Project Description

Займенник у німецькій мові

Pronomen

Особові займенники Personalpronomen

ich я, du ти, er він,  sie вона, es воно, wir ми, ihr ви, sie вони, Sie Ви

Присвійні займенники Possessivpronomen

mein мій, dein твій, sein його,  ihr її, unser наш, euer ваш, ihr їх,  Ihr Ваш

Питальні займенники Fragepronomen

wer хто / was що
welcher який / welche яка / welches яке
was für ein що за

Вказівні (демонстративні) займенники Demonstrativpronomen

deren / derer
solcher такий / solche така / solches таке
dieser цей / diese ця / dieses це & jener той / jene та / jenes те
diejenige одна із / dasjenige одне із
derselbe той ж самий / dieselbe та ж сама / dasselbe те ж саме
derlei / dergleichen цей вид/ тощо
selbst / selber сам

Відносні займенники Relativpronomen

der, die, das, die
wer – хто; was – що;
welcher – який, котрий; welches – яке, котре, welche – яка, котра

Неозначені займенники Indefinitpronomen

man, jemand і niemand

Заперечливі (негативні) займенники Negativpronomen

niemand – ніхто; (з живим іменником)
nichts – ніщо; (з неживим іменником)
keiner(lei) – ніхто, ніщо, жоден, жодна
kein – заперечення біля іменника

Взаємні займенники Reziprokpronomen

sich
einander – один одного

Зворотні (рефлексивні) займенники Reflexivpronomen

mich – dich – sich – uns – euch – sich
mir – dir – sich –  uns – euch – sich

Безособовий займенник es  unpersönliche Pronomen es

es

Складні іменники / Komposita
Особові займенники