ОДНИНА ІМЕННИКІВ

SINGULAR

 • Відмінювання іменника залежить від його функції в реченні (суб’єкт Subjekt, об’єкт Objekt чи прислівникове визначення adverbiale Definition) і характеризується фіксованими змінами форми (наприклад: додаванням закінчення в Називному відмінку Nominativ однини: der Mann → des Mannes).

 • Отже, першим ділом дивимось на іменник, — ким він є в реченні, а тоді дивимось, як його потрібно провідміняти. І щоб знати, як правильно утворюється однина іменників в німецькій мові потрібно вивчити цю тему.

 • Абстрактні поняття abstrakte Konzepte: der Mut терпіння, das Glück щастя, das Alter вік, das Geld гроші, die Jugend молодість, die Liebe любов.

 • Речовини Substanzen: der Kaffee кава, der Tee чай, die Milch молоко, die Butter масло, das Gold золото, das Leder шкіра, der Regen дощ.

 • Субстантивовані дієслова Substantive Verbendas Laufen біг, das Lernen навчання.

ВСІ ІМЕННИКИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ МОЖНА РОЗДІЛИТИ НА 3 ТИПИ:

 • Іменники, що мають лише число однини. До них відносяться імена речовин і багато абстрактних:

  die Milch молоко, das Fleisch м’ясо, der Schnee сніг; die Kälte холод, die Geduld терпіння.

 • Іменники, що мають тільки форму множини:

  die Leute люди, die Geschwister брати і сестри, die Eltern батьки.

 • Більшість іменників, що мають однину і множину: der Tisch – die Tische, das Kind – die Kinder, die Frau – die Frauen

СУБСТАНТИВОВАНІ ДІЄСЛОВА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

 • Номіналізація або субстантивовані дієслова – це перетворення дієслова Verb (або прикметника Adjektiv) в розряд іменника, можливо, з додаванням або видаленням суфікса.

 • Сюди відносяться:

 • Одиниці міри: 5 Meter Stoff 5 метрів тканини.

 • Збірні іменники означають невизначену безліч (сукупність) предметів або осіб як єдине, неподільне та ціле.

  Вони діляться на групи зі значенням сукупності: осіб (професура, студентство); тварин (мошкара); рослин (листя, гілля); предметів (апаратура, білизна): das Obst фрукти, das Gepäck багаж, das Geschirr посуд, die Polizei поліція.

Зазвичай в наукових, спеціальних та офіційних текстах міститься багато номіналізованих структур. Вони роблять текст більш стислим і точним. Це необхідно для того, щоб подати читачеві чітко, більш конкретну інформацію науковою мовою. Іншим словом цей термін називається субстантивація.

МНОЖИНА ІМЕННИКІВ

PLURAL

Іменники в німецькій мові мають форму множини Plural, яка утворюється від однини Singular (як і в українській мові):

die Biene — die Bienen (бджола — бджоли).

Іменники змінюються за допомогою суфікса Suffix, або артикля Artikel.

УТВОРЕННЯ ФОРМИ МНОЖИНИ

 • Для утворення множини існує 3 граматичних способи:

 • Артикль, який за відсутності інших граматичних засобів є єдиною ознакою множини іменників:
  das Zimmer — die Zimmer, der Arbeiter — die Arbeiter.

 • Умляутом: der Wald — die Wälder, die Hand — die Hände.

 • Суфікси: -e, -en, -er, -s, а також нульовий суфікс:
  der Tisch — die Tische, die Frau — die Frauen, das Kind — die Kinder, das Handy — die Handys, der Arbeiter — die Arbeiter.

На основі цих суфіксів в німецькій мові виділяються 5 способів утворення множини іменників:

 • За допомогою суфікса -e (з умляутом або без нього);

 • За допомогою суфікса en (без умляута);

 • За допомогою суфікса -er (з умляутом);

 • За допомогою суфікса -s (з умляутом або без нього);

 • Без суфікса (з умляутом або без нього).

Тема досить велика, тому найкраще вивчати множину іменників напам’ять за допомогою словника. А, якщо ти хочеш бути експертом з утворення множини, то нище наведена таблиця з суфіксами і прикладами.
Чоловічий рід der Середній рід das Жіночий рід die
 1. Характерний суфікс: -e

а). Більшість іменників отримують умлаут:
der Gast (гість) — die Gäste (гості),
der Stuhl (стілець) — die Stühle (стільці)

б). Деякі іменники не отримують умлаут:

der Tag (день) — die Tage (дні),
der Hund (собака) — die Hunde (собаки)

в). Інтернаціоналізми з суфіксами (неживе)
-al, -at, -it, -ar, -an, -og, -ent:

der Vokal (голосний) — die Vokale (голосні),

der Kanal (канал) — die Kanäle (канали),

г). Інтернаціоналізми з суфіксами (живе)
-eur, -ier, -an, -al, -är, -ar, -on:

der Ingenieur (інженер) — die Ingenieure (інженери)

1. Характерний суфікс: -er

das Kind (дитина) — die Kinder (діти),
das Lied (пісня) — die Lieder (пісні)

Деякі іменники отримують умляути:

das Buch (книга) — die Bücher (книги)

1. Характерний суфікс: -(e)n

а). Багатоскладові іменники:

(Zeitung — die Zeitungen),

а також іменники з суфіксами

-e, -el, -er:

die Blume (квітка) — die Blumen (квіти),
die Schwester (сестра) — die Schwestern (сестри)

б). Деякі односкладові іменники:

die Frau (жінка) — die Frauen (жінки)

die Form (форма) — die Formen (форми)

в). Інтернаціоналізми з суфіксами -ie, – (t)ät, -tion, -ik, -ur, -anz, -enz, -age, -a:

2. Суфікс -er
der Mann — die Männer
2. Нульовий суфікс

а). Іменники з суфіксами

-er, -en, -el, -sel:

das Ufer — die Ufer, das Mittel — die Mittel

б). Іменники зі зменшено-пестливими суфіксами

-chen, -lein:

das Mädchen — die Mädchen, das Fräulein — die Fräulein

в).Іменники з приставкою -ge і суфіксом -e:

das Gemüse — die Gemüse

2. Суфікс -e (з умляутом)

die Hand — die Hände, die Bank — die Bänke

3. Суфікс -en

а). Іменники з суфіксом e:

der Junge — die Jungen

б). Наступні іменники:

der Mensch — die Menschen,
der Herr — die Herren і т.д.

в). Інтернаціоналізми з суфіксами -ant, -ent, -ist, -et-al, -it, -ot, -loge, -graph, -nom, -soph, -ismus

der Student (студент) — die Studenten (студенти)

3. Суфікс -e

а). Односкладові іменники:

das Jahr — die Jahre

б). Іменники з суфіксом -nis, який пізніше подвоюється:

das Ergebnis — die Ergebnisse

в). Інтернаціоналізми на

-ent, -at, -phon, -ut, -um, -et, -em:

das Problem — die Probleme,

das Institut — die Institute

3. Нульовий суфікс (+ умлаут):

die Mutter — die Mütter,

die Tochter — die Töchter

 4. Нульовий cуффікс

(іменники з суфіксами -el, -er, -en)

der Vater (батько) — die Väter (батьки (чол.рід))

4. Суфікс -(e)n

а). Невелика група іменників типу das Auge

б). Інтернаціоналізми з суфіксами

-um, -ion, -a:

das Museum — die Museen, das Thema — die Themen

 5. Cуфікс -s (запозичених слів)

der Klub — die Klubs

 5. Cуфікс -s (запозичених слів)

das Auto — die Autos

ІМЕННИКИ, ЯКІ МАЮТЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ МНОЖИНИ

 • Назви груп осіб: die Eltern батьки, die Leute люди.

 • Географічні поняття: die Alpen Альпи, die Anden Анди, die Niederlande Нідерланди, die USA США.

 • Іменники, які не ввійшли в групи: die Möbel меблі, die Ferien канікули, die Kenntnisse знання, die Kosten витрати.