Префікси або приставки до прикметників в німецькій мові

2018-10-16T22:46:47+00:00

В німецькій мові префікс Präfix можна вживати з іменниками Substantiven, прикметниками Adjektiven та дієсловами Verben. Отже, як то кажуть нормальною людською мовою, для людей які тільки стикнулися з лінгвістикою:

Закінчення прикметників в німецькій мові

2018-10-07T13:55:44+00:00

Вам потрібно вивчити тільки одну таблицю. Це недивно! Коли ми розмовляємо українською мовою, то напевно рідко хто з нас запитує себе, чи правильно я вживаю закінчення слова за відмінком. Отже, закінчення прикметників в німецькій мові...

Субстантиновані німецькі прикметники

2018-10-05T12:05:43+00:00

Як буде правильно? - Deutsche, Deutscher або Deutschen? Чи скажимо ми - Jugendlicher, Jugendliche або Jugendlichen? Що таке Субстантивація? Наприкладі німецького тексту: Ein Deutscher und eine Deutsche unterhalten sich, der Deutsche spricht also mit der Deutschen...

Відмінювання прикметників після присвійного займенника

2018-10-04T20:55:07+00:00

Deklination der Adjektive nach Possessivpronomen Змішане відмінювання - gemischte Deklination Щоб краще зрозуміти дану таблицю, ви можете пригадати тут, такі теми про прикметник як: Прикметник в німецькій мові та Присвійні займенники в німецькій мові Отже, ми подивиимось як відмінюються прикметники після присвійного займенники Possessivpronomen в німецькій мові за допомогою такої таблиці: [...]

Порядкові числівники в німецькій мові Ordnungszahlwörter

2018-04-19T21:35:07+00:00

Порядкові числівники Ordnungszahlwörter (також Ordinalzahlen і Ordinalia) вживаються в німецькій мові для висловлення послідовності Reihenfolgen та рейтингу Rangfolgen. Порядкові числівники Ordnungszahlen відмінюються deklinierbar і пишуться з маленької букви kleingeschrieben.

Повна таблиця неправильних дієслів німецької мови Unregelmäßige Verben

2018-04-19T21:46:12+00:00

Як змінюється дієслово в третій особі однини 3 Pers. Singular. Тут зібрані всі слова, які потрібні на екзамені B2 з німецької мови. Infinitiv - неозначена форма дієслова, тобто первинна; Präsens / 3 Pers. Singular - теперішній час третьої соби однини; Präteritum / 3 Pers. Singular - форма минулого часу третьої соби...

Відмінювання слабких дієслів Schwache Verben

2018-04-19T21:50:32+00:00

Таблиці з дієсловами haben і sein. Відмінювання дієслів. Отже, у нас є дієслово haben і його відмінювання потрібно просто вивчити напам'ять, ми можемо побачити його сталий відмінок у формі Perfekt, тобто у формі складного минулого часу. У нас є корінь слова, а закінчення виділені зеленим кольором, ці закінчення є...

Особливості відмінювання дієслів Verbkonjugation

2018-04-19T21:42:49+00:00

Слабкі дієслова утворюють саму велику групу дієслів в німецькій мові. Всі слабкі дієслова утворюють форми за правилами. Сильні дієслова і дієслова змішаного відмінювання утворюють власні форми без правил. Це відносно мала група дієслів, яку потрібно просто вивчити. Краще всього зап'ятовувати дієслова з їх основними формами. Від основних форм дієслів утворюються всі решта дієслівні форми німецької мови.

Дієслово в німецькій мові Das Verb

2018-04-19T21:38:45+00:00

Отже, дієслово Das Verb в німецькій мові, це також частина мови Wortart, яка показує діяльність Tätigkeit, процес Vorgang або стан Zustand. Таким чином, форма класифікації дієслів залежить від їх значення Bedeutung. Ми можемо впорядковувати дієслова, класифікувати в означаючі групи Bedeutungsgruppen. 

Відмінювання прикметників з нульовим артиклем

2018-05-02T00:47:32+00:00

Коли прикметник Adjektiv відмінюється після нульового акртикля, тоді мова йде про сильну відміну starken Deklination. Артикль має завдання показати відмінок Kasus. При використанні нульового артикля Nullartikel відсутнє Слово-Артикль Artikelwort, таким чином пропадає сигнал про відмінок Kasussignal. Цей сигнал про відмінкок переймає на себе відмінок прикметника Adjektivdeklination. Закінчення Endung самого прикметника Adjektiv показує нам відмінок Kasus та рід Genus.

Load More Posts