Project Description

Список слів:

1. Akten / Dokumente abheften документи
2. Arbeiter/in, der/die; -/nen працівник
3. arbeitslos sein бути безробітним
4. Auflagen документи
5. Ausländeramt das, -¨er Імміграційна служба
6. Autosattlerei фірма з реставрації автомобілів
7. Bewerbungsschreiben, das лист-звернення
8. Bildung, die освіта
9. blue card (engl.) блакитна карта
10. Bundesagentur für Arbeit Федеральне агентство з працевлаштування
Біржа праці
11. Cabrioletverdecke обшивка кабріолетів
12. Deutschland Німеччина
13. Diplom, das, -e диплом
14. Dokumentation, die, -en документи
15. Einwanderer (der), Immigrant іммігрант
16. Fortbildung, Weiterbildung підвищення кваліфікації
17. hochqualifizierte Arbeitskräfte висококваліфіковані працівники
18. Lebenslauf der резюме
19. Master-Abschluss Майстер (мається на увазі високий ступінь)
20. Patente anmelden патенти зареєструвати
21. Skype-Kontakte haben мати в скайпі контакти
22. Sprachkenntnisse (pl) знання німецької мови
23. Teilzeit неповний робочий день
24. Übersetzung, die переклад
25. Unterlagen, die (Pl.) документи
26. Weiterbildungszertifikate сертифікати підвищення кваліфікації
27. Ziel, das ціль
Завантажити слова PDF