Project Description

ОДНИНА ІМЕННИКІВ

SINGULAR

 • Відмінювання іменника залежить від його функції в реченні (суб’єкт Subjekt, об’єкт Objekt чи прислівникове визначення adverbiale Definition) і характеризується фіксованими змінами форми (наприклад: додаванням закінчення в Називному відмінку Nominativ однини: der Mann → des Mannes).

 • Отже, першим ділом дивимось на іменник, — ким він є в реченні, а тоді дивимось, як його потрібно провідміняти. І щоб знати, як правильно утворюється однина іменників в німецькій мові потрібно вивчити цю тему.

Деякі іменники німецької мови мають тільки форму однини, тому, що предмети, які вони позначають не можна порахувати. Це:
 • Абстрактні поняття abstrakte Konzepte: der Mut терпіння, das Glück щастя, das Alter вік, das Geld гроші, die Jugend молодість, die Liebe любов.

 • Речовини Substanzen: der Kaffee кава, der Tee чай, die Milch молоко, die Butter масло, das Gold золото, das Leder шкіра, der Regen дощ.

 • Субстантивовані дієслова Substantive Verbendas Laufen біг, das Lernen навчання.

ВСІ ІМЕННИКИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ МОЖНА РОЗДІЛИТИ НА 3 ТИПИ:

 • Іменники, що мають лише число однини. До них відносяться імена речовин і багато абстрактних:

  die Milch молоко, das Fleisch м’ясо, der Schnee сніг; die Kälte холод, die Geduld терпіння.

 • Іменники, що мають тільки форму множини:

  die Leute люди, die Geschwister брати і сестри, die Eltern батьки.

 • Більшість іменників, що мають однину і множину: der Tisch – die Tische, das Kind – die Kinder, die Frau – die Frauen

Іменники 1-го і 2-го типу (їх ще називають Singulariatantum і Pluraliatantum) не завжди відповідають аналогічним словам української мови.
die Ferien канікули, але die Masern віспа (множина Plural), die Pocken кір (множина Plural).
І, навпаки, die Uhr годинник (однина Singular), die Hose штани (однина Singular).

СУБСТАНТИВОВАНІ ДІЄСЛОВА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Ця тема відноситься до рівня C1 німецької мови.
 • Номіналізація або субстантивовані дієслова – це перетворення дієслова Verb (або прикметника Adjektiv) в розряд іменника, можливо, з додаванням або видаленням суфікса.

 • Сюди відносяться:

 • Одиниці міри: 5 Meter Stoff 5 метрів тканини.

 • Збірні іменники означають невизначену безліч (сукупність) предметів або осіб як єдине, неподільне та ціле.

  Вони діляться на групи зі значенням сукупності: осіб (професура, студентство); тварин (мошкара); рослин (листя, гілля); предметів (апаратура, білизна): das Obst фрукти, das Gepäck багаж, das Geschirr посуд, die Polizei поліція.

Зазвичай в наукових, спеціальних та офіційних текстах міститься багато номіналізованих структур. Вони роблять текст більш стислим і точним. Це необхідно для того, щоб подати читачеві чітко, більш конкретну інформацію науковою мовою. Іншим словом цей термін називається субстантивація.

МНОЖИНА ІМЕННИКІВ

PLURAL

Іменники в німецькій мові мають форму множини Plural, яка утворюється від однини Singular (як і в українській мові):

die Biene — die Bienen (бджола — бджоли).

Іменники змінюються за допомогою суфікса Suffix, або артикля Artikel.

УТВОРЕННЯ ФОРМИ МНОЖИНИ

 • Для утворення множини існує 3 граматичних способи:

 • Артикль, який за відсутності інших граматичних засобів є єдиною ознакою множини іменників:
  das Zimmer — die Zimmer, der Arbeiter — die Arbeiter.

 • Умляутом: der Wald — die Wälder, die Hand — die Hände.

 • Суфікси: -e, -en, -er, -s, а також нульовий суфікс:
  der Tisch — die Tische, die Frau — die Frauen, das Kind — die Kinder, das Handy — die Handys, der Arbeiter — die Arbeiter.

На основі цих суфіксів в німецькій мові виділяються 5 способів утворення множини іменників:

 • За допомогою суфікса -e (з умляутом або без нього);

 • За допомогою суфікса en (без умляута);

 • За допомогою суфікса -er (з умляутом);

 • За допомогою суфікса -s (з умляутом або без нього);

 • Без суфікса (з умляутом або без нього).

Тема досить велика, тому найкраще вивчати множину іменників напам’ять за допомогою словника. А, якщо ти хочеш бути експертом з утворення множини, то нище наведена таблиця з суфіксами і прикладами.
Чоловічий рід der Середній рід das Жіночий рід die
 1. Характерний суфікс: -e

а). Більшість іменників отримують умлаут:
der Gast (гість) — die Gäste (гості),
der Stuhl (стілець) — die Stühle (стільці)

б). Деякі іменники не отримують умлаут:

der Tag (день) — die Tage (дні),
der Hund (собака) — die Hunde (собаки)

в). Інтернаціоналізми з суфіксами (неживе)
-al, -at, -it, -ar, -an, -og, -ent:

der Vokal (голосний) — die Vokale (голосні),

der Kanal (канал) — die Kanäle (канали),

г). Інтернаціоналізми з суфіксами (живе)
-eur, -ier, -an, -al, -är, -ar, -on:

der Ingenieur (інженер) — die Ingenieure (інженери)

1. Характерний суфікс: -er

das Kind (дитина) — die Kinder (діти),
das Lied (пісня) — die Lieder (пісні)

Деякі іменники отримують умляути:

das Buch (книга) — die Bücher (книги)

1. Характерний суфікс: -(e)n

а). Багатоскладові іменники:

(Zeitung — die Zeitungen),

а також іменники з суфіксами

-e, -el, -er:

die Blume (квітка) — die Blumen (квіти),
die Schwester (сестра) — die Schwestern (сестри)

б). Деякі односкладові іменники:

die Frau (жінка) — die Frauen (жінки)

die Form (форма) — die Formen (форми)

в). Інтернаціоналізми з суфіксами -ie, – (t)ät, -tion, -ik, -ur, -anz, -enz, -age, -a:

2. Суфікс -er
der Mann — die Männer
2. Нульовий суфікс

а). Іменники з суфіксами

-er, -en, -el, -sel:

das Ufer — die Ufer, das Mittel — die Mittel

б). Іменники зі зменшено-пестливими суфіксами

-chen, -lein:

das Mädchen — die Mädchen, das Fräulein — die Fräulein

в).Іменники з приставкою -ge і суфіксом -e:

das Gemüse — die Gemüse

2. Суфікс -e (з умляутом)

die Hand — die Hände, die Bank — die Bänke

3. Суфікс -en

а). Іменники з суфіксом e:

der Junge — die Jungen

б). Наступні іменники:

der Mensch — die Menschen,
der Herr — die Herren і т.д.

в). Інтернаціоналізми з суфіксами -ant, -ent, -ist, -et-al, -it, -ot, -loge, -graph, -nom, -soph, -ismus

der Student (студент) — die Studenten (студенти)

3. Суфікс -e

а). Односкладові іменники:

das Jahr — die Jahre

б). Іменники з суфіксом -nis, який пізніше подвоюється:

das Ergebnis — die Ergebnisse

в). Інтернаціоналізми на

-ent, -at, -phon, -ut, -um, -et, -em:

das Problem — die Probleme,

das Institut — die Institute

3. Нульовий суфікс (+ умлаут):

die Mutter — die Mütter,

die Tochter — die Töchter

 4. Нульовий cуффікс

(іменники з суфіксами -el, -er, -en)

der Vater (батько) — die Väter (батьки (чол.рід))

4. Суфікс -(e)n

а). Невелика група іменників типу das Auge

б). Інтернаціоналізми з суфіксами

-um, -ion, -a:

das Museum — die Museen, das Thema — die Themen

 5. Cуфікс -s (запозичених слів)

der Klub — die Klubs

 5. Cуфікс -s (запозичених слів)

das Auto — die Autos

ІМЕННИКИ, ЯКІ МАЮТЬ ТІЛЬКИ ФОРМУ МНОЖИНИ

 • Назви груп осіб: die Eltern батьки, die Leute люди.

 • Географічні поняття: die Alpen Альпи, die Anden Анди, die Niederlande Нідерланди, die USA США.

 • Іменники, які не ввійшли в групи: die Möbel меблі, die Ferien канікули, die Kenntnisse знання, die Kosten витрати.

Відмінювання іменників
Складні іменники