Project Description

ТИПИ ЗАЙМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

PRONOMEN

Такою іконкою позначені посилання до теми, щоб переглянути більш розширену інформацію. В темах ми розберемо уже більш детально усі німецькі займенники: що це таке, на які питання відповідає і де вживається та інше.

Особові займенники

Personalpronomen

ich я, du ти, er він,  sie вона, es воно, wir ми, ihr ви, sie вони, Sie Ви

Присвійні займенники

Possessivpronomen

mein мій, dein твій, sein його,  ihr її, unser наш, euer ваш, ihr їх,  Ihr Ваш

Питальні займенники

Fragepronomen

wer хто / was що
welcher який / welche яка / welches яке
was für ein що за

Вказівні (демонстративні) займенники

Demonstrativpronomen

deren / derer
solcher такий / solche така / solches таке
dieser цей / diese ця / dieses це & jener той / jene та / jenes те
diejenige одна із / dasjenige одне із
derselbe той ж самий / dieselbe та ж сама / dasselbe те ж саме
derlei / dergleichen цей вид/ тощо
selbst / selber сам

Відносні займенники

Relativpronomen

der, die, das, die
wer — хто; was — що;
welcher — який, котрий; welches — яке, котре, welche — яка, котра

Неозначені займенники

Indefinitpronomen

man людина (чоловік),
jemand хтось і niemand ніхто

Заперечливі (негативні) займенники

Negativpronomen

niemand — ніхто; (з живим іменником)
nichts — ніщо; (з неживим іменником)
keiner(lei) — ніхто, ніщо, жоден, жодна
kein — заперечення біля іменника

Взаємні займенники

Reziprokpronomen

sich
einander — один одного

Зворотні (рефлексивні) займенники

Reflexivpronomen

michdichsichunseuchsich
mirdirsich — unseuchsich

Безособовий займенник es

unpersönliche Pronomen es

es
Складні іменники / Komposita
Особові займенники