Project Description

Рефлексивні дієслова в німецькій мові

Reflexive Verben

Що таке зворотні дієслова?

reflexive Verben

 • Є справжні echte і несправжні unechte рефлексивні дієслова reflexive Verben:

 • Рефлексивні дієслова reflexive Verben потребують додаткового рефлексивного займенника Reflexivpronomen.

 • Рефлексивний означає зворотній rückbezüglich.

 • Рефлексивний займенник Reflexivpronomen посилається на підмет (суб’єкт) Subjekt у реченні.

 • Є справжні echte і несправжні unechte рефлексивні дієслова reflexive Verben:

Рефлексивний займенник в німецькій мові

Reflexivpronomen

Personalpronomen Reflexivpronomen
Akkusativ Dativ
я ich mich мене mir мені
ти du dich тебе dir тобі
він er/вона sie/воно es sich себе sich собі
ми wir uns нас uns нам
ви ihr euch вас euch вам
вони sie/ Ви Sie sich їх sich їм

Справжні рефлексивні дієслова

echte reflexive Verben

 • Справжнє рефлексивне дієслово завжди рефлексивне.

 • Не можна замінити або пропустити рефлексивний займенник.

 • Після нього ми не можемо запитати.

 • Рефлексивний займенник Reflexivpronomen не можна пропустити, або залишити речення без нього.

ПРИКЛАД

Ich konzentriere mich (auf den Unterricht). – Я зосереджуюся (на уроці).

Неможливо «сконцентруватися» без використання зворотнього займенника. В цьому реченні, за допомогою такого займенника, ми вказуємо на себе.

У словниках Wörterbuch ці слова зазвичай позначаються символами s. konzentrieren або sich konzentrieren.

Навіть якщо дієслово Verb не є рефлексивним в нашій рідній мові Muttersprache, тут слід використовувати рефлексивний займенник, бо німецька дуже точна.

#golernen

Несправжні рефлексивні дієслова

unechte reflexive Verben

 • Несправжнє рефлексивне дієслово unechtes reflexives Verb можна використовувати рефлексивно reflexiv або не рефлексивно.

 • Воно завжди залежить від змісту речення.
 • Ми можемо запитати.

 • Таке дієслово може також посилатися на об’єкт Objekt замість суб’єкта Subjekt і тоді воно також не рефлексивне.

ПРИКЛАД

Ich wasche mich– Я вмиваюся.
(Тут дієслово рефлексивно, оскільки воно відноситься до суб’єкта Subjekt. → Тут потрібний рефлексивний займенник.)

Ich wasche meine Hände. – Я вимиваю руки.
(Тут дієслово не рефлексивно, тому що НЕ відноситься до суб’єкта Objekt, а до об’єкта Subjekt “Hände руки“. → Тут не потрібно рефлексивного займенника.)

Рефлексивний займенник в давальному чи знахідному відмінках

Reflexivpronomen im Dativ oder Akkusativ

Переважно:

Reflexsivpronomen im Akkusativ Reflexsivpronomen im Dativ
Якщо в реченні є тільки об’єкт Objekt,
то тоді вживаємо знахідний відмінок Akkusativ
Приклад:
Ich wasche mich. – Я миюся.
Якщо в реченні є два об’єкти Objekte,
то тоді вживаємо давальний відмінок Dativ
Приклад:
Ich wasche mir die Hände.
– Я вимиваю руки.
 • Виняток Ausnahme: Дієслово використовує конкретний відмінок:

 • НАПРИКЛАД:

  Der Mann gibt dem Kind jetzt den Ball. – Чоловік дає тепер дитині м’яч.
  der Mann → називний відмінок Nominativ , dem Kind – давальний Dativ, den Ball – знахідний Akkusativ
  Це змушує нас використовувати конкретний відмінок відносно об’єкта.

Порядок слів в реченні

Wortstellung

В головному реченні Hauptsatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Ich wasche mich heute Abend.
Я помию мене сьогодні ввечері.

В питальному реченні Fragesatz:

Position 1 Position 2 Position 3
Wäschst du dich heute Abend?
Вимиєш ти тебе сьогодні ввечері?

В додатковому реченні Nebensatz:

Ich dusche mich jetzt nicht, …- головне речення Hauptsatz.

Position 1 Position 2 Position 3
…, weil ich mich heute Abend waschen werde.
тому що я мене сьогодні ввечері буду мити

Тільки дієслово Verb посувається назад.
Рефлексивний займенник Reflexivpronomen залишається на своїй позиції – Position 3.

З модальними Modalverben і допоміжними Hilfsverben дієсловами:

Position 1 Position 2 Position 3
Ich kann mich heute Abend waschen.
Я можу мене сьогодні ввечері помити.
Ich habe* mich heute Abend gewaschen.
Я маю мене сьогодні ввечері помив.
 • Запам’ятайте:

 • це буквальний переклад слова в правильній граматичній конструкції, тому український змістовний переклад буде відрізнятися, ми пропустимо це слово. Переклад українською: я помив себе сьогодні ввечері.

  Чому так відбувається пригадаємо з таблиці сталих конструкцій в німецькій мові: Таблиця нерегулярних дієслів Unregelmäßige Verben

Відмінювання сильних дієслів
Роздільні і нероздільні дієслова