Project Description

Розділ: Займенник – Pronomen

Зворотній займенник

Reflexivpronomen

Зворотні займенники в німецькій мові

Reflexivpronomen

У німецькій мові є один-єдиний зворотній займенникsich від якого ми завжди відштовхуємося при побудові зворотнього речення. Форма sich використовується в німецькій мові для третьої особи однини в інфінітиві Infinitiv, а в першій і в другій особі використовують відповідні займенники в знахідному Akkusativ і давальному Dativ відмінках:

Знахідний відмінок Akkusativ Давальний відмінок Dativ
Ich wasche mich
du wäschst dich
er (sie, es) wäscht sich
Wir waschen uns
ihr wascht euch
sie/Sie waschen sich
Ich kaufe mir Hefte
du kaufst dir Hefte
er (sie, es) kauft sich Hefte
Wir kaufen uns Hefte
ihr kauft euch Hefte
sie/Sie kaufen sich Hefte

Infinitiv інфінітив в німецькій мові – це особлива форма німецького дієслова (поряд з формою простого минулого часу Präteritum і другим дієприкметником Partizip II), яка виражає дію або стан узагальнено без зарахування його до тієї особи, яка цю дію виконує, тобто «у вигляді абстракції». Має два види – Інфінітив Infinitiv I і Інфінітив Infinitiv II.

#golernen
 • Якщо в першому випадку sich можна перекласти українською, як себе

ПРИКЛАД

Ich wasche michЯ вмиваюся (умиваю себе)

 • то в другому випадку (в давальному відмінку Dativ з доповненням в знахідному відмінку Akkusativ)
  sich вже буде перекладатися, як собі

ПРИКЛАД

Ich kaufe mir Hefte. – Я купив собі зошити.

 • Вибір відмінка залежить від конкретного дієслова Verb, але знахідний відмінок Akkusativ зустрічається частіше.

 • У переважній більшості випадків sich зустрічається в складі зворотнього дієслова Reflexive Verben – тобто дієслів, що передають дії, які спрямовані, головним чином, на сам суб’єкт. Саме тому німці часто називають такі дієслова Sich-Verben. Вищенаведений приклад вживання зворотнього займенника, який ми бачимо в таблиці sich є типовим.

ПРИКЛАД

Ich kaufe mir Hefte. – Я купив собі зошити.
Wir waschen uns – Ми миємося (дослівний переклад: Ми миємо нас).

 • Зворотність одних і тих самих дієслів Verben в німецькій та українській мовах іноді не збігається, тобто зворотнє дієслово в одній мові може бути не таким в іншій: sich merken – запам’ятовувати.

 • Проте, іноді трапляються дієслова, що вживаються з sich, але при цьому взагалі не є зворотніми. До таких, зокрема, відносяться:

  sich umarmen – обніматися (тобто обніматися не самому з собою, а з кимось іншим) або sich verstehen – розуміти один одного,

 • а також неперехідні дієслова:

  sich befinden – знаходитися.

 • Займенник sich також здатний наділити дієслово пасивним сенсом:

  Das Tor offnet sich. – Ворота відкриваються, а в безособових реченнях з es несе узагальнене-безособове змістовне навантаження.

ПРИКЛАД

Auf diesem Stuhl sitzt es sich bequem. – На цьому стільці зручно сидіти.

Зворотній займенник розташовується змінної частини присудка

 • Якщо речення розповідного характеру, то взаємний займенник Reflexivpronomen розташовується після змінної частини присудка Prädikat.

ПРИКЛАД

Die Kinder interessieren sich für dieses Spiel. – Діти цікавляться цією грою.

 • Якщо порядок слів у реченні зворотній, то можливі такі варіанти:

 • Якщо роль підмета Subjekt в реченні відіграє іменник Substantiv, то і в цьому випадку sich займає позицію за змінною частиною присудка Prädikat:

ПРИКЛАД

Heute interessieren sich alle Kinder für dieses Spiel. – Сьогодні всі діти цікавляться цією грою.

 • Якщо роль підмета Subjekt в реченні відіграє особовий займенник Personalpronomen, то воно розташовується відразу ж після присудка Prädikat, а sich ставиться лише після особового займенника.

ПРИКЛАД

Heute interessieren sie sich für dieses Spiel. – Сьогодні вони цікавляться цією грою.

 • У випадку, коли sich вживається в питальних реченнях без питального слова, тоді підмет Subjekt, який виражений особовом займенником Personalpronomen, ставиться перед зворотнім займенником Reflexivpronomen.

ПРИКЛАД

Interessieren sich die Kinder für dieses Spiel? – Чи цікавляться діти цією грою?
Interessieren sie sich für dieses Spiel? – Чи цікавляться вони цією грою?

 • У підрядних реченнях розміщення зворотнього займенника Reflexivpronomen теж залежить від того, чим саме виражений підмет Subjekt: якщо підмет виявляється іменником Substantiv, то sich йде одразу ж після союзу, а якщо особовим займенником – то спершу йде підмет Subjekt.

ПРИКЛАД

Er ist glücklich, dass sich die Kinder für dieses Spiel interessieren. – Він щасливий, що діти цікавляться цією грою.
Er ist glücklich, dass sie sich für dieses Spiel interessieren – Він щасливий, що вони цікавляться цією грою.

 • В інфінітивному звороті sich знаходиться на початку, а дієслово Verb – в кінці.

ПРИКЛАД

Sie hat niemals aufgehört, sich für dieses Spiel zu interessieren. – Він ніколи не переставав цікавитися цією грою.

Відмінювання зворотнього займенника Reflexivpronomen

 • Коли зворотний займенник Reflexivpronomen використовується в якості взаємнного займенника Reziprokpronomen.

 • В німецькій мові деякі дієслова Verben з зворотнім займенником sich вживаються в сенсі einander.
  У таких випадках мова теж йде про взаємні займенники.

ПРИКЛАД

Приклад речення з sich, як взаємного займенника Reziprokpronomen:

Sie begegneten sich beim Einkaufen. – Вони познайомилися під час шопінгу.

Однина (Singular) Einzahl
3. Person
1. Person 2. Person Чол.р.
Maskulinum
Жін.р.
Femininum
Сер.р.
Neutrum

Називний
відмінок
Nominativ

Знахідний
відмінок
Akkusativ

mich

dich sich

sich

sich

Давальний
відмінок
Dativ

mir

dir sich

sich

sich

Родовий
відмінок
Genitiv

meiner

deiner seiner

ihrer

seiner

Підказка: На які питання відповідають відмінки в німецькій мові?

Множина (Plural) Mehrzahl
1. Person 2. Person 3. Person

Називний відмінок
Nominativ

Знахідний відмінок
Akkusativ

uns

euch sich

Давальний відмінок
Dativ

uns

euch sich
Родовий відмінок
Genitiv

unser

euer ihrer
Взаємні займенники
Безособовий займенник es