Project Description

НІМЕЦЬКЕ ДІЄСЛОВО

VERB

 • Як традиція, давайте пригадаємо, що означає ця частина мови в українській.
 • Дієсло́во самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання “що робити?”, “що зробити?”.

ГРУПИ ДІЄСЛІВ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

VERBGRUPPEN

 • Є ТАКІ ОСНОВНІ ГРУПИ ДІЄСЛІВ VERBGRUPPEN:

 • повні дієслова Vollverben:
 • Формують присудок в однині.

Дієслова діляться на різні групи відповідно до їх здатності формувати присудок Prädikat в реченні.

BEISPIEL

Olga arbeitet bei der Post.  Ольга працює в поштовому відділенні.

BEISPIEL

Wir haben eine leckere Pizza gegessen.  Ми їли смачну піцу.

BEISPIEL

Ich muss meine Hausaufgaben machen.  Я повинен зробити свою домашню роботу.

BEISPIEL

Seine Töchter sind sehr nett.  Його дочки дуже люб’язні.

 • функціональні дієслова Funktionsverben*.
 • Утворюють присудок Prädikat разом з іменником Nomen.

BEISPIEL

Triffst du endlich eine Entscheidung?  Ти, нарешті, приймеш рішення?

ПРИСУДОК В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

PRÄDIKAT

 • Присудок Prädikat – це центральна частина речення, від якої залежатимуть інші частини речення.

 • Присудок завжди отримує, принаймні, кінцеву ( в особі Person і числі Numerus) форму дієслова Verbform:

 • одночастинний присудок einteiliges Prädikat

BEISPIEL

Ich gehe nach Hause. — Я йду додому.

 • багаточастинний присудок mehrteiliges Prädikat
BEISPIEL

Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet.  Ми довго працювали над цим проектом.
Das Geschirr wurde nicht abgetrocknet.  Посуд не сушився.

ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛІВ

DIE GRAMMATISCHEN KATEGORIEN

 • ВОНИ МАЮТЬ ДО ЦЬОГО ЩЕ 5 ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ:

 • особа Person

 • число Numerus

 • час Tempus

 • запорука дієслова (граматичний рід) Genus

 • спосіб Modus (форма дієслова, що виражає відношення дії до дійсності).

BEISPIEL
Приклад Beispiel
Diana schreibt ihre Diplomarbeit. – Діана пише свою дипломну роботу.
Розберемо:
Особа
Person
Число
Numerus
Час
Tempus
Запорука
Genus
Спосіб
Modus
3. Person
3 Особа
Singular
Однина
Präsens
Теперішній час
Aktiv
Активний
Indikativ
Дійсний спосіб

КОН’ЮГАЦІЯ

KONJUGATION

Що означає флективний? – це частина мови у якої провідну роль відіграє флексія (закінчення слова).
Зміною форми Formveränderung дієслова є кон’югація Konjugation – відмінювання дієслова за особою, формою та часом.
 • Тільки кінцеві форми дієслова finiten Verbformen показують всі 5 категорій.
 • Неозначені infinite Verbformen, тобто сталі – не показують категорії: особи Person, числа Numerus і способу Modus.
  Такі форми дієслова не кон’юговані, мова йде про інфінітив Infinitiv і минуле причастя Partizip I та Partizip II.

СЛАБКІ ТА СИЛЬНІ ДІЄСЛОВА

STARKE UND SCHWACHE VERBEN

 • Сильні дієслова іноді називають нерегулярними unregelmäßig, але в слабких schwachen дієслів також зустрічаються нерегулярні, а також мішані форми обох відмінків.

 • Такі потрібно просто вчити на пам’ять.

 • Для двочастинних дієслів zweiteilige Verben їх відокремленість Trennbarkeit має вирішальне значення для побудови речення та їхньої кон’югації (відмінювання).

Дієслово приходить в німецьку мову deutschen Sprache в його незміненому вигляді і його флективній формі. Дієслова Verben, які використовуються тільки з допомогою іменника Substantiv, чи тільки з допомогою займенника Pronomen і можуть будувати повноцінне речення, називаються повними дієсловами Vollverben.

BEISPIEL

Ich male ein Bild.  Я малюю картину.

 • Допоміжні дієслова Hilfsverben – це, дієслова для яких нам потрібно інше дієслово чи доповненя Ergänzung для утворення повноцінного речення:

BEISPIEL

Ich werde das Bild malen.  Я буду малювати картину.

 • Крім того, є відмінність між сильними starken та слабкими schwachen дієсловами:

 • Слабкі дієслова — ті дієслова, у яких корінь дієслова Verbstamm залишається незмінним у всіх часах Zeitformen та способах Modi,
 • сильними називаються дієслова, чий корінь слова відрізняється від теперішнього Präsensstamm хоча б у минулому часі Präteritum.

Приклади Beispiele Голосний Stammvokal
schwaches Verb
слабке дієслово
spiele, spielte, gespielt der Stammvokal bleibt gleich
основний голосний залишається незмінним
starkes Verb
сильне дієслово
singe, sang, gesungen der Stammvokal ändert sich
основний голосний змінюється

ВАЛЕНТНІСТЬ

VALENZ

 • Дієслова стоять з іншими частинами речення Satzgliedern, такими як суб’єкт Subjekt, об’єкти Objekte або прислівниковими визначеннями Adverbialbestimmungen.

BEISPIEL
Наприклад:
Ich brauche heute unbedingt ein Auto für den Möbeltransport.
Я потребую сьогодні безумовно автомобіль для транспортування меблів.
obligatorisch
обов’язкове
fakultativ
опціональне
fakultativ
опціональне
obligatorisch
обов’язкове
fakultativ
опціональне

СПОСОБИ ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЦЬКИХ ДІЄСЛІВ

Наступні категорії розрізняються за способом об’єднання дієслів з іншими частинами речення (суб’єктом Subjekt, об’єктом Objekt):

Наприклад
Beispiel
Докладний опис
Beschreibung
persönlich
особовий
ich spiele я граю,
du schreibst ти пишеш
das Subjekt steht in der 1., 2. oder 3. Person
об’єкт стоїть в 1-й, 2-й або 3-й особі
unpersönlich
безособовий
es regnet йде дощ,
es schneit йде сніг
das Subjekt ist immer nur es
суб’єктом завжди є es
transitiv
перехідний
ich brauche Hilfe
мені потрібна допомога
Objekt steht im Akkusativ
об’єкт знаходиться в знахідному відмінку
intransitiv
неперехідний
ich helfe dir
я допоможу тобі
das Objekt steht nicht im Akkusativ
об’єкт знаходиться не в знахідному відмінку
reflexiv
зворотній
ich wasche mich
я вмиваюся
das Subjekt ist identisch mit dem Objekt
суб’єкт ідентичний об’єкту
reziprok
взаємний
wir treffen uns
ми зустрічаємося
ein wechselseitiges Verhältnis zwischen mehreren Subjekten und Objekten wird ausgedrückt
виражається взаємний зв’язок між декількома предметами та об’єктами

РОЗДІЛЬНІ І НЕРОЗДІЛЬНІ ДІЄСЛОВА

TRENNBARE І UNTRENNBARE VERBEN

 • Роздільні (розривні, віддільні) trennbare дієсловаце дієслова, які діляться при будові речення,

 • а нероздільні (невіддільні, нерозривні) untrennbare — не діляться, та вживаються тільки цілими.

 • Є ПРОСТІ EINFACHE ТА СКЛАДНІ ZUSAMMENGESETZTE ДІЄСЛОВА.
 • В німецькій мові можна сформувати дієслова, додавши до префіксу Präfix просте дієслово і тоді утвориться складне zusammengesetzte дієслово.

BEISPIEL

НАПРИКЛАД, ми маємо просте дієслово stehen – стояти і додавши до нього префікси Präfixes auf-, be-, ent-, ge-

утворимо слова = aufstehen — вставати, bestehen – складатися (мати в складі), entstehen — виникати, gestehen — сповідатися,

ось і отримали складні дієслова.

 • Такі складні дієслова можуть бути роздільні trennbar і нероздільні untrennbar. У випадку роздільних дієслів префікс Präfix звичайно відділяється від дієслова.

BEISPIEL
РОЗБЕРЕМО ПРИКЛАД, в реченні: Der Lehrer beantwortet die Fragen der Schüler. — Вчитель відповідає на запитання студентів.

beantwortet — це нероздільне дієслово, хоча ми бачимо знайомий суфікс be- — такі слова потрібно просто вчити, їх легко можна побачити в реченні, навіть між цими двома прикладами.

А в реченні: Elena macht die Tür auf. — Олена відкриває двері.

aufmachen — роздільне дієслово, яке ділиться після префікса auf/machen.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДІЄСЛІВ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

 • За значеннями груп Bedeutungsgruppen дієслова можуть бути класифіковані:

 • за зайнятістю Tätigkeitsverben:

 • Ця група дієслів включає дієслова, які виражають те, що суб’єкт активно щось робить, щось виконує. Вони позначають зайнятість.

BEISPIEL

arbeiten  працювати, besteigen  сходити, sich betrinken  напиватися, besuchen  відвідувати, hören — слухати, schreiben — писати, malen — малювати, schreien  кричати, lesen  читати, lernen  вчитися, einladen — запрошувати, sehen — дивитися, essen  їсти, helfen — допомагати, lachen  сміятися, sprechen — говорити, springen — стрибати, tanzen — танцювати, werfen  кидати, waschen — мити, auswaschen — вимивати

 • за рухом, дією (напрямком) Vorgangsverben:
 • Процес дії, який виконує суб’єкт Subjekt. Тобто, означає процес, який суб’єкт переживає на собі, чи відчуває; зміна, яка відбувається з суб’єктом. На відміну від активності Tätigkeitsverben, ця подія є свідомою або несвідомою і визначена суб’єктом:
BEISPIEL

aufwachen — будити, abheben — відкликати, bummeln — прогулюватись, beenden — закінчувати, einschlafen — засинати, rennen — бігти, fahren  їхати, fliegen — летіти, fallen — падати, kommen  приходити, verblühen — в’янути, weggehen — піти геть

 • за станом Zustandsverben:
 • Щось є, залишається незмінним. Дієслова, які позначають постійний стан, існування, позачасову ситуацію без змін:
BEISPIEL

frieren — замерзати, schlafen — спати, sorgen — клопотати, denken  думати, leben — жити, lieben — любити, liegen — лежати, glauben — вірити, vergessen  забувати, bevorzugen — надавати перевагу, staunen — дивуватися, stehen — стояти …

 • spielen  грати (дієслово зайнятості Tätigkeitsverb)

 • steigen  підійматися (дієслово руху Vorgangsverben)

 • staunen  дивуватись (дієслово стану Zustandsverb)

 • НІМЕЦЬКІ ДІЄСЛОВА МОЖНА ОПИСАТИ В РІЗНИХ АСПЕКТАХ:

Морфологічно Morphologisch:
Форма
Form
Флексія
Flexion
Як утворюються словоформи?
Wie werden die Wortformen gebildet?
Граматичні категорії
Grammatische Kategorien
Яке значення мають словоформи?
Welche Bedeutung haben die Wortformen?
Семантично
Semantisch:

Значення
Bedeutung
Класові значення
Bedeutungsklassen
Дія, процес чи стан?
Handlung, Vorgang oder Zustand?
Тип дії, процесів
Aktionsart
Як відбувається дієслівна дія?
Wie verläuft die Verbhandlung?
Синтаксично Syntaktisch:
Функція в реченні
Funktion im Satz
Повні Voll-, допоміжні Hilfs-, модальні Modalverben дієслова Як дієслова утворюють присудки у реченні?
Wie bilden die Verben das Prädikat im Satz?
Дієслово Verb і інші частини речення Satzglieder Якими іншими елементами є дієслова в реченні?
Mit welchen anderen Elementen stehen die Verben im Satz?
Прийменники, що варіюють відмінок
Особливості відмінювання дієслів