Німецька Граматика

Все просто і доступно. Всі тонкощі німецької граматики.

Проблеми з граматикою німецької мови? Буває! Ми також їх мали.

Тому, тут зібрали всі теми Deutsche Grammatik українською мовою. Прямо з Німеччини сюди на сайт!

Ми пишемо і доповнюємо граматику, дякуємо за підтримку!

Володіння мовою, рідною чи іноземною – це, перш за все, грамотне використання граматики. Вам непотрібно додаткових знань, щоб все зрозуміти. Все розкладено за темами, що дозволить зануритись в граматику послідовно і поступово. Тут все підходить, як для початківців так і для тих, хто хоче вдосконалити свій рівень знанаь. Є багато граматичних моментів в яких путаються навіть самі німці, але ми маємо можливість вивчити все.

За допомогою такого методу, в майбутньому, можна спокійно продовжити вчитись самостійно чистою німецькою мовою.

Як вчитись самостійно і на що звернути увагу?

#golernen

 • Наш метод – толкове пояснення українською. Без “відриву” від німецької мови! Тобто, вчимо німецьку так, щоб можна було спокійно продовжити навчання в німецькій школі чи інституті Німеччини.

 • Як можна добитися такого результату?

  Наприклад:

  • Називний Nominativ, Знахідний Akkusativ
  • Артикль не вживається, якщо перед іменником стоїть якийсь займенник Pronomen, бо займенник…
 • … займенник … – такого кольору посилання для додаткової інформаціїї чи з’єднаної теми.

 • Таким кольором виділено слова та визначення німецькою мовою, для кращого самостійного вивчення.

 • Переклад німецького тексту українською мовою такого кольору.

 • Дуже важлива інформація — такого кольору.

 • Ми використовуємо різні кольори для пояснення, щоб викликати у вас асоціації з певним кольором, для кращого запам’ятовування німецької граматики.

 • Це те саме, коли ви самостійно підкреслюєте текст у зошиті, – ми це вже зробили за вас!

Артикль

Ar­ti­kel

Артикль | Der Artikel | (DER DIE DAS)
Визначення роду іменника за значенням | Genusbestimmung durch Bedeutung
Таблиця визначення роду іменника за допомогою суфіксів | Genusbestimmung durch Nachsilben
Означений, неозначений та Нульовий артикль | Bestimmte, unbestimmte und Nullartikel
Негативний артикль | Negativartikel KEIN
Присвійний артикль | Possessivartikel
Злиття означеного артикля з прийменником | Verschmelzung Präposition + Bestimmter Artikel
Форми артиклів | Artikelformen

Іменник

Substantiv

Іменник | Das Substantiv | Nomen
Рід іменників | Das Geschlecht der Substantive. Genus
Відмінки: Nominativ – Називний | Genitiv – Родовий | Dativ – Давальний | Akkusativ – Знахідний
Загальні принципи відмінювання | Deklination. Allgemeine Grundlagen
Відмінювання іменників | Deklination der Substantive
Однина і множина іменників | Singularbildung und Pluralbildung der Substantive
Складні іменники | Komposita | Zusammengesetzte Substantive

Займенник

Pronomen

Займенник / Das Pronomen
Особові займенники / Personalpronomen
Присвійні займенники / Possessivpronomen
Питальні займенники / Fragepronomen
Вказівні займенники / Demonstrativpronomen
Означальні (відносні) займенники / Relativpronomen + Означальні підрядні речення / Relativsätze
Неозначені займенники / Indefinitpronomen
Заперечні займенники / Negativpronomen
Взаємні займенники / Reziprokpronomen
Зворотні займенники / Reflexivpronomen
Безособовий займенник “es” / Das unpersönliche Pronomen “es”

Прикметник

Adjektiv

Прикметник / Adjektiv
Утворення прикметників / Adjektivbildung
Відмінювання прикметників в німецькій мові / Adjektivdeklination
Відмінювання прикметників з означеним артиклем / Schwache Adjektivdeklination mit dem bestimmten Artikel
Відмінювання прикметників з неозначеним артиклем / Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel
Відмінювання прикметників з нульовим артиклем / Starke Adjektivdeklination mit dem Nullartikel
Відмінювання прикметників після присвійного займенника / Deklination der Adjektive nach Possessivpronomen
Субстантивовані прикметники / Substantivierte Adjektive
Закінчення прикметників / Adjektivendungen / Adjektivdeklination
Приставки (префікси) до прикметників (ні, занадто …) un- miß- hoch- / Präfixe mit Adjektiven
Cтупені порівняння прикметників / Die Komparationsstufen der Adjektive

Дієприкметник

Partizip

Дієприкметник / Das Partizip
Дієприкметник теперішнього часу / Partizip I (Partizip Präsens)
Дієприкметник минулого часу / Partizip II (Partizip Perfekt)
Дієприкметник як прикметник / Partizip als Adjektiv

Прислівник

Adverb

Прислівник / Adverb
Прислівники часу / Temporale Adverbien
Місцеві прислівники / Lokale Adverbien
Відмінність між hin і her / Unterschied zw. hin und her
Сполучні прислівники / Konjunktionaladverbien

Числівник

Zahlwort

Числівник / das Zahlwort / das Numerale
Порядкові числівники / Ordnungszahlwörter
Кількісні числівники / Grundzahlen, Kardinalzahlen

Прийменник

Präposition

Прийменник / Die Präposition
Локальні (місцеві) прийменники / Lokale Präpositionen
Часові прийменники / Temporale Präpositionen
Модальні прийменники / Modale Präpositionen
Каузальні прийменники / Kausale Präpositionen
Прийменники з давальним відмінком / Präpositionen mit Dativ
Прийменники з знахідним відмінком / Präpositionen mit Akkusativ
Прийменники з родовим відмінком / Präpositionen mit Genitiv
Прийменники, що варіюють відмінок Akkusativ – Dativ / Wechselpräpositionen

Дієслово

Verb

Дієслово / Das Verb
Особливості відмінювання дієслів / Besonderheiten der Konjugation der Verben
Таблиця неправильних (нерегулярних) дієслів / Unregelmäßige Verben
Відмінювання слабких дієслів / Schwache Verben
Відмінювання сильних дієслів / Starke Verben
Зворотні дієслова / Reflexive Verben
Роздільні і нероздільні дієслова / Trennbare und Untrennbare Verben
Німецькі дієслова з доповненнями / Deutsche Verben mit Ergänzungen
Дієслова з називним відмінком / Verben mit Nominativ. Nominativergänzung
Дієслова з давальним відмінком / Verben mit Dativ. Dativergänzung
Список дієслів з давальним відмінком / Verben mit Dativ
Дієслова з знахідним відмінком / Verben mit Akkusativ. Akkusativergänzung
Список дієслів з подвійним знахідним відмінком / Verben mit zwei Akkusativobjekten
Дієслова з давальним і знахідним відмінками / Verben mit Dativ und Akkusativ
Дієслова з родовим відмінком / Verben mit Genitiv. Genitivergänzung
Дієслова з прийменниками / Verben mit Präpositionen. Präpositionalergänzungen
Модальні дієслова / Modalverben
Німецькі модальні дієслова / Modalverben – wollen – möchten
Вживання допоміжного дієслова werden / Hilfsverb
Вживання допоміжних дієслів haben і sein / Hilfsverben
Наказова форма дієслова / Imperativ
Неозначена форма дієслова / Infinitiv
Дієслова які використовують Infinitiv + ZU / Infinitivsätze
Кон’юнктив 1 / Konjunktiv I
Кон’юнктив 2 / Konjunktiv II

Теперішній час

Präsens

Теперішній час та його утворення / Präsens. Bildung des Präsens
Вживання теперішнього часу / Gebrauch des Präsens

Минулий час

Vergangenheit

Складний минулий час (розмовний) / Perfekt
Простий минулий час (письмовий) / Präteritum
Передминулий час / Plusquamperfekt

Майбутній час

Futur

Майбутній час / Futur I
Майбутній час / Futur II

Пасивний стан

Passiv

Пасивний стан / Passiv
Пасив, що відображає дію / Vorgangspassiv
Пасив, що відображає стан / Das Stativ. Zustandpassiv
Альтернативи пасиву / Passiversatzformen – Alternativen zum Passiv mit Modalverb
Безособовий Пасив / Unpersönliches Passiv

Додатково

Zusätzlich

Частка в німецькій мові / Partikel
Модальні частки / Modalpartikel