Project Description

ЗАКІНЧЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ

ADJEKTIVENDUNGEN • ADJEKTIVDEKLINATION

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

ADJEKTIVDEKLINATION

Якщо ви знайомі з попередніми темами, то тепер потрібно вивчити тільки одну таблицю.

У німців теж виникають з цим проблеми і навіть, якщо ви запитаєте німця: “Чому це слово закінчується так?”, то він не зможе вам відповісти, бо як кажуть: з молоком матері отримав. Це не дивно! Коли ми розмовляємо українською мовою, то напевно рідко хто з нас запитує себе, чи правильно я відмінюю слова?

Дуже часто викладачі стараються пояснити цю тему незрозумілими таблицями та словами і студенти повинні просто завчити всю інформацію напам’ять. Навіть підручники, як правило, не мають дуже хороших ідей. Деякі видавці навчальних підручників намагаються уникати таблиць взагалі і трактують відмінювання прикметників досить “випадково” в надії, що учні, які вивчають німецьку мову вивчать ці правила більш-менш несвідомо і вже на практиці. Якщо незрозуміло, то у якийсь момент вам дадуть ще декілька, зазвичай дуже заплутаних, таблиць. Але хто це може запам’ятати?

Добре, що в попередніх темах ми пояснили цю тему більш детальніше, але на практиці учні отримують тільки таблиці без пояснення. Подивіться на 3 такі таблиці-ключі де ” закінчення” знову “як нагадування” з попередніх тем:

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З ОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЕМ

ADJEKTIVENDUNGEN MIT BESTIMMTEM ARTIKEL

Відмінок
Kasus
Однина SingularМножин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
eeeen
Akkusativ
eneeen
Dativ
enenenen
Genitivenenenen

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З НЕОЗНАЧЕНИМ АРТИКЛЕМ

ADJEKTIVENDUNGEN MIT DEM UNBESTIMMTEN ARTIKEL

Відмінок
Kasus
Однина SingularМножин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
ereese
Akkusativ
eneese
Dativ
enenenen
Genitivenenener

ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З НУЛЬОВИМ АРТИКЛЕМ

ADJEKTIVENDUNGEN OHNE ARTIKEL

Відмінок
Kasus
Однина SingularМножин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
ereese
Akkusativ
eneese
Dativ
emeremen
Genitivenerener

ПРИНЦИПИ ВІДМІНЮВАННЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

Давайте будемо відвертими, що такі таблиці важко запам’ятати. І їх непотрібно запам’ятовувати, а потрібно просто зрозуміти, як це працює. Вам потрібно зрозуміти тільки 2 принципи.

Ви вже знаєте, що в німецькій мові іменник завжди стоїть у певному відмінку (називний Nominativ, знахідний Akkusativ і т. д.). Відмінок Kasus може бути відображений у німецькій граматиці означеним артиклем bestimmten Artikel.

Отже, перший з двох принципів відмінювання закінчення прикметників:

  • Кінець відмінку є принципово ідентичний означеному артиклю без “d“.
    Гаразд, це було трохи надто абстрактно, ось приклад:

Відмінок
Kasus
Однина SingularМножин
Plural
Чоловічий рід
Maskulin
Жіночий рід
Feminin
Середній рід
Neutrum
Nominativ
derdiedas / daesdie
Akkusativ
dendiedaesdie
Dativ
demderdaemden
Genitivdenderdender
Ці закінчення можуть бути також у інших компаньйонів; ми тоді називаємо їх сильними закінченнями starke Endungen. Сильні закінчення завжди показують нам відмінок Kasus!

Вони стоять завжди також у вказівних займенниках Demonstrativpronomen (dieser, dieses…)часто також в неозначених артиклях unbestimmten Artikel (ein, eine…) і іноді в присвійних займенниках Possessivpronomen (mein, dein, sein…). Вони також можуть вживатися як прикметник Adjektiv.

КОЛИ СИЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ СТАВЛЯТЬСЯ БІЛЯ КОМПАНЬЙОНА-АРТИКЛЯ, А КОЛИ ВОНИ БІЛЯ ПРИКМЕТНИКА?

На це запитання є відповідь в другому прикладі, який допоможе у вивченні даної теми:

  • В іменному прикметнику Adjektiv-Nomen (Nomen + Adjektiv) завжди є точне закінчення відмінку Kasusendung.

Що це означає? Ми вже знаємо, що не завжди тільки означений артикль bestimmte Artikel стоїть перед іменником Nomen. Він також може бути з іншим супутником, або навіть без супутника чи артикля Artikel. Подивимося на приклад де іменник Nomen стоїть з присвійним займенником Possessivpronomen: “Mein Computer war sehr teuer.”

Цей присвійний займенник Possessivpronomen mein не завжди має відмінникове закінчення Kasusendung, наприклад в називному відмінку Nominativ з чоловічим іменником Nomen немає:

Відмінок KasusЧоловічий рід Maskulin
Nominativ
mein тут немає закінчення Computer
Akkusativ
meinen Computer
Dativ
meinem Computer
Genitivmeines Computers

Просто запам’ятайте, якщо перед прикметником немає закінчення, то воно повинно стояти одразу після прикметника! Точно так, як показано в прикладі.

І якщо закінчення відмінку не стоїть біля компаньйона, в нашому випадку mein,
то воно повинно стояти біля прикметника Adjektiv.

В такому випадку, такий прикметник має, так зване, сильне закінчення starke Adjektivendung, те закінчення відмінку Kasusendung, яке ми знаємо від означеного артикля bestimmten Artikel:

BEISPIEL

Mein neuer (der) Computer war sehr teuer. — Мій новий комп’ютер був дуже дорогим.

Meinприсвійний займенник Possessivpronomen.

neuer — прикметник Adjektiv.

derартикль Artikel іменника чоловічого роду.

(der) Computerіменник Nomen.

Як ви бачите, то ми просто підставляємо кінцівку артикля до прикметника і отримуємо граматично-правильне речення. Тому, вам непотрібно вчити багато нових таблиць, ви вже знаєте всі закінчення прикметників при відмінюванні з попередніх тем.