ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ЗЛИТТЯ АРТИКЛЯ З ПРИЙМЕННИКОМ?

PRÄPOSITION MIT ARTIKEL

 • Артикль в німецькій мові, нууу це дуже цікава річ! Вони можуть навіть зливатися з деякими прийменниками Präposition. У Німецькому Словнику можна знайти найдовші слова у світі, а тут німці вирішили трохи зменшити об’єм і зараз ми подивимось, як і що можна скоротити внаслідок об’єднання артикля з прийменником в німецькому реченні.

АРТИКЛІ ЧОЛОВІЧОГО І СЕРЕДНЬОГО РОДУ З ПРИЙМЕННИКАМИ

Артиклі чоловічого і середнього роду в давальному відмінку Dativ можуть зливатися з прийменниками an, bei, in, von, zu, über, unter, hinter і вони утворюють такі злиті парочки:

 • an + dem = am

 • bei + dem = beim

 • in + dem = im

 • von + dem = vom

BEISPIEL
beim Essen — під час їжі — (основний артикль слова Essen – das):
bei (прийменник Präposition) + dem (артикль слова Essen в давальному відмінку Dativ)

im Wald  в лісі — (основний артикль слова Waldder):
in (прийменник Präposition) + dem (артикль слова Wald в давальному відмінку Dativ)

Артикль середнього роду в знахідному відмінку Akkusativ може зливатися з прийменниками Präposition: an, auf, durch, für, hinter, in, über, um, unter, vor:

 • an + das = ans

 • in + das = ins

BEISPIEL

ans Meer, ins Wasser

Der Junge springt ins Wasser. — Хлопчик стрибає в воду

Тобто, щоб утворити правильну конструкцію потрібно знати основний артикль слова.

АРТИКЛЬ ЖІНОЧОГО РОДУ З ПРИЙМЕННИКАМИ

Артикль жіночого роду в давальному відмінку Dativ може зливатися з прийменником zu:

 • zu + der = zur

BEISPIEL

Zur Zeit bin ich sehr beschäftigt.  Я зараз дуже зайнятий.

ЗЛИТТЯ ПРИЙМЕННИКІВ HINTER, ÜBER, UNTER З АРТИКЛЕМ DEN

Виключно в розмовній мові umgangssprachlich вживається злиття прийменників hinter, über, unter з артиклем den:

 • hinter + den = hintern

 • über + den = übern

 • unter + den = untern

BEISPIEL

Leg das Zeug hintern Zaun! — Поклади інструмент за паркан!

Прийменник Präposition може вживатися тільки з іншою частиною мови, щоб її пояснити, тобто:

BEISPIEL

Das Haus liegt am (на) Hang.  Будинок знаходиться на схилі. (Ми пояснюємо прийменником am на, де знаходиться будинок).

Das Haus liegt am (на). — Питання “ДЕ?” залишилось без відповіді.

ОБ’ЄДНАННЯ МОЖЛИВО

VERSCHMELZUNG MÖGLICH

 • Злиття прийменників з артиклем можливо, якщо частина мови є ненаголошеною.

BEISPIEL

Das Haus liegt am Hang.  Будинок знаходиться на схилі.
Sie hat die Klingel ans Fahrrad montiert.  Вона встановила дзвінок на велосипед.
Wir kaufen das Brot immer beim Bäcker.  Ми купуємо хліб завжди в пекаря.
Sie wohnen im gleichen Dorf wie ihr.  Вони живуть в тому ж селі, як і вона.
Er flüsterte ihm etwas ins Ohr.  Він шепоче щось йому на вухо.
Der Traum vom idealen Partner. — Мрія про ідеального партнера.
Sie finden hier Literatur zum Thema Reisen.  Тут ви знайдете літературу на тему “Подорож”.
Sie trafen einander auf dem Weg zur Kirche.  Вони зустрічають один одного на шляху до церкви.

 • У багатьох випадках можна використовувати прийменник Präposition, який підлягає об’єднаній формі поряд з артиклем Artikel просто так:
BEISPIEL

Sie hat die Klingel an das Fahrrad montiert. — Вона має дзвінок, встановлений на велосипеді.
Sie wohnen in dem gleichen Dorf wie ihr. — Вони живуть у тому ж селі, що і ви.
Er flüsterte ihm etwas in das Ohr. — Він щось прошепотів йому на вухо.
Der Traum von dem idealen Partner. — Мрія про ідеального партнера.
Sie finden hier Literatur zu dem Thema Reisen. — Ви знайдете тут літературу на тему подорожей.

Важко встановити точні правила, коли потрібно використати об’єднану, а коли окрему форму з прийменником Präposition + означений артикль bestimmte Artikel. Як правило, окрема форма використовується, коли іменник, або щось раніше згадувалось і згадується знову більш детально, і характеризується додатковою інформацією. Об’єднана форма — коли іменник відноситься до чогось загального і без акценту. Також стилістичні та ритмічні причини можуть впливати на вибір форми, наприклад у віршах.

ОБ’ЄДНАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВО

VERSCHMELZUNG OBLIGATORISCH

 • Злиття прийменників Präposition в німецькій мові з означеним артиклем bestimmte Artikel в деяких випадках є обов’язковим.

У розмовній формі з мовними об’єднаннями ans і ins є можливість говорити an das і in das. Але тільки при розмові, стандартна літературна форма так не вживається.

#golernen
 • У багатьох основних висловах і виразах festen Wendungen und Ausdrücken

BEISPIEL

ans Werk gehen, ans Licht bringen — йти на роботу, висвітлювати
am Boden liegen/sein/…, am Anfang  лежачи на землі /бути/ … на початку
beim Wort nehmen, beim Alten bleiben — взяти слово, залишаються тими ж
im Vertrauen, im Sinne von  в упевненості, в сенсі
ins Vertrauen ziehen — довіряти
vom Regen in die Traufe, vom Feinsten/Besten/…  від дощу до карниза (від поганого до гіршого), в кращому випадку / від кращих / …
zum General befördern, zum ersten/zweiten/letzten Mal  до загального, до першого/другого/останнього разу
zur See fahren, zur Verantwortung rufen  їхати на море, притягнути до відповідальності

 • Приєднання у розмовній формі може також бути обов’язковим, але не вживається в літературній та письмовій формі:

BEISPIEL

aufs Land fahren — їхати до сільської місцевості
für jemanden durchs Feuer gehen  для когось пройти через вогонь
fürs Erste  для початку
hinters Licht führen  обдурювати
jemanden übers Ohr hauen — “проїхатись” комусь по вухах
ums Leben kommen/bringen  померти, вбити

BEISPIEL

die Freude am Spielen — радість від гри
immer nur ans Arbeiten denken  завжди думати тільки про роботу
beim Putzen helfen  допомога при прибиранні
im Sterben liegen  вмирає
ins Schleudern geraten — скидати
vom Segeln träumen  мріяти про вітрильний спорт
etwas zum Lachen — щось для усмішок

BEISPIEL

am besten — найкращий
am schönsten  найкрасивіший
am liebsten  краще всього

 • З власними назвами, які вживаються з артиклем Eigennamen mit Artikel

BEISPIEL

am Rhein — на Рейні
ans Mittelmeer fahren (рідко (seltener): an das Mittelmeer) — їхати до Середземномор’я
beim Matterhorn — на Маттерхорні
im Schwarzwald  у Шварцвальді
eine Reise ins Burgund (рідко (seltener): in das Burgund)  поїздка до Бургундії
vom Schwarzwald bis zum Bodensee  від Шварцвальда до Боденського озера
das Verhältnis zur Schweiz  відносини до Швейцарії

 • З датою та іншими часами Datums- und andere Zeitangaben

BEISPIEL

am fünften Juni  п’ятого червня
vom ersten bis (zum) dritten Oktober — з першого до третього жовтня
am Montag  в понеділок
im Juni  в червні
im Herbst — восени
am gleichen Tag — в той же день

Але коли наголошується betont:
An dem Montag hatten wir frei. — У понеділок у нас був вихідний.

ОБ’ЄДНАННЯ НЕМОЖЛИВО

VERSCHMELZUNG UNMÖGLICH

 • Якщо артикль підкреслюється, наголошується Artikel betont

Коли артикль можна замінити і пояснити займенником цей dieser чи той jener.

BEISPIEL

Wir hatten ausgerechnet an dem Montag keine Zeit. — У нас просто не було часу в понеділок.
An das Ereignis erinnere ich mich noch sehr gut!  Я дуже добре пам’ятаю цю подію!
Bei dem Bäcker kaufen wir bestimmt kein Brot.  В пекаря, ми звичайно, не будемо купувати хліб.
In das Kino würde er nie gehen.  У кіно він ніколи не піде.
Wir konnten ihn in dem Zustand nicht alleine weggehen lassen.  Ми не могли залишити його в цьому стані піти одного.
Wir lassen uns von dem Mann nichts vorschreiben.  Ми не очікуємо нічого від людини.
Hat noch jemand etwas zu dem Thema zu sagen? — Має ще хто-небудь щось сказати на цю тему?
Zu der Zeit war ich noch nicht bereit. — У той час я ще не був готовий.

 • Якщо пояснює відносне підрядне речення наступним чином erläuternder Relativsatz

Коли артикль можна замінити одним займенником.

BEISPIEL

Sie trafen sich an dem Tag, den sie schon lange vorher vereinbart hatten. — Вони зустрілися в той день, в котрий вони домовилися задовго до того.
Wir kaufen das Brot bei dem Bäcker, der kürzlich seinen Laden renoviert hat. — Ми купуємо хліб  в пекаря, який нещодавно відремонтував свій магазин.
Er wohnt in dem Dorf, das man dort in der Ferne sieht.  Він живе в селі, яке можна побачити на відстані.
Geht zu der Frau, die dort drüben steht! — Іди до жінки, що стоїть там!

Присвійні артиклі в німецькій мові
Форми німецьких артиклів