Зворотні займенники Reflexivpronomen

GoLernen » Portfolio » Німецька граматика українською » Зворотні займенники Reflexivpronomen
Зворотні займенники Reflexivpronomen2018-05-02T00:05:49+00:00

Project Description

Reflexivpronomen

У німецькій мові є один-єдиний зворотній займенникsich. Форма sich використовується в німецькій мові для третьої особи однини в інфінітиві Infinitiv, а в першій і в другій особі використовують відповідні займенники в знахідному Akkusativ і давальному Dativ відмінках:

Пам’ятка:

Infinitiv Інфінітив в німецькій мові – це особлива форма німецького дієслова (поряд з формою простого минулого часу Präteritum і другим дієприкметником Partizip II), яка виражає дію або стан узагальнено без зарахування його до тієї особи, яка цю дію виконує, тобто «у вигляді абстракції». Має два види – Infinitiv I і Infinitiv II.

Розділи граматики німецької мови розраховані для самостійної екзаменаційної підготовки.

Час Zeit – 4 хвилини

Візитів Besuche – 972K

Локація Standort – Німецька граматика

Знахідний відмінок AkkusativДавальний відмінок Dativ
Ich wasche mich
du wäschst dich
er (sie, es) wäscht sich
Wir waschen uns
ihr wascht euch
sie/Sie waschen sich
Ich kaufe mir Hefte
du kaufst dir Hefte
er (sie, es) kauft sich Hefte
Wir kaufen uns Hefte
ihr kauft euch Hefte
sie/Sie kaufen sich Hefte

Якщо в першому випадку sich можна перекласти українською, як «себе» – Ich wasche mich – Я вмиваюся (умиваю себе), то в другому випадку (в давальному відмінку Dativ з доповненням в знахідному відмінку Akkusativ) Sich вже буде перекладатися, як «собі» – Ich kaufe mir Hefte. – Я купив собі зошити.

Вибір відмінка залежить від конкретного дієслова Verb, але знахідний відмінок Akkusativ зустрічається частіше.

У переважній більшості випадків sich зустрічається в складі зворотнього дієслова Reflexive Verben – тобто дієслів, що передають дії, які спрямовані, головним чином, на сам суб’єкт. Саме тому німці часто називають такі дієслова Sich-Verben. Вищенаведений приклад вживання зворотнього займенника, який ми бачимо в таблиці sich є типовим: Wir waschen uns – Ми миємося (дослівний переклад: Ми миємо нас).

Зворотність одних і тих самих дієслів в німецькій та українській мовах іноді не збігається, тобто зворотнє дієслово в одній мові може бути не таким в іншій: sich merken – запам’ятовувати.

Проте, іноді трапляються дієслова, що вживаються з sich, але при цьому взагалі не є зворотніми. До таких, зокрема, відносяться:

sich umarmen – обніматися (тобто обніматися не самому з собою, а з кимось іншим) або sich verstehen – розуміти один одного,

а також неперехідні дієслова:

sich befinden – знаходитися.

Займенник sich також здатний наділити дієслово пасивним сенсом: Das Tor offnet sich. – Ворота відкриваються, а в безособових реченнях з es несе узагальнене-безособове змістовне навантаження: Auf diesem Stuhl sitzt es sich bequem. – На цьому стільці зручно сидіти.

Якщо речення розповідного характеру, то взаємний займенник розташовується після змінної частини присудка Prädikat:

Die Kinder interessieren sich für dieses Spiel. – Діти цікавляться цією грою.

Якщо порядок слів у реченні зворотній, то можливі два варіанти:

 • Якщо роль підмета Subjekt в реченні відіграє іменник, то і в цьому випадку sich займає позицію за змінною частиною присудка Prädikat:

  Heute interessieren sich alle Kinder für dieses Spiel. – Сьогодні всі діти цікавляться цією грою.

 • Якщо роль підмета Subjekt в реченні відіграє особовий займенник Personalpronomen, то воно розташовується відразу ж після присудка Prädikat, а sich ставиться лише після особового займенника:

  Heute interessieren sie sich für dieses Spiel. – Сьогодні вони цікавляться цією грою.

 • У випадку, коли sich вживається в питальних речень без питального слова, тоді підмет Subjekt, який виражений особовом займенником Personalpronomen, ставиться перед зворотнім займенником:

  Interessieren sich die Kinder für dieses Spiel? – Чи цікавляться діти цією грою?

  Interessieren sie sich für dieses Spiel? – Чи цікавляться вони цією грою?

 • У підрядних реченнях розміщення зворотнього займенника теж залежить від того, чим саме виражений підмет Subjekt: якщо підмет виявляється іменником, то sich йде одразу ж після союзу, а якщо особовим займенником – то спершу йде підмет Subjekt:

  Er ist glücklich, dass sich die Kinder für dieses Spiel interessieren. – Він щасливий, що діти цікавляться цією грою.

  Er ist glücklich, dass sie sich für dieses Spiel interessieren – Він щасливий, що вони цікавляться цією грою.

 • В інфінітивному звороті sich знаходиться на початку, а дієслово – в кінці:

  Sie hat niemals aufgehört, sich für dieses Spiel zu interessieren. – Він ніколи не переставав цікавитися цією грою.

Коли зворотний займенник Reflexivpronomen використовується в якості взаємнного займенника Reziprokpronomen

В німецькій мові деякі дієслова Verben з зворотнім займенником sich вживаються в сенсі einander. У цих випадках мова йде про взаємні займенники

Приклад речення з sich, як взаємного займенника Reziprokpronomen: Sie begegneten sich beim Einkaufen. – Вони познайомилися під час шопінгу.

Як відмінюється зворотній заменник Reflexivpronomen?

Однина (Singular) Einzahl
3. Person
1. Person2. PersonЧол.р. MaskulinumЖін.р. FemininumСер.р. Neutrum

Називний відмінок
Nominativ

Знахідний відмінок
Akkusativ

mich

dichsich

sich

sich

Давальний відмінок
Dativ

mir

dirsich

sich

sich

Родовий відмінок
Genitiv

meiner

deinerseiner

ihrer

seiner

Підказка: На які питання відповідають відмінки в німецькій мові?

Множина (Plural) Mehrzahl
1. Person2. Person3. Person

Називний відмінок
Nominativ

Знахідний відмінок
Akkusativ

uns

euchsich

Давальний відмінок
Dativ

uns

euchsich
Родовий відмінок
Genitiv

unser

euerihrer

Ця тема тісно зв’язана з темою: Взаємний займенник Reziprokpronomen

Leave A Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Цей сайт використовує файли cookie. Ok