ТИПИ ЗАЙМЕННИКІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

PRONOMEN

Особові займенники

Personalpronomen

Присвійні займенники

Possessivpronomen

Питальні займенники

Fragepronomen

Вказівні (демонстративні) займенники

Demonstrativpronomen

Відносні займенники

Relativpronomen

Неозначені займенники

Indefinitpronomen

Заперечливі (негативні) займенники

Negativpronomen

Взаємні займенники

Reziprokpronomen

Зворотні (рефлексивні) займенники

Reflexivpronomen

Безособовий займенник es

unpersönliche Pronomen es