Project Description

Розділ: Артикль – Ar­ti­kel

Злиття означеного артикля з прийменником

Verschmelzung Präposition + Artikel

Як утворюється злиття артикля з прийменником?

Артикль в німецькій мові, нууу це дуже цікава річ! Вони можуть навіть зливатися з деякими прийменниками Präposition. В Німецькому Словнику можна знайти найдовші слова в світі, а тут німці вирішили трохи зменшити об’єм і зараз ми подивимось, як і що можна скоротити за рахунок об’єднання артикля з прийменником в німецькому реченні.

Артиклі чоловічого і середнього роду з прийменниками

Артиклі чоловічого і середнього роду в давальному відмінку Dativ можуть зливатися з прийменниками an, bei, in, von, zu, über, unter, hinter і вони утворюють такі злиті парочки:

an + dem = am

bei + dem = beim

in + dem = im

von + dem = vom

ПРИКЛАД

beim Essen – під час їжі – (основний артикль слова Essen – das):
bei (прийменник Präposition) + dem (артикль слова Essen в давальному відміннку Dativ)

im Wald – в лісі – (основний артикль слова Waldder):
in (прийменник Präposition) + dem (артикль слова Wald в давальному відміннку Dativ)

Артикль середнього роду в знахідному відмінку Akkusativ може зливатися з прийменниками Präposition: an, auf, durch, für, hinter, in, über, um, unter, vor:

an + das = ans

in + das = ins

ПРИКЛАД

ans Meer, ins Wasser

Der Junge springt ins Wasser. – Хлопчик стрибає в воду

Тобто, щоб утворити правильну конструкцію потрібно знати основний артикль слова.

#golernen

Артикль жіночого роду з прийменниками

Артикль жіночого роду в давальному відмінку Dativ може зливатися з прийменником zu:

zu + der = zur

ПРИКЛАД

Zur Zeit bin ich sehr beschäftigt. – Я зараз дуже зайнятий.

Злиття прийменників hinter, über, unter з артиклем den

Виключно в розмовній мові umgangssprachlich вживається злиття прийменників hinter, über, unter з артиклем den:

hinter + den = hintern

über + den = übern

unter + den = untern

ПРИКЛАД

Leg das Zeug hintern Zaun! – Поклади інструмент за паркан!

Прийменник Präposition може вживатися тільки з іншою частиною мови, щоб її пояснити, тобто:

#golernen
ПРИКЛАД

Das Haus liegt am (на) Hang. – Будинок знаходиться на схилі. (Ми пояснюємо прийменником am на, – де знаходиться будинок).

Das Haus liegt am (на).  – Питання “ДЕ?” залишилось без відповіді.

Об’єднання можливо

Verschmelzung möglich

  • Злиття прийменників з артиклем можливо, якщо частина мови є ненаголошеною.

ПРИКЛАД

Das Haus liegt am Hang. – Будинок знаходиться на схилі.
Sie hat die Klingel ans Fahrrad montiert. – Вона встановила дзвінок на велосипед.
Wir kaufen das Brot immer beim Bäcker. – Ми купуємо хліб завжди в пекаря.
Sie wohnen im gleichen Dorf wie ihr. – Вони живуть в тому ж селі, як і вона.
Er flüsterte ihm etwas ins Ohr. – Він шепоче щось йому на вухо.
Der Traum vom idealen Partner. – Мрія про ідеального партнера.
Sie finden hier Literatur zum Thema Reisen. – Тут ви знайдете літературу по темі “Подорож”.
Sie trafen einander auf dem Weg zur Kirche. – Вони зустрічають один одного на шляху до церкви.

  • У багатьох випадках можна використовувати прийменник Präposition, який підлягає об’єднанній формі поряд з артиклем Artikel просто так:

ПРИКЛАД

Sie hat die Klingel an das Fahrrad montiert. – Вона має дзвінок, встановлений на велосипеді.
Sie wohnen in dem gleichen Dorf wie ihr. – Вони живуть у тому ж селі, що і ви.
Er flüsterte ihm etwas in das Ohr. – Він щось прошепотів йому на вухо.
Der Traum von dem idealen Partner. – Мрія про ідеального партнера.
Sie finden hier Literatur zu dem Thema Reisen. – Ви знайдете тут літературу на тему подорожей.

Важко встановити точні правила, коли потрібно використати об’єднану, а коли окрему форму з прийменником Präposition + означений артикль bestimmte Artikel. Як правило, окрема форма використовується, коли іменник, або щось раніше згадувалось і згадується знову більш детально, і характеризується додатковою інформацією. Об’єднана форма – коли іменник відноситься до чогось загального і без акценту. Також стилістичні та ритмічні причини можуть впливати на вибір форми, наприклад у віршах.

Об’єднання обов’язково

Verschmelzung obligatorisch

  • Злиття прийменників Präposition в німецькій мові з означеним артиклем bestimmte Artikel в деяких випадках є обов’язковим.

Об’єднання – за відсутності іншої можливості – коли ми можемо використати тільки стандартну мовну формулу по злиттю: am, beim, im, vom, zum і zur – об’єднуються в обов’язковому порядку.

У розмовній формі з мовними об’єднаннями ans і ins є можливість говорити an das і in das. Але тільки при розмові, стандартна літературна форма так не вживається.

#golernen
  • У багатьох основних висловах і виразах festen Wendungen und Ausdrücken

ПРИКЛАД

ans Werk gehen, ans Licht bringen – йти на роботу, висвітлювати
am Boden liegen/sein/…, am Anfang – лежачи на землі /бути/ … на початку
beim Wort nehmen, beim Alten bleiben – взяти слово, залишаються тими ж
im Vertrauen, im Sinne von – в упевненості, в сенсі
ins Vertrauen ziehen – довіряти
vom Regen in die Traufe, vom Feinsten/Besten/… – від дощу до карнизу (від поганого до гіршого), в кращому випадку / від кращих / …
zum General befördern, zum ersten/zweiten/letzten Mal – до загального, до першого/другого/останнього разу
zur See fahren, zur Verantwortung rufen – їхати на море, притягнути до відповідальності

  • Приєднання у розмовній формі може також бути обов’язковим, але не вживається в літературній та письмовій формі:

ПРИКЛАД

aufs Land fahren – їхати до сільської місцевості
für jemanden durchs Feuer gehen – для когось пройти через вогонь
fürs Erste – для початку
hinters Licht führen – обдурювати
jemanden übers Ohr hauen – “проїхатись” комусь по вухам
ums Leben kommen/bringen – померти, вбити

ПРИКЛАД

die Freude am Spielen – радість від гри
immer nur ans Arbeiten denken – завжди думати тільки про роботу
beim Putzen helfen – допомога при прибиранні
im Sterben liegen – вмирає
ins Schleudern geraten – скидати
vom Segeln träumen – мріяти про вітрильний спорт
etwas zum Lachen – щось для усмішок

ПРИКЛАД

am besten – найкращий
am schönsten – найкрасивіший
am liebsten – краще всього

  • З власними назвами, які вживаються з артиклем Eigennamen mit Artikel

ПРИКЛАД

am Rhein – на Рейні
ans Mittelmeer fahren (рідко (seltener): an das Mittelmeer) – їхати до Середземномор’я
beim Matterhorn – на Маттерхорні
im Schwarzwald – у Шварцвальді
eine Reise ins Burgund (рідко (seltener): in das Burgund) – поїздка до Бургундії
vom Schwarzwald bis zum Bodensee – від Шварцвальду до Боденського озера
das Verhältnis zur Schweiz – відносини до Швейцарії

  • З датою та іншими часами Datums- und andere Zeitangaben

ПРИКЛАД

am fünften Juni – п’ятого червня
vom ersten bis (zum) dritten Oktober – з першого до третього жовтня
am Montag – в понеділок
im Juni – в червні
im Herbst – восени
am gleichen Tag – в той же день

Але коли наголошується betont:
An dem Montag hatten wir frei. – У понеділок у нас був вихідний.

Об’єднання неможливо

Verschmelzung unmöglich

  • Якщо артикль підкреслюється, наголошуєтться Artikel betont

Коли артикль можна замінити і пояснити займенником цей dieser чи той jener.

ПРИКЛАД

Wir hatten ausgerechnet an dem Montag keine Zeit. – У нас просто не було часу в понеділок.
An das Ereignis erinnere ich mich noch sehr gut! – Я дуже добре пам’ятаю цю подію!
Bei dem Bäcker kaufen wir bestimmt kein Brot. – В пекаря, ми звичайно, не будемо купувати хліб.
In das Kino würde er nie gehen. – У кіно він ніколи не піде.
Wir konnten ihn in dem Zustand nicht alleine weggehen lassen. – Ми не могли залишити його в цьому стані піти одного.
Wir lassen uns von dem Mann nichts vorschreiben. – Ми не очікуємо нічого від людини.
Hat noch jemand etwas zu dem Thema zu sagen? – Має ще хто-небудь щось сказати на цю тему?
Zu der Zeit war ich noch nicht bereit. – У той час я ще не був готовий.

  • Якщо пояснює відносне підрядне речення наступним чином erläuternder Relativsatz

Коли артикль можна замінити одним займенником.

ПРИКЛАД

Sie trafen sich an dem Tag, den sie schon lange vorher vereinbart hatten. – Вони зустрілися в той день, в котрий вони домовилися задовго до того.
Wir kaufen das Brot bei dem Bäcker, der kürzlich seinen Laden renoviert hat. – Ми купуємо хліб  в пекаря, який нещодавно відремонтував свій магазин.
Er wohnt in dem Dorf, das man dort in der Ferne sieht. – Він живе в селі, яке можна побачити на відстані.
Geht zu der Frau, die dort drüben steht! – Іди до жінки, що стоїть там!

Присвійні артиклі в німецькій мові
Форми німецьких артиклів
Реклама: