФІКСОМ

GENUSBESTIMMUNG UND NACHSILBEN

Отже, тепер ми знаємо які артиклі до німецьких слів слід використовувати. Також, визначити рід Іменника можна за формою, але не забувайте про казуси в німецькій мові:

Das Kyjiw (але: die Arktis), які ви побачили у попередній темі.
Таких слів є багато і їх потрібно просто зубрити напам’ять.

ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

DER maskulinum

ЧОЛОВІЧИЙ РІД — Арикль DER
ЗакінченняНімецькаПереклад
еder Franzoseфранцуз
erder Lehrerвчитель
nerder Rednerоратор
lerder Tischlerстоляр
lingder Fremdlingнезнайомець
istder Floristфлорист
entder Studentстудент
antder Aspirantаспірант
et(t)der Kadettкурсант, кадет
atder Advokatадвокат
ärder Sekretärсекретар
ierder Offizierофіцер
eurder Ingenieurінженер
order Doktorдоктор, лікар
(i)smusder Patriotismusпатріотизм
log(e)der Psychologeпсихолог
igder Königкороль

ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ

DIE femininum

ЖІНОЧИЙ РІД — Арикль DIE
ЗакінченняНімецьке словоУкраїнський переклад
indie Freundinподруга
іеdie Theorieтеорія
еіdie Bäckereiпекарня
(i)tätdie Universitätуніверситет
(t)iondie Integrationінтеграція
enz/-anzdie Toleranzтолерантність
thekdie Bibliothekбібліотека
agedie Bandageбандаж
ungdie Übungвправа
schaftdie Bereitschaftготовність
heitdie Menschheitлюдство
keitdie Sauberkeitчистота
ikdie Grafikграфіка
urdie Literaturлітература

ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ

DAS neutrum

СЕРЕДНІЙ РІД — Артикль DAS
ЗакінченняНімецькаПереклад
umdas Planetariumпланетарій
! der Irrtum – помилка / der Reichtum – багатство
madas Panoramaпанорама
mentdas Dokumentдокумент
odas Konto(банк.) рахунок
chendas Städtchenмістечко (мале)
leindas Städtleinмістечко (ще менше)
tumdas Wachstumприріст
teldas Zehntelодна десята частина

УСІ ТАБЛИЦІ ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ