ВЗАЄМНИЙ НІМЕЦЬКИЙ ЗАЙМЕННИК

REZIPROKPRONOMEN

 • Reziprokpronomen — це займенники, які вказують на взаємний характер дії. Взаємні займенники не змінюються. У цій статті ми познайомимося з взаємними займенниками та дізнаємось коли вони вживаються.

 • Взаємні займенники Reziprokpronomen (wechselseitige Fürwörter) є підкатегорією займенників, їх також можна розглядати як свого роду рефлексивний, зворотний займенник Reflexivpronomen. Вони використовуються в розумінні einander — один одного; або gegenseitig — взаємно; (Reziprozität Взаємність) і завжди мають іншого опікуна Bezugsperson.
 • Суб’єкт Subjekt, а також присудок Prädikat в таких випадках завжди мають множину.

 • Тоді займенники sich — собі; і uns — нам; мають на увазі не себе, а на іншу особу. Немає нічого складного, просто уважно дивіться приклади і ви все зрозумієте.

BEISPIEL

Речення: Die Katzen kratzen sich die Augen aus.  Коти дряпають очі. може мати два значення:

Коли sich вживається, як взаємний займенник Reziprokpronomen → Die Katzen kratzen sich einander die Augen aus.  Коти дряпають один одному очі.

Або sich, як зворотний займенник Reflexivpronomen → Die eine Katze kratzt sich die Augen aus und die andere kratzt sich ebenfalls die Augen aus.  Один кіт дряпає собі очі і інший також дряпає собі очі.

Речення: Wir schnitten uns die Haare (Sarah und ich).  Ми стрижемо наше волосся (Сара і я).

Або uns вживається, як взаємний займенник Reziprokpronomen → Wir schnitten uns gegenseitig die Haare.  Ми стрижемо один одному волосся.
Чи також uns, як зворотній займенник Reflexivpronomen → Sarah schnitt sich die Haare und ich schnitt mir auch die Haare.  Сара обстригла своє волосся, і я собі також обрізала волосся.

aneinander

один до одного

aufeinander

один на одного

auseinander

один від одного

beieinander

один біля одного

durcheinander

без розбору, як попало, абияк

füreinander

один для одного

gegeneinander

один проти одного

ineinander

один в одного

miteinander

один з одним

nacheinander

один за одним, по черзі

nebeneinander

один біля одного

übereinander

один над одним

umeinander

один навколо одного

untereinander

один під одним

voneinander

один від одного

voreinander

один перед одним

zueinander

один до одного

BEISPIEL

Vor Angst drängten sich sie aneinander.  Від страху вони тулилися один до одного.
Er herzte die Kampfhähne aufeinander. — Він нацьковував бойових півнів один на одного.
Sie saßen beieinander.  Вони сиділи один біля одного.
Sie leben füreinander.  Вони живуть одне для одного.
Seine Zähne sind vor Kälte gegeneinander geschlagen.  У нього від холоду зуб на зуб не потрапляв.

ВЖИВАННЯ ВЗАЄМНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

 • Займенник einander – один одного; сприймається майже завжди як високий за стилем, а з деякими дієсловами звучить пихато:
  Sie küssten sich / einander.  Вони цілувалися / цілували один одного.

 • Вживання займенника einander замість взаємного займенника sich може бути виправдане в тих випадках, коли потрібно уникнути непорозуміння:
  Sie trösteten sich.  Вони втішали себе / один одного. – Як нам зрозуміти, тобто себе або один одного?

 • Щоб відповідь була однозначною:
  Sie trösteten einander.  Вони втішали один одного.

 • Саме в таких випадках зазвичай віддається перевага формі взаємного займенника sich, що пояснює gegenseitig взаємно, обопільно:
  Sie trösteten sich gegenseitig.  Вони втішали один одного.

Заперечний німецький займенник
Зворотній німецький займенник