Project Description

ВАЖЛИВИЙ ВСТУП

UNREGELMÄßIGE VERBEN

 • Цю таблицю потрібно просто вивчити, як змінюється дієслово в третій особі однини 3 Pers. Singular і з яким допоміжним дієсловом Hilfsverb вживається.

Тут зібрані усі слова, які потрібно вивчити за період від 0 і до С1
але краще їх знати вже на екзамені B2 з німецької мови.

 • ist (допоміжне дієслово) — це відмінок третьої особи однини дієслова sein.
  hat (допоміжне дієслово) — це відмінок третьої особи однини дієслова haben.

Після кожного дієслова є приклад з перекладом українською мовою, для асоціацій з ситуацією та кращого запам’ятовування.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Наступна таблиця сильних starken і неправильних дієслів unregelmäßigen Verben дає таку додаткову інформацію:

 • brennen
 • essen Akk
 • helfen Dat
 • Mein Onkel hilft meiner Tante.  Мій дядько допомагає моїй тітці.
 • Дієслово Verbhelfen” має доповнення Називного відмінку Nominativ-Ergänzung і доповнення Давального відмінку Dativ-Ergänzung.

 • schreiben (Dat) Akk
 • befehlen Dat Akk / Inf.
 • Er befiehlt es mir.  Він наказує мені. / Er befiehlt mir, die Tür zuzumachen.  Він наказує мені закрити двері.
 • Дієслово Verbbefehlen” має один Знахідний відмінок Akkusativ-Ergänzung чи Інфінітивне доповнення Infinitiv-Ergänzung.

 • leiden an
 • beginnen mit / Inf.
 • Wir beginnen jetzt mit dem Test. — Тепер ми починаємо тест. / Wir beginnen jetzt (damit), den Test zu schreiben. — Ми зараз починаємо писати тест.
 • Дієслово Verbbeginnen” має прийменникове доповнення Präpositional-Ergänzung і / чи Інфінітивне доповнення Infinitiv-Ergänzung.

 • bleiben Situativ
 • Ich bleibe heute zu Hause.  Я сьогодні залишаюсь вдома.
 • Дієслово Verbbleiben” має ситуаційне доповнення Situativ-Ergänzung.

 • gehen Direktiv
 • Ich gehe heute Abend in die Disko.  Cьогодні ввечері я йду на дискотеку.
 • Дієслово Verbgehen” має директивне доповнення Direktiv-Ergänzung, тобто напрямок або ціль застосування дієслова.

ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

UNREGELMÄSSIGE VERBEN — НЕРЕГУЛЯРНІ НІМЕЦЬКІ ДІЄСЛОВА

Infinitiv Präsens
3 Pers. Singular
Präteritum
3 Pers. Singular
Hilfsverb +
Partizip II
3 Pers. Singular
abfahren er fährt ab fuhr ab ist abgefahren
Der Bus fährt um 09.12 Uhr ab.
Автобус відправляється о 09.12 годині.
abfliegen er fliegt ab  flog ab ist abgeflogen
Das Flugzeug ist pünktlich abgeflogen.
Літак вилетів пунктуально.
abgeben er gibt ab gab ab hat abgegeben
Wir gaben Flaschen und Schirme am Eingang ab.
Ми віддали пляшки та парасольки біля входу.
abhängen es hängt ab hing ab hat abgehangen
Es hängt von der Situation ab, wie schnell die Zeit vergeht.
Це залежить від ситуації, як швидко летить час.
abheben er hebt ab hob ab hat abgehoben
Mit einer Kreditkarte können sie weltweit Geld abheben.
За допомогою кредитної картки ви можете зняти гроші по всьому світу.
ablesen er liest ab las ab hat abgelesen
Sie hat die Stichworte abgelesen.
Вона прочитала ключові слова.
abnehmen er nimmt ab nahm ab hat abgenommen
Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen ab.
Ми позбавимо Вас від турбот.
abraten er rät ab riet ab hat abgeraten
Freunde haben Ihr abgeraten.
Друзі відрадили (від цього).
abschließen er schließt ab schloss ab hat abgeschlossen
Hast du die Tür abgeschlossen?
Ти закрив двері?
abziehen er zieht ab zog ab ist abgezogen
Er zog mit seiner Beute ab.
Він пішов із своєю здобиччю.
anbieten er bietet an bot an hat angeboten
Hast du ihm einen Kaffee angeboten?
Ти запропонував йому каву?
anfangen er fängt an fing an hat angefangen
Eva hat angefangen zu arbeiten.
Єва почала працювати.
angehen es geht an ging an ist angegangen
Was ich mache, geht doch keinen etwas an!
Те, що я роблю, нікому не важливо!
anhaben er hat an hatte an hat angehabt
Was hatten Sie gestern an?
Що у Вас було вчора?
ankommen er kommt an kam an ist angekommen
Wann bist du angekommen?
Коли ти прибув?
anlassen er lässt an ließ an hat angelassen
Er hat die Schuhe angelassen.
Він почав носити взуття.
annehmen er nimmt an nahm an hat angenommen
Er hat das Päckchen angenommen.
Він прийняв пакетик (посилочку).
anrufen er ruft an rief an hat angerufen
Meine Eltern haben angerufen.
Мої батьки зателефонували.
anschließen er schließt an schloss an hat angeschlossen
Lisa hat den Computer angeschlossen.
Ліза підключила комп’ютер.
ansehen er sieht an sah an hat angesehen
Er sieht das Beispiel an.
Він дивиться на приклад.
anstehen er steht an stand an hat/ist angestanden
Die Leute standen geduldig an.
Люди терпеливо стояли.
anziehen (sich) er zieht an zog an hat angezogen
Andreas hat sich die Jacke angezogen.
Андреас одягнув на себе піджак.
auffallen er fällt auf fiel auf ist aufgefallen
Seine Stimme fiel wirklich allen auf.
Його голос справді привернув увагу кожного.
aufgeben er gibt auf gab auf hat aufgegeben
Er gab bei Problemen nie auf.
Він ніколи не відмовлявся від проблем.
aufhängen er hängt auf hing auf hat aufgehängt
Er hängt das Plakat auf.
Він вішає плакат.
aufhalten er hält auf hielt auf hat aufgehalten
Keiner kann ihn aufhalten.
Ніхто не може cтримати його.
aufladen er lädt auf lud auf hat aufgeladen
Sie können den Geldkarten-Chip am Automaten aufladen.
Ви можете заряджати чіп готівкової картки в автоматі.
aufschlagen er schlägt auf schlug auf hat aufgeschlagen
Haben Sie das Buch aufgeschlagen?
Ви відкрили книгу?
aufschreiben er schreibt auf schrieb auf hat aufgeschrieben
Wir haben die Adresse nicht aufgeschrieben.
Ми не записали адресу.
aufstehen er steht auf stand auf ist aufgestanden
Heute bin ich um 11 Uhr aufgestanden.
Сьогодні я встав о 11 годині.
auftreten er tritt auf trat auf ist aufgetreten
Der Schauspieler tritt in einem Theaterstück auf.
Актор виступає в спектаклі.
aufwachsen er wächst auf wuchs auf ist aufgewachsen
Ole ist in Hamburg aufgewachsen.
Оле виріс у Гамбурзі.
ausdenken sich er denkt aus dachte aus hat ausgedacht
Ich habe mir ein Spiel ausgedacht.
Я придумав собі гру.
ausgeben er gibt aus gab aus hat ausgegeben
Sie gibt viel für ihre Haustiere aus.
Вона багато віддає своїм домашнім тваринам.
ausgehen er geht aus ging aus ist ausgegangen
Wir sind gestern noch ausgegangen.
Ми ще вчора вийшли.
ausgleichen er gleicht aus glich aus hat ausgeglichen
Schüler können ihre Schwächen ausgleichen.
Студенти можуть зрівняти свої слабкі місця.
aushalten er hält aus hielt aus hat ausgehalten
Ich kann den Lärm nicht aushalten.
Я не можу витримати шум.
auskennen sich er kennt aus kannte aus hat ausgekannt
Er kannte sich hier gut aus.
Він добре обізнаний тут.
ausladen er lädt aus lud aus hat ausgeladen
Er hat die Möbel ausgeladen.
Він вивантажив меблі.
ausleihen er leiht aus lieh aus hat ausgeliehen
Sie hat die Schuhe ausgeliehen.
Вона позичила взуття.
ausschlafen er schläft aus schlief aus hat ausgeschlafen
In den Ferien habe ich immer ausgeschlafen.
Під час вихідних (свят) я завжди спав.
aussehen er sieht aus sah aus hat ausgesehen
Im Internet hat der Pulli toll ausgesehen.
Светр (кофта) виглядав в інтернеті чудово.
aussprechen er spricht aus sprach aus hat ausgesprochen
Wie spricht man das aus?
Як вимовляти це?
aussteigen er steigt aus stieg aus ist ausgestiegen
Wo sind Sie denn ausgestiegen?
Де Ви вийшли?
aussterben er stirbt aus starb aus ist ausgestorben
Viele Tiere sind ausgestorben.
Багато тварин вимерли.
ausziehen er zieht aus zog aus hat ausgezogen
Alle haben die Schuhe ausgezogen.
Всі зняли черевики.
ausziehen er zieht aus zog aus ist ausgezogen
Sie zogen aus dem Haus aus.
Вони виїхали з будинку.
backen Dat – Akk er backt/bäckt backte/buk hat gebacken
Wir haben Brot gebacken.
Ми пекли хліб.
bedenken er bedenkt bedachte hat bedacht
Man muss diesen Punkt auch bedenken.
Треба також подумати над цим питанням.
begeben sich er begibt begab hat begeben
Er begibt sich auf Entdeckungsreise.
Він відправляється в експедицію.
befehlen Dat – Akk / Inf. er befiehlt befahl hat befohlen
Den Soldaten wurde befohlen, die Brücke zu sprengen.
Солдатам було наказано підірвати міст.
beginnen mit / Inf. er beginnt begann hat begonnen
Das Konzert begann um 22 Uhr.
Концерт розпочався о 22 годині.
beißen Akk er beißt biss hat gebissen
Ich habe mir beim Essen auf die Zunge gebissen.
Я прикусив язика під час їжі.
bergen Akk er birgt barg hat geborgen
Das Getreide vor dem Unwetter bergen.
Зерно рятувати перед бурею.
behalten er behält behielt hat behalten
Sie können das Geld behalten.
Ви можете тримати гроші.
bekommen er bekommt bekam hat bekommen
Hast du meine E-Mail bekommen?
Ти отримав мого електронного листа?
benehmen sich er benimmt sich benahm hat benommen
Er hat sich wie ein Star benommen.
Він поводився як зірка.
beraten er berät beriet hat beraten
Eine Freundin hat mich gut beraten.
Подруга добре порадила мені.
beschließen er beschließt beschloss hat beschlossen
Politiker beschlossen, besser zusammenzuarbeiten.
Політики вирішили працювати разом краще.
beschreiben er beschreibt beschrieb hat beschrieben
Er hat seine Erfahrungen beschrieben.
Він описав свій досвід.
besitzen er besitzt besaß hat besessen
Frau Isse besaß allein drei Autos.
Пані Іссе одна володіла трьома автомобілями.
bestehen er besteht bestand hat bestanden
Erik hat die Prüfung bestanden.
Ерік здав (склав) іспит.
betragen er beträgt betrug hat betragen
Die Gebühren für das Telefon betragen 2 € am Tag.
Плата за телефон становить 2 € в день.
betreiben er betreibt betrieb hat betrieben
Sie haben viel Aufwand betrieben.
Ви доклали багато зусиль.
betrügen Akk er betrügt betrog hat betrogen
Niemand kann nachprüfen ob man bezahlt oder betrügt.
Ніхто не може перевірити, чи людина платить чи обманює.
beweisen er beweist bewies hat bewiesen
Er bewies, dass man vieles schaffen kann.
Він довів, що людина може багато досягнути.
bewerben sich er bewirbt bewarb hat beworben
Sie hat sich um die Stelle beworben.
Вона подала заявку на роботу.
beziehen er bezieht bezog hat bezogen
Worauf beziehen Sie sich?
Що Ви маєте на увазі?
biegen Akk er biegt bog hat gebogen
Den Kopf etwas nach hinten biegen.
Трохи поверніть (зігніть) голову назад.
bieten Dat – Akk er bietet bot hat geboten
Das Hotel hat guten Service geboten.
Готель пропонував хороше обслуговування.
binden Akk er bindet band hat gebunden
Sie hat einen Schal um den Hals gebunden.
Вона зв’язала шарф навколо шиї.
bitten Akk er bittet bat hat gebeten
Er hat mich um eine Nachricht gebeten.
Він просив мене про повідомлення.
blasen er bläst blies hat geblasen
Du musst blasen, der Tee ist sehr heiß.
Ти повинен подути, чай дуже гарячий.
bleiben Situativ-Erg. er bleibt blieb ist geblieben
Ich bin gestern zu Hause geblieben.
Я залишився вчора вдома.
braten Dat – Akk er brät briet hat gebraten
Fleisch knusprig braten.
Смажити м’ясо хрустким.
brechen Dat – Akk er bricht brach hat gebrochen
Er brach sich beim Unfall ein Bein.
Він зламав ногу в аварії.
brennen er brennt brannte hat gebrannt
Die Feuerwehr kommt, wenn es brennt.
Пожежна служба прибуває, коли горить.
bringen Dat Akk er bringt brachte hat gebracht
Sara hat mir einen Tee gebracht.
Сара принесла мені чай.
denken an / über er denkt dachte hat gedacht
Woran hast du gerade gedacht?
Про що ти тільки думав?
drankommen er kommt dran kam dran ist drangekommen
Wer kommt dran?
Хто наступний?
durcheinander gehen es geht durcheinander ging durcheinander ist durcheinandergegangen
In dem Chaos ging alles durcheinander.
У хаосі все було переплутано.
ein|dringen in + Akk er dringt ein drang ein ist eingedrungen
Der Splitter ist tief ins Bein eingedrungen.
Осколок проник глибоко в ногу.
einbringen er bringt ein brachte ein hat eingebracht
Schüler bringen ihre Ideen ein.
Студенти додають свої ідеї.
einfallen es fällt ein fiel ein ist eingefallen
Mir fiel bei der Prüfung nichts ein.
Я нічого не міг придумати на іспиті.
eingeben er gibt ein gab ein hat eingegeben
Geben Sie das Ziel ein!
Введіть пункт призначення!
eingehen geht ein ging ein ist eingegangen
Er geht auf das Beispiel ein.
Він підходить для прикладу.
einhalten er hält ein hielt ein hat eingehalten
Ich habe den Zeitplan nicht eingehalten.
Я не дотримувався розкладу.
einladen er lädt ein lud ein hat eingeladen
Julia hat mich zum Essen eingeladen.
Юля запросила мене на вечерю.
einnehmen er nimmt ein nahm ein hat eingenommen
Nehmen Sie diese Tabletten ein.
Візьміть (прийміть) ці таблетки.
einreiben er reibt ein rieb ein hat eingerieben
Wir haben die Tafel mit Seife eingerieben.
Ми протерли (натерли) дошку милом.
einschlafen er schläft ein schlief ein ist eingeschlafen
Wann bist du eingeschlafen?
Коли ти заснув?
einschlagen er schlägt ein schlug ein hat eingeschlagen
Er hat diesen Weg eingeschlagen.
Він пройшов цей шлях.
einsteigen er steigt ein stieg ein ist eingestiegen
Wo steigen wir ein?
Де ми входимо?
eintragen er trägt ein trug ein hat eingetragen
Im Ausweis werden Arbeitszeiten eingetragen.
Робочі години вносяться до картки.
einwerfen er wirft ein warf ein hat eingeworfen
Man wirft das Geld in die Zeitungskästen ein.
Людина викидає гроші в газетні ящики.
einziehen er zieht ein zog ein ist eingezogen
Gestern sind die neuen Nachbarn eingezogen.
Вчора в’їхали (переїхали) нові сусіди.
einziehen er zieht ein zog ein hatist eingezogen
Elisa zieht ein.
Еліза входить (рухається в).
empfangen Akk er empfängt empfing hat empfangen
Sie können 30 Programme empfangen.
Ви можете отримати 30 програм.
empfehlen er empfiehlt empfahl hat empfohlen
Wer hat dir dieses Hotel empfohlen?
Хто рекомендував тобі цей готель?
erlöschen er erlischt erlosch ist erloschen
Der Vulkan ist erloschen.
Вулкан вимер.
entlanggehen er geht entlang ging entlang ist entlanggegangen
Er ging die Straße entlang.
Він йшов (спустився) уздовж вулиці.
entnehmen er entnimmt entnahm hat entnommen
Entnehmen Sie bitte den abgehobenen Geldbetrag!
Будь ласка, візьміть зняту суму грошей!
entscheiden sich er entscheidet entschied hat entschieden
Hast du dich für ein Buch entschieden?
Ти вирішив яку книгу?
entsprechen es entspricht entsprach hat entsprochen
Was entspricht diesem Wort in ihrer Sprache?
Що відповідає цьому слову у вашій мові?
entstehen es entsteht entstand ist entstanden
Das Gebäude entstand im Jahr 1963.
Будівля була зведена в 1963 році.
entwerfen er entwirft entwarf hat entworfen
Haben Sie das Plakat entworfen?
Ви проектували цей плакат?
erfahren er erfährt erfuhr hat erfahren
Ich erfuhr später, was passiert ist.
Пізніше я дізнався, що трапилося.
erfinden er erfindet erfand hat erfunden
Wer hat das Telefon erfunden?
Хто винайшов телефон?
erhalten er erhält erhielt hat erhalten
Die Chipkarte erhalten Sie an der Rezeption.
Ви отримаєте чіп-картку на стійці реєстрації.
erkennen er erkennt erkannte hat erkannt
Hast du ihn erkannt?
Ти його впізнав?
erraten er errät erriet hat erraten
Er hat das Rätsel erraten.
Він угадав загадку (здогадався).
erscheinen er scheint erschien ist erschienen
Der Roman ist 1986 erschienen.
Роман був опублікований в 1986 році.
erschießen er erschießt erschoss hat erschossen
Der Jäger erschießt das Tier.
Мисливець стріляє у тварину.
erschließen er erschließt erschoss hat erschossen
Ich habe die Bedeutung über den Kontext erschlossen.
Я відкрив значення через зміст контексту.
erschrecken intr. er erschrickt erschrak ist erschrocken
Er erschrak, die Tasche war weg.
Він був вражений (шокований), що сумка зникла.
erwägen Akk / Inf. er erwägt erwog hat erwogen
Wir erwägen eine neue Niederlassung in Belgien zu gründen.
Ми розглядаємо питання про створення нового офісу в Бельгії.
essen Akk er isst hat gegessen
Er hat eine Pizza gegessen.
Він їв піцу.
fahren Dir.-Erg./(Akk)/mit er fährt fuhr hatist gefahren
Bist du im Mai nach Berlin gefahren?
Ти їздив (подорожував) в травні в Берлін?
fallen Dir.-Erg. er fällt fiel ist gefallen
Das Glas ist auf den Boden gefallen.
Склянка впала на підлогу.
fangen Akk er fängt fing hat gefangen
Er hat sich wieder gefangen.
Він знову спіймав себе.
fernsehen sieht fern sah fern hat ferngesehen
Wir haben gestern lang ferngesehen.
Вчора ми довго дивились телевізор.
festnehmen er nimmt fest nahm fest hat festgenommen
Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.
Злочинець був заарештований поліцією.
finden Akk er findet fand hat gefunden
Hast du eine Stelle gefunden?
Ти знайшов робоче місце?
fliegen Dir.-Erg. / Akk er fliegt flog ist geflogen
Ein Vogel ist ins Zimmer geflogen.
Птаха влетіла в кімнату.
fliehen vor er flieht floh ist geflohen
Viele Menschen flohen aus der DDR.
Багато людей втікали з НДР.
fließen Dir.-Erg. er fließt floss ist geflossen
Hinter dem Haus fließt ein Bach.
Позаду будинку протікає потік.
fressen Akk er frisst fraß hat gefressen
Der Fuchs fraß den Käse.
Лисиця зжерла сир.
frieren Akk er friert fror hat gefroren
Ich habe ganz erbärmlich gefroren.
Я повністю замерз.
gebären Akk gebärt (gebiert) gebar ist / hat geboren
Sie wird nächsten Monat ein Kind gebären.
Вона буде наступного місяця народжувати дитину.
geben Dat Akk er gibt gab hat gegeben
Peter hat mir die DVD gegeben.
Петро дав мені DVD.
gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen
Diese Pflanze gedeiht nur bei viel Sonne.
Це рослина цвіте тільки при високих температурах.
gefallen es gefällt gefiel hat gefallen
Was hat ihnen besonders gut gefallen?
Що вам найбільше сподобалося?
gehen Dir.-Erg. er geht ging ist gegangen
Danlo ist in die Pizzeria gegangen.
Данло пішов у піцерію.
gelingen Dat (Inf.) es gelingt gelang ist gelungen
Das muss man üben, dann gelingt es auch.
Людина повинна це практикувати, тоді все вдасться.
gelten er gilt galt hat gegolten
Unsere Reservierung hat leider nicht gegolten.
На жаль, наше бронювання не було застосовано.
genießen Akk (Inf.) er genießt genoss hat genossen
Wir haben das gute Essen genossen.
Ми насолоджувалися гарною їжею.
geraten in + Akk er gerät geriet ist geraten
Ein Handwerker geriet in finanzielle Schwierigkeiten.
Майстер потрапив у фінансові труднощі.
geschehen Dat Akk es geschieht geschah ist geschehen
Was geschieht außerhalb der Wohnung?
Що відбувається за межами квартири?
gewinnen (Akk) er gewinnt gewann hat gewonnen
Heute hat mein Team gewonnen.
Сьогодні моя команда перемогла.
gießen Akk er gießt goss hat gegossen
Herr Carlo hat unsere Blumen gegossen.
Пан Карло поливав наші квіти.
gleichen Dat gleicht glich hat geglichen
Du gleichst ihm aufs Haar.
Ви схожі на нього волоссям.
gleiten gleitet glitt ist geglitten
Sie sind in den fast vegetationslosen Eiszeitphasen hangabwärts geglitten.
Вони ковзнули вниз по схилу майже в безрослинний льодовиковий період.
graben Akk gräbt grub hat gegraben
Ich grabe eine Grube in die Erde.
Я копаю яму в землі.
greifen Dat – Akk er greift griff hat gegriffen
Er griff nach der Kaffeetasse.
Він потягнувся за чашкою кави.
gutschreiben er schreibt gut schrieb gut hat gutgeschrieben
Der Betrag wird ihrem Konto gutgeschrieben.
Сума буде зарахована на ваш рахунок.
halten Akk er hält hielt hat gehalten
Was hältst du von der Idee?
Що ти думаєш про цю ідею?
hängen Situativ-Erg. er hängt hing hat gehangen
Der Mantel hing an der Garderobe.
Пальто висіло в гардеробі.
hängen Akk Dir.-Erg. er hängt hängte hat gehängt
Er hat die Fahne aus dem Fenster gehängt.
Він вивісив прапор з вікна.
heben Akk er hebt hob hat gehoben
Sie hat ihre Stimme gehoben.
Вона підняла свій голос.
heimkommen er kommt heim kam heim ist heimgekommen
Sie sind gestern spät heimgekommen.
Вони прийшли додому пізно.
heißen 2 x Nom.-Erg.! er heißt hieß hat geheißen
Wie hat der Ort geheißen?
Як назвалось то місце?
helfen Dat er hilft half hat geholfen
Danke, dass du mir geholfen hast.
Дякую, що ти мені допоміг.
herankommen er kommt heran kam heran ist herangekommen
Man darf nicht näher an die Kunstwerke herankommen.
Не слід наближатися до творів мистецтва.
herausfinden er findet heraus fand heraus hat herausgefunden
Ich konnte nicht herausfinden, wo der Künstler wohnt.
Я не міг зрозуміти, де живе художник.
herausnehmen er nimmt heraus nahm heraus hat herausgenommen
Er hat das Buch aus der Tasche herausgenommen.
Він взяв (витягнув) книгу з кишені.
hereinkommen er kommt herein kam herein ist hereingekommen
Er kam kurz ins Haus herein.
Він зайшов у будинок на мить.
herumgehen er geht herum ging herum ist herumgegangen
Die Studenten sind im Raum herumgegangen.
Студенти ходили по кімнаті.
herunterladen er lädt herunter lud herunter hat heruntergeladen
Hast du die Musik heruntergeladen?
Ти скачав музику?
hierherkommen er kommt hierher kam hierher ist hierhergekommen
Er ist zum Deutschlernen hierhergekommen.
Він прийшов сюди, щоб вивчати німецьку мову.
hinaufgehen er geht hinauf ging hinauf ist hinaufgegangen
Gehen Sie die Treppe hinauf.
Піднімайтеся (ідіть вгору) по сходах.
hineingehen er geht hinein ging hinein ist hineingegangen
Er geht durch das Tor hinein.
Він проходить через ворота.
hinfahren er fährt hin fuhr hin ist hingefahren
Bist du allein hingefahren?
Ти поїхав туди один?
hingehen er geht hin ging hin ist hingegangen
Wir gehen morgen wieder hin.
Ми йдемо туди завтра знову.
hinsehen er sieht hin sah hin hat hingesehen
Sie hat genau hingesehen.
Вона уважно подивилася.
hinterlassen er hinterlässt hinterließ hat hinterlassen
Der Anrufer hat eine Nachricht hinterlassen.
Викликаючий абонент залишив повідомлення.
hochladen er lädt hoch lud hoch hat hochgeladen
Ich habe die Fotos hochgeladen.
Я завантажив фотографії.
hochziehen er zieht hoch zog hoch hat hochgezogen
Er hat die Schulter hochgezogen.
Він витягнув (потягнув) плече.
kennen Akk er kennt kannte hat gekannt
Ich habe den Film schon gekannt.
Я вже знав цей фільм.
klarkommen er kommt klar kam klar ist klargekommen
Elisa kam nicht mehr mit ihrer Mutter klar.
Еліса більше не могла порозумітися з матір’ю.
klingen er klingt klang hat geklungen
Die Stimme hat freundlich geklungen.
Голос звучав дружно.
kneifen Akk kneift kniff hat gekniffen
Sie hat ihn gekniffen.
Вона вщипнула його.
kommen Dir.-Erg.. er kommt kam ist gekommen
Sie ist 2014 nach Deutschland gekommen.
Вона приїхала до Німеччини у 2014 році.
kriechen Dir.-Erg.. kriecht kroch ist gekrochen
Ich krieche nicht.
Я не повзаю.
laden Akk er lädt lud hat geladen
Haben Sie den Akku geladen?
Ви зарядили акумулятор?
lassen Akk er lässt ließ hat gelassen
Haben Sie Lücken für Notizen gelassen?
Ви залишили прогалини для нотаток?
laufen Dir.-Erg. er läuft lief ist gelaufen
Wir liefen schnell zur Grenze.
Ми бігли швидко до кордону.
leiden an / unter leidet litt hat gelitten
Ich leide an einer Erkältung.
Я страждаю від застуди.
leidtun tut leid tat leid hat leidgetan
Es tat mir wirklich sehr leid.
Мені було дуже шкода.
leihen Dat Akk er leiht lieh hat geliehen
Lia hat mir einen Schirm geliehen.
Лія позичила мені парасольку.
lesen Akk er liest las hat gelesen
Hast du das neue Buch von Süskind gelesen?
Ви читали нову книжку Зюскінда?
liegen Situativ-Erg. er liegt lag hatist gelegen
Gestern lag ich zu lange in der Sonne.
Вчора я лежав занадто довго на сонці.
losfahren er fährt los fuhr los ist losgefahren
Vor einer Stunde ist sie losgefahren.
Вона поїхала годину тому.
losgehen er geht los ging los ist losgegangen
Der Kurs ist um 17 Uhr losgegangen.
Курс розпочався о 17:00 годині.
lügen er lügt log hat gelogen
Er hat gelogen.
Він збрехав.
melken er melkt melkte hat gemolken
Sie haben die Kühe gemolken.
Вони доїли корів.
meiden Akk meidet mied hat gemieden
Der König hatte seit dem Erstarken der Freien Gemeinde 1848 die Stadt gemieden.
Цар уникав міста з часів звільнення Вільної Церкви в 1848 році.
messen Akk er misst maß hat gemessen
Du brauchst kein Fieber zu messen.
Тобі не потрібно вимірювати гарячку.
misslingen Dat (Inf.) misslingt misslang ist misslungen
Alle unsere Bemühungen misslangen.
Всі наші зусилля зазнають невдачі.
mitbringen er bringt mit brachte mit hat mitgebracht
Sie hat einen Kuchen mitgebracht.
Вона принесла з собою торт.
mithelfen er hilft mit half mit hat mitgeholfen
Alle haben mitgeholfen.
Усі допомагали.
mitkommen er kommt mit kam mit ist mitgekommen
Alle Freunde sind mitgekommen.
Всі друзі прийшли разом.
mitlesen er liest mit las mit hat mitgelesen
Lesen Sie mit.
Читайте зі мною.
mitnehmen er nimmt mit nahm mit hat mitgenommen
Ich nehme immer ein Buch mit.
Я завжди беру з собою книгу.
mitsingen er singt mit sang mit hat mitgesungen
Einige haben laut mitgesungen.
Деякі голосно підспівували.
mögen er mag mochte hat gemocht
Das Kind hat den Saft nicht gemocht.
Дитині не сподобався сік.
nachdenken er denkt nach dachte nach hat nachgedacht
Sie denken über das Konzept nach.
Ви думаєте про концепцію.
nachgeben er gibt nach gab nach hat nachgegeben
Mal muss der eine nachgeben, mal der andere.
Часом один повинен поступитися, іноді інший.
nehmen Dat – Akk er nimmt nahm hat genommen
Sie hat die Tabletten nicht genommen.
Вона не приймала таблетки.
nennen Dat – Akk er nennt nannte hat genannt
Sie hat ihm die Adresse genannt.
Вона дала йому адресу.
pfeifen Akk pfeift pfiff hat gepfiffen
Hast du schon einmal gepfiffen?
Ти коли-небудь свистів?
preisen Akk preist pries hat gepriesen
Wie Sieburg hatte auch Jaspers die Höhen deutscher Kultur gepriesen.
Як і Зібург, Ясперс високо похвалив висоти німецької культури.
quellen quillt quoll ist gequollen
Seine Augen quollen vor Entsetzen fast aus dem Kopf.
Його очі від жаху майже витріщились з голови.
raten Dat Akk / Inf. er rät riet hat geraten
Ich habe Ihren Namen geraten.
Я порадив Ваше ім’я.
rausgehen